Kurullar / Committees
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skills Transfer Programs Coordinator
Dr. Onur Konuk

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanı / TOA Honorary President
Dr. Berati Hasanreisoğlu
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. Ziya Kapran
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Huban Atilla
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Feyza Önder
Dr. Kıvanç Güngör Dr. Emrullah Taşındı
Dr. S. Uğur Keklikçi Dr. Banu Turgut Öztürk
Dr. Fatih Mehmet Mutlu Dr. Gürsel Yılmaz
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

TOD GENÇ OFTALMOLOGLAR GRUBU
TOA YOUNG OPHTHALMOLOGISTS
Grup Başkanı / Chair
Dr. Ayşegül Mavi Yıldız
Grup Sekreteri / Secretary
Dr. Hüseyin Baran Özdemir
Grup Yürütme Kurulu Üyeleri / Executive Board
Dr. Sibel Ahmet Dr. Betül Önal Günay
Dr. Ayşe Bozkurt Oflaz Dr. Hüseyin Baran Özdemir
Dr. Ali Ceylan Dr. Mehmet Orkun Sevik
Dr. M. Giray Ersöz Dr. Kemal Tekin
Dr. Mine Esen Barış Dr. Burak Ulaş
Dr. Ayşegül Mavi Yıldız