Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
Şube Başkanı
Dr. Emrullah Taşındı
Şube Sekreteri
Dr. Ferda Çiftçi
Şube Saymanı
Dr. Ali Sipahier
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Nur Acar Göçgil Dr. Ferda Çiftçi
Dr. Dilek Güven Dr. Nur Kır
Dr. Özcan Ocakoğlu Dr. Ali Sipahier
Dr. Emrullah Taşındı Dr. Muhittin Taşkapılı
Dr. O. Murat Uyar Dr. Nursal Melda Yenerel
Dr. Nurşen Yüksel