Untitled Document

Kurslar

Elektrodiagnostik Birimi Kursu (KURS - ED)
Elektofizyolojik Tetkikler: Nelerdir? Neden, ne zaman, nasıl uygulanırlar?
Kurs Yöneticisi Dr. M. Sami İlker
Dr. Mehmet Numan Alp
Kurs Eğitmenleri  
Elektrofizyolojik tetkikler nelerdir Dr. Tuncay Küspeci
Elekrofizyolojik tetkikler neden ve ne zaman uygulanırlar Dr. Fatih Çakır Gündoğan
Elekrofizyolojik tetkikler nasıl uygulanırlar Dr. Filiz Afrashi
İlginç vakalar  
Eğitim Planlama Birimi Uygulamalı Kursu (UYG-KURS-EP )
Bilimsel araştırma nasıl yapılır? Tasarımdan yayınlanması sürecinde püf noktaları
Oturum Başkanı 

Dr. Nilgün Yıldırım

Konu seçimi ve projelendirme Dr. Nilgün Yıldırım
Onay ve etik kurul izinleri Dr. Selim Doğanay
Araştırmanın yürütülmesi ve sonuçlandırılması Dr. Ayşegül Altıntaş
Yayına hazırlamada dikkat edilecek hususlar Dr. Ilgaz Yalvaç
Glokom Birimi Kursu ( KURS-GL )
Glokom ve Katarakt Birlikteliğinde Cerrahi Yaklaşım
Oturum Başkanı  Dr. Esin Başer 
Konuşmacılar Dr. Tamer Takmaz
Dr. Gürsoy Alagöz
Dr. Şahin Sevim
 
Kontakt Lens Birimi Kursu (KURS-KL  )
Presbiyopik KL: Kime?, Hangi?, Nasıl ?
Oturum Başkanı 

Dr. Nazan Erda

Kurs Eğitmenleri Dr. Banu Coşar
Dr. Ebru Toker
Dr. Lale Közer Bilgin
Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-1 (KURS-KRC-1 )
Özellikli Olgularda Katarakt Cerrahisi
Oturum Başkanı 

Dr. Mahmut Kaşkaloğlu

Nükleus ve kapsül problemli olgular Dr. Mahmut Kaşkaloğlu
Glokomlu ve iris problemli olgular Dr. Merih Önol
Zonül problemli olgular   Dr. Osman Şevki Arslan
Kornea problemli olgular Dr. Yonca Akova
Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-2 (KURS-KRC-2 )
Pediatrik Katarakt Cerrahisi
Oturum Başkanı 

Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu

Pediatrik kataraktlarda cerrahi teknikler Dr. Ahmet Tuncer Özmen
Pediatrik katarakt cerrahisinde sekonder Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
implantasyonlar ve komplikasyonları
Konjenital ve gelişimsel kataraktlar Dr. Cumhur Şener
Pediatrik kataraktlarda GİL seçimi Dr. Selim Doğanay
Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-3 (KURS-KRC-3 )
Fako Cerrahisinde Olası Komplikasyonlar ve Çözümleri
Oturum Başkanı 

Dr. Ali Üstüner

Nükleus emülsifikasyonu sırasında oluşan komplikasyonlar Dr. Ali Üstüner
Kesi komplikasyonları Dr. İsmet Durak
Kapsüloreksis ve hidrodiseksiyon komplikasyonları Dr. Emrah Altıparmak
İrrigasyon-aspirasyon ve GİL yerleştirilirken oluşan komplikasyonlar Dr. İlker Toker
Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-4 (KURS-KRC-4 )
Presbiopide Cerrahi Yaklaşımlar
Oturum Başkanı

Dr. Şaban Şimşek

Acufocus corneal inlay Dr. Şaban Şimşek
Multifokal GİL’leri Dr. Üzeyir Günenç
Akomodatif GİL’leri Dr. Şükrü Bayraktar
CK ve Laserle presbiopiye cerrahi yaklaşım Bozkurt Şener
Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-5 (KURS-KRC-5 )
Kornea Lazer Cerrahisi Komplikasyonları
Oturum Başkanı

Dr. Koray Budak

Flep komplikasyonları Dr. Aslı Ütine
Fazla ve az düzeltmelerde yaklaşım Dr. Aydın Yıldırım
Regresyonda Yaklaşım   Dr. Koray Budak
Ektazide yaklaşım Dr. Serkan Biliş
Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-6 (KURS-KRC-6 )

Refraksiyon Cerrahisinde Temel Bilgiler ve Topografi

Oturum Başkanı

Dr. Hanefi Çakır

Topografi Dr. Rıza Kurna
Laser tedavisinde dikkat edilmesi gerenler ve problemler Dr. Hanefi Çakır
Flep hazırlamadaki özellikler Dr. Üzeyir Erdem
Preoperatif hasta değerlendirilmesi Dr. Feyza Altın
Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-7 (KURS-KRC-7 )

Temel Fako

Oturum Başkanı

Dr. Sunay Duman

Cerrahi ekipman, Genel prensipler, cerrahi problemler     Dr. Sunay Duman
Kapsüloreksis, hidrodisseksiyon  Dr. Saadet Onurlu Yılmaz
Nükleus parçalama teknikleri Dr. Kuddusi Erkılıç
Epinükleus korteks temizliği, göz içi merceği konulması Dr. Yaşar Duranoğlu
Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Kursu-8 (KURS-KRC-8 )

Psodoafakide Göz İçi Lensine Bağlı Sorunlarda Yaklaşım

Oturum Başkanı

Dr. Kazım Devranoğlu

Göz içi lens değiştirme nedenleri ve teknikleri Dr. Kazım Devranoğlu
Arka kapsül defektine bağlı problemler (lukse-sublukse) Dr. Cezmi Akkın
Zonül defektinde desantaralizasyona yaklaşım Dr. Fatih Karel
Vitreusdaki göz içi lenslerine yaklaşım Dr. Süleyman Kaynak
Kornea Birimi Kursu-1 (KURS-KO-1 )

Pterjiyum

Oturum Başkanı

Dr. İsmet Durak

Etyopatogenez Dr. İsmet Durak
Mitomicin –C uygulamaları Dr. Rana Altan Yaycıoğlu
Konjonktival otogreft ve AZT Dr. Canan Gürdal
Kornea Birimi Kursu-2 (KURS-KO-2 )

Keratakonus

Oturum Başkanı

Dr. Lale Közer Bilgin

Tanı ve takip Dr. Lale Közer Bilgin
Optik düzeltme  Dr. Ömür Uçakhan Gündüz
Kornea içi halkalar Dr. Anıl Kubaloğlu
Cross-linking uygulamalar Dr. Dilek Dursun
Nörooftalmoloji Birimi Kursu (KURS-NO )

Nörooftalmolojik Hastalıklarda Görme Alanı Bulguları

Oturum Başkanı

Dr. Şansal Gedik

Kurs Eğitmenleri Dr. Banu Şatana
Dr. Tülay Şimşek
Oküler Enfeksiyonlar Birimi Kursu   (KURS-OE )

Oküler Cerrahide Antisepsi ve Antibiyotik Proflaksisi

Oturum Başkanı

Dr. Kıvanç Güngör

Katarakt Cerrahisi Dr. Ufuk Elgin
Keratoplastiler ve refraktif cerrahi proflaksisis Dr. İlker Eser
Katarakt cerrahisi Dr. Kıvanç Güngör
Vitreoretinal cerrahisi Dr. Şengül Özdek
Oküler Onkoloji Birimi Kursu (KURS-OO )

Lökokori Ayırıcı Tanısı

Oturum Başkanı

Dr. Murat Tunç

Kurs Eğitmenleri Dr. Samuray Tuncer
Dr. Ayşe Yağcı
Dr. Fatma Akbaş Kocaoğlu
Oküler Travmatoloji Ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Kursu (KURS-OTM )

Ön segment penetran yaralanmaları

Oturum Başkanı

Dr. Ufuk Elgin

Primer yaklaşım            Dr. Aygen Batman
Komplikasyonlar ve tedavisi Dr. Ufuk Elgin
Göziçi yabancı cisimler   Dr. Yasemin Özdamar
Travmatik katarakt Dr. Ümit Ekşioğlu
Oküloplastik Cerrahi Birimi Kursu-1 (KURS-OPC-1 )

Gözkapağı malpozisyonları

Oturum Başkanı

Dr. Nazmi Zengin

Cerrahi anatomi ve kapak biyodinamikleri Dr. Sevin Söker Çakmak
Entropiyon Dr. Altuğ Çetinkaya
Entropiyon Dr. Banu Hoşal
Oküloplastik Cerrahi Birimi Kursu-2 (KURS-OPC-2 )

Perioküler estetik tedaviler

Oturum Başkanı

Dr. Ahmet Maden 

Kaşın estetik cerrahisi Dr. Suat Hayri Uğurbaş 
Üst gözkapağı blefaroplasti Dr. Yasemin Aslan Katırcıoğlu 
Alt gözkapağı blefaroplasti         Dr. Ahmet Maden 
Botulinum toksini ve dolgu maddeleri Dr. Pelin Kaynak Hekimhan 
Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Kursu-1 (KURS-ORR-1 )

Refraktif göz tembelliğinin erken tanı ve tedavisi

Oturum Başkanı

Dr. Mete Soytürk

Nasıl erken tanı koyarız? Dr. Ferda Çakıcı
Takip neden önemli? Tedavide 5N 1K     Dr. Sedef Kutluk
Tek ve iki taraflı olgularda püf noktaları nelerdir? Dr. Mete Soytürk
Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Kursu-2 (KURS-ORR-2 )

Göz hastalıkları uzmanının günlük pratiğinde az görme rehabilitasyonu? (Tanı ve sevk kriterleri)

Oturum Başkanı

Dr. Aysun İdil

Kurs Eğitmenleri Dr. Ayşen Topalkara
Dr . Aysun İdil
Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Kursu-3 (KURS-ORR-3 )

Renk görme bozuklukları: Günlük yaşama ve mesleğe etkileri; Teşhis ve “Tedavi”si.

Oturum Başkanı Hilmi Or
Konuşmacılar  
Günlük yaşam ve mesleki faaliyetlerde renkgörme. Farklı toplumlarda renk görme farklı mı? Doğan Ceyhan
Klinikte kullanılan renk görme testleri: Neden farklı testler var? Hangisi? Neden? Ne zaman? Sait Eğrilmez
Klinikte renk görme bozuklukları: Nasıl ayırıyoruz? “Tedavi”si var mı? Hilmi Or
Şaşılık Birimi Kursu-1 (KURS-ŞA-1 )

Şaşılık cerrahisi planlamasında temel prensipler

Oturum Başkanı

Dr. İbrahim Altınsoy

Kurs Eğitmenleri Dr. Feray Koç
Dr. Serpil Akar
Şaşılık Birimi Kursu-2 (KURS-ŞA-2 )

Şaşılık Muayenesi

Oturum Başkanı

Dr. Sedef Kutluk

Kurs Eğitmenleri Dr. Handan Özal
Dr. Fatma Gül Yılmaz Çınar
Şaşılık Birimi Kursu-3 (KURS-ŞA-3 )

Ambliyopi ve şaşılık olgularında refraksiyon düzeltmesinde dikkat edilecek noktalar

Oturum Başkanı

Dr. Süheyla Köse

Kurs Eğitmenleri Dr. İbrahim Erbağcı
Dr. Cem Yıldırım
Tıbbi Retina Birimi Kursu-1   (KURS-TR-1 )

Prematüre retinopatisi

Oturum Başkanı

Dr. Sema Arvas

Kurs Eğitmenleri Dr. Yusuf Akar
Dr. Hakan Durukan
Tıbbi Retina Birimi Kursu-2 (KURS-TR-2 )

FFA-OCT

Oturum Başkanı

Dr. Gürsel Yılmaz

Kurs Eğitmenleri Dr. Özgür Yalçınbayır
Dr. Özlem Arslan
Tıbbi Retina Birimi Kursu-3 (KURS-TR-3 )

Laser Tedavisi

Oturum Başkanı

Dr. Dilaver Erşanlı

Kurs Eğitmenleri Dr. Murat Tunç
Dr. Yaprak Banu Ünver
Uvea Behçet Birimi Kursu     (KURS-UB )

Üveitlerde tanisal degerlendirmeler

Oturum Başkanı

Dr. Nurettin Akyol

Anamnez, fizik muayene ve taramaya yönelik testler Dr. Füsun Uzunoğlu
Görüntüleme teknikleri   Dr. Pınar Özdal
Oküler bulgulara dayali ayirici tani ve sistemik hastaliklarla iliksi  Dr. Baki Mudun
Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi Kursu-1 (KURS-VRC-1 )

Konvansiyonel Retina Dekolman Cerrahisi Kursu

Oturum Başkanı

Dr. Hakan Öner

Muayene ve ameliyat öncesi hazırlık Dr. Nilüfer Koçak
Skleral çökertmede tartışmalı noktalar Dr. Hakan Öner
Primer vitrektominin yırtıklı retina dekolman cerrahisindeki yeri Dr. Tuğrul Altan
Retina Dekolman cerrahisi – Diğer alternatif tedavi yöntemleri Dr. Erdinç Aydın
Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi Kursu-2 (KURS-VRC-2 )

Temel Pars Plana Vitrektomi Teknikleri

Oturum Başkanı

Dr. Şengül Özdek

Vitreoretinal Cerrahide enstrumantasyon Dr. Yaprak Banu Ünver
Temel Vitreoretinal Cerrahi Teknikleri Dr. Şengül Özdek
İnternal Tamponad Uygulamaları Dr. Ateş Yanyalı
VRC de sık karşılaşılan Kompklikasyonlar Dr. Filiz Afrashi
Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi Kursu-3 (KURS-VRC-3 )

Vitreoretinal Cerrahide Yenilikler

Oturum Başkanı

Dr. Murat Öncel

İntravitreal İlaç Uygulama Rehberi Dr. Sema Arvas
Transkonjonktival Cerrahide Yenilikler    Dr. Murat Öncel
Vitreomakuler yüzey hastalıklarında OCT Dr. Mehmet Çakır
Kromovitrektomi Dr. Hakkı Birinci
  
LookUs & OnlineMakale