01 Nisan 2011  -  Cuma

08:00-17:00       KAYIT

08:30-09:45      
Panel 1                    
• OKÜLOPLASTİK CERRAHİYE GİRİŞ              
                              Oturum Başkanı: Dr. Sunay Duman
08:30-08:45       Göz kapakları, lakrimal sistem ve orbita anatomi ve fizyolojisi - Dr. Ümit Beden
08:45-09:00       Oküloplastik cerrahide muayene ve görüntüleme yöntemleri - Dr. Atilla Argın
09:00-09:15       Oküloplastik cerrahide anestezi yöntemleri - Dr. Sevin Söker Çakmak
09:15-09:30       Aletler ve sütür teknikleri - Dr. Sait Erda
09:30-09:45       Oküloplastik cerrahide greft ve flep yöntemleri  - Dr. Altuğ Çetinkaya

09:45-10:00       Kahve Arası


10:00-11:00      
Panel 2
• GÖZ KAPAĞI HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ            
                              Oturum Başkanı: Dr. Uğur Erdener

10:00-10:15       Ptozis - Dr. Şeyda Uğurlu                                 
10:15-10:30       Entropiyon - Dr. Didem Serin
10:30-10:45       Ektropiyon - Dr. Lale Közer Bilgin
10:45-11:00       Göz kapağı travmalarında yaklaşım - Dr. Firdevs Örnek

11:00-11:30       Konferans                                          
                              Oturum Başkanı: Dr. Gönül Peksayar                              
                              Malign konjonktiva tümorlerinin tanı ve tedavisi - Dr. Sevgül Bilgiç         
                                                                                 
11:45-12:45       Öğle Arası

                             Uydu sempozyum

                             Konu: OCT Teknolojileri Günlük Hayatımıza Ne Katıyor?
                                          OCT Teknolojilerinde Yeni Ufuklar
                             Moderatör: Dr. Süleyman Kaynak
                             Konuşmacılar:
                             Dr. Süleyman Kaynak
                             Dr. İhsan Öge
                             Dr. Koray Gümüş      
                             Dr. Remzi Avcı

                             (Uydu sempozyum katılımcılarına öğle yemeği paketi ikram edilecektir)

13:00-13:50       Açılış Töreni
                              Saygı Duruşu - İstiklal Marşı
                              TOD Ankara Şube Başkanı - Dr. Özlem Evren Kemer
                              TOD Genel Başkanı - Dr. Nevbahar Tamçelik
                              Dr. Arif Şerifoğlu'nun Biyografisi - Dr. Yıldız Özdemir                        

14:00-14:30       Konferans                                          
                                 
                              Oturum Başkanı:  Dr. Halil İbrahim Altınsoy
                              Dakriyosistorinostomide başarısızlık nedenleri: Dr. Güler Zilelioğlu

14:30-14:45       Kahve Arası


14:45-15:45      
Panel 3
• LAKRİMAL BOŞALTIM SİSTEMİ                                
                              Oturum Başkanı: Dr. Orhan Zilelioğlu
14:45-15:00       Doğuştan nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında tedavi - Dr. Orhan Elibol
15:00-15:15       Eksternal DSR - Dr. Banu Hoşal
15:15-15:30       Endonazal ve transkanaliküler DSR - Dr. Onur Konuk
15:30-15:45       Proksimal lakrimal sistem patolojilerinde  cerrahi - Dr. Ferda Çiftçi

15:45-16:00       Kahve Arası


16:00-17:00       
Panel 4
• ORBİTA HASTALIKLARINDA CERRAHİ YAKLAŞIMLAR         
                              Oturum Başkanı: Dr. Gülhan Slem

16:00-16:15
      Doğumsal anomaliler - Dr. Fatma Akbaş Kocaoğlu
16:15-16:30       Enükleasyon, eviserasyon, ekzenterasyon - Dr. Levent Akçay
16:30-16:45       Orbitotomi yaklaşımları - Dr. Müslime Akbaba
16:45-17:00       Orbita kırıkları - Dr. Şafak Karslıoğlu

17:00-17:15
      Kahve Arası

17:15-18:30      
Panel 5                      
• GÖZ ÇEVRESİNDEKİ ESTETİK TEDAVİLER                                                         
                              Oturum Başkanı: Dr. Nazım Şuvağ
17:15-17:30
       Yaşa bağlı perioküler değişiklikler - Dr. Özlem Tök
17:30-17:45       Üst göz kapağı ve kaş cerrahisi - Dr. Suat Hayri Uğurbaş
17:45-18:00       Alt göz kapağı cerrahisi - Dr. Pelin Kaynak Hekimhan
18:00-18:15       Cerrahi olmayan yöntemler - Dr. Emel Başar
18:15-18:30       Kapak estetiğinde komplikasyonlar, önleme ve tedavi yöntemleri - Dr. Akın Banaz

02 Nisan 2011 - Cumartesi

08:30-12:00       CANLI CERRAHİ                                                                                
                             Oturum Başkanları: Dr. Firdevs Örnek (salon)
                             Dr. Banu Hoşal (ameliyathane)

                             Frontal askılama - Dr. Müslime Akbaba 
                             Lakrimal entübasyon - Dr. Ferda Çiftçi
                             Entropiyon - Dr. Şafak Karslıoğlu
                             Konjonktiva-Müller rezeksiyonu - Dr. Suat Uğurbaş
                             Levator rezeksiyon - Dr. Mehmet Ünal
                             Eksternal DSR - Dr. Bülent Yazıcı
                       
12:15-13:15       Öğle Arası

                             Uydu sempozyum

                             Konu: Difraktif Multifokal Göz İçi Lensi ve Uzak, Orta, Yakın Mesafe Görüş Kalitesi
                             Moderatör: Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
                             Konuşmacılar:
                             Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
                             Dr. İzzet Can
                             Dr. Osman Şevki Aslan
                             Dr. Mehmet Baykara
                             Dr. Ahmet Gücükoğlu
 
                             
(Uydu sempozyum katılımcılarına öğle yemeği paketi ikram edilecektir)


13:30-14:30       Panel 6
• TİROİDE BAĞLI GÖZ HASTALIKLARI
                              Oturum Başkanı: Dr. İlhan Günalp

13:30-13:45       Patogenez ve klinik bulgular - Dr. Canan Gürdal
13:45-14:00       Medikal tedavi - Dr. Aylin Yaman
14:00-14:15       Göz kapağı ve şaşılık cerrahisi - Dr. Meltem Söylev
14:15-14:30       Orbita dekompresyonu - Dr. Mehmet Ünal

14:30-15:00       Kahve Arası


15:00-16:00      
Panel 7
• KAPAK TÜMÖRLERİ PANELİ          
                              Oturum Başkanı: Dr.Sevgül Bilgiç
15:00-15:15
       İyi huylu kapak tümörleri - Dr. Hülya Soysal
15:15-15:30       Kötü huylu kapak tümörleri - Dr. Ayşe Yağcı
15:30-15:45       Üst kapak ve iç kantüs  tümörlerinde cerrahi yaklaşımlar - Dr. Ahmet Maden
15:45-16:00       Alt kapak ve dış kantüs tümörlerinde cerrahi yaklaşımlar - Dr. Bülent Yazıcı

20:00-24:00       Gala Gecesi

03 Nisan 2011 - Pazar

08:30- 09:30      Panel 8
• ERİŞKİN ÇAĞI ORBİTA TÜMÖRLERİ                                     
                              Oturum Başkanı: Dr. Nazmi Zengin
08:30:08:45       Kistik tümörler - Dr. Yusuf Uysal
08:45-09:00       Damarsal tümörler - Dr. Kaan Gündüz                      
09:00-09:15       İkincil ve metastatik tümörler - Dr. Murat Tunç
09:15-09:30       Lenfoproliferatif tümörler - Dr. Hülya Soysal

09:30-10:00       Kahve Arası


10:00-11:00      
Panel 9           
• ÇOCUKLUK ÇAĞI ORBİTA TÜMÖRLERİ
                              Oturum Başkanı: Dr. Halit Pazarlı

10:00-10:15      
Konjenital, kistik ve osteojenik tümörler - Dr. Kaan Gündüz
10:15-10:30       Damarsal tümörler - Dr. Samuray Tuncer
10:30-10:45       Rhabdomiyosarkom - Dr. Hayyam Kıratlı
10:45-11:00       Optik sinir ve nörojenik kaynaklı tümörler - Dr. Murat Tunç

11:00-11:30       Kahve Arası


11:30-13:15       Genel Tartışma ve Kapanış

                              Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Ünal, Dr. Kaan Gündüz

Tartışmacılar:    Dr. Müslime Akbaba
                              Dr. Ahmet Maden
                              Dr. Bülent Yazıcı
                              Dr. Şafak Karslıoğlu
                              Dr. Hayyam Kıratlı
                              Dr. Ayşe Yağcı


13:15-13:45
       Çay - simit ikramı

TOD BİRİMLERİ OLGU SUNUMLARI

13:45-15:15       TOD KORNEA Birimi                                                         A Salonu

13:45-15:15       TOD NÖROOFTALMOLOJİ Birimi                                   B Salonu
13:45-15:15       TOD ŞAŞILIK Birimi                                                           C Salonu