Kurullar
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENÇ OFTALMOLOGLAR BİRİMİ GÖREV DAĞILIMI
Birim Başkanı
Dr. Çağatay Çağlar
Birim Sekreteri
Dr. Yusuf Yıldırım
Birim Danışmanı (Önceki Dönem Başkanı)
Dr. Alper Ağca
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Muhammed Batur Dr. Arif Taylan Öztürk
Dr. Çağatay Çağlar Dr. Nihat Sayın
Dr. Cumali Değirmenci Dr. Mehmet Ali Şekeroğlu
Dr. Muhsin Erarslan Dr. Hatice Nur Tarakçıoğlu
Dr. Murat Hasanreisoğlu Dr. Yusuf Yıldırım
Dr. İhsan Yılmaz