Kurullar / Committees
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skills Transfer Programs Coordinator
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanları / TOA Honorary Presidents
Dr. Demir Başar Dr. Sunay Duman
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Ziya Kapran
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. Banu Bozkurt Dr. Mehmet Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
Dr. Emrullah Taşındı  
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ NÖROOFTALMOLOJİ BİRİMİ
TOA NEURO-OPHTHALMOLOGY SOCIETY
Birim Başkanı /Chair
Dr. Şansal Gedik
Birim Sekreteri / Secretary
Dr. Ebru Nevin Çetin
Birim Eğitim Temsilcisi / Training Representative
Dr. Serpil Akar
Birim Yürütme Kurulu Üyeleri / Executive Board
Dr. Serpil Akar Dr. Ebru Nevin Çetin
Dr. Helin Deniz Demir Dr. Şansal Gedik
Dr. Meltem Söylev Bajin