Untitled Document

Etkileşimli Toplantılar

1. Eğitim Planlama Birimi Etkileşimli Toplantısı
(ETK - EP - 1)
Bilimsel Toplantılarda Endüstri Desteği İlişkisi
Oturum Başkanı
Dr. Sunay Duman
Konuşmacılar  
Firmaların- Tanıtım, Derneklerin-Eğitim Toplantılarında Hekim Endüstri İlişkisi
Dr. Sunay Duman
Endüstrinin, Organizasyon Komiteleri, Kurumlar ve Hekimlerle İlişkilerinde Sorunlar
Dr. Oya Kadaifçi
Organizasyon Komitelerinin Endüstri ve Hekimlerle Yaşadığı Sorunlar Dr. Süleyman Kaynak
Endüstri desteğinin Hekim-Hekim, Hekim-Hasta, Hekim-Endüstri İlişkisinde Etik-Deontolojik-Hukuki Sorunlar
Dr. Murat Civaner
Endüstri Desteği Nasıl Olmalı? Eğitici-Eğitilen-Uzman Hekimlerin Beklentileri Dr. Zeliha Yazar
   
2. Eğitim Planlama Birimi Forumu
(ETK - EP - 2)
Oftalmoloji Sektöründe Reklam ve Tanıtımın Etik-Deontolojik Boyutu
Oturum Başkanı Dr. Sait Erda
Konuşmacılar Dr. Murat Civaner
Dr. Sait Eğrilmez
Dr. Halil Ateş
Dr. Reis Avşar
   
3. Elektrodiagnostik Birimi Etkileşimli Toplantısı (ETK - ED)
Elektrodiagnostikte Etkileşimli Olgu Sunumları
Oturum Başkanları
Dr. M. Kemal Gündüz
Dr. Mehmet Okka
Konuşmacılar
Elektrodiagnostik Birimi Aktif Üyeleri
Teşhisim Doğru mu?
 
Hastam İçin Hangi Testlere İhtiyacım Var?  
Hastam Doğru mu Söylüyor?  
Elektrodiagnostik Testlerde Hata Olur mu?  
İlginç Vakalar  
   
4. Glokom Birimi Etkileşimli Toplantısı
(ETK - GL)
Oturum Başkanı
 
PAAG' de Monoterapide İlk Tercih ?
Prostaglandin Dr. Mehmet Orhan
Beta-Bloker Dr. Üzeyir Günenç
Glokomda Progresyon Takibinde Görme Alanı Dışında Hangi Yöntem?
OCT Dr. İhsan Öge
HRT Dr. Nilgün Yıldırım
PAAG'de Cerrahide İlk Seçenek ?  
Filtran Cerrahi Dr. Kıvanç Güngör
Seton Cerrahisi Dr. Volkan Dayanır
   
5. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Etkileşimli Toplantısı (ETK - KRC - 1)
Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisinde Farklı Görüşler
Oturum Başkanları
Dr. Bekir Sıtkı Aslan
Dr. Emrullah Taşındı

Konuşmacılar Dr. İzzet Can
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Hanefi Çakır
Dr. Akif Özdamar
Dr. V. Nusret Özdemir
Dr. Yıldınm Beyazıt Usta
Dr. Ömer Faruk Yılmaz
   
6. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Video Sempozyumu
(ETK - KRC - 2)
Video Sempozyumu  
Oturum Başkanları
Dr. Yıldırım Beyazıt Usta
Dr. Hanefi Çakır
Konuşmacılar Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Akif Özdamar
   
7. Kontakt Lens Birimi Etkileşimli Toplantısı (ETK - KL)
Oturum Başkanı
Dr. Tomris Şengör
Tartışma 1
 
Günlük Kontakt Lens
Dr. Ömür Gündüz
Uzun Süreli Kontakt Lens Dr. Bülent Barlas
Tartışma 2
 
SiH Kontakt Lens Dr. Canan Gürdal
Hidrojel Kontakt Lens Dr. Hilmi Or
   
8. Kornea Birimi Etkileşimli Toplantısı (ETK - KO)
Olgu Sunumları
 
Oturum Başkanı Dr. Ayşe Yağcı
Konuşmacılar Kornea Birimi Aktif Üyeleri
   
9. Nöro-Oftalmaloji Birimi Etkileşimli Toplantısı (ETK - NO)
"Optik Nöropatilerde Ayırıcı Tanı: Optik nevrit mi? İskemik Optik Nöropati mi? Arteritik mi? Non-Arteritik mi?
Leber'in Herediter Optik Nöropatisi mi? Optik Nöropatilerde Tedavi Mümkün mü?
Oturum Başkanı
Dr. Feyza Önder
Konuşmacılar Nöro-Oftalmoloji Birim Aktif Üyeleri
   
10. Oküler Onkoloji Birimi Etkileşimli Toplantısı (ETK - OO)
Oküler Onkolojide İlginç Olgular
Oturum Başkanı Murat Tunç
Konuşmacılar Oküler Onkoloji Birimi Aktif Üyeleri
   
11. Oküler Enfeksiyon Birimi Etkileşimli Toplantısı (ETK - OE)
Kırmızı Göz
Oturum Başkanı Dr. Nilgün Yıldırım
Konuşmacılar

Dr. Nilgün Yıldırım
Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Özlem Evren Kemer
Dr. Gülay Güllülü 

   
12. Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Etkileşimli Toplantısı
(ETK - OTM)
Oftalmolojide Hukuki Sorumluluk
Oturum Başkanı Dr. Orhan Zilelioğlu
Adli Rapor Düzenlenmesi
Dr. Sait Eğrilmez
Sürücü Belgesi, Silah Ruhsatı, Askerliğe Elverişlilik
Dr. Figen Yamanoğlu
Malpraktis
Dr. Remzi Kasım
Hekim ve Hasta Hakları Dr. Ersin Oba
   
13. Oküloplastik Cerrahi Birimi Etkileşimli Toplantısı (ETK - OPC)
Orbita Cerrahisi
 
Oturum Başkanı Dr. Bülent Yazıcı
Konuşmacılar Oküloplastik Cerrahi Birimi Aktif Üyeleri
   
14. Oküloplastik Cerrahi Birimi & Oküler Onkoloji Birimi Video Sempozyumu (ETK - OPC & OO)
Gözkapağı Tümörleri ve Rekonstrüksiyonu
 
Oturum Başkanı Dr. Ayşe Yağcı
Konuşmacılar Oküloplastik Cerrahi ve Oküler Onkoloi Birimleri Aktif Üyeleri
   
15. Optik, Refraksiyon, Rehabilitasyon Birimi Etkileşimli Toplantısı
(ETK - ORR)
Göz Yorgunluğu (Astenopi) Nedir? Dinlendirici Gözlük Var mıdır?
Oturum Başkanı
Dr. Bülent Barlas
Optik ve Uyum Zorluğu Nedenli Göz Yorgunlukları Dr. Bülent Barlas
Gizli Kaymalar ve Göz Kaslarına Bağlı Göz Yorgunlukları Dr. Sedef Kutluk
Duyusal ve Sinirsel Nedenli Göz Yorgunlukları Dr. Füsun Uzunoğlu
   
16. Şaşılık Birimi Etkileşimli Toplantısı
(ETK - ŞA)
Şaşılık Cerrahisinde İstenmeyen Sonuçlan Nerede Hata Yaptık?
Oturum Başkanı Dr. Emel Başar
Konuşmacılar

Dr. Yaşar Duranoğlu
Dr. Birsen Gökyiğit
Dr. Fatih Mehmet Mutlu

   
17. Tıbbi Retina Birimi FFA Klübü
(ETK - TR)
Oturum Başkanı Dr. Öner Gelişken
Konuşmacılar Tüm Katılımcılar
   
18. Uvea - Behçet Birimi Etkileşimli Toplantısı (ETK - UB)
Olgu Sunumları
 
Oturum Başkanı Dr. Ertuğrul Mirza
Konuşmacılar Uvea-Behçet Birimi Aktif Üyeleri
   
19. Vitreoretinal Cerrahi Birimi Etkileşimli Toplantısı-1 (ETK - VRC - 1)
Diyabetik Retinopati Tedavisinde Farklı Görüşler
Oturum Başkanı

Dr. Remzi Avcı

1. Vitreus Hemorajisi
Erken Vitrektomi
Geç Vitrektomi

Dr. Murat Karaçorlu
Dr. Berati Hasanreisoğlu

2. Diffüz Diabetik Makula Ödemi
Lazer
Triamsinolone
Anti VGEF

Dr. Güngör Sobacı
Dr. Süleyman Kaynak
Dr. Bora Eldem

3. Vitrektomi Teknikleri
20 G Sütürlü Vitrektomi
Transkonjonktival Vitrektomi
Dr. Ziya Kapran
Dr. Tunç Ovalı
   
20. Vitreoretinal Cerrahi Birimi Etkileşimli Toplantısı-2 (ETK - VRC - 2)
Retina 2010: Tartışmalı Panel
Oturum Başkanı
Dr. Remzi Avcı
Konuşmacılar
Dr. Ziya Kapran
Dr. Berati Hasanreisoğlu
Dr. Murat Karaçorlu
Dr. Süleyman Kaynak
Dr. Emin Özmert
Dr. Solmaz Akar
Dr. Bora Eldem
Dr. Tunç Ovalı
Dr. Güngör Sobacı
Dr. Seyhan Topbaş
   
21. Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği (TCOD) Etkileşimli Toplantısı (ETK - TCOD - 1)
FFA Klübü
 
Oturum Başkanları Dr. Öner Gelişken
Dr. Süleyman Kaynak
Dr. Müşfik Kerimov (Azerbaycan)
Konuşmacılar
TCOD Aktif Üyeleri
   
22. Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği (TCOD) Etkileşimli Toplantısı (ETK - TCOD - 2)
Video Sempozyum-FAKO Cerrahisi
Oturum Başkanları
Dr. Ömer Faruk Yılmaz
Dr. Bekir Sıtkı Aslan
Dr. Elmar Gasimov (Azerbaycan)
Konuşmacılar TCOD Aktif Üyeleri
   
23. Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği (TCOD) Etkileşimli Toplantısı
(ETK - TCOD - 3)
Şaşılık Tedavisinin Püf Noktalan
Oturum Başkanları Dr. Seyhan Bahar Özkan
Dr. Elmar Gasimov (Azerbaycan)
Konuşmacılar
 
Ekzotropyada Tedavi
Dr. Dilshod Hodjaev (Özbekistan)
Edinsel Ezotropyada Tedavi
Dr. Nabathanım Hacıyeva (Azerbaycan)
Infantil Ezotropyada Tedavi
Dr. Şahida Dadamuhamedova (Özbekistan)
Üçüncü Sinir (Okülomotor) Felcinde Tedavi
Dr. Deniz Somer
Dördüncü Sinir (Troklear) Felcinde Tedavi
Dr. Aygerim Tuletova (Kazakistan)
Altıncı Sinir (Abduscens) Felcinde Tedavi
Dr. Sevinç Akberova (Azerbaycan)
Konjenital İnnervasyonel Sorunlarda Tedavi Dr. Birsen Gökyiğit

 


Son gönderim tarihi: 31 Temmuz 2010

Son gönderim tarihi: 31 Temmuz 2010

 

LookUs & OnlineMakale