GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi
9 - 13 Aralık 2020

Kongre Dili
Kongrenin resmi dili Türkçe olup, İngilizce oturumlar UKOK tarafından gerekli görülen salonlarda eş zamanlı olarak Türkçe'ye çevrilecektir. Bilimsel program 9 - 13 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kredilendirme
Kongre, Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.