Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu (TOD-GO) olarak beş kez gerçekleştirdiğimiz “Bilimsel Bir Makalenin Hazırlanması Aşamaları” kursunu, gördüğü büyük ilgi üzerine bir kez daha tekrarlamaya karar verdik.

Kursun güncel programında bilimsel makale hazırlanması ve yayınlanması sürecindeki aşamalar tek tek ele alınıp temel bilgiler verilecek ve bu aşamalarda sık karşılaşılan sorunların çözümleri için pratik yaklaşımlar sunulacaktır. Kurs sonunda ise kabul edilmiş veya reddedilmiş gerçek makale örnekleri sunularak konu üzerinde tartışılacaktır.

Online düzenlenecek olan bu kursun daha verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımızı 25 katılımcı ile sınırladık. Katılmayı arzulayan meslektaşlarımız “Başvuru” butonundan kayıt yaptırabilirler.

Bizlere bu olanağı sağlayan yönetimimize ve sanal ortamdaki etkinliğimizde değerli katkılarını sunacak olan konuşmacılarımıza teşekkürü borç biliyor, bilimsel makale yazımı konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen meslektaşlarımızı düzenleyeceğimiz TOD Genç Oftalmologlar BAK programına davet ediyoruz.


TOD-GO Yürütme Kurulu adına,
Doç. Dr. Ayşegül MAVİ YILDIZ
TOD-GO Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

As the Young Ophthalmologists Group within the body of the Turkish Ophthalmological Association, we decided to organize a 'Skills Transfer Course' (STC) with the theme ‘Steps of Preparing a Scientific Article’.

In the current program of our course, which we previously organized in April 2022 and attracted great attention, the stages of the preparation and publication of scientific articles will be discussed one by one, basic information will be given and practical approaches will be presented to solve common problems at these stages. At the end of the course,examples of accepted or rejected articles in real life will be presented and discussed on the subject.

At the end of the course,examples of accepted or rejected articles in real life will be presented and discussed on the subject.

We would like to thank Administration of Turkish Ophthalmological Association for this opportunity and our speakers who will make valuable contributions to our activity in the virtual environment, and we invite our colleagues who want to improve their knowledge and skills in scientific article writing to the TOA Young Ophthalmologists course program.


On behalf of TOA-YO Executive Board,
Ayşegül MAVİ YILDIZ, MD, Assoc. Prof.
Chairman of TOA-YO