Untitled Document

Kontakt Lens Bilgilendirme Projesi

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Kontakt Lens Biriminin ( KLB) katkıları ile,  "Kontakt Lens Bilgilendirme Projesi" hazırlanmıştır.
Projenin amacı: KL kullanımı konusunda halk sağlığını korumaktır.
Projenin hedefi: KL’lerin sağlıklı şekilde kullanılması konusunda bilgi birikimini arttırmaktır.
Projenin en önemli basamağı:

  1. Göz sağlığını korumak için KL kullanımında uyulması gereken kuralların
  2. Bu kuralların uygulanmasında göz doktorunun vazgeçilmezliğinin halka ulaştırılmasından oluşur.

Günümüzde internet üzerinden web sitesi yolu ile bilgi paylaşımı verimli ve üretken bir yoldur. Proje kapsamında KL’ler ile ilgili temel bilgiler ve KL’lerin sağlıklı kullanımına ışık tutacak ipuçları internet üzerinden bilimsel zeminde ve kolay anlaşılır bir dille halka ulaştırılmaktadır.

TOD Merkez Yönetim Kurulu’nun yönetimsel desteği ve TOD’un Kontakt Lens Birimi üyelerinin bilimsel katkıları ile ülkemizde kanunen satılmasına izin verilen KL’lerin üreticisi olan firmaların maddi altyapı katkıları ile projemiz yaşama geçmiştir.
Proje teknolojinin gelişimine ve bilgi birikiminin artışına paralel güncellemeler ile devam edecektir.

 
Türk Oftalmoloji Derneği Resmi Kontakt Lens Bilgilendirme Sitesi. LookUs & OnlineMakale