Davet

Sevgili Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneğinin son yıllarda geliştirdiği en önemli etkinliklerinden biri olan Canlı Cerrahi Sempozyumuzun dördüncüsü 24 - 27 Eylül 2020 tarihlerinde Wyndham Grand Levent-İstanbul Otel ve Kongre Merkezinde yapılacaktır.

Başlangıcından itibaren özgün bir toplantı formatına sahip olan sempozyumumuz her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim değerini artırıcı yeniliklerle gelişmeye ve zenginleşmeye devam etmektedir. Geçmişteki üç toplantımızda sadece üç birimimiz ile canlı cerrahi aktivitesi gerçekleştirilmiş bulunurken bu yıl ilk defa üç birimimizin daha ilavesi ile tam altı dalda canlı cerrrahi gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Katılımcılarımız, katarakt, vitreoretinal cerrahi ve glokom ameliyatlarının yanında kornea, oküloplastik cerrahi ve şaşılık alanlarında da canlı cerrahi görme olanağına kavuşacaklardır.

Canlı cerrahi programımız, yurt dışında örneklerini çokça gördüğünüz sadece sponsorlu, firma ürünü tanıtımına yönelik ameliyatları içermeyip daha çoklukla eğitim değerinin yüksek olduğuna inanılan riskli ve zorlu olguları görmenize imkan tanıyacak şekilde hazırlanmaktadır.

Canlı cerrahi sempozyumu sırasında birinci salonda sürekli olarak canlı cerrahiler yer alırken o disiplindeki ameliyatlara daha az ilgi duyan meslektaşlarımıza yönelik olarak ikinci salonda oftalmik cerrahi pratiği ile ilgili farklı alanlarda panel, kurs, video ve yuvarlak masa formatında toplantı seçenekleri sunulacaktır.

Bu yıl ikinci salon aktiviteleri içinde yabancı konuşmacılarla ESCRS’nin her yıl farklı bir ya da iki ülkede yaptığı “ESCRS Academy” toplantısının da yer alacağını duyurmak isterim.

Ayrıca toplantımızda meslektaşlarımızın Türkçe veya İngilizce dillerinde sözlü sunu ve poster sunusu yapma imkanına sahip olacakları ayrı oturumlara da yer verilecektir. Bu konuda da başvuruları beklemekteyiz.

Toplantının katılımı her yıl biraz daha artmakla birlikte bu yıldan itibaren daha fazla yurt dışı katılımının da buna katkıda bulunmasını ummaktayız. Yabancı katılımcı hedefine yönelik olarak Canlı Cerrahi Sempozyumu (CANOK) yönergesinde önemli teşvik edici değişiklikler yapıldığı bilgisini de vermek isterim. Örneğin bu yıldan itibaren toplantı sırasında her iki salonda da İngilizce, Fransızca ve Rusça eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

Bu vesile ile ameliyatların yapılacağı tam yeterlilikteki ameliyathanelerini yıllardır bize sunan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’na teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Görkemli ve başarılı bir toplantı gerçekleştirebilmek ümidi ile sizleri her geçen yıl daha güzel ve iddialı hale gelen bu toplantıya Canlı Cerrahi Organizayon Komitesi ve TOD Merkez Yönetim Kurulu adına davet ediyorum.

En içten saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. İzzet Can
TOD Genel Başkanı