Bilimsel Program / Scientific Program
Optik Nöropatiler 1 / Optic Neuropathies 1
09:00 - 14:30
Beceri Aktarım Kursu / Skills Transfer Course
  Kurs Hakkında Bilgilendirme / Information About The Course
  Moderatör / Moderator: Dr. Helin Deniz Demir  
  Herediter Optik Nöropatilere Yaklaşım
Hereditary Optic Neuropathy Management
Dr. Kadriye Erkan Turan
  Nutrisyonel ve Toksik Optik Nöropatilere Yaklaşım
Nutritional and Toxic Optic Neuropathy Management
Dr. Gözde Orman
  Travmatik ve Kompresif Optik Nöropatilere Yaklaşım
Traumatic and Compressive Optic Neuropathy Management
Dr. Pınar Altıaylık Özer
  Enfeksiyöz Optik Nöropatiler ve Nöroretinite Yaklaşım
Infectious Optic Neuropathy and Neuroretinitis Management
Dr. Helin Deniz Demir
Gruplar
  Herediter Optik Nöropatilere Yaklaşım
Hereditary Optic Neuropathy Management
Dr. Kadriye Erkan Turan
  Nutrisyonel ve Toksik Optik Nöropatilere Yaklaşım
Nutritional and Toxic Optic Neuropathy Management
Dr. Gözde Orman
  Travmatik ve Kompresif Optik Nöropatilere Yaklaşım
Traumatic and Compressive Optic Neuropathy Management
Dr. Pınar Altıaylık Özer
  Enfeksiyöz Optik Nöropatiler ve Nöroretinite Yaklaşım
Infectious Optic Neuropathy and Neuroretinitis Management
Dr. Helin Deniz Demir
  Kurs Değerlendirme / Course Evaluation