VİDEO ŞÖLENİ PROGRAMI

30 Eylül 2010, Uludağ Köşesi
Vid-Şölen-1A 08:30-10:00
Oturum Başkanları : Dr. Remzi Avcı, Dr. Ziya Kapran
* Kronik retina dekolmanlı afak olguda konveksiyon akımları Dr. Sinan Tatlıpınar
* Arteriel Makroanevrizmaya Bağlı Premakuler Subhyaloid Kanama Gelişen bir Olguda Cerrahi Tedavi Dr. Remzi Avcı
* Vitreomaküler traksiyon + evre 1b makula deliği olgusunda intraoperatif tam kat makula deliği gelişimi ve tedavisi Dr. Sinan Tatlıpınar
* Endoftalmide Son Tango: Keratoprotez + Pars Plana Vitrektomi + Keratoplasti Dr. Ziya Kapran
* Fakotrabekülektomili olguda göz içine düşen GİL'in çıkarılması Dr. F. Cüneyt Erdurman
* Psödofakik Retina Dekolmanlı Olguda Pars Plana Vitrektomi Özellikleri Dr. Sevil Karaman
   
Vid-Şölen-1B 10:30-12:00
Oturum Başkanları : Dr. Nur Acar, Dr. Sevil Karaman
* Subretinal Perflorokarbon: 23 Ga Pars Plana Vitrektomi, Drenaj, ILM Peeling Dr. Sevil Karaman
* Susac Sendromu'nda Periferik Traksiyonel Retina Dekolmanı-23gauge pars plana vitrektomi Dr. Nur Acar
* Diyabetik Retinopatili Bir Olguda Subhyaloid Hemoraji ve Epiretinal Membran: 23 ga PPV Dr. Sevil Karaman
* Vitreomakular traksiyon sendromunda çift boyamalı arka hyaloid, ERM ve ILM çıkarılması Dr. Hamdi Er
* Diyabetik Sekonder ERM'li Olguda Kombine Cerrahi: ERM, ILM Peeling Dr. Ebru Demet Aygıt
   
Vid-Şölen-1C 14:00-15:30
Oturum Başkanları : Dr. Ebru Demet Aygıt, Dr. Hülya Güngel
* İdiopatik ERM'li Bir Olguda 23 Ga Pars Plana Vitrektomi Dr. Ebru Demet Aygıt
* Psödofakik Retina Dekolmanı Ön Tanısı ile 23 Ga Pars Plana Vitrektomi Uygulanan Bir Olgu Dr. Ebru Demet Aygıt
* Tek gözlü, multipl opere, retina arkası silikonlu hastada 360 derece retinektomili müdahale Dr. Hamdi Er
* Diyabetik Kronik Traksiyonel Dekolmanlı Olguda Pars Plana Vitrektomi Dr. Özen Osmanbaşoğlu
* Nukleus Drop Gelişen Bir Olguda PPV ve Retroiridal İris Claw Lens İmplantasyonu Dr. Hülya Güngel
   
Vid-Şölen-1D 16:00-17:30
Oturum Başkanları : Dr. Nilüfer Koçak, Dr. Evre Pekel
* Diyabetik Makulopatide Sıkı Arka Hyaloidin PPV ile Alınması ve Venöz Stazdaki Önemi Dr. Hülya Güngel
* Maküler hol cerrahisinde dekstroz solüsyonu ile dilüe edilen brillant mavisi kullanılarak iç limitan membran soyulması Dr. Nilüfer Koçak
* Brillant mavisi eşliğinde epiretinal membran soyulması Dr. Nilüfer Koçak
* Psödofakik Retina Dekolmanı: 23 Ga Pars Plana Vitrektomi Dr. Evre Pekel
* Diyabetik Retinopatiye Sekonder Subhyaloid ve Vitreiçi Hemorajili Olgu: 23 Ga PPV Dr. Evre Pekel
   
1 Ekim 2010, Uludağ Köşesi
Vid-Şölen-2A 08:30-10:00
Oturum Başkanları : Dr. Merih Gül, Dr. Tanıl Gürsel
* Fakik Retina Dekolmanlı Olguda Kombine Cerrahi Dr. Evre Pekel
 * İdiopatik ERMli Olguda 23 Ga PPV Dr. Merih Gül
* Fakik Retina Dekolmanı: 23 Ga PPV Dr. Merih Gül
* Diyabetik Retinopatili Bir Olguda Pars Plana Vitrektomi: Subhyaloid ve Vitreiçi Hemoraji Dr. Merih Gül
* Üveitli Bir Olguda Fakoemülsifikasyon Dr. Tanıl Gürsel
   
Vid-Şölen-2B 10:30-12:00
Oturum Başkanları : Dr. Berkant Kaderli, Dr. Tuğba Kurt
* Vitreomakuler Traksiyonlu Olguda Kombine Cerrahi Dr. Ökkeş Baz
* Makulada Farklı Seviyelerde Membranı Olan Bir Olguda PPV Dr. Ökkeş Baz
* Psödofakik Retina Dekolmanında 23 ga PPV Dr. Tuğba Kurt
* Vitrektomide kombine boyama tekniği Dr. Berkant Kaderli
* Proliferatif vitreoretinopatinin cerrahi tedavisinde sirkumferensiyal ve radyal retinotomi Dr. Berkant Kaderli
   
Vid-Şölen-2C 14:00-15:30
Oturum Başkanları : Dr. Uğur Ünsal, Dr. Sadık Şencan
* Travmatik kataraktlı bir olguda fakoemülsifikasyon Dr. Uğur Ünsal
* Sakın Arjantin Bayrağı olmasın! Dr. Sadık Şencan
* Travmatik kataraktlı bir olguda fakoemülsifikasyon cerrahisi Dr. Uğur Ünsal
* Travmatik sublukse bir katarakt olgusunda fakoemülsifikasyon Dr. M. Hakan Eren
* Matur Katarakt: Spontan Korteks Çıkışı Dr. Tanıl Gürsel
   
Vid-Şölen-2D 16:00-17:30
Oturum Başkanları : Dr. Halit Oğuz, Dr. Selim Doğanay
* Komplike glokomlu olguda Ahmed Glokom Valv modifikasyonu Dr. Selim Doğanay
* Membranöz komplike kataraktlı olguda fakoemülsifikasyon Dr. Selim Doğanay
* Goniotomi Dr. M. Hakan Eren
* Kapak Biti (Fitiriazis palpebrarum) Dr. Halit Oğuz
* Multidiod Laser DSR ve Başarıda Önemli Noktalar Dr. Levent Akçay
* Sklerokorneal Perforasyon ve Travmatik Katarakt Vakası Dr. Özen Osmanbaşoğlu

 


Son gönderim tarihi: 31 Temmuz 2010

Son gönderim tarihi: 31 Temmuz 2010

 

LookUs & OnlineMakale