Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği, Nörooftalmoloji Birimi olarak sanal Beceri Aktarım Kursunun (BAK) ana teması “Optik nöropatiler-1” olarak belirlenmiştir. Alt başlık olarak “Herediter optik nöropatilere yaklaşım”, “Nutrisyonel ve toksik optik nöropatilere yaklaşım”, “Travmatik ve kompresif optik nöropatilere yaklaşım” ve "Enfeksiyöz optik nöropatiler ve nöroretinite yaklaşım" konuları birimimizin tecrübeli üyeleri tarafından teorik olarak ve örneklerle pekiştirilerek katılımcılara anlatılacaktır.

Kursumuza Göz Hastalıkları uzmanlık eğitiminde 3. ve 4. yıl asistanlarımız ile uzmanlık eğitimini bitirmiş ve nörooftalmolojiye ilgi duyan meslektaşlarımızı davet etmekten onur duyarız. Sizleri sanal toplantı olarak gerçekleştireceğimiz Beceri Aktarım Kursunda aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Sevgi ve Saygılarımızla,


Prof. Dr. Şansal Gedik
TOD Nörooftalmoloji Birimi Başkanı
Birim Yürütme Kurulu Adına


Invitation

Dear Colleagues,

The title of the Virtual Skills Transfer Course (BAK) of the Neuro-Ophthalmology Unit of the Turkish Ophthalmology Association has been determined as “Optic neuropathies 1”.

As subtitles, "Hereditary optic neuropathy management", "Nutritional and toxic optic neuropathy management", "Traumatic and compressive optic neuropathy management" and "Infectious optic neuropathy and neuroretinitis management" will be explained to the participants theoretically and even reinforced with examples by the experienced members of our unit.

We are delighted to invite all third and fourth-year residents and colleagues interested in neuro-ophthalmology to attend our virtual Neuro-ophthalmology Skills Transfer Course focusing on pupillary disorders, and looking forward to meeting with you.

With warm regards,


Prof. Dr. Şansal Gedik
Turkish Ophthalmological Association
Chair of TOA Neuro-Ophthalmology Society
On behalf of the Unit Executive Board