Untitled Document
Bilimsel Program
11 Mayıs 2018, Cuma
ANA SALON
08:00 - 17:00 KAYIT
09:00 - 10:00 OKÜLER ENFEKSİYON PANELİ: OLGULARLA KIRMIZI GÖZ
  Moderatör: Dr.İclal Yücel
Konjonktivit, Blefarit ve Diğer Kapak Enfeksiyonları Dr. Sertaç Argun Kıvanç
Glokom Olguları Dr. Afsun Şahin
Keratit,Episklerit ,Sklerit Olguları Dr. Berna Akova
İridosiklit, Endoftalmi,  TASS Olguları Dr. Erkan Çelik
10:00 - 11:00 Forum: MESLEKİ SORUNLARIMIZIN İNTERAKTİF TARTIŞILMASI
Moderatör: Dr. Süleyman Kaynak 
  • Dr. İzzet Can 
  • Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu 
  • Dr. Kürşat Çağın 
  • Dr. Belgin İzgi 
  • Dr. Feyza Önder 
  • Dr. Muhittin Taşkapılı
SALON 2 - Her Yaşta KL Uygulaması - Ömür Boyu KL Birlikteliği
Panel 1: GENÇ YAŞTA BAŞLAYAN KL YOLCULUĞU
  Moderatörler: Dr. Canan Gürdal, Dr. Sevda Aydın Kurna  

09.00 - 09.15

KL Hastasına Yaklaşım, Hasta Seçimi ve Muayenede Kilit Noktalar

Dr. Emrullah Taşındı

09.15 - 09.30

Yumuşak Sferik Kontakt Lensler

Dr. Çiğdem Ülkü Can

09.30 - 09.45

Yumuşak Torik Uygulamalar

Dr. Ferda Çiftçi

09.45 - 10.00

Presbiyopik KL Uygulamalarında Nelere Dikkat Ediyorum

Dr. Zerrin Tuncer

10.00 - 10.15

SGG KL Uygulamasında Püf Noktalar

Dr. Elvin Yıldız

10.15 - 10.30

Hibrid ve Skleral Kontakt Lensler Ne Zaman ve Nasıl Uygularım

Dr. Koray Gümüş

10.30 - 10.45

KL Bakım Solusyonları

Dr. Mustafa Onat

10.45 - 11.00

KL Problem Yönetimi

Dr. Dilek Dursun Altınörs

11:00 - 11:20
KAHVE ARASI
SALON 2 - Her Yaşta KL Uygulaması - Ömür Boyu KL Birlikteliği
  Panel 2: İLERİ YAŞTA DEVAM EDEN KONTAKT LENS BİRLİKTELİĞİNDE PÜF NOKTALAR
  Moderatörler: Tomris Şengör, Güzin İskeleli  

11.20 - 11.35

Yaşlanan Oküler Yüzeyde Değişen KL Uygulamaları

Dr. Cezmi Doğan

11.35 - 11.50

Hikayenin Sonu: İleri Yaş Grubunda Kontakt Lens Yaklaşımları

Dr. Nuray Akyol

11.50 - 12.00 Soru - Cevap
ANA SALON
11:20 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU -  ABDİİBRAHİM
  Moderatör: Dr. Emrullah Taşındı
  Alerjik Konjonktivite Yaklaşım Dr. Reha Ersöz
  Kuru Göze Yaklaşım Dr. Yonca Akova
  Blefarite Yaklaşım Dr. Mehmet Akif Özdamar
12.00 - 13.00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 -  14:00 AÇILIŞ TÖRENİ
14:00 - 15:00 GERİATRİDE OKÜLER YÜZEY
Moderatör: Dr. Nilüfer Alparslan
Kuru Göz Etyopatogenezi Dr. Hatice Elvin Yıldız
Kuru Göz Tedavisi Dr. Nilgün Yıldırım
Topikal İlaçların Oküler Yüzey Etkisi Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi
Senil Oküler Yüzey Hastalıkları Dr. Ayşe Yağcı
15:00 - 15:30 KONFERANS
  YAŞ ALAN GÖZ
  Moderatör: Dr. Emrullah Taşındı
  Dr. Pınar Aydın O’dwyer
15:30 - 15:50
KAHVE ARASI
15:50 - 16:50 GERİATRİDE OPTİK DÜZELTME
Moderatör: Dr. Zeki Büyükyıldız
Gözlük  Dr. Vildan Koçer Öztürk
Kontakt Lens Uygulamaları Dr. Tomris Şengör
Refraktif Lens Değişimi Dr. Vedat Kaya
Az Görenlere Yardım Dr. Aysun İdil
16:50 - 17:50 GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA RETİNA DAMAR HASTALIKLARININ TANI VE TEDAVİSİ
Moderatör: Dr. Nur Kır
Diabetik Retinopati Dr. Melih Ünal
Retinal Arter Tıkanıklığı Dr. Halil Özgür Artunay
Retinal Ven Tıkanıklığı Dr. Pelin Yılmazbaş
Oküler İskemik Sendrom Dr. Ali Osman Saatci
12 Mayıs 2018, Cumartesi
09:00 - 10:00 GERİATRİK OFTALMOLOJİDE ONKOLOJİ
  Moderatör: Dr. Halit Pazarlı
Oküler Yüzey Tümörleri Dr. Hülya Gökmen Soysal
Uveal Melanomlar Dr. Samuray Tuncer
Lenfomalar Dr. Hayyam Kıratlı
Orbita Tümörleri Dr. Ahmet Murat Sarıcı
10:00 - 11:00 GERİATRİK NÖROOFTALMOLOJİ
Moderatör: Dr. Feyza Önder
Arteritik İskemik Optik Nöropatiler Dr. Feyza Önder
Arteritik Olmayan İskemik Optik Nöropatiler Dr. Cengiz Aras
Nörodejeneratif Hastalıklarda Retina ve Optik Sinir Dr. Şansal Gedik
Paralitik Şaşılıklar Dr. Betül Çakmak Tuğcu
11:00 - 11:20
KAHVE ARASI
11:20 - 12:00 UYDU SEMPOZYUMU -  ALCON
  Astigmatizmayı Düzeltme Sanatı ve Lens Bakımının Önemi
  Astigmatizmanın yönetiminin daha da kolay olması mümkün Dr.Koray Gümüş
  Lens bakımında etkin ve güvenli bir yöntem Dr.Hatice Elvin Yıldız
12.00 - 13.00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:00 PSÖDOEKSFOLYASYON SENDROMU ve GLOKOMU
Moderatör: Dr. Belgin İzgi
Epidemiyoloji ve Etyopatogenez Dr. Nurşen Yüksel
Klinik Bulgular ve Tanı Dr. Murat İrkeç
Tedavi Yaklaşımları Dr. Tekin Yaşar
Psödoeksfolyasyonlu Gözde Katarakt Cerrahisi Dr. Osman Şevki Arslan
14:00 - 15:10 GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA PERİORBİTAL TEDAVİ YAKLAŞIMLARI (OLGULARLA)
Moderatör: Dr. Şafak Karslıoğlu
Ptozis Cerrahisi Dr. Orhan Elibol
Entropion – Ektropion Dr. Fatma Akbaş Kocaoğlu
Blefaroplasti Dr. Ferda Çiftçi
Kozmetik Yaklaşımlar Dr. Pelin Kaynak
Lakrimal Stenozda Yaklaşım Dr. İbrahim Bülent Buttanrı
15:10 - 15:30
KAHVE ARASI
15:30 - 16:30 YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONU
Moderatör: Dr. Dilek Güven
Epidemiyoloji ve Etyopatogenez Dr. Yaprak Banu Ünver
Tanı Dr. Sibel Demirel
Yaş Tipte Tedavi Dr. Serra Arf
Kuru Tipte Tedavi Dr. Nihal Demircan
16:30 - 17:10 UYDU SEMPOZYUMU - BAYER
  YBMD Tedavisine Güncel Yaklaşım
  YBMD'de Gerçek Yaşam Verileri Dr. Levent Karabaş
  YBMD Tedavi Protokolü Dr. Mehmet Numan Alp
  YBMD'de Tedavide Güçlü Başlangıç Uzun Süreli Etki  Dr. Sibel Kadayıfçılar
13 Mayıs 2018, Pazar
09:20 - 10:00 UYDU SEMPOZYUMU - BAUSCH&LOMB
  Dijital Çağın Yeni Hastalığı: Kısa Kol Sendromu Sevda Aydın Kurna
10:00 - 11:00 GERİATRİK KATARAKT
  Moderatör: Dr. Reha Ersöz
İleri Yaşlarda Katarakt Cerrahisinde Karşılaşabileceğimiz Sorunlar Dr. Nilüfer Gözüm
Yaşlı Hastalardaki Premium Lens Cerrahisinde Limitlerimiz Ne Olmalı Dr. Altan Atakan Özcan
Makula İntraoküler Lensleri YBMD Hastaları İçin Yeni Bir Ümit Olabilir Mi? Dr. Tansu Erakgün
Glokom Katarakt Birlikteliğinde Stratejimiz Ne Olmalı? Dr. Şükrü Bayraktar
11:00 - 11:20
KAHVE ARASI
11:20 - 12:20 GERİATRİK VİTREORETİNAL CERRAHİ    
Moderatör: Dr. Remzi Avcı
Subretinal Kanama Dr. Gürkan Erdoğan
Yırtıklı Retina Dekolmanı Dr. Nur Acar
Vitreoretinal Arayüzey Cerrahisi Dr. Hakan Özpolat
Lens-GİL Düşmesi Dr. Levent Karabaş
12.20 - 13.30 Serbest tebliğler
  Moderatörler: Dr. Ali Sipahier, Dr. O. Murat Uyar
Uydu Sempozyumu
26 Mayıs 2017, Cuma
11.20 - 12.00 Klinik Yaşamdan Pratiğe: Gerçek Yaşam Verilerinin Önemi
  Dr. Levent Karabaş
   
27 Mayıs 2017, Cumartesi
13.30 - 14.10 Astigmatizma Yönetiminde Kontakt Lensler: Güvenilir ve Etkili Bir Yaklaşım
  Dr. Ömür Uçakhan Gündüz - Dr. Başak Bostancı