Bilimsel Program / Scientific Program
Bilimsel Bir Makalenin Hazırlanması Aşamaları / Steps of Preparing A Scientific Article
14:00 – 18:00
15 Nisan 2023
/ April 15, 2023
  Moderatörler / Moderators: Dr. Ayşegül Mavi Yıldız, Dr. Hüseyin Baran Özdemir, Dr. Mehmet Cüneyt Özmen
14:00 - 14:10 Açılış Konuşması / Opening Ceremony
14:10 - 14:30 Bilimsel Makale Nedir? Bilimsel Yayın Çeşitleri Nelerdir?
What is a Scientific Article? What are the Types of Scientific Publications?
Dr. Mine Esen Barış
14:30 - 14:50 Makale Tam Metinlerinin Elde Edilmesi ve Elektronik Kütüphanelerin Kullanımı
Obtaining Full Texts of Articles, How to Use Electronic Libraries?
Dr. Mehmet Orkun Sevik
14:50 - 15:10 Etik Kurul - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Onayı Gerekli mi?
Ethical Committee / Ministry of Health Medical Device and Pharmaceutical Institution Approval; Is It Necessary?
Dr. Ali Ceylan
15:10 - 15:30 Bilimsel Makalenin Bölümleri Nasıl Yazılır? (İçerik Açısından)
How to Write a Scientific Article? (In Terms of Content)
Dr. Ayşe Bozkurt Oflaz
15:30 - 15:50 Bilimsel Makalenin Bölümleri Nasıl Yazılır? (Teknik ve Şekil Açısından)
How to Write a Scientific Article? (In Terms of Technical Format)
Dr. Furkan Kırık
15:50 – 16:10  Kahve Molası / Coffee Break
16:10 - 16:30 Araştırma ve Yayında Sık Rastlanan Etik Sorunlar
Common Ethical Issues in Research and Publication
Dr. Fehim Esen
16:30 - 16:50 Hangi Dergi? Niçin? Yüklerken Nelere Dikkat Edilmeli? Atıfların Önemi?
Which Journal? Why? What Should Be Considered When Installing? The Importance of Citations?
Dr. Kemal Tekin
16:50 - 17:10 Yayınevleri Açısından Değerlendirme Süreci Nasıl İşlemektedir?
How Does the Evaluation Process Work for Publishers?
Dr. Mehmet Serhat Mangan
17:10 - 17:30 Makalem Kabul Olmadı / Revizyon İstendi. Bundan Sonra Ne Yapacağım?
My Article is not Accepted / Revision is Requested. What Will I Do Next?
Dr. Betül Önal Günay
17:30 - 17:50 Kabul Edilen ve Reddedilen Makale Örnekleri Üzerinde Tartışma
Discussion on Examples of Accepted and Rejected Articles
17:50 - 18:00 Kapanış Konuşması / Closing Ceremony