Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Uvea-Behçet Birimi tarafından İstanbul TODEM’de gerçekleştirilecek olan Beceri Aktarım Kursunun (BAK) konusu “Üveitlerde Tedavi Prensipleri” olacaktır.

Bu BAK’ın teorik kısmında üveit pratiğinde sık kullanılan ilaçlarla ilgili bilgiler yanında, çeşitli üveit antitelerinde tedavi prensipleri anlatılacaktır. Pratik kısımda ise kursiyerler eğiticiler ile interaktif bir ortamda olgu sunumlarına katılacaktır.

Amaç, eğitici ve katılımcıların olguları karşılıklı olarak tartışabileceği bir ortam yaratmaktır. Toplantının daha verimli ve interaktif olabilmesi amacıyla katılımcı sayısı 35 ile sınırlandırılmıştır. Bu 35 kişiden biri olabilmek için “online kayıt” yaptırmak gerekecektir..

Sevgi ve Saygılarımızla,


TOD Uvea-Behçet BYK adına,
Prof. Dr. F. Nilüfer Yalçındağ
TOD Uvea-Behçet Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

The topic of the Skills Transfer Course (STC), which will be held in TODEM İstanbul by the Uvea and Behçet Disease Society of the Turkish Ophthalmological Association, will be ‘Treatment Principles in Uveitis’ .

In the theoretical session of this STC, treatment principles in various uveitis entities will be discussed, and information will be given about the drugs commonly used in uveitis practise. In the practical session, trainees will participate in case presentations with trainers in an interactive environment.

In order to make the meeting more efficient and interactive, the number of participants is limited to 35. An “Online Registration” will be required to become one of them.

Regards,


On behalf of the Executive Committee,
Prof. Dr. F. Nilüfer Yalçındağ
Chair of TOA Society of Uveitis and Behcet’s Disease (TSUBD)