TOD Sanal 5. Canlı Cerrahi Sempozyumu

Bildiri Gönderimi

Son Tarih: 30 Temmuz 2021

Bildirinin sempozyumda sunulabilmesi için 15 Ağustos 2021 tarihine kadar sunum yapacak kişinin sempozyuma kayıt yaptırma zorunluluğu mevcuttur.

Bildiri Özeti Gönderme Kuralları
Bildiri sahibi hekim TC vatandaşı bir göz hekimi ise, TOD üyesi olması ve Derneğe o yıl ve geçmiş yıllara ait aidat borcunun olmaması gerekir.
(Başka bilim dallarının mensupları ile yabancı uyruklu hekimler -göz hekimi de olsalar- için TOD üyesi olma koşulu aranmaz).

Bildiri özetleri sadece internet sitesi yoluyla gönderilecektir.

Birinci isim olarak bir kişi en fazla “1 sözlü ve 1 poster” veya “İki Poster” şeklinde çalışma özeti gönderebilir. Buna aykırı başvurular bildiri kabul sitesi tarafından otomatik olarak reddedilecektir. Tek olguluk vaka takdimleri sadece poster olarak gönderilebilir.

Posterler e-poster olarak sunulacaktır ve online sistem üzerinde hazırlanacaktır. Ayrıca Microsoft-Powerpoint vb. programda hazırlanması gerekmemektedir.

İnternet Sitesi Yoluyla Bildiri Özeti Göndermek İçin
Bildiri özetleri, sempozyumun internet sitesinde (www.todnet.org) bulunan bağlantı yoluyla gönderilecektir. E-posta, yazılı form, faks, disket ve diğer yöntemlerle başvurular kabul edilmeyecektir.

Sadece birinci yazarlar bildiri özeti gönderme yetkisine sahiptir. Bunun için bildiri sahiplerinin TOD Kimlik Numarası ve Web parolasını bilmesi gerekir.

Üyelerimiz www.todnet.org 'dan Üye Bilgi Bankası’na girip ilgili formu doldurarak veya doğrudan webmaster@todnet.org adresine mesaj ile başvurarak bu bilgilere ulaşabilir.

TOD üyesi olmayan bildiri sahipleri için de aynı kurallar geçerlidir. Bu kişilere sadece sempozyum süresince geçerli olacak geçici bir Kimlik No ve Parola verilecektir. Bunun için sempozyum sitesindeki (www.todnet.org) üyelik formunu doldurmaları gerekir. Başka kişiler adına form doldurma görevini üstlenenler, bu kişilerin TOD Kimlik No ve Web Parolalarını öğrenmek durumundadır.

Bildiri özeti giriş formu doldurma kuralları, ilgili internet sayfasında detaylı olarak yer almaktadır. Aksaklıkların olmaması için bu kuralları çok dikkatlice okuyunuz ve aşağıdaki hususlara özellikle dikkat ediniz:

 • Yazarların ad ve soyadlarını çalışmadaki sıralarına göre doldurunuz.
 • Konu sınıflandırmasını dikkatlice yapınız.
 • Özeti yapısına uygun olarak doldurunuz. Bildiri metinleri, “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Sonuçlar” ve “Tartışma” bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Bildiri metinleri düzgün, açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Anlatım ve yazım hataları yapılmamalıdır.
 • Her özet gönderme veya değişiklik yapma işleminden sonra öngörünüm bölümüne özetinize tekrar giriş yapıp veri tabanına istediğiniz şekilde yer almış olduğunu kontrol ediniz.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Yazarlar ilgili sempozyum veya kurs için TOD-Net de yayımlanan web bilgi sisteminden on-line özet gönderimi yaparlar.

 1. Özet gönderim son tarihi ilgili bilimsel komite tarafından belirlenir. Sempozyum başlama tarihinden en az 45 gün önce olması zorunludur.
 2. Sempozyum ve kurslarda sunulacak sözlü bildiri sayısı 60 dakikalık iki grup halinde 120 dakikada 20 sunu civarındadır. Program içeriği doğrultusunda bu süre ve tebliğ sayısı bilimsel komite tarafından düzenlenebilir.
 3. Yazarlar bildirilerini belirtilmiş konu başlıklarında sözlü veya poster olarak sunabilirler. Bu tercihlerini on-line özet gönderirken belirtirler.
 4. Sisteme girilen çalışma yazar tarafından bilim kuruluna gönderildikten sonra bildiri son gönderim tarihine kadar başhakemde toplanır. Son gönderi tarihi dolduğu zaman başhakem konularına göre bildirileri değerlendirme kuruluna gönderir.
 5. Değerlendirme kurulu sözlü tebliğler için birim başkanı, sekreteri ve eğitim temsilcisinden, posterler için ise sempozyumu veya kursu düzenleyen şube veya bilimsel komitenin başkanı, sekreteri ve saymanı tarafından oluşur.
 6. Kurul üyeleri değerlendirmelerini 5 gün içinde tamamlar.
 7. Tüm kurul üyeleri birbirinden bağımsız olarak sözlü çalışmalara 100 üzerinden puan verir. Üç kurul üyesinin ortalama puanı çalışmanın son puanı olur.
 8. Sözlü bildirilerde 70 puan ve üzeri kabul edilir.
 9. Sözlü bildiri talep edilen çalışma 40-69 puan arasında alır ise başhakem çalışmayı postere çevirir ve yazara bu sonucu bildirir. Yazar çalışmasını poster olarak sunabilir veya güncelleştirme için belirlenen süre içinde geri çekebilir.
 10. Sözlü bildirilerde ortalama 40 puandan aşağıda bir skor alır ise reddedilir.
 11. Posterlerde ise lokal değerlendirme kurulu “kabul-red” olarak seçimde bulunur.
 12. Tüm posterler elektronik ortamda hazırlanır.
 13. Kabul edilen sözlü sunumlar bilimsel programda yer ayrılan zaman ve bildiri sayısından fazla ise çalışmanın başhakeme geliş sırasına göre sıralanır ve programa yerleştirilir.
 14. Kabul edilip program zamanlaması nedeniyle programa yerleştirilemeyen çalışmalar yeni bir değerlendirme sürecine sokulmadan yedek listeye alınır ve yazarların yeni talebi doğrultusunda takvimli bilimsel sempozyum ve kurslarda sunulabilir.
 15. Sözlü veya poster tebliğ yapmak için bilimsel programa sunan kişinin kayıt yaptırmış olma şartı aranır. Kayıt olmadığı takdirde sunum hakkı elinden alınır ve programdan çıkartılır. Yerine yedek çalışma konulur.
 16. Sunumu çalışmanın 1. Yazarı yapmalıdır. Çalışma hakem değerlendirilmesine gittikten sonra isim değişikliği yapılması etik olarak yapılmamaktadır.
 17. Mazeretsiz sunum yapmayan yazarlar hakkında ilgili TOD MYK kuralları doğrultusunda işlem yapılır.