KURULLAR

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanı
Dr. Demir Başar
Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. Ziya Kapran
Genel Merkez Saymanı
Dr. Mehmet Necdet Cinhüseyinoğlu
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. Banu Bozkurt Dr. Mehmet Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
Dr. Emrullah Taşındı  
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör
ORGANİZASYON KOMİTESİ
UKOK Başkanı
Dr. İzzet Can
UKOK Sekreteri
Dr. Deniz Turgut Çoban
UKOK Üyeleri
Dr. Ziya Kapran Dr. Huban Atilla
Dr. Remzi Avcı Dr. Banu Bozkurt
Dr. Mehmet Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Sait Eğrilmez
Dr. Kıvanç Güngör Dr. Onur Konuk
Dr. Feyza Önder Dr. Emrullah Taşındı
Dr. Kıvanç Güngör Dr. O. Murat Uyar
Dr. Yaşar Duranoğlu