Untitled Document

Kontakt Lenslerin Uygulanmasıda Hukuki Esaslar

SORU: Kontakt lens uygulaması, hangi temel hukuk kurallarına göre düzenlenmiştir?

Optisyenlik Hakkında  5193 Sayılı Kanun ve Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik; optisyen ünvanının kullanılması, optisyenlik mesleğinin icrası  gibi esaslar yanında kontakt lensler ile ilgili hükümler içermektedir:

Madde 25

  • a) Optisyenlerin müesseselerinde ,reçetesiz olarak  numaralı gözlük camı satmaları,vermeleri veya tavsiye etmeleri ve otorefraktometre ve keratometre gibi bilgisayarlı aletler ile olanlar da dahil olmak üzere, her nevi göz ve görme muayene ve testleri yapmaları veya müesseselerinde  bu işlere yarayan her türlü aletleri ve cihazları bulundurmaları yasaktır. 

  • b) Optisyenlik  müessesesinde ,reçetesiz her türlü  kontakt lens satılması ve her türlü  kontakt lens uygulaması ,lens uygulamasıyla ilgili alet bulundurulması  yasaktır.

    Kontakt lens muayene ve uygulamasını göz hastalıkları uzmanı doktor yapar,kontakt lens reçetesini yazar. Hasta bu reçete ile lensini optisyenden satın alır ve tekrar göz doktoruna gelerek kontakt lens reçetesini onaylatır.
SORU: Kontakt lens uygulamasında bu hukuki düzenlemenin uygulamada getirdiği sonuçlar nelerdir?

Kontakt lenslerin uygulanmasında, 5193 sayılı kanunun, kontakt lensin hastaya temini konusunda yanlış yorumlamalara yol açtığı, kontakt lens kullanıcılarının doktor muayenesi, eğitimi ve kontrolü olmadan reçetesiz olarak optiklerden lens temin ettiği, bunun sonucu olarak  kontakt lens komplikasyonlarının çığ gibi büyüdüğü ve halk sağlığını ciddi boyutlarda tehdit ettiği TOD (Türk Göz Hekimleri Derneği) tarafından tesbit edilmiştir. Bu sorunlara çözüm aramak ve halk sağlığını korumak amacıyla TOD tarafından Kontakt Lens Bilgilendirme Projesi hazırlanmıştır.

 
Türk Oftalmoloji Derneği Resmi Kontakt Lens Bilgilendirme Sitesi. LookUs & OnlineMakale