KURULLAR  

TOD ANKARA ŞUBESİ ORGANİZASYON KURULU

Organizasyon Kurulu Başkanı
Dr. Özlem Evren KEMER

Organizasyon Kurulu Sekreteri
Dr. Ümit EKŞİOĞLU

Mali Sekreter
Dr. Ayşen TOPALKARA

Organizasyon Kurulu Üyeleri
Dr. Banu Melek HOŞAL
Dr. Hayyam KIRATLI
Dr. Onur KONUK
Dr. Mustafa ONAT
Dr. Yıldız ÖZDEMİR
Dr. Seyhan Sonar ÖZKAN
Dr. Ahmet ŞENGÜN
Dr. Tamer TAKMAZ

TOD GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

TOD Onursal Başkanı
Dr. Demir Başar

TOD Genel Başkanı
Dr. Nevbahar Tamçelik

TOD Genel Sekreteri
Dr. Gülcan Kural

Genel Merkez Saymanı
Dr. Ömer Kamil Doğan

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş
Dr. İsmet Durak
Dr. Sait Erda
Dr. T. Reha Ersöz
Dr. Murat Karaçorlu
Dr. Merih Önol
Dr. Emin Özmert
Dr. M. Kaan Ünlü