Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar
Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. Ziya Kapran
TOD Genel Merkez Saymanı
Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Huban Atilla
Dr. Remzi Avcı
Dr. Banu Bozkurt
Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Sait Eğrilmez
 Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Onur Konuk
Dr. Feyza Önder
Dr. Emrullah Taşındı
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör

TOD CANLI CERRAHİ ORGANİZASYON KURULU (CANOK)
Dr. İzzet Can (Başkan)
Dr. Ziya Kapran
Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Remzi Avcı
Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Onur Konuk
Glokom Birimi Başkanı
Dr. Özcan Ocakoğlu
Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Sekreteri
Dr. Üzeyir Günenç
Kornea Ve Oküler Yüzey Birimi Sekreteri
Dr. Özlem Evren Kemer
Oküloplastik Cerrahi Birimi Başkanı
Dr. Ferda Çiftçi
Şaşılık Birimi Başkanı
Dr. Nazan Bengüdeniz
Vitreoretinal Cerrahi Birimi Başkanı
Dr. Gürsel Yılmaz