Untitled Document

Kurslar

1. Eğitim Planlama Birimi Kursu (KURS - EP)
Örneklerle İyi Klinik Uygulamalar
Kurs Yöneticisi
Dr. Yusuf Çağlar
Kurs Eğitmenleri
 
Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Dr. Ahmet Nohutçu
Tıbbi Etik llkeleri-Etik Kurullar Dr. Ahmet Demirok
Hasta ve Bireylerin Hakları
Dr. Yusuf Çağlar
Hekimlerin ve Taraflann Sorumlulukları Dr. Zeliha Yazar
   
2. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-1 (KURS - KRC - 1)
Özellikli Olgularda Katarakt Cerrahisi
Kurs Yöneticisi Dr. Mahmut Kaşkaloğlu
Kurs Eğitmenleri  
Nükleus ve Kapsül Problemli Olgular Dr. Mahmut Kaşkaloğlu
Glokomlu ve İris Problemli Olgular
Dr. Merih Önol
Zonül Problemli Olgular Dr. Osman Şevki Arslan
Kornea Problemli Olgular Dr. Yonca Akova
   
3. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-2 (KURS - KRC - 2)
Pediyatrik Katarakt Cerrahisi
Kurs Yöneticisi
Dr. Fatih Karel
Kurs Eğitmenleri
 
Pediyatrik Kataraktlarda Cerrahi Teknikler Dr. Altan Atakan Özcan
Pediyatrik Katarakt Cerrahisi Komplikasyonları Dr. Fatih Karel
Konjenital ve Gelişimsel Kataraktlar Dr. Tülin Berk
Pediyatrik Kataraktlarda GİL Seçimi ve Biometri Dr. Nilüfer Gözüm
   
4. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-3 (KURS - KRC - 3)
Fako Cerrahisinde Olası Komplikasyonlar ve Çözümleri
Kurs Yöneticisi
Dr. Kazım Devranoğlu
Kurs Eğitmenleri
 
Nükleus Emülsifikasyonu Sırasında Oluşan Komplikasyonlar
Dr. Kazım Devranoğlu
Kesi Komplikasyonları
Dr. İsmet Durak
Kapsüloreksis ve Hidrodiseksiyon Komplikasyonları
Dr. Remzi Kasım
İrrigasyon/Aspirasyon ve GİL Yerleştirilirken Oluşan Komplikasyonlar Dr. İlker Toker
   
5. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-4 (KURS - KRC - 4)
Presbiyopide Cerrahi Yaklaşımlar
Kurs Yöneticisi
Dr. Şaban Şimşek
Kurs Eğitmenleri
 
Korneal "Inlay" Cerrahisi
Dr. Şaban Şimşek
Multifokal Göziçi Lensleri
Dr. Mehmet Söyler
Akomodatif Göziçi Lensleri
Dr. Şükrü Bayraktar
Kondüktif Keratoplasti ve Lazerle Presbiyopiye Cerrahi Yaklaşımlar Dr. Sinan Göker
   
6. Katarakt Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-5 (KURS - KRC - 5)
Mikroinsizyonal Katarakt Cerrahisi, Biaksiyel-Koaksiyel
Kurs Yöneticisi
Dr. V. Nusret Özdemir
Kurs Eğitmenleri
 
Biaksiyel Mikro Insizyonel Fako Cerrahisi
Dr. Levent Akçay
Koaksiyel Mikroinsizyonal Fako Cerrahisi
Dr. Anıl Kubaloğlu
Neden Mikroinsizyonal Fako Cerrahisi?
Dr. Fatih Mehmet Mutlu
Mikroinsizyonel Fako Cerrahisinde Kullanılan Göziçi Lensleri Dr. V. Nusret özdemir
   
7. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-6 (KURS - KRC - 6)
Refraksiyon Kusurlarının Düzeltilmesinde Lens Cerrahisi
Kurs Yöneticisi Dr. Nusret Baş
Kurs Eğitmenleri  
Fakik Göziçi Lensleri Dr. Vedat Kaya
Miyopik Gözlerde Saydam Lens Cerrahisi
Dr. Ayşegül Koçak Altıntaş
Hipermetrop Gözlerde Saydam Lens Cerrahisi Dr. Nusret Baş
Astigmatik Gözlerde Yaklaşım Dr. Tamer Takmaz
   
8. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-7
(KURS - KRC - 7)
Kornea Lazer Cerrahisi Komplikasyonlan
Kurs Yöneticisi
Dr. Bozkurt Şener
Kurs Eğitmenleri
 
Flep Komplikasyonlan Dr. Bozkurt Şener
Fazla ve Az Düzeltmelerde Yaklaşım Dr. Aydın Yıldınm
Regresyonda Yaklaşım Dr. Koray Budak
Ektazide Yaklaşım Dr. Serkan Biliş
   
9.Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-8 (KURS - KRC - 8)
Refraksiyon Cerrahisinde Temel Bilgiler ve Topografi
Kurs Yöneticisi
Dr. Hanefi Çakır
Kurs Eğitmenleri
 
Topografi
Dr. Zeynep Özbek Söylemezoğlu
Lazer Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Problemler
Dr. Hanefi Çakır
Flep Hazırlamadaki Özellikler
Dr. Rıza Kuma
Ameliyat Öncesi Hasta Değerlendirilmesi Dr. Feyza Altın
   
10.Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-9
(KURS - KRC - 9)
Temel Fakoemülsifikasyon Cerrahisi
Kurs Yöneticisi
Dr. Sunay Duman
Kurs Eğitmenleri
 
Cerrahi Donanım, Genel Prensipler, Cerrahi Problemler
Dr. Sunay Duman
Kapsuloreksis, Hidrodisseksiyon
Dr. Saadet Onurlu Yılmaz
Nükleus Parçalama Teknikleri
Dr. Kuddusi Erkılıç
Epinükleus ve Korteks Temizliği, Göz İçi Merceği Yerleştirilmes Dr. Yaşar Duranoğlu
   
11. Kontakt Lens Birimi Kursu (KURS - KL)
Kontakt Lens: Neden? Ne zaman? Nasıl ?
Kurs Yöneticisi Dr. Nazan Erda
Kurs Eğitmenleri  
Neden YKL?
Dr. Ferda Çiftçi
Neden Sert KL?
Dr. Çağla Atabay
Ne Zaman ve Nasıl KL? Dr. Figen Alaçayır
   
12. Kornea Birimi Kursu-1 (KURS - KO - 1)
Pterjiyum
Kurs Yöneticisi
Dr. Murat İrkeç
Kurs Eğitmenleri
 
Etyopatogenez Dr. Murat İrkeç
Mitomicin -C Uygulamaları Dr. Halit Oğuz
Konjonktival Otogreft ve AZT Dr. Yonca Akova
   
13. Kornea Birimi Kursu-2
(KURS - KO - 2)
Keratitler
Kurs Yöneticisi
Dr. Nilüfer Alparslan
Kurs Eğitmenleri
 
Viral Keratitler
Dr. Nilüfer Alparslan
Bakteriyel Keratitler
Dr. Nilgün Yıldırım
Fungal ve Paraziter Keratitler Dr. Meltem Yağmur
   
14. Kornea Birimi Kursu-3 (KURS - KO - 3)
Keratokonus
Kurs Yöneticisi
Dr. Osman Şevki Arslan
Kurs Eğitmenleri
 
Tanı ve Takip
Dr. Banş Sönmez
Optik Düzeltme
Dr. Zeynep Özbek
Kornea İçi Halkalar
Dr. Akif Özdamar
Çapraz Bağlama Uygulamaları Dr. Osman Şevki Arslan
   
15. Nöro-Oftalmoloji Birimi Kursu (KURS - NO)
Nöro-Oftalmolojik Muayene
Kurs Yöneticisi Dr. Kadircan Keskinbora
Kurs Eğitmenleri Dr. Nazife Şefi Yurdakul
Dr. Önder Üretmen
   
16. Oküler Enfeksiyonlar Birimi Kursu
(KURS - OE)
Pediyatrik Konjonktivitler
Kurs Yöneticisi
Dr. Kubilay Çetinkaya
Kurs Eğitmenleri
 
Non-Enfeksiyöz Konjonktivitler Dr. Banu Hoşal
Bakteriyel Konjonktivitler Dr. Kıvanç Güngör
Viral Konjonktivitler Dr. Halil İbrahim Imamoğlu
Diğer Konjonktivitler Dr. Kubilay Çetinkaya
   
17. Oküler Onkoloji Birimi Kursu
(KURS - OO)
Konjonktiva Tümörleri ve Güncel Tedavi Yöntemleri
Kurs Yöneticisi
Dr. Kaan Gündüz
Kurs Eğitmenleri
 
Konjonktiva Tümörlerinin Kliniği Dr. Fatma Akbaş Kocaoğlu
Konjonktiva Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Dr. Ayşe Yağcı
Kojonktiva Tümörlerinde Medikal Tedavi Dr. Murat Tunç
   
18. Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Kursu
(KURS - OTM)
Oftalmik Travmada Onanm
Kurs Yöneticisi
Dr. Atilla Argın
Kurs Eğitmenleri  
Sütür Materyelleri ve İğneler Dr. Ümit Ekşioğlu
Hangi Cerrahide Hangi Sütür Dr. Mehmet Çıtırık
Sütürasyon Teknikleri Dr. Atila Argın
Sütür Komplikasyonları Dr. Ali Bülent Çankaya
   
19. Oküloplastik Cerrahi Birimi Kursu (KURS - OPC)
Oküloplastik Cerrahide Temel Teknikler
Kurs Yöneticisi
Dr. Sait Erda
Kurs Eğitmenleri
 
Sütür Teknikleri Dr. Sait Erda

Periorbital Bölgede Flepler

Dr. Bülent Yazıcı
Oküloplastik Cerrahide Greftler Dr. Banu Hoşal
   
20. Optik, Refraksiyon, Rehabilitasyon Birimi Kursu-1
(KURS - ORR -1)
Bilgisayar Kullananların Görme Sorunları ve Gidermek İçin Gereken Gözlüklerin Özellikleri nelerdir?
Kurs Yöneticisi Dr. Mete Soytürk
Kurs Eğitmenleri Dr. Mete Soytürk
Dr. Ersin Oba
Dr. Vildan Koçer Öztürk
   
21. Optik, Refraksiyon, Rehabilitasyon Birimi Kursu-2
(KURS - ORR - 2)
Çok Odaklı (Multifokal) Gözlüklerin Ölçülmesi ve Reçetelendirilmesi
Kurs Yöneticisi Dr. Alp Alaluf
Kurs Eğitmenleri
Dr. Alp Alaluf
Dr. Bülent Barlas
Dr. Sait Eğrilmez
   
22. Optik, Refraksiyon, Rehabilitasyon Birimi Kursu-3
(KURS - ORR - 3)
Az Görenlere Yardımın da Kolayı Var! Gözlük mü? Büyüteç mi? Teleskop mu? Elektronik Büyütücü mü?
Kurs Yöneticisi
Dr. Aysun İdil
Kurs Eğitmenleri Dr. Aysun İdil
Dr. Ayşen Topalkara
Dr. Doğan Ceyhan
   
23. Şaşılık Birimi Kursu-1 (KURS-ŞA-1)
Pediatrik Göz Hastasına Yaklaşım
Kurs Yöneticisi Dr. Sedef Kutluk
Kurs Eğitmeni Dr. Orhan Elibol
Dr. Ayşe Ayça San
   
24. Şaşılık Birimi Kursu-2 (KURS - ŞA - 2)
Şaşılık Muayenesi-Motor ve Duyusal Muayene
Kurs Yöneticisi Dr. Mehdi Öğüt
Kurs Eğitmenleri Dr. İbrahim Erbağcı
Dr. Yeşim Oral
   
25. Şaşılık Birimi Kursu-3
(KURS - ŞA - 3)
Şaşılık Cerrahisinde Temel Prensipler
Kurs Yöneticisi Dr. Süheyla Köse
Kurs Eğitmenleri Dr. Kemal Dikici
Dr. Ayşe Hürriyet Mutluay
   
26. Tıbbi Retina Birimi Kursu-1 (KURS - TR - 1)
Prematüre Retinopatisi
Kurs Yöneticisi Dr. Solmaz Akar
Kurs Eğitmenleri Dr. Figen Batıoğlu
Dr. İmren Akkoyun
   
27. Tıbbi Retina Birimi Kursu-2
(KURS - TR - 2)
Retina Hastalıklarında Lazer Tedavisi
Kurs Yöneticisi Dr. Nur Kır
Kurs Eğitmenleri Dr. Şengül Özdek
Dr. Ümit İnan
   
28. Tıbbi Retina Birimi Kursu-3 (KURS - TR - 3)
Retina Hastalıklarında FFA ve OCT
Kurs Yöneticisi Dr. Engin Bürümcek
Kurs Eğitmenleri Dr. Nazmiye Erol
Dr. Özlem Arslan
   
29. Uvea-Behçet Birimi Kursu (KURS - UB)
Üveitlerde Tanısal Değerlendirmeler
Kurs Yöneticisi Dr. Nurettin Akyol
Kurs Eğitmenleri  
Anamnez, Fizik Muayene ve Taramaya Yönelik Testler
Dr. Füsun Uzunoğlu
Görüntüleme Teknikleri
Dr. Yüksel Süllü
Oküler Bulgulara Dayalı Ayırıcı Tanı ve Sistemik Hastalıklarla İlişki Dr. Baki Mudun
   
30. Vitreoretinal Cerrahi Birimi Kursu-1 (KURS - VRC - 1)
Konvansiyonel Retina Dekolmanı Cerrahisi
Kurs Yöneticisi
Dr Seyhan Topbaş
Kurs Eğitmenleri
 
Muayene ve Ameliyat Öncesi Hazırlık
Dr. Hasan Horoz
Skleral Çökertmede Tartışmalı Noktalar
Dr. Haluk Esgin
Primer Vitrektominin Yırtıklı Retina Dekolmanı Cerrahisindeki Yeri
Dr. Ercan Sağlam
Retina Dekolmanı Cerrahisi - Diğer Alternatif Yöntemler Dr. Seyhan Topbaş
   
31. Vitreoretinal Cerrahi Birimi Kursu-2 (KURS - VRC - 2)
Temel Pars Plana Vitrektomi Teknikleri
Kurs Yöneticisi Dr. Cezmi Akkın
Kurs Eğitmenleri  
Vitreoretinal Cerrahide Enstrümentasyon Dr. Mustafa Elçioğlu
Temel Vitreoretinal Cerrahi Teknikleri Dr. Levent Karabaş
İnternal Tamponad Uygulamaları Dr. Tansu Erakgün
   
32. Vitreoretinal Cerrahi Birimi Kursu-3 (KURS - VRC - 3)
Vitreoretinal Cerrahide Yenilikler
Kurs Yöneticisi
Dr. Dilaver Erşanlı
Kurs Eğitmenleri
 
Medikal Vitrektomiler
Dr. Hakan Durukan
Makula Deliği Cerrahisi
Dr. Şengül Özdek
Makula Buruşukluğu ve Vitreomaküler Traksiyon Sendromu Dr. Berkant Kaderli
   
33. Vitreoretinal Cerrahi Birimi Kursu-4 (KURS - VRC - 4)
İntravitreal İlaç Uygulama Teknikleri
Kurs Yöneticisi
Dr. Özcan Kayıkçıoğlu
Kurs Eğitmenleri
 
İntravitreal İlaç Uygulama Endikasyonları Dr. Murat Yolar
İntravitreal Uygulama Dr. Dilek Güven
Takip ve Komplikasyonlar Dr. Yusuf Akar
   
34. Göz Hemşireliği Kursu  
Göz Hastalıkları ve Cerrahisinde Hemşirelik
Kurs Yöneticisi Dr. Haluk Ertürk
Konuşmacılar Göz Hemşireleri
   
35. KURS-OPTİK MEDİKAL LAZER TEDAVİSİNDE YENİLİKLER  
Tarih: 01.10.2010 Saat: 14:00 - 15:30 Salon: Abidin Dino
Arka Segment Lazer Tedavisi - Multispot – Şekil Taramalı Lazer Uygulamaları Öner Gelişken
Ön Segment Lazer Tedavisi - Long Term Experience with Selective Laser Trabeculoplasty Ejaz Ensari
Ön Segment Lazer Tedavisi - Selektif Lazer Trabeküloplsti’nin Glokom Tedavisindeki Yeri Esin Başer

 


Son gönderim tarihi: 31 Temmuz 2010

Son gönderim tarihi: 31 Temmuz 2010

 

LookUs & OnlineMakale