Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Sunay Duman
TOD Genel Başkanı
Dr.  İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. Ziya Kapran
Genel Merkez Yönetim Kurulu
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. Mehmet Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Sait Eğrilmez
Dr. Kıvanç Güngör Dr. Onur Konuk
Dr. Feyza Önder Dr. Emrullah Taşındı
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
Şube Başkanı
Dr. Muhammed Batur
Şube Sekreteri
Dr. Seyfettin Erdem
Şube Saymanı
Dr. Mehmet Emin Dursun
Şube Yönetim Kurulu
Dr. Mehmet Fuat Alakuş Dr. Mehmet Balbaba
Dr. Muhammed Batur Dr. Mehmet Emin Dursun
Dr. Seyfettin Erdem Dr. S. Uğur Keklikçi
Dr. Erbil Seven