Untitled Document
Bilimsel Program
TOD 40. BAHAR SEMPOZYUMU - PEDİATRİK OFTALMOLOJİ
26 - 28 MAYIS 2017
GRAND WYNDHAM OTEL, İSTANBUL
26 Mayıs 2017, Cuma
09.00 - 10.00 Uvea - Behçet Paneli Üveit Pratiğinde Yanlışlar - Doğrular: Moderatör: Dr. Baki Mudun
Fuchs Üveit Sendromu Dr. Nilüfer Yalçındağ
Viral Ön Üveitler Dr. Yonca Akova
Behçet Üveiti Dr. Merih Soylu
Oküler Toksoplazmozis Dr. Muhittin Taşkapılı
Akut Retinal Nekroz Dr. Ali Osman Saatçi
Sitomegalovirus (Cmv) Retiniti Dr. Sibel Kadayıfçılar
Vogt Koyanagi Harada Hastaliği Dr. Merih Oray
10.00 - 10.20
KAHVE ARASI
10.20 - 11.20 VRC OLGU Vitreoretinal Cerrahi Olgu Sunumları Moderatör: Dr. Levent Karabaş

Katılımcılar
Dr. Hülya Güngel
Dr. Ercan Sağlam
Dr. Numan Alp
Dr. Nilüfer Berker
Dr. Gürkan Erdoğan
Dr. Berna Özkan
Dr. Sevil Arı Yaylalı
Dr. Mehmet Yasin Teke
Dr. Arif Taylan Öztürk
Dr. Ahmet Burak Bilgin
11.20 - 12.00 UYDU SEMPOZYUMU BAYER
12.00 - 13.00
ÖĞLE YEMEĞİ
13.00 - 14.00 AÇILIŞ TÖRENİ
14.00 - 14.40 PANEL: 1 Pediatrik Oftalmolojik Muayene Moderatör: Dr. Reha Ersöz
Görme ve Refraksiyon Muayenesi Dr. Şule Ziylan
Ön Segment Muayenesi Dr. Dilara Pirhan
Fundus Özellikleri ve Görüntüleme Yöntemleri Dr. Zafer Cebeci
Elektrofizyolojik Testlerin Yeri Dr. Yakup Aksoy
14.40 - 15.00
KAHVE ARASI
15.00 - 15.40 PANEL: 2 Pediatrik Kapak, Orbita ve Lakrimal Sistem Bozuklukları Moderatör: Dr. Müslime Akbaba
Kapak ve Gözküresi Anomalıleri Dr. Didem Serin
Ptozis ve Tedavisi Dr. Ferda Çiftçi
Epifora ve Tedavisi Dr. Gamze Karabulut
Proptozis Dr. Onur Konuk
15.40 - 16.30 PANEL: 3 Pediatrik Kornea ve Oküler Yüzey Hastalıkları Moderatör: Dr. Suphi Acar
Yenidoğan Konjonktiviti Dr. Ulviye Yiğit
Enfeksiyöz Keratokonjonktivitler Dr. Banu Bozkurt
Alerjik Keratokonjonktivitler Dr. Yonca Akova
Kornea Distrofileri ve Anomalileri Dr. Nilüfer Alpaslan
Pediatrik Kornea Cerrahisi Dr. Osman Şevki Arslan
16.30 - 16.50
KAHVE ARASI
16.50 - 17.30 PANEL: 4 Pediatrik Üveitler Moderatör: Dr. Yılmaz Özyazgan
Ön Üveitler Dr Didar Uçar
Orta Üveitler Dr. İlknur Tugal Tutkun
Arka Üveitler Dr. Pınar Çakar Özdal
Taklit Eden Klinik Tablolar Dr. Merih Soylu
17.30 - 18.20 PANEL: 5 Pediatrik Glokomlar Moderatör: Dr. İhsan Öge
Primer Konjenital Glokomda Tanı, Ayırıcı Tanı Dr. Ümit Aykan
Primer Konjenital Glokomda Tedavi ve Takip Dr. Özcan Ocakoğlu
Oküler Anomalilere Eşlik Eden Konjenital Glokomlar Dr. Banu Şatana
Sekonder Pediatrik Glokomlar Dr. Ilgaz Yalvaç
Pediatrik Glokom Cerrahisinde Özellikli Olgular Dr. Ümit Ekşioğlu
27 Mayıs 2017, Cumartesi
09.00 - 09.40 PANEL :6 Çocuklarda Görsel Problemler Moderatör: Dr. Nazife Sefi Yurdakul
Görsel Gelişim Safhaları Dr. Mehmet Demir
Az Görme Nedenleri:  Ne Zaman ve Nasıl Saptanır? Dr. Ayşen Topalkara
Refraksiyon ve Reçetelendirme Dr. Sedef Kutluk
Kontakt Lens Uygulamaları Ne Zaman, Kime ? Dr. Nazan Bengüdeniz
09.40 - 10.20 PANEL: 7 Pediatrik Kataraktlar Moderatör: Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
Pediatrik Kataraktlarda Cerrahi Zamanlama, Ameliyat Öncesi Değerlendirme Dr. Alper Ağca
Cerrahi Yaklaşım, Göz İçi Lensi (Ne Zaman, Kime) Dr. Kazım Devranoğlu
Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar Dr. Mehmet Baykara
Ameliyat Sonrası Görsel Rehabilitasyon Dr. Tülin Berk
10.20 - 10.40
KAHVE ARASI
10.40 - 11.30 PANEL: 8 Pediatrik Nörooftalmoloji Moderatör: Dr. Kadircan Keskinbora
Konjenital Optik Sinir Hastalıkları Dr. Rengin Yıldırım
Optik Nöropatiler Dr. Oya Tekeli
Papilla Ödemi ve Ayırıcı Tanısı Dr. Feyza Önder
Herediter Optik Atrofiler Dr. Ahmet Özer
Kortikal Görme Azlığı Dr. Nazan Baykan
11.30 - 12.00 PANEL: 9 Prematüre Retinopatisi (Rop) Moderatör: Dr. Nur Kır
Klinik  ve Takip         Dr. Ali Ayata
Anti Vegf ve Laser Tedavisi Dr. İmren Akkoyun
Cerrahi Tedavi Dr. Solmaz Akar
12.00 - 13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 14.10 Uydu Sempozyumu Alcon - Kontakt Lens Vısıon Care
14.10 - 14.50 PANEL: 10 Pediatrik Retina Hastalıkları Moderatör: Dr. Dilaver Erşanlı
Retina Distrofilerinin Sınıflaması ve Tanısı Dr. Melda Yenerel
Retina Distrofilerinin Tedavisinde Yenilikler Dr. Ayşe Öner
Coats Hastalığı Dr. Sema Arvas
Coats Dışı Vasküler Hastalıklar Dr. Nazmiye Erol
14.50 - 15.10
KAHVE ARASI
15.10 - 15.50 PANEL: 11 Pediatrik Oküler Tümörler Moderatör: Dr. Gönül Peksayar
Retinoblastom Tanı, Klinik, Tedavi ve Takip Dr. Samuray Tuncer
Vasküler Arka Segment Tümörleri Dr. Ahmet Murat Sarıca
Diğer Göz İçi Tümörler ve Tümörle Karışan Durumlar Dr. Murat Tunç
15.50 - 16.20 KONFERANS Sanal Şaşılık Eğitimi Moderatör: Yavuz Örge
Konuşmacı : Faruk Örge
16.20 - 16.50 PANEL: 12 Şaşılık Cerrahisi ve Ambliyopi Moderatör: Dr. İbrahim Altınsoy
Primer Şaşılık Cerrahisinde Püf Noktaları Dr. Özgül Altıntaş
Ardıl Şaşılık Cerrahisinde Püf Noktaları Dr. Seyhan Bahar Özkan
Ambliyopi Tedavisi Dr. Huban Atilla
16.50 - 17.20
KAHVE ARASI
17.20 - 18.00 PANEL: 13 Çocuklarda Göz Yaralanmaları Moderatör: Dr. Kadir Eltutar
Ön Segment Travmaları Dr. Ufuk Elgin
Arka Segment Travmaları Dr. Remzi Avcı
Çocuk Suistimalinde Göz Bulguları Dr. O. Murat Uyar
Travmalarda Medikolegal Sorunlar Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu
28 Mayıs 2017, Pazar
09.30 - 10.30 YUVARLAK MASA 1 Olgularla Pediatrik Oftalmoloji Moderatör: Dr. Emrullah Taşındı
  1 Kırmızı Gözlü Çocuğa Yaklaşım Dr. Vildan Koçer Öztürk
2 Fotofobi ve Göz Yaşarmasında Yaklaşım Dr. Nurşen Yüksel
3 Amblıyopi Tedavisi Gören Çocuğa Yaklaşım Dr. Hikmet Başmak
4 Anormal Göz Kırpması Olan Çocuğa Yaklaşım Dr. Cem Yıldırım
5 Refraksiyon Kusurlu Çocuğa Yaklaşım Dr. Alp Alaluf
6 Görme Engelli Çocuğa Yaklaşım Dr. Aysun İdil
10.30 - 11.00 KONFERANS Pediatrik Oftalmolojide Psikolojik Yaklaşım Moderatör: Dr. Lale Közer Bilgin
Konuşmacı: Dr. Behiye Alyanak
11.00 - 11.20
KAHVE ARASI
11.20 - 12.20 YUVARLAK MASA II Olgularla Pediatrik Vitreoretinal Cerrahi Moderatör: Dr. Ziya Kapran
  Çocukluk Çağı Yırtıklı Retina Dekolmanında Cerrahi Dr. Nur Acar
Coats Hastalığında Cerrahi Dr. Dilek Güven
Ailesel Eksudatif Vitreoretinopatide (Fevr) Cerrahi Dr. Murat Karaçorlu
Persistan Fetal Damarlanmada (Phpv) Cerrahi Dr. Şengül Özdek
Travmatik Dekolmanda Cerrahi Dr. Cengiz Aras
Travmatik Makula Deliğinde Cerrahi Dr. Tunç Ovalı
12.20 - 13.00 PANEL :14 Özellikli Konular Moderatör: Dr. Emel Başar
Çocuklarda Cep Telefonu ve Bilgisayar Kullanımının Etkileri Dr. Canan Aslı Yıldırım
Mıyopi Gelişimi Engellenebilir Mi? Dr. Sait Eğrilmez
Nistagmusta Güncel Yaklaşım Dr. Cumhur Şener
Çocuklarda Topikal ve İntraokuler İlaç Kullanımı Dr. Levent Karabaş
13.00 KAPANIŞ
Uydu Sempozyumu
26 Mayıs 2017, Cuma
11.20 - 12.00 Klinik Yaşamdan Pratiğe: Gerçek Yaşam Verilerinin Önemi
  Prof. Dr. Levent Karabaş
   
27 Mayıs 2017, Cumartesi
13.30 - 14.10 Astigmatizma Yönetiminde Kontakt Lensler: Güvenilir ve Etkili Bir Yaklaşım
  Ömür Uçakhan Gündüz - Başak Bostancı