TOD Sanal 5. Canlı Cerrahi Sempozyumu

Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar
Dr. Sunay Duman
TOD Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. Ziya Kapran
TOD Genel Merkez Saymanı
Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Huban Atilla
Dr. Remzi Avcı
Dr. Banu Bozkurt
Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Sait Eğrilmez
Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Onur Konuk
Dr. Feyza Önder
Dr. Emrullah Taşındı
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör

TOD CANLI CERRAHİ ORGANİZASYON KURULU (CANOK)
Dr. İzzet Can (Başkan)
Dr. Ziya Kapran
Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Emrullah Taşındı
Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Onur Konuk
Glokom Birimi
Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç
Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi
Dr. Kazım Devranoğlu
Kornea Ve Oküler Yüzey Birimi
Dr. Osman Şevki Arslan
Oküloplastik Cerrahi Birimi
Dr. Aylin Yaman
Şaşılık Birimi
Dr. Huban Atilla
Vitreoretinal Cerrahi Birimi
Dr. Melih Ünal