Untitled Document
Bilimsel Program
19 Ocak 2018, Cuma
09.15 - 10.30 Şaşılık Birimi Aktivitesi
  Moderatör: Dr. Yaşar Duranoğlu
  İnflamasyon ve Şaşılık: Olgu Sunumları
10.30 - 10.45
Kahve Molası
10.45 - 12.00 Katarakt Refraktif Cerrahi Birimi Aktivitesi
  Moderatör: Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
  Riskli Olgularda Katarakt Cerrahisi ve Komplikasyon Çözümleri
12.00 - 13.00
Öğle Yemeği
13.00 - 13.40 Açılış Töreni
13.40 - 14.30 PANEL 1: Oküler İmmünolojiye Giriş
  Moderatör: Dr. Hamiyet Pekel, Dr. Banu Bozkurt
  Oküler Yüzey İmmünolojisi: Dr. Afsun Şahin
  Kornea İmmünolojisi ve Ön Kamara İmmün Deviasyon: Dr. Sibel Kocabeyoğlu
  Uvea İmmunolojisi: Dr. Didar Uçar
  Retina İmmünolojisi:  Dr. Özgür Yalçınbayır
14.30 - 15.45 PANEL 2: Olgularla Konjonktivanın İnflamatuar Hastalıkları  
  Moderatör: Dr. Osman Şevki Arslan, Dr. Mustafa Ünal
  Sjögren Sendromu: Dr. Banu Coşar
  Blefarit-Meibomian Bez Disfonksiyonu: Dr. Meltem Yağmur
  Konjonktivaşalazis: Dr. Koray Gümüş
  Oküler Greft-Versus-Host: Dr. Sait Eğrilmez
  Stevens-Johnson Sendromu:Dr. Zeynep Özbek
  Oküler Skatrisyel Pemfigoid: Dr. Dilek Dursun Altınörs
15.45 - 16.15
Kahve Molası
16.15 - 16.45 Konferans -  Dr.  Ömer Kamil Doğan ‘’Keratoplastide Son Gelişmeler’’
  Moderatör : Dr. Süleyman Okudan
16.45 - 18.00 PANEL 3: Olgularla Kornea ve Skleranın İnflamatuar Hastalıkları
  Moderatör:  Dr. Reha Ersöz, Dr. Mustafa Doğan
  Thygeson Keratiti: Dr. Barış Sönmez
  Periferik Ülseratif Keratit: Dr. Özlem Evren Kemer
  Mooren Ülseri: Dr. Nilgün Yıldırım
  Herpetik Keratit: Dr. Refik Oltulu
  Grefon Reddi ve Tedavisi: Dr. Ayşe Burcu
  Sklerit: Dr. Reşat Duman
20 Ocak 2018 Cumartesi
09.00 - 09.50 Panel 4: Oküler Alerji ve Tedavisi
  Moderatör: Dr. Nilüfer Alparslan, Dr. Levent Tök
  Akut/Mevsimsel/Perennial Alerjik Konjonktivit: Dr. Aylin Karalezli  
  Vernal Keratokonjonktivit: Dr. Ayşe Yağcı
  Atopik Keratokonjonktivit/Kontakt Dermatokonjonktivit: Dr. Yonca Akova
  Kontakt Lens ve Solüsyonlarına Karşı Gelişen Hipersensitivite Reaksiyonları: Dr. Tomris Şengör
09.50 - 10.20 Konferans: Dr. Murat İRKEÇ ‘’İnflamasyon Temelinde Kuru Göz Kliniği ve Tedavisi’’   
  Moderatör: Dr. Nazmi Zengin
10.20 - 10.50
Kahve Molası
10.50 - 12.00 PANEL 5:  Katarakt ve İnflamasyon  
  Moderatör: Dr. Fatih Mehmet Mutlu, Dr. Ümit Kamış
  Katarakt Oluşumunda İnflamasyonun Rolü: Dr. Ertuğrul Can
  Katarakt Cerrahisi Sonrası İnflamasyon ve Toksik Anterior Segment Sendromu: Dr. Tamer Takmaz
  Katarakt Cerrahisi Sonrası Endoftalmi: Dr. Süleyman Kaynak
  Katarakt Cerrahisi Sonrası Kistoid Maküla Ödemi: Dr. Jale Menteş
  Üveitli Hastalarda Katarakt Cerrahisi: Dr. Kazım Devranoğlu
12.00 - 13.15
Öğle Yemeği
13.15 - 14.30 PANEL 6: Olgularla Enfeksiyöz Olmayan Üveitler
  Moderatör: Dr. Ertuğrul Mirza, Dr. Cemil Apaydın
  Juvenil İdiyopatik Artrit: Dr. Merih Oray
  Fuchs Üveiti: Dr. Nurettin Akyol
  HLA-B27 İlişkili Üveit: Dr. Yasemin Özdamar Erol
  BAIT (Bilateral Akut İris Transillüminasyonu): Dr. Sinan Emre
  Pars Planit: Dr. Pınar Çakar Özdal
  Behçet Hastalığı: Dr. Nilüfer Yalçındağ
14.30 - 14.45
Kahve Molası
14.45 - 16.00 PANEL 7: İnflamatuar Retina ve Koroid Hastalıkları
  Moderatör: Dr. Kemal Gündüz,  Dr. Yusuf Akar
  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Patogenezinde İnflamatuar Mekanizmalar: Dr. Bora Eldem
  Retinal Vaskülitler ve Ayırıcı Tanı: Dr. Özlem Tök
  Retinanın Enfeksiyöz Hastalıklarında Ayırıcı Tanı: Dr. Melda Yenerel
  Primer İnflamatuar Koryokapillaropatiler: Dr. Sibel Kadayıfçılar
  Primer Stromal Koroiditler: Dr. Sema Oruç Dündar
16.00 - 16.45 Endüstri Uydu Toplantısı
16.45 - 17.00
Kahve Molası
17.00 - 18.00 Sözlü Bildiriler - 1
  Moderatörler: Dr. Yaşar Duranoğlu, Dr. Fehmi Özkan
18.00 - 19.00 Sözlü Bildiriler - 2
  Moderatörler: Dr. Banu T. Öztürk, Dr. H. Deniz İlhan
21  Ocak 2018 Pazar
09.15 - 10.30 PANEL 8: Glokom ve İnflamasyon  
  Moderatör:  Dr. İclal Yücel, Dr. Kıvanç Güngör
  Glokomatöz Nörodejenerasyonda İnflamasyonun Rolü: Dr.  Zeynep Aktaş
  Üveitik Glokom: Dr. Halil Ateş
  Glokom Hastalarında Oküler Yüzey İnflamasyonu: Dr. Ayça Yılmaz
  Glokom Cerrahisinde Yara İyileşme Cevabının Modülasyonu: Dr. Özcan Ocakoğlu
  Bleb Enfeksiyonları ve Endoftalmi: Dr. Tekin Yaşar
10.30 - 11.00
KAHVE ARASI
11.00 - 12.15 PANEL 9: İmmün Kaynaklı Optik Sinir, Kapak ve Orbita Hastalıkları
  Moderatör: Dr. Şansal Gedik, Banu Turgut Öztürk
  Multipl Skleroz: Dr. Banu Şatana
  Myastenia Gravis: Dr. Ahmet Özer
  Nöromyelitis Optika: Dr. Berker Bakbak
  Tiroid Orbita Hastalığı: Dr. Onur Konuk
  İdiyopatik Orbita İnflamatuar Hastalık: Dr. Deniz Turgut Çoban
  Wegener Granülomatozis Orbita Tutulumu: Dr. Huban Atilla
ENDÜSTRİ UYDU TOPLANTISI ALLERGAN (Cumartesi 16.00 - 16.45)
 

Değişimi Görme Zamanı

  Oturum Başkanları: Dr. Bora Eldem & Dr. Nur Kır
  DMÖ Patogenezi: Dr. Günhal Şatırtav
  DMÖ'de İnflamasyon  ve tedavi: Dr. Ali Osman Saatci
  RVO Patogenezi: Dr. Şaban Gönül
  RVO'da İnflamasyon  ve Tedavi: Dr. Filiz Afrashi