Kurslar

15 Kasım 2018
GL BAK 2
Glokomlu Gözde Katarakt Cerrahisini Nasıl Yapacağım?
MÜSAİT
KL BAK
4 Farklı Hasta 4 Farklı Lens: Hands on Uygulama
MÜSAİT
GL BAK 3
Karmaşık Glokom Olgularında Stratejilerimiz
MÜSAİT
ED BAK
Elektrodiagnostik Tetkikler Nasıl Uygulanır, Nasıl Yorumlanır ?
MÜSAİT
KOY BAK 1
Olgularla oküler yüzey hastalıklarında immünmodülator tedavi, kime, ne zaman, ne kadar; güncel yaklaşımlar
MÜSAİT
VRC BAK 1
Retina Dekolmanında Skleral Çökertme
MÜSAİT
   
16 Kasım 2018
ŞA BAK
Zor Olgular ve Çözümleri
MÜSAİT
KRC BAK 1
Sublukse Lens Cerrahisi: Retraktörler ve Kapsül Germe Halkaları
MÜSAİT
UKOK BAK
OCT Angiografiyi Nasıl Okuyoruz?
MÜSAİT
UB BAK 1
Vogt-Koyanagi Harada Hastalığında Multimodal Görüntüleme
MÜSAİT
GL BAK 4
Bu Bebekte Bir Farklılık Var!
MÜSAİT
KOY BAK 2
Temel Keratoplasti-Sütürler, Sütür Atma Teknikleri, Penetran ve Lameller Keratoplasti
MÜSAİT
 
17 Kasım 2018
GL BAK 1
Glokom Cerrahisi Komplikasyonlarını Nasıl Düzelteceğiz?
MÜSAİT
OE BAK
Endoftalmi Proflaksi ve Tedavisinde Yaklaşımlar
MÜSAİT
KRC BAK 2
Refraktif Cerrahi Adaylarının Taranmasında Korneal Topografi
MÜSAİT
KOY BAK 4
Olgularla Kornea Topografisinin Tanı ve İzlemdeki Yeri
MÜSAİT
KOY BAK 3
Pterjium Cerrahisi - Otogreft, Amniyon Uygulama, Sütürsüz Cerrahi
MÜSAİT
OO BAK
Oküler Onkolojide Görüntüleme Yöntemleri
MÜSAİT
 
18 Kasım 2018
TR BAK
Optik Koherens Tomografi Anjiografisi
MÜSAİT
VRC BAK 2
Diabetik Retinopatinin Cerrahi Tedavisinde İp Uçları
MÜSAİT
NO BAK
Nörooftalmolojik Muayene - Göz hareketleri Muayenesi
MÜSAİT
KRC BAK 3
Torik İOL Uygulamasında Başarı Nasıl Sağlanır ? Pratik İpuçları
MÜSAİT
KOY BAK 5
Oküler Yüzey Tedavisinde Pratik İşlemler (otolog serum, amniyon zarı..)
MÜSAİT
UB BAK 2
Üveitlerde Laboratuvar
MÜSAİT