Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör
 
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ
KONYA - ANTALYA ŞUBESİ
Şube Başkanı
Dr. Banu Bozkurt
Şube Sekreteri
Dr. Banu Turğut Öztürk
Şube Saymanı
Dr. Fethi Energin
Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Banu Bozkurt Dr. Fethi Energin
Dr. Şaban Gönül Dr. Fehmi Özkan
Dr. Mehmet Tahir Şam Dr. Levent Tök
Dr. Deniz Turgut Çoban Dr. Banu Turğut Öztürk
Dr. Fikret Uçar