Untitled Document

Önemli Tarihler

Bildiri özet kabul başlangıç tarihi 1 Mayıs 2011
Bildiri özet kabul son tarihi 30 Haziran 2011
Erken kayıt son tarihi 12 Haziran 2011
Bildiri özetleri ve bildiri kabullerinin internetten yayınlanması 10 Ağustos 2011
Sunum sahiplerine posta ile gönderilmesi 10 Ağustos 2011
Video- fotoğraf özetleri başvuruları için son tarih 15 Ağustos 2011
Video DVD’lerinin kongre sekreteryasına gönderilmesi için son tarih 15 Ağustos 2011
En İyi Araştırma Ödülü'ne aday araştırma tam metinlerinin UKOK'a ulaşımı için son gün 9 Eylül 2011
LookUs & OnlineMakale