Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. T. Reha Ersöz
TOD Genel Sekreteri
Dr. Osman Şevki Arslan
Genel Merkez Saymanı
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Osman Şevki Arslan Dr. Halil Ateş
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. İzzet Can Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Üzeyir Günenç Dr. Belgin İzgi
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Halil Ateş
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
Şube Başkanı
Dr. Emrullah Taşındı
Şube Sekreteri
Dr. Ferda Çiftçi
Şube Saymanı
Dr. Ali Sipahier
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Nur Acar Göçgil Dr. Ferda Çiftçi
Dr. Dilek Güven Dr. Nur Kır
Dr. Özcan Ocakoğlu Dr. Ali Sipahier
Dr. Emrullah Taşındı Dr. Muhittin Taşkapılı
Dr. O. Murat Uyar Dr. Nursal Melda Yenerel
Dr. Nurşen Yüksel