Bilimsel Program / Scientific Program
Üveitlerde Tedavi Prensipleri / Treatment Principles In Uveitis
10:00 - 14:00
Beceri Aktarım Kursu / Skills Transfer Course
  Kurs Hakkında Bilgilendirme / Information About The Course
  Moderatörler / Moderators:
Dr. Merih Oray, Dr. Didar Uçar
  Nonenfeksiyöz üveitlerde sistemik steroid ve konvansiyonel immunsupresiflerle tedavi prensipleri
Treatment principles with systemic steroids and conventional immunsuppresives in noninfectious uveitis
Dr. Hilal Eser Öztürk
  Nonenfeksiyöz üveitlerde biyolojik ajanlarla tedavi prensipleri
Treatment principles with biological agents in noninfectious uveitis
Dr. Didar Uçar
  Vogt-Koyanagi-Harada hastalığında tedavi prensipleri
Treatment principles in Vogt-Koyanagi-Harada disease
Dr. İlknur Tuğal-Tutkun
  Behçet üveitinde tedavi prensipleri
Treatment principles in Behçet uveitis
Dr. Nilüfer Yalçındağ
  Pediatrik kronik üveitlerde tedavi prensipleri
Treatment principles in pediatric chronic uveitis
Dr. Pınar Çakar Özdal
  Toksoplazma retinokoroiditi ve sifilitik üveitte tedavi prensipleri
Treatment principles in toxoplasma retinochoroiditis and syphilitic uveitis
Dr. Merih Oray
  Tüberküler üveitte tedavi prensipleri
Treatment principles in tuberculous uveitis
Dr. Esra Kardeş
  Viral ön üveitlerde tedavi prensipleri
Treatment principles in viral anterior uveitis
Dr. Berna Başarır
  Viral arka üveitlerde tedavi prensipleri
Treatment principles in viral posterior üveitis
Dr. Sibel Kadayıfçılar
Kursun teorik kısmındaki konuşmalar daha önceden konuşmacılar tarafından kaydedilip kursiyerlere gönderilecektir.
The speeches in the theoretical part of the course will be recorded by the speakers and sent to the trainees.
  Eğitmenler
Instructors
Dr. Sevcan Balcı
Dr. Özgür Yalçınbayır
Dr. Murat Oklar
Dr. Murat Hasanreisoğlu
Dr. Çiğdem Altan
Dr. Berna Başarır
Dr. Nilüfer Zorlutuna Kaymak