Untitled Document

Paneller

Glokom Birimi Paneli-1 (PNL-GL-1 )
Psodoeksfolyasyon Glokomu
Oturum Başkanı Dr. İhsan Öge
Epidemiyoloji, Genetik, Patogenez Dr. Özcan Ocakoğlu
Klinik, Tanı ve Ayırıcı Tanı Dr. Tülay Şimşek
Medikal ve Cerrahi Tedavi Dr. Özlem Evren Kemer
Cerrahi Tedavi Esnasında ve Sonrasında Karşılaşılabilen Sorunlar Dr. Şükrü Bayraktar
Glokom Birimi Paneli-2 ( PNL-GL-2 )
Neovasküler Glokom
Oturum Başkanı Dr. İclal Yücel
Etiyoloji ve Patogenez Dr. Ufuk Elgin
Klinik, Tanı ve Ayırıcı Tanı Dr. Mehmet Okka
Medikal Tedavi Dr. Sıtkı Samet Ermiş
Cerrahi Yaklaşımlar Dr. Ilgaz Yalvaç
Kontakt Lens Birimi Paneli ( PNL-KL )
KL Teknolojisindeki Gelişmeler
Oturum Başkanı Dr. Hilmi Or
Materyal teknolojisindeki değişiklikler Dr. Canan Gürdal
Göz yüzeyi ile uyumlu ve kişiye özel tasarımlar Dr. Ömür Gündüz
Yeni skleral ve hibrid lensler Dr. Zerrin Tuncer
KL solüsyonlarındaki gelişmeler Dr. Sevda Aydın Kurna
Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Paneli-1 ( PNL-KRC-1 )
Göziçi Lensleri
Oturum Başkanı Dr. Yıldırım Beyazıt Usta
Göz içi lensleri temel özellikleri Dr. Nilüfer Gözüm
Monofokal lensler (torik ve asferik) Dr. Mehmet Baykara
Multifokaller Dr. Mehmet Söyler
Akomodatifler Dr. Zeki Tunç
Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Paneli-2 (PNL-KRC-2 )
Normal Kataraktlarda Beklenmeyen Komplikasyonlar
Oturum Başkanı Dr. Bekir Sıtkı Aslan
Kesiye ve kapsüloreksise bağlı komplikasyonlar               Dr. Baha Toygar
Nükleus Emülsifikasyonuna bağlı komplikasyonlar Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
Cihaz ve cerrahi aletlere bağlı komplikasyonlar Dr. Yaşar Küçüksümer
Lense ve implantasyonuna bağlı komplikasyonlar Dr. Levent Akçay
Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Paneli-3 (PNL-KRC-3 )
Katarakt ve Refraktif Cerrahide Femtosaniye Laserler
Oturum Başkanı Dr. Ömer Faruk Yılmaz
Femtosaniye laser keratom ile flep oluşturulması; Femtosaniye laser teknolojisi ve flep mimarisinde gelişmeler Dr. Akif Özdamar
Femtosaniye laser ile küçük insizyonlu lentikül ekstraksiyonu Dr. Ahmet Demirok
Femtosaniye laserin presbiyopi cerrahisinde kullanımı; orneada intrastromal biyomekanik değişiklikler ve kristalin lensde elastisite değişiklikleri oluşturulması Dr. Emrullah Taşındı
Optik Koherenes Tomografi Yardımlı Femtosaniye Laser Katarakt Cerrahisi Dr. Fatih Mehmet Mutlu
Kornea Birimi Paneli ( PNL-KO )
Kornea Enfeksiyonları
Oturum Başkanı Dr. Ayşe Yağcı
Herpetik Keratitler Dr. Özlem Evren Kemer
Adenoviral Keratitiler Dr. Banu Bozkurt
Bakteriyel Keratitler Dr. Koray Gümüş
Fungal Keratitler Dr. Sait Eğrilmez
Nörooftalmoloji Birimi Paneli  (PNL-NO )
Nörooftalmolojik Açıdan Diplopinin Değerlendirilmesi
Oturum Başkanı Dr. Kadircan Keskinbora
Okulomotor paraliziler Dr. Nazife Sefi Yurdakul
Ağrılı oftalmopleji Dr. Feyza Önder
Oküler miyasteni ve diğer kas hastalıkları Dr. Gölge Acaroğlu
Tiroid miyopati ve diğer restriktif motilite bozuklukları Dr. Meltem Söylev Bajin
Oküler Enfeksiyonlar Birimi Paneli (PNL-OE )
Adenoviral Konjonktivit
Oturum Başkanı Dr. Kubilay Çetinkaya
Etiyoloji ve fizyolopatoloji Dr. Gürsoy Alagöz
Klinik Bulgular Dr. Pınar Çakar Özdal
Tedavi  Dr. Hikmet Başmak
Oküler Onkoloji Birimi Paneli (PNL-OO )
Oküler Onkolojide Tartışmalı Konular
Oturum Başkanları Dr. Yasemin Katırcıoğlu
Dr. Nazmiye Erol
Kapak Malign Tümörleri Dr. Samuray Tuncer
Konjonktiva Malign Tümörleri Dr. Ayşe Yağcı
Retinoblastom Dr. Murat Tunç
Uvea Melanomu Dr. Kaan Gündüz
Orbita Vasküler Tümörleri Dr. Suat Hayri Uğurbaş
Oküler Travmatoloji Ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Paneli (PNL-OTM )
Arka segment penetran yaralanmalar
Oturum Başkanı Dr. Mehmet Akif Acar
Primer yaklaşım Dr. Özlem Arslan
Komplikasyonlar Dr. Tansu Erakgün
Tedavi Dr. Coşar Batman
Göziçi yabancı cisimler Dr. Murat Uyar
Oküloplastik Cerrahi Birimi Paneli (PNL-OPC )
Orbita inflamatuar hastalıklarında güncel tedaviler
Oturum Başkanı Dr. Şafak Karslıoğlu
İdyopatik inflamatuar orbita hastalığı Dr. Gölge Acaroğlu
Orbital sellülit Dr. Levent Akçay
Tiroid orbitopati Dr. Bülent Yazıcı
Sistemik inflamatuar hastalıklar ve orbita Dr. Hülya Soysal
Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Paneli (PNL-ORR )
Gözlük camlarında püf noktalar
Oturum Başkanı Dr. Mete Soytürk
Kaplamalarla ilgili bilinmesi gerekenler Dr. Zeki Büyükyıldız
Çok odaklı camların püf noktaları Dr. Cenap Güler
Camın yapısı ile ilgili özellikler Dr. Sinan Tatlıpınar
İşyeri gözlükleri nasıl çalışır? Dr. Vildan Koçer Öztürk
Şaşılık Birimi Paneli (PNL-ŞA )
Paralitik Şaşılıklar
Oturum Başkanı Dr. Velittin Oğuz
Konuşmacılar
3. Sinir Paralizisi Dr. Nazan Erda
6. Sinir Paralizisi Dr. İbrahim Altınsoy
4. Sinir Paralizisi Dr. Hikmet Başmak
Diğer paralitik tablolar ve supranükleer bakış paralizileri Dr. Huban Atilla
Tıbbi Retina Birimi Paneli (PNL-TR  )
Makula ödeminde tedavi yöntemleri
Oturum Başkanı Dr. Zeki Bayraktar
Laser Tedavisi Dr. Cezmi Akkın
Kortikosteroid Tedavisi Dr. Filiz Afrashi
Anti VEGF Tedavisi Dr. Sibel Kadayıfçılar
Cerrahi Tedavi  Dr. Gülipek Müftüoğlu
Uvea-Behçet Birimi Paneli (PNL-UB )

İris ve Uveit

Oturum Başkanı Dr. Ertuğrul Mirza
Fuchs üveit sendromu ve iris Dr. Nilüfer Yalçındağ
Viral ön üveitler ve iris  Dr. Yılmaz Özyazgan
Granülomatöz ön üveitler ve iris Dr. Cemil Apaydın
Depigmentasyon sendromlari ve iris Dr. İlknurTuğal Tutkun
Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi Paneli (PNL-VRC )

Vitreoretinal Cerrahideki Tartışmalı Konular

Oturum Başkanı Dr. Dilaver Erşanlı
Travma sonrası Işık Görmeyen Olgularda Yaklaşım Dr. Güngör Sobacı
Kronik Hipotoni Tedavi Edilebilir mi ? Dr. Emin Özmert
Neovasküler Glokomda Retina Uzmanının Rolü               Dr. Tunç Ovalı
Anti VGEF tedavisinin prematüre retinopatisindeki yeri               Dr. Solmaz Akar

LookUs & OnlineMakale