Untitled Document

Bildiri Gönderimi

Bildiri Özeti Gönderme Kuralları 
Bildiri özeti gönderme kuralları, UKOK Yönergesi 6-E maddesine göre düzenlenmiştir.
Bildiri sahibi hekim TC vatandaşı bir göz hekimi ise,

 1. TOD üyesi olması ve
 2. Derneğe o yıl ve geçmiş yıllara ait aidat borcunun olmaması gerekir.

(Başka bilim dallarının mensupları ile yabancı uyruklu hekimler -göz hekimi de olsalar- için TOD üyesi olma koşulu aranmaz).

Bildiri özetleri sadece internet sitesi yoluyla gönderilecektir. Bildiri gönderimi 1 Mayıs 2011  tarihinde başlayacaktır. Sözel ve poster sunuları kabulleri 30 Haziran 2011, saat 24:00’te sona erecektir. Bu tarihten sonraya bir uzatılma olmayacaktır.

Bu tarihler arasında, bildiri özetleri ve yazar isimlerinde bildiri sahibi tarafından değişiklik yapılabilir veya bildiri özeti tamamen geri çekilebilir.

Bildiri değerlendirme sonuçları 18 Temmuz 2011 tarihinden itibaren kongrenin internet sitesinde yayınlanacak ve bildiri sahibi sonuçtan haberdar edilecektir. Bu tarihten sonra bildirilerde değişiklik yapılamaz. Ancak bildiri sahibi, özet kitabının matbaaya verilmeden önce, 15 Ağustos 2011 tarihine kadar bildirisini geri çekme hakkına sahiptir.
Birinci isim olarak bir kişi “Bir sözlü sunu  +  Bir poster “ veya “İki  Poster” şeklinde çalışma özeti gönderebilir. Buna aykırı başvurular bildiri kabul sitesi tarafından otomatik olarak reddedilecektir.  Tek olguluk vaka takdimleri sadece poster olarak gönderilebilir.

 • Sözlü bildiri sunum süresi, video gösterimi dahil, 5 dakika olacaktır.
 • Posterler e-poster olarak sunulacaktır ve online sistem üzerinde hazırlanacaktır. Ayrıca Microsoft- Powerpoint vb. programda hazırlanması gerekmemektedir..

Bildiri Özetleri ve Kongre Ödülleri
“En iyi araştırma”, “En iyi poster, “En iyi video”, “En iyi tıbbi fotoğraf” ödüllerine adaylık başvurusu web sitesindeki bildiri gönderme formunda ilgili kutucuk işaretlenerek yapılacaktır. Adaylığın kesinleşmesi, değerlendirme  komisyonunun çalışmayı kabul etme kararından sonra gerçekleşecektir.

Bu çalışmaların tam metinleri, 9 Eylül 2011 tarihine kadar UKOK Genel Sekreteri’ne gönderilmelidir. Aksi takdirde, bu çalışmalar kongre ödülü için değerlendirmeye alınmayacak, ancak sözlü bildiri veya poster sunumu hakları devam edecektir.
 
İnternet Sitesi Yoluyla Bildiri Özeti Göndermek İçin
Bildiri özetleri, kongrenin internet sitesinde (www.todnet.org) bulunan bağlantı yoluyla gönderilecektir. E-posta, yazılı form, faks, disket ve diğer yöntemlerle başvurular kabul edilmeyecektir.

Sadece birinci yazarlar bildiri özeti gönderme yetkisine sahiptir. Bunun için bildiri sahiplerinin TOD Kimlik Numarası  ve Web parolasını bilmesi gerekir.

Üyelerimiz www.todnet.org dan Üye Bilgi Bankası’na girip ilgili formu doldurarak veya doğrudan webmaster@todnet.org adresine mesaj ile başvurarak bu bilgilere ulaşabilir.

TOD üyesi olmayan bildiri sahipleri için de aynı kurallar geçerlidir. Bu kişilere sadece kongre süresince geçerli olacak geçici bir Kimlik No ve Parola verilecektir. Bunun için kongre sitesindeki (www.todnet.org) üyelik formunu doldurmaları gerekir. Başka kişiler adına form doldurma görevini üstlenenler, bu kişilerin TOD Kimlik No ve Web Parolalarını öğrenmek durumundadır.

Bildirilerde birinci isim yazarların  “1 sözlü sunu + 1 poster” veya toplam “2 poster “ sunu hakkı vardır. Bildiri özeti giriş formu doldurma kuralları, ilgili internet sayfasında detaylı olarak yer almaktadır. Aksaklıkların olmaması için bu kuralları çok dikkatlice okuyunuz ve aşağıdaki hususlara özellikle dikkat ediniz:

 • Yazarların ad ve soyadlarını çalışmadaki sıralarına göre doldurunuz.
 • Konu sınıflandırmasını dikkatlice yapınız
 • Özeti yapısına uygun olarak doldurunuz. Bildiri metinleri, “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Sonuçlar” ve “Tartışma” bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Bildiri metinleri düzgün, açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Anlatım ve yazım hataları yapılmamalıdır.
 • Her özet gönderme veya değişiklik yapma işleminden sonra  öngörünüm bölümüne özetinize tekrar giriş yapıp veri tabanına istediğiniz şekilde yer almış olduğunu kontrol ediniz.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Posterler e-poster olarak sunulacaktır ve AbstractAgent sistemi üzerinde hazırlanacaktır.
 • Özet metni yazar bilgileri ve özet başlığı hariç 1000-2000 harf arası olmalıdır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Bildiri özetleri, UKOK’un denetleyeceği konu sınıflandırmasından sonra, ”yazar isimleri” ve “çalışmanın yapıldığı yer” alanları gizlenerek ilgili Birim (ler) Başkanı, Birim Sekreteri ve Birim Eğitim Temsilcisi’nden oluşan üç kişilik Değerlendirme Komisyonu üyelerine online sistem ile gönderilecektir. Değerlendirme komisyonları, sözlü bildiri ve poster değerlendirmelerini UKOK tarafından kendilerine bildirilecek sayılara uygun olarak yapmaya özen gösterecektir.

Bildiri değerlendirme sonuçları 18 Temmuz 2011 tarihinden itibaren kongre web sitesinde yayınlanacak ve bildiri sahibi sonuçtan haberdar edilecektir. Bildirilerde bu tarihten sonra değişiklik yapılamaz. Ancak bildiri sahibi, özet kitabının matbaaya verilme tarihi olan 15 Ağustos 2011 tarihine kadar bildirisini geri çekme hakkına sahiptir.

Değerlendirme Komisyonu üyeleri, kararlarını sanal ortamda ulaştıkları formu işaretleyerek belirtecektir. Bildiriler “kabul-red“ ve “sözlü-poster-video-tıbbi fotoğraf“ olarak değerlendirilecektir. Değerlendirme komisyonlarının sunum tercihini  değiştirme  yetkisi vardır. Komisyonun tercihi doğrultusunda, birinci isimler, iki sözlü bildiri sunabilirler.

Tek olguluk vaka takdimleri (özelliği olan video sunumlarını zorunlu kılan tebliğler dışında) sadece poster olarak kabul edilebileceği için sözlü sunuma çevrilemeyecektir. İlgili komisyon, orijinal çalışma olmadığı veya kopya edildiği konusunda şüphe uyanan bildirilerin açıklığa kavuşması için yazarlardan ek kanıt isteyebilir.

Video Kütüphanesi, Video ve Fotoğraf Yarışması Özeti Gönderme Kuralları
Kongremizde video ve fotoğraf ile katılma kuralları “TOD Ulusal Kongre Organizasyon Yönergesi “ Madde 6-g ve h ye göre belirlenmiştir.

Buna gore, videoların 7 dakikadan uzun,  fotoğrafların ise 18x45 cm ebatından küçük olmaması gereklidir.

Video özetleri ve fotoğraf sunumu konuları, Kongre Web Sitesinde yer alan ve 30 Haziran 2011 tarihi itibari ile aktif hale gelecek olan Video-Özet Bildirim Formu veya Fotoğraf Sunu Formu doldurularak, en geç 15 Ağustos 2011 tarihine kadar gönderilmelidir.

Videoların yarışma ya da kütüphane için gönderildiği açıkça belirtilmelidir. Belirtilen tarihe kadar ulaşan fotoğrafların tümü yarışmaya alınacaktır. Bir kişi en fazla 2 video gönderebilir. Fotoğraf sayısında kısıtlama yoktur. Video ve fotoğraf konuları ve özetleri on-site kitapçıkta yer alacaktır. Yarışmaya katılmayacak ancak Video Kütüphanesinde gösterime girecek videoların en geç  15 Ağustos 2011 günü saat 10:00’a kadar Kongre Sekreteryası’nda olacak şekilde teslim edilmesi gerekir

LookUs & OnlineMakale