TOD Sanal 5. Canlı Cerrahi Sempozyumu

Bilimsel Program
08:30 – 10:15 Gözkapağı Cerrahisi - Göz Çevresi Estetik Cerrahi
Moderatörler: Sevin Söker Çakmak, Şeyda Karadeniz Uğurlu
  Marcus-Gunn Sinkinetik Ptozisinde Cerrahi Tedavi Şeyhmus Arı
  Konjonktival Yaklaşımla Ptozis Cerrahisi S. Hayri Uğurbaş
  Ön Yaklaşımla Ptozis Cerrahisi: Levator Rezeksiyonu Dilek Yüksel
  Üst Gözkapağı Rekonstrüksiyonu Korhan Fazıl
  Fasyal Paralizide Fasya Latayla Alt Kapak Askılama S. Yekta Şendül
  Tartışma
  Üst Kapak Blefaroplasti, İnternal Kaş Yükseltme ve Lateral Kantopeksi Onur Konuk
  Transkonjonktival Yaklaşımla Alt Blefaroplasti Didem Serin
  Alt Göz Kapağında Ksantalezma Eksizyonu ve Blefaroplasti Tansu Gönen
  Tartışma
10:15 – 10:25  Ara
10:25 – 12:00 Lakrimal Sistem – Orbita Cerrahisi
Moderatörler: Şafak Karslıoğlu, Barış Yeniad
  Travmatik Kanalikül Kesisi, Ptozis ve Dış Kantal Bölge Onarımı Gamze Ö. Karabulut
  Endoskopi Eşliğinde Lakrimal Sondalama ve Silikon Tüp Konması Aylin Yaman
  Lakrimal Punktum Stenozunda Üçgen Flep Tekniği Arzu T. Çömez
  Lakrimal Punktum Stenozu ve Ektropiyonunda Cerrahi Ferda Çiftçi
  Tartışma
  Dermis-Yağ Greftiyle Orbital Soket Rekonstrüksiyonu İlke B. Şimşek
  Travma Sonrası Orbita Kitlesi Levent Akçay
  Yenidoğanda Sıradışı Bir Orbita Lezyonu: Psödomonas Absesi Bülent Yazıcı
  Tartışma
12:00 – 13:00  Ara
13:00 – 13:30 Açılış
  Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı
Canlı Cerrahi Organizasyon Komitesi Başkanı
İzzet Can
13:30 – 14:25 Kornea Cerrahisi 1. Oturum
Moderatörler: Mehmet Orhan, Rana Altan Yaycıoğlu
  Kuru Gözde Punktum Tıkacı ve Punktum Koterizasyonu Uygulamaları Leyla Asena
  SLET Olgusu Halit Oğuz
  Gebelikte Keratokonus Progresyonunun Tedavisi Mümkün mü? Seher Uysal
  Kornea Tatoo Uygulaması Yonca Aydın Akova
  Kornea Lökomlu Bir Olguda Tatoo Uygulaması Dilek Dursun Altınörs
  Perfore Desmatosel; Otolog Trombositten Zengin Fibrin ve Amniotik Membran Ile Elektif Keratoplastiye Hazırlık Gamze Dereli
  Tartışma
14:25 – 14:30  Ara
14:30 – 15:45 Kornea Cerrahisi 2. Oturum
Moderatörler: Osman Şevki Arslan, Ayşe Burcu
  Bowman Membranı Ile Birlikte Ön Stromal Lentikül Greftin Intrastromal Transplantasyonu Yusuf Koçluk
  Granüler Distrofide Manuel Diseksiyonla DALK Dilay Özek
  Skarlı Kornealarda DALK Ayşe Burcu
  Re DALK olgusu Canan Aslı Utine
  Femtosaniye Laser ile Lameller Keratoplasti Osman Şevki Arslan
  Pseudofakik Büllöz Keratopatide DMEK Esra Karaca
  PK Sonrası Yetmezlikte DMEK Özlem Evren Kemer
  Ahmed Glokom Valvli Olguya DMEK Cerrahisi Refik Oltulu
  Pediatrik DMEK Olgusu Züleyha Yalnız Akkaya
  Endoillüminator Yardımlı DMEK Cerrahisi Osman Şevki Arslan
  Tartışma
15:45 – 15:50  Ara
15:50 – 16:55 Kornea Cerrahisi 3. Oturum
Moderatörler: Özlem Evren Kemer, Elvin Yıldız
  Parsiyel Penetran Keratoplasti Sonrası Künt Travma Olgusu Cüneyt Özmen
  Keratit Nedeniyle Terapötik Keratoplasti Elif Erdem
  Penetran Keratoplasti Sonrası Komplikasyonlarda Regreft Zeynep Özbek
  Büllöz Keratopatili Olguda Suçlu Kim AGV ucumu? IOL mi? Afsun Şahin
  Arslan Örtülü Kornea Tekniği İle Pediatrik Keratoplasti Cezmi Doğan
  Travmatik Afaki ve Kornea Skarı Olan Bir Olguda Yamane Skleral Fiksasyon İle Kombine Penetran Keratoplasti Mustafa Köşker
  Kornea Perforasyonlu Olguda Tektonik Keratoplasti ile Kombine Katarakt Cerrahisi Cezmi Doğan
  Triple Prosedür: Penetran Keratoplasti+PEKKE+GİL İmplantasyonu Banu Torun Acar
  Tartışma
16:55 – 17:00  Ara
17:00 – 17:30 Şaşılık Cerrahisinde Pratik İpuçları
Moderatörler: Huban Atilla, Hande Taylan Şekeroğlu
  Cerrahi Öncesi Zorlu Düksiyon Pınar Topçu Yılmaz
  Benim Için Cerrahiyi Kolaylaştıran Adımlar Hande Taylan Şekeroğlu
Demet Yabanoğlu
  Benim Için Cerrahiyi Kolaylaştıran Adımlar Huban Atilla
Pınar Bingöl Kızıltunç
  Tartışma
17:30 – 17:40  Ara
17:40 – 19:00 Temel Şaşılık Cerrahisi
Moderatörler: Fatih Mehmet Mutlu, Şule Ziylan
  Forniks Insizyonlu Geriletme Sılay Cantürk Uğurbaş
  Limbal insizyonlu geriletme Sezin Akça Bayar
  Anslı Geriletme Süheyla Köse
  Ayarlanabilir Geriletme Şule Ziylan
  Tartışma
  Alt Oblik Miyektomi Tülin Berk
  Alt Oblik Geriletme Elif Demirkılınç Biler
  Dermoid kist eksizyonu sonrası gelişen restriktif hipotropyada üst rektus kısaltma ve ayarlanabilir sütür uygulaması Betül Tuğcu
  Ayarlanabilir Harada İto Osman Melih Ceylan
  Tartışma
19:00 – 19:10  Ara
19:10 – 20:30 Zor Olgularda Şaşılık Cerrahisi
Moderatörler: Nazan Bengüdeniz, Seyhan Bahar Özkan
  Üçüncü Sinir Felcinde Transpozisyon Birsen Gökyiğit
  Üst Oblik İlerletme Yaşar Duranoğlu
  Y Split Özgül Altıntaş
  Geriletme ile Birlikte Faden Nazan Bengüdeniz
  Tartışma
  Damar Korumalı Transpozisyon Cerrahisi Cumhur Şener
  Yokoyama Cerrahisi Hikmet Başmak
  Kayıp Kas ve Adherens Sendromunda Sekonder Cerrahi Seyhan B. Özkan
  Tartışma
08:30 – 09:30 Konjenital Glokom Cerrahileri
Moderatörler: Özcan Ocakoğlu, Merih Önol
  Gonyotomi Şükrü Bayraktar
  Trabekulotomi Muhsin Eraslan
  Trabekülotomi +/- Trabekulektomi Sinan Sarıcaoğlu
  Tartışma
09:30 - 09:40  Ara
 09:40 - 10:15 Filtran Cerrahiler
Moderatörler: Kıvanç Güngör, Halit Oğuz
  MMC Trabekülektomi +/- Katarakt Ektraksiyonu Tülay Şimşek
  5-FU Trabekülektomi +/- Katarakt Ektraksiyonu Çiğdem Altan
  Tartışma
10:15 - 10:25  Ara
 10:25 - 11:50 Mikroinvazyonel Glokom Cerrahileri
Moderatörler: Halil Ateş, Kuddusi Erkılıç
  GATT Zeynep Aktaş
  Derin Sklerektomi Üzeyir Günenç
  Gonyosinesiyolizis +/- Katarakt ekstraksiyonu Atilla Bayer
  Kahook Blade Ab İnterno Trabekülektomi Banu Solmaz
  Micropulse Diod Laser TSFK Ümit Aykan
  Tartışma
11:50 - 12:00  Ara
12:00 – 12:20 Seton İmplantları
Moderatörler: Ilgaz Yalvac, Keith Barton
  Ahmed Valve İmplantı Gül Arıkan
12:20 – 12:30  Ara
12:30 – 13:00 Mini Uydu: Xen Implantasyonu (Allergan)
Moderatörler: Tekin Yaşar, Kaweh Mansouri
  Xen İmplant +/- Katarakt Ektraksiyonu Tamer Takmaz
13:00 – 14:00  Ara
14:00 – 15:00 Uydu Sempozyum (Alcon)
Presbiyopi Tedavisinde Dünden Bugüne: AcrySof IQ PanOptix® ve Türünün İlk Örneği X-WAVE™ Teknolojisi ile AcrySof IQ Vivity®

Moderatörler: Bekir Sıtkı Aslan
    Ali Sipahier
    Bilgehan Sezgin Asena
    Ahmet Akman
15:00 – 15:10  Ara
15:10 – 16:20 Katarakt ve Refraktif Cerrahide Komplikasyonlar
Moderatörler: İzzet Can, Akif Özdamar
  Anti-VEGF Sonrası Fako Zeki Tunç
  Torik Lens Rotasyonu Yönetimi Levent Akçay
  Mutsuz Hastada GİL Değişimi Mustafa Ünal
  Disloke GİL Yönetimi Mehmet Baykara
  Smile Komplikasyon Yönetimi Alper Ağca
  Flap Komplikasyon Yönetimi Faik Oruçoğlu
  Tartışma
16:20 - 16:30  Ara
16:30 – 17:30 Katarakt Cerrahisi Oturum 2
Moderatörler: Mahmut Kaşkaloğlu, Emrullah Taşındı
  AcrySof IQ Vivity® Hülya Bolu
  AcrySof IQ Vivity® Torik Uğur Ünsal
  AcrySof IQ Vivity® Kazım Devranoğlu
17:30 – 17:40  Ara
17:40 – 19:00 Katarakt Cerrahisi Oturum 3
Moderatörler: Ömer Faruk Yılmaz, Fatih Karel
  Tecnis Eyhance Toric IOL İmplantasyonu Sait Eğrilmez
  Tecnis Synergy Toric IOL İmplantasyonu Mustafa İlker Toker
  AddOn Dual Sistem ile Katarakt Cerrahisi Banu Coşar
  Oertli Fako Handpiece ile Sert Lens Aspirasyonu ve Epinükleus Temizliği Sinan Göker
19:00 – 19:10  Ara
19:10 – 20:20 Özellikli Gözlerde Katarakt Cerrahisi
Moderatörler: Fatih Mehmet Mutlu, Altan Atakan Özcan
  Travmatik Katarakt Cerrahisi Ümit Kamış
  Arka Polar Katarakt Cerrahisi Yusuf Yıldırım
  Nanoftalmusta Katarakt Cerrahisi İsmet Durak
  Sublukse Kataraktda Cerrahi Mehmet Söyler
  Konjenital Katarakt Cerrahisi Tamer Takmaz
  Vitrektomize Gözde FAKO Ahmet Özer
  Tartışma
08:30 – 09:35 Proliferasyon İlişkili Olgularda Özellikli Durum
Moderatörler: Melih Ünal, Gürsel Yılmaz
  Retinoskisizli Olguda Cerrahi Yaklaşım Ali Ayata
  Neovasküler Glokom Olgusunda PPV ve Ahmet Glokom Valf Kombine Cerrahisi Dilek Güven
  PVR Sonrası Gelişmiş Periferik Dekolmanlı NVG ve Tedavisi Levent Akduman
  Optik Pit İlişkili Makulopati Cerrahisi Özgür Artunay
  Covid Sonrası Gelişen Retinokoroidite Sekonder Traksiyonel Retina Dekolmanı Olgusu Hande Çeliker
  Ven Tıkanıklığına Sekonder Arka Kutup Dekolmanı Nilüfer Koçak
  Tartışma
09:35 – 09:40  Ara
09:40 – 10:45 Retina Dekolmanlı Olgular
Moderatörler: Süleyman Kaynak, Tunç Ovalı
  Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında 23G Vitrektomi Sinan Tatlıpınar
  Diyabetik Traksiyonel RD'da Residuel Submakuler Sıvı Nur Acar Göçgil
  Terson Sendromlu Olgu Serüveni Murat Küçükevcilioğlu
  Dev Makula Yırtığı ve Retina Dekolmanlı Olgunun Cerrahisinde Amniyotik Membranı Kullanımı Şengül Özdek
  Dejeneratif Miyopi - Retina Dekolmanı Olgularında Descement Membranı Kullanımı Gökhan Gürelik
  YBMD Kanaması ve Total Retina Dekolmanı Olgusunda Translokasyon Cerrahisi Berna Özkan
  Tartışma
10:45 – 10:50  Ara
10:50 – 12:00 Travma ve Özellikli Olgular
Moderatörler: Seyhan Topbaş, Solmaz Akar
  Göz İçi Yabancı Cisimli Olguda, Keratoplasti ve Vitrektomi, Kombine Cerrahi Peykan Türkçüoğlu
  Makula Altı PFKS Alımında Bir Yöntem Mehmet Çıtırık
  Submakuler PFKS Ne Yapalım? Yusuf Akar
  Subretinal Silikon Yağı Olgusunda Cerrahi Yaklaşım Selçuk Sızmaz
  Kronik Subretinal Yabancı Cisim Olgusu Yasin Şakir Göker
  Travmatik Doku Restorasyonunda Skleral Greft Kullanımı Selim Doğanay
  Disloke Lens Reimplantasyonun da Yeni Bir Teknik Tansu Erakgün
  Tartışma
12:00 – 13:00  Ara
13:00 - 14:20 Vitreoretinal Cerrahi Oturum 4
Moderatörler: Ziya Kapran, Nilüfer Koçak
  Koryoretinektomi Levent Karabaş
  Diyabetik Traksiyonel Retina Dekolmanında 27 Gauge Pars Plana Vitrektomi Gürkan Erdoğan
  27 Gauge Mikroinsizyonel Cerrahide Yenilikler ve Dev Yırtıklı Retina Dekolmanı Cerrahisi Kenan Sönmez
  Von Hippel – Lindau Retinal Hemangioblastoma; Tümör Rezeksiyon Cerrahisi Püf Noktaları Remzi Avcı
14:20 – 14:30  Ara
14:30 – 15:00 Mini Uydu: (ALLERGAN) Ozurdex İntravitreal Enjeksiyon Uygulama Yöntemleri
Moderatör: Levent Karabaş
    Levent Karabaş
    Özlem Şahin
15:10 – 15:30  Ara
15:30 – 16:30 Katarakt Cerrahisi Oturum 4
Moderatörler: Yıldırım Beyazıt Usta, Necdet Cinhüseyinoğlu
  Enova C Loop Gil İmplantasyonu Hasan Ali Bayhan
  Acriva Trinova Toric Gil İmplantasyonu Osman Şevki Arslan
  Lensar Femtocataract Cihazı ile Kapsüle Toric İşaretleme ile Finevision Trifocal Lens İmplantasyonu Efekan Coşkunseven
16:30 - 16:40  Ara
16:40 – 17:50 Özellikli Gözlerde Katarakt – Refraktif Cerrahi
Moderatörler: Üzeyir Günenç, Kazım Devranoğlu
  Yüksek miyopide Fakik GİL Haluk Talu
  Yamane Skleral Fiksasyon Yaşar Duranoğlu
  Entümesan Kataraktta Femto Katarakt Cerrahi Akif Özdamar
  Keratokonus Hastasında Katarakt Cerrahisi Özlem Evren Kemer
  Afakide Yapay iris-Lens Kompleksi İmplantasyonu Altan Atakan Özcan
  Katarakt Astigmat Birlikteliğinde Femto Yardımlı Torik GİL İmplantasyonu Yonca Aydın Akova
  Tartışma
17:50 - 18:00  Ara
18:00 - 19:15 Sözlü Bildiri Oturumu – 1
Moderatörler: Murat Uyar, Huban Atilla
  SS-01
Von Hippel-Lindau Hastalığı ve Retinal Kapiller Hemanjioblastoma Bağlı Gelişen Kompleks Retina Dekolmanlarının Cerrahi Tedavisi
Ayşegül Mavi Yıldız
  SS-02
Makula Deliği Cerrahisinde İç Limitan Membranın Total Soyulması ile Temporal İnverted Flep Tekniğinin Uzun Dönemde Fovea Hacmi Açısından Değerlendirilmesi
Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Ayşegül Mavi Yıldız
  SS-03
Birincil Tedavi Olarak İntravitreal Bevacizumab Uygulanmış Şiddetli Prematüre Retinopatili Gözlerde Persistan Periferik Avasküler Retinaya Lazer Uygulanmasının Refraktif Değerlendirmesi
Sadık Etka Bayramoğlu
  SS-04
Diyabetik Maküla Ödemindeki İntraretinal ve Subretinal Sıvıların Yapay Zeka ile Segmentasyonu
Cansu Ekinci, Furkan Kırık
  SS-05
Proliferatif Diyabetik Retinopatiye Bağlı Traksiyonel Retina Dekolmanı Nedeniyle Pars Plana Vitrektomi Uygulanan Hastalarda Eş Zamanlı Fakoemülsifikasyonun Cerrahi Sonuçlara Etkisi
Oya Dönmez, Eyyüp Karahan
  SS-06
Kronik Santral Seröz Korioretinopati Hastalarında 577-nm Sarı Işık Subluminal Eşik Altı Laser Tedavisi Altı Aylık Sonuçlarımız
Hakan Yıldırım, Mehmet Canleblebici, Mehmet Balbaba, Ülkü Çeliker
  SS-07
Kombine Cerrahide Ön Kamaraya Yerleştirilen Hava Kabarcığının Göz İçi Lens ve Enflamasyon Üzerindeki Etkisi
Ahmet Altun
  SS-08
Sağlıklı Term Yenidoğanlara Ait Oftalmik Tarama Sonuçlarının Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Eşay Yenice, İkbal Seza Petriçli, Caner Kara
  SS-09
Tek Taraflı Geç Dönem Körlükte Serebral Yapıların Morfometrik Değerlendirilmesi
Fatih Aslan, Özkan Özen
  SS-10
Ocular Manifestations in Patients with Lipoid Proteinosis
Armağan Özgür
  SS-11
Kranial Sinir Felçlerinde Yeni Bir Etyolojik Faktör: Covid 19
Sedat Özmen, Burçin Çakır, Özlem Bursalı
  SS-12
Prematüre Retinopatisi Olgularında Şaşılık Tipi ve Refraktif Değişiklikler
Özlem Beyayzıldız, Aslıhan Uzun
  Tartışma
19:15 - 19:25  Ara
19:25 - 20:50 Sözlü Bildiri Oturumu – 2
Moderatörler: Sait Eğrilmez, Canan Gürdal
  SS-13
Sublukse Göz İçi Merceklerin Skleral Tünelle İntrakapsüler Ekstraksiyonu ve Aynı Seansta 3 Parçalı Göz İçi Mercek ile Transkonjonktival Skleral Fiksasyonu-Yamane Tekniği
Selim Genç, Zahid Hüseyinhan
  SS-14
Kod Gerektirmeyen Yapay Zeka Uygulamalarının Renkli Fundus Fotoğraflarından Katarakt Tespitindeki Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Furkan Kırık, Cansu Ekinci, Mehmet Hakan Özdemir
  SS-15
Flattened Flanged Skleral Fiksasyon Tekniği ile İridodiyaliz Tamiri ve Klinik Sonuçları
Fikret Uçar
  SS-16
Katarakt Cerrahisi Sonrası Hastaların Koroidal Kalınlıkları ve Koroidal Vasküler İndeks Değişimlerinin Optik Koherens Tomografi Anjio ile İncelenmesi
Abdullah Beyoğlu, Ali Meşen
  SS-17
Fuch’s Üveitine Sekonder Glokom Olgularında Gonyoskopi Yardımlı Transluminal Trabekulotomi (GATT) Cerrahisinin Sonuçları
Mustafa Hepokur
  SS-18
Psödoeksfoliasyon Glokomu ve Psödoeksfoliasyon Sendromunda Maküler ve Peripapiller Vasküler Pleksusların OKTA ile Kıyaslanması
Günsu Deniz Mirza, Enver Mirza
  SS-19
Endonazal ve Eksternal Dakriyosistorinostomi Cerrahilerin Lac-Q Anketi ile Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi ve Fonksiyonel Başarısının Karşılaştırılması
Erdinç Bozkurt, Ersin Muhafız, Dilek Şengül
  SS-20
Üst Kapak Entropiyon Cerrahisi Sonrası Korneal Topografik Değişiklikler
Emre Aydemir
  SS-21
Konjenital Blefaropitozisin Posterior Yaklaşım Yoluyla Düzeltilmesinin Etkinliği
Mehmet Serhat Mangan
  SS-22
Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti ve Penetran Keratoplasti Uygulanan Hastaların Yaşam Kalitesi Ölçeği (NEI VFQ-25/TR) Kullanılarak Karşılaştırılması
Muhammed Nurullah Bulut, Eren Göktaş, Baran Kandemir
  SS-23
Diabetik Retinopati ve Evrelerinin Kornea Endoteli Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Medine Gündoğan, Esra Vural
  SS-24
Fotokromik Kontakt Lensin Görme Kalitesi ve Pupilla Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Ersin Muhafiz, Şerif Nizamoğulları
  SS-25
Serebral Görme Bozukluğu Olan Serebral Palsili Hastalardaki Klinik Özellikler
Deniz Altınbay, İbrahim Taşkın
  SS-26
Hipermetropik Anizometropik Ambliyopide Peripapiller Koroid Vaskülarite İndeks Değerlendirilmesi
Alev Özçelik Köse
  Tartışma