Untitled Document

Paneller

1. Eğitim Planlama Birimi Paneli
(PNL - EP)
Uluslararası İlişkilerde Türk Oftalmolojisi'nin Yeri
 
Oturum Başkanı Dr. Bora Eldem
Uluslararası Oftalmoloji Dernekleri ve Kongrelerinde Türk Oftalmolojisi'nin Durumu Dr. Bekir Sıtkı Aslan
Türk Oftalmologlarının Yurt Dışında Çalışma Şartları ve Bilimsel Mecmualarda Yeri Dr. Pınar Aydın
Uluslararası Bilimsel Randomize Çok Merkezli Çalışmalarda Ülke Olarak Yer Almanın Önemi Dr. Bora Eldem
Ülkemizde Uluslararası Kongre Düzenlemenin Önemi ve Aşamaları
Dr. Seyhan Bahar Özkan
Uluslararası Yurt Dışı Kongrelere Katılımda Türk Oftalmologların Sorunları Dr. Reha Ersöz
   
2. Glokom Birimi Paneli-1 (PNL - GL - 1)
Glokomda İlaç Tedavisi
 
Oturum Başkanı
Dr. M. Erol Turaçlı
Glokom İlaçlarının Gelişimi ve İlaç Tedavi Prensipleri
Dr. Selim Doğanay
Monoterapi
Dr. Oya Tekeli
Ayrı ve Sabit İlaç Kombinasyonları
Dr. Nusret Özdemir
İlaçlara Ait Komplikasyonlar Dr. İclal Yücel
   
3. Glokom Birimi Paneli-2 (PNL - GL - 2)
Glokom Cerrahisinde Yenilikler

Oturum Başkanı
Dr. Belgin Izgi
Filtran Cerrahide Yenilikler Nonpenetran Cerrahide Yenilikler Cerrahisinde Dr. Tekin Yaşar
Nonpenetran Cerrahide Yenilikler Dr. Halil Ateş
Konjenital Glokom Yenilikler Dr. Kuddusi Erkılıç
Seton ve Siklodestrüktif Cerrahide Yenilikler Dr. Ümit Aykan
   
4. Kontakt Lens Birimi Paneli (PNL - KL)
Göz Hastalıklarında Kontakt Lens
 
Oturum Başkanı
Dr. Güzin İskeleli
Kapak Hastalıkları Dr. Lale Közer Bilgin
Kuru göz Dr. Murat Doğru
Allerji Dr. Yelda Özkurt
Glokom Dr. Zeynep Özbek
   
5. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Paneli-1
(PNL - KRC - 1)
Pediyatrik Katarakt Cerrahisi
 
Oturum Başkanı
Dr. Ahmet Gûcükoğlu
Pediyatrik Katarakt Çeşitleri, Cerrahinin Zamanlaması Dr. E. Cumhur Şener
Cerrahi Teknikler Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Geç Komplikasyonlar Dr. Akif Özdamar
Optik Rehabilitasyon Dr. Ahmet Tuncer Özmen
   
6. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Paneli-2
(PNL - KRC - 2)
Presbiyopinin Göziçi Lenslerle Tedavisi
 
Oturum Başkanı
Dr. Ömer Faruk Yılmaz
Presbiyopi, Akomodasyon Teorileri Dr. Canan Aslı Ütine
Akomodatif Göziçi Lensleri Dr. Zeki Tunç
Multifokal Göziçi Lensleri Dr. Üzeyir Günenç
Monovizyon Dr. Mehmet Baykara
   
7. Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Paneli-3
(PNL - KRC - 3)
Astigmatizma Cerrahisi
 
Oturum Başkanı
Dr. Yıldırım Beyazıt Usta
İnsizyonel Korneal Yaklaşım Dr. İzzet Can
Excimer Lazerle Yapılan Ablatif Yaklaşımlar Dr. Emruilah Taşındı
Diğer Lazerlerle Yapılan Cerrahiler Dr. Ahmet Demirok
Torik Göziçi Lensleri Dr. Bekir Sıtkı Aslan
   
8. Kornea Birimi Paneli
(PNL-KO)
Kornea Hastalıklarında Çapraz Bağlama
 
Oturum Başkanı
Dr. Koray Akarçay
Çapraz Bağlamanın Tarihçesi ve Mekanizması Dr. Banu Coşar
Keratokonus ve Çapraz Bağ Uygulaması Dr. T. Reha Ersöz
Kombine Uygulamalar ve Çapraz Bağlama Dr. Aylin Kılıç Uzbek
Keratokonus Dışı Hastalıklarda Çapraz Bağ Uygulamaları Dr. Nilüfer Alpaslan
   
9. Nöro-Oftalmoloji Birimi Paneli (PNL - NO)
Nöro-Oftalmolojide Acil Durumlar
 
Oturum Başkanı Dr. Pınar Aydın
Ani Görme Kaybı Dr. Oya Tekeli
Anizokori Dr. Ahmet Özer
Diplopi Dr. Emrah Altınparmak
Papilödem Dr. Bülent Yazıcı
Ağrı Dr. Banu Şatana
   
10. Oküler Enfeksiyon Birimi Paneli
(PNL - OE)
Güncel Antibiyotiklerin Optimal Uygulaması
 
Oturum Başkanı
Dr. Necdet Bekir
Topikal Antibiyotikler Dr. Pınar Çakar Özdal
Sistemik Antibiyotikler Dr. İclal Yücel
Göziçi Antibiyotik Uygulamaları Dr. Özlem Evren Kemer
Proflaksi ve Klinik Uygulamalar Dr. Hikmet Başmak
   
11. Oküler Onkoloji Birimi Paneli
(PNL - OO)
Sistemik Hastalıklarda Oküler Onkolojik Sorunlar
 
Oturum Başkanı
Dr. Nazmiye Erol
İmmünsupresyonlu Hastalarda Oküler Onkolojik Problemler Dr. Ayşe Yağcı
Lösemik Hastalarda Oküler Onkolojik Sorunlar Dr. Hülya Soysal
Lenfomalı Hastalarda Oküler Onkolojik Yaklaşım Dr. Samuray Tuncer
Solid Tümörlerde Oküler Metastazlar Dr. Kaan Gündüz
   
12. Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Paneli (PNL - OTM)
Kimyasal Travmalar
 
Oturum Başkanı Dr. Haluk Ertürk
Epidemiyoloji ve Patofizyoloji
Dr. Nilüfer Berker
Klinik ve Sınıflandırma Dr. Mahmure Borlu
Erken Tedavi Dr. Ulviye Yiğit
Komplikasyonların Tedavisi Dr. Ayşe Burcu
   
13. Oküloplastik Cerrahi Birimi Paneli (PNL - OPC)
Dakriyosistorinostomiyi Nasıl Yapıyorum?  
Oturum Başkanı
Dr. Güler Zilelioğlu
Ekstemal Dakriyosistorinostomi Dr. Firdevs Örnek
Revizyon Dakriyosistorinostomi Dr. Şafak Karslıoğlu
Endonazal Dakriyosistorinostomi Dr. Onur Konuk
Lazer Dakriyosistorinostomi Dr. Suat Hayri Uğurbaş
   
14. Optik, Refraksiyon, Rehabilitasyon Birimi Paneli (PNL - ORR)
Göz Muayenesinde Ergonomi Nedir?
 
Oturum Başkanı Dr. Mete Soytürk
Göz Muayenesinde Ergonomi
Dr. Mete Soytürk
Göz Hekiminin Çalışma Hayatında Kendi Gözlük ve Kontakt Lensi İle İlgili Sorunlar ve Çözümleri
Dr. Emrullah Taşındı
Bir Fizyoterapist Gözü İle Göz Hekimliğinde Ergonomi Dr. Nevin Ergün
   
15. Şaşılık Birimi Paneli (PNL - ŞA)
Ambliyopide Güncel Gelişmeler
 
Oturum Başkanı Dr. E. Cumhur Şener
Ambliyopinin Etyolojisi Dr. Cem Yıldırım
Ambliyopide Tarama Yöntemleri Dr. Sibel Oto
Tedavide Güncel Gelişmeler Dr. Deniz Somer
Ambliyopik Gözde Duyusal Özellikler Dr, Şule Ziylan
   
16. Tıbbi Retina Birimi Paneli-1 (PNL - TR - 1)
Makula Hastalıklarında Vitreusun Rolü
 
Oturum Başkanı
Dr. Gülipek Müftüoğlu
Vitreusun Anatomi, Fizyoloji ve Muayene Yöntemleri
Dr. Serra Karaçorlu
Yaşlanan Vitreus
Dr. Sibel Kadayıfçılar
Primer Vitreoretinal Yüzey Hastalıkları (ERM, VMT, Makula Deliği)
Dr. Nur Kır
Sekonder Vitreoretinal Yüzey Hastalıkları
(Vasküler Hast.,YBMD, Myopijravma..)
Dr. Jale Menteş
   
17. Tıbbi Retina Birimi Paneli-2 (PNL - TR - 2)
Seröz Makula Dekolmanlan
 
Oturum Başkanı
Dr. Öner Gelişken
Santral Seröz Korioretinopati Dr. Sema Arvas
Retinanın Damarsal Hastalıkları ve Seröz Makula Dekolmanları Dr. Hakan Özdemir
Inflamatuar Hastalıklar ve Seröz Makula Dekolmanları Dr. Merih Soylu
Diğer Hastalıklar ve Seröz Makula Dekolmanları Dr. Berkant Kaderli
   
18. Uvea-Behçet Birimi Paneli (PNL - UB)
Üveit Hastalarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
 
Oturum Başkanı
Dr. Haluk Kazokoğlu
Enfeksiyöz Olan ve Enfeksiyöz Olmayan Üveitlerin Ayırımı Dr. Pınar Çakar Özdal
Üveitlerde Görüntüleme İlkeleri Dr. Merih Soylu
Üveitlerde Klasik Tedavi İlkeleri Dr. Yılmaz Özyazgan
Üveitlerde Biyolojik Ajanlarla Tedavi İlkeleri Dr. İlknur Tuğal Tutkun
   
19. Vitreoretinal Cerrahi Birimi Paneli
(PNL - VRC)
Vitreoretinal Cerrahide Komplikasyonlar

Oturum Başkanı
Dr. Emin Özmert
Göziçi Tamponadlara Bağlı Komplikasyonlar Dr. Gökhan Gürelik
Transkonjonktival Cerrahiye Bağlı Komplikasyonlar Dr. Remzi Avcı
Sıvı Perflorokarbonlara Bağlı Komplikasyonlar Dr. Emin Özmert
Kromovitrektomiye Bağlı Komplikasyonlar Dr. Hakan Öner

 


Son gönderim tarihi: 31 Temmuz 2010

Son gönderim tarihi: 31 Temmuz 2010

 

LookUs & OnlineMakale