TodNet


 

 


 

 


İrtibat Bilgileri
Şube Kurulları
Şube Bilimsel Toplantıları

TOD ÇUKUROVA ŞUBESİ

2013-2014 AYLIK BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAMI

ARALIK AYI AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

TOD Çukurova Şubesi’nin 2013-2014 eğitim yılı Aralık ayı aylık bilimsel toplantısı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 07 Aralık 2013 tarihinde Adana’da yapılacaktır. Aralık ayı programımız iki bölümden oluşmaktadır. Saat 09-16 arasında Kontakt Lens Biriminin katkılarıyla “Uygulamalı Kontakt Lens Kursu” düzenlenecek, ardından şube etkinliğimiz olan panel ile program devam edecektir. Kurs ve panel ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdadır.

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Gülhanım HACIYAKUPOĞLU, TOD Çukurova Şube Başkanı                          

PROGRAM

09.00-09.15   Açılış

09.15-09.45   Geçmişten Günümüze Kontakt Lenslere Bakış                Dr. Canan Gürdal

09.45-10.15   Yumuşak Sferik Kontakt Lensler                                     Dr. Nuray Akyol

10.15-10.45   Yumuşak Torik Kontakt Lensler                                       Dr. Ahmet T. Özmen

10.45-11.15    Ara

11.15-11.45    Yumuşak Çok Odaklı Kontakt Lensler                            Dr. Ebru Toker

11.45-12.15    Yumuşak Kontakt Lens Bakımı                                      Dr. Meltem Yağmur

12.15-13.15     Öğle Yemeği

13.15-16.00     Kontakt Lens Uygulamaları  (Tüm eğitmenler)                        

 

TOPLANTI TARİHİ: 07 Aralık 2013, Cumartesi

YER: Saat 09-12.15 arası Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balcalı Hastanesi, Hipokrat Salon

         Saat 13.15-16.00 arası Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balcalı Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı poliklinikleri

PROGRAM

 PANEL

 Pterijium ve Tedavisi

 Moderatör: Prof. Dr. Necdet Bekir, Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gaziantep

                     Etyopatogenez ve kliniği

        Doç. Dr. Ufuk Adıgüzel, Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mersin

   Mitomisin, antiVEGF ve diğer adjuvanların kullanımı

       Doç. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu, Başkent Üniversitesi, Adana Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Adana

  Güncel cerrahi uygulamalar

      Prof. Dr. Canan Gürdal, Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yozgat 

YER:  Seyhan Otel, Adana

TOPLANTI TARİHİ: 07 Aralık 2013, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17.00

YEMEK:  20.00, Seyhan Otel, Adana

 

OCAK AYI AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

TOD Çukurova Şubesi’nin 2013-2014 eğitim yılı Ocak ayı aylık bilimsel toplantısı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 18 Ocak 2014 tarihinde Adana’da yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır.

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Gülhanım HACIYAKUPOĞLU, TOD Çukurova Şube Başkanı                                       

PROGRAM

PANEL

Diyabetik  Makula Ödemi ve Tedavisi

     Moderatör: Prof. Dr. Nihal Demircan, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adana  

                   Etyopatogenez

        Yrd. Doç. Dr. Selçuk Sızmaz, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adana

Diyabetik makula ödemi kliniği ve tanı yöntemleri

       Prof. Dr. Şengül Özdek, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara

Medikal tedavi

      Prof. Dr. Sibel Kadayıfçılar, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara

Cerrahi tedavi

      Prof. Dr. Murat Karaçorlu, İstanbul Retina Enstitüsü, İstanbuL

YER:  Seyhan Otel, Adana

                  TOPLANTI TARİHİ: 18 Ocak 2014, Cumartesi

                  TOPLANTI SAATİ: 17.00

                  YEMEK:  20.00, Seyhan Otel, Adana

 

ŞUBAT AYI AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

TOD Çukurova Şubesi’nin 2013-2014 eğitim yılı Şubat ayı aylık bilimsel toplantısı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 15 Şubat 2014 tarihinde Adana’da yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır.

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Gülhanım HACIYAKUPOĞLU, TOD Çukurova Şube Başkanı                                       

PROGRAM

PANEL

Glokomda Güncel Tanı Yöntemleri

        Moderatör: Prof. Dr. Altan A. Özcan, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adana 

Göz içi basıncı ölçüm teknikleri

   Doç. Dr. Özlem Gürbüz Köz, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Optik sinir ve retina sinir lifi görüntüleme yöntemleri

   Doç. Dr. Tülay Şimşek, S.B. Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

Görme Alanı

   Prof. Dr. Ayça Yılmaz, Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mersin

Glokomda ön segment parametreleri

   Yrd. Doç. Dr. Elif Erdem, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adana

 

YER:  Seyhan Otel, Adana

TOPLANTI TARİHİ: 15 Şubat 2014, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17.00

YEMEK:  20.00, Seyhan Otel, Adana

 

NİSAN AYI AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

TOD Çukurova Şubesi’nin 2013-2014 eğitim yılı Nisan ayı aylık bilimsel toplantısı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 19 Nisan 2014 tarihinde Kayseri’de yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır.

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Gülhanım HACIYAKUPOĞLU, TOD Çukurova Şube Başkanı                                       

PROGRAM

Olgu Sunumları

PANEL

İskemik Optik Nöropati

         Moderatör: Prof. Dr. Ertuğrul Mirza, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kayseri

 Etyopatogenez

   Yrd. Doç. Dr. Hatice Ulusal Arda, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kayseri

Klinik ve tanı yöntemleri

   Doç. Dr. Gölge Acaroğlu, Serbest hekim, Ankara

Tedavi

   Prof. Dr. Şansal Gedik, Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Konya

 

YER:  Serace Otel, Kayseri

TOPLANTI TARİHİ: 19 Nisan 2014, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17.30

YEMEK:  20.30, Serace Otel, Kayseri

 

HAZİRAN AYI AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

TOD Çukurova Şubesi’nin 2013-2014 eğitim yılı Haziran ayı aylık bilimsel toplantısı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 07 Haziran 2014 tarihinde Mersin’de yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Toplantıya katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla sevgilerimi sunarım.

.

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Gülhanım HACIYAKUPOĞLU, TOD Çukurova Şube Başkanı                                      

 

PROGRAM

        Moderatör: Prof. Dr. Özlem Yıldırım, Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mersin 

Olgu Sunumları

 

YER:  Altınorfoz Otel (Yarım pansiyon konaklama), Mersin

 

 

TOPLANTI TARİHİ: 07 Haziran 2014, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17.00

YEMEK:  19.30, Altınorfoz Otel, Mersin

 

TOD ÇUKUROVA ŞUBESİ

2014-2015 AYLIK BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAMI

EKİM AYI AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

TOD Çukurova Şubesi’nin 2013-2014 eğitim yılı içerisinde planladığı aylık bilimsel toplantılarından ilki Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 11 Ekim 2014 tarihinde Mersin’de yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır.   Toplantıya katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla sevgilerimi sunarım.

 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Gülhanım HACIYAKUPOĞLU, TOD Çukurova Şube Başkanı                                      

PROGRAM

 Kahve Molası

 YER: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Yeni Bina), Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Poliklinik Bölümü (A4 Blok, Kat:4)

TOPLANTI TARİHİ : 11 Ekim 2014, Cumartesi

SAAT : 16.00

 PANEL

 Kuru Göz ve Tedavisi

    Moderatör: Prof. Dr. Meltem Yağmur, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana 

 Kuru gözde sınıflandırma, yeni tedavi kriterleri

        Prof. Dr. Murat İrkeç, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara

Kuru göz ve kontakt lens

       Prof. Dr. Tomris Şengör, İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul

Kuru göz tedavisi

      Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu, Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Adana

 

 

 

YER: Mersin Üniversitesi, Uğur Oral Kültür Merkezi, B Salonu

TOPLANTI TARİHİ : 11 Ekim 2014, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ : 17.00

YEMEK:  20.00 Rina Restaurant, Mersin

 
KASIM AYI AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI
 

TOD Çukurova Şubesi’nin 2014-2015 eğitim yılı Kasım ayı aylık bilimsel toplantısı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 29 Kasım 2014 tarihinde Adana’da yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Toplantıya katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla sevgilerimi sunarım. 

.

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Gülhanım HACIYAKUPOĞLU, TOD Çukurova Şube Başkanı                                      

 

PROGRAM

KONFERANS

Şaşılık Cerrahisinde Prensipler

         

   Prof. Dr. Ali Şefik Sanaç, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara  

 

YER:  Seyhan Otel, Adana

TOPLANTI TARİHİ: 29 Kasım 2014, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17.00

YEMEK:  20.00, Seyhan Otel, Adana 

 

OCAK AYI AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

TOD Çukurova Şubesi’nin 2014-2015 eğitim dönemi Ocak ayı bilimsel toplantısı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 10 Ocak 2015 tarihinde, saat 17.00’de Adana’da yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır.

Toplantıya katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimizi sunarız.

 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Kıvanç Güngör

TOD Çukurova Şube Başkanı 

 

PROGRAM

PANEL

Üveit Hastalarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Moderatör: Prof.Dr. Nihal DEMİRCAN

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, ADANA

 

Üveitli hastaya genel yaklaşım

Prof. Dr. Özlem Yıldırım, Mersin Üniv.Tıp Fakültesi, Mersin    

Ön üveitler

Prof. Dr. F. Nilüfer Yalçındağ, Ankara Üniv. Tıp Fakültesi, Ankara

Arka ve intermediate üveitler

Doç. Dr. Banu Turgut Öztürk, Selçuk Üniv. Tıp Fakültesi, Konya

Behçet Hastalığı

Doç. Dr. M. Pınar Çakar Özdal, Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

 

Oftalmoloji Tarihinden Bir Yaprak

Alfred Bielschowsky 

Konuşmacı: Doç.Dr.Oğuzhan Saygılı

 

YER: Seyhan Otel, Adana

TOPLANTI TARİHİ: 10 Ocak 2015, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17.00

YEMEK: 19.00, Seyhan Otel, Adana

 

ŞUBAT AYI AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2014-2015 eğitim yılı Şubat ayı bilimsel toplantısı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 28 Şubat 2015 tarihinde Adana’da yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Toplantıya katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Kıvanç Güngör, TOD Çukurova Şube Başkanı                                      

 

PROGRAM

PANEL : Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı (YBMD) Olgularına Genel Yaklaşım ve Tedavi İlkeleri

MODERATÖR: Prof. Dr. Murat Karaçorlu

İstanbul Retina Enstitüsü, İstanbul

 

1. YBMD tanısında görüntüleme yöntemlerinin önemi

Doç. Dr. Peykan Türkçüoğlu, Göznuru Hastanesi, Gaziantep

 

2. YBMD olgularında tedavi prensipleri 

Prof. Dr. Murat Karaçorlu

 

3. YBMD ayırıcı tanısı: Olgularla tartışma

  • Polipoidal koroidal vaskülopati

Prof. Dr. Merih Soylu, serbest hekim, Adana

  • Periferik eksüdatif hemorajik koroidoretinopati

Prof. Dr. Nur Kır, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

  • Druzenoid PED

Prof. Dr. Sema Oruç Dündar, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın

  • Santral seröz koryoretinopati

Doç. Dr. Özay Öz, serbest hekim, Adana

 

 

OFTALMOLOJİ TARİHİNDEN BİR YAPRAK - Esat Paşa

Konuşmacı: Doç. Dr. Ahmet Nohutçu, Haydarpaşa Numune Hastanesi, İstanbul

 

 

YER:  Seyhan Otel, Adana

TOPLANTI TARİHİ: 28 Şubat 2015, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17.00

YEMEK:  20.00, Seyhan Otel - Ocakbaşı, Adana

 

NİSAN AYI BİLİMSEL TOPLANTISI

 

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2014-2015 eğitim yılı Nisan ayı bilimsel toplantısı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 11 Nisan 2015 tarihinde Adana’da yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Toplantıya katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Kıvanç Güngör, TOD Çukurova Şube Başkanı                                      

 

PROGRAM

PANEL : Pediatrik Katarakt

MODERATÖR: Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu

Özel Bir İnci Göz Hastanesi, İstanbul

 

1. Cerrahi zamanlama, GİL seçimi

Prof. Dr. Tekin Yaşar, 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van

 

2. Pediatrik katarakt cerrahi teknikleri 

Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu, Özel Bir İnci Göz Hastanesi, İstanbul

 

3. Sekonder implantasyonlar

Prof. Dr. Ahmet Özmen, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa

 

4. Preoperatif ve postoperatif komplikasyonlar

Prof. Dr. Fatih Mehmet Mutlu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi, Ankara

 

5. Görsel rehabilitasyon

Prof. Dr. Tülin Berk, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

 

6. Postoperatif Endoftalmi Proflaksisi, Türkiye’deki Son Durum

Prof. Dr. Altan Atakan Özcan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

 

 

OFTALMOLOJİ TARİHİNDEN BİR YAPRAK – Şerefettin Sabuncuoğlu

Konuşmacı: Prof. Dr. Halit Oğuz, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şanlıurfa

 

YER:  Hilton Oteli, Adana

TOPLANTI TARİHİ: 11 Nisan 2015, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17.00

YEMEK:  20.00, Hilton Oteli,  Adana

 

Toplantıya Katkılarından Dolayı THEA Firmasına teşekkür ederiz.

 

NİSAN AYI BİLİMSEL TOPLANTISI

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2014-2015 eğitim yılı Nisan ayı bir sonraki bilimsel toplantısı Erciyes  Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 18 Nisan 2015 tarihinde Kayseri’de yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Toplantıya katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Kıvanç Güngör, TOD Çukurova Şube Başkanı                                      

 

PROGRAM

PANEL : Tiroid Oftalmopati

MODERATÖR: Prof.Dr. Necdet Bekir

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep

 

Tiroid Oftalmopatinin Etyopatogenezi

Y.Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, Kafkas  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kars

 

Semptom ve Bulgular 

Y.Doç. Dr. Hatice Arda, Erciyes  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

 

Medikal Tedavi

Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Erciyes  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

 

Cerrahi Tedavi

Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Erciyes  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

 

Tiroid Oftalmopati ve Kuru Göz

Doç. Dr. Koray Gümüş, Erciyes  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

 

OFTALMOLOJİ TARİHİNDEN BİR YAPRAK – Rudolph Berlin

Konuşmacı: Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Sütçü İmam  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şanlıurfa

 

YER:  Radisson Blu Oteli, Kayseri

TOPLANTI TARİHİ: 18 Nisan 2015, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 18.00

YEMEK:  20.00, Radisson Blu Oteli, Kayseri

 

MAYIS AYI BİLİMSEL TOPLANTISI

 

Değerli Üyemiz,

 

TOD Çukurova Şubesi’nin 2014-2015 eğitim yılı Mayıs ayı bilimsel toplantısı Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 9 Mayıs  2015 tarihinde Kahramanmaraş'da  yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. 

 

Toplantıya katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Kıvanç Güngör, TOD Çukurova Şube Başkanı    

 

 

PROGRAM

 

PANEL : Prematüre Retinopatisi

 

MODERATÖRLER: Prof.Dr. Ayşe Öner, Prof. Dr. İmren Akkoyun 

 

Patogenez

Yrd. Doç. Dr. Handan Canan, Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi, Adana

 

Tanı  ve lazer tedavisi

Doç. Dr. Oğuzhan Saygılı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep

 

Ayırıcı tanı

Doç. Dr. Selçuk Sızmaz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

 

Cerrahi tedavi

Prof. Dr. İmren Akkoyun, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

 

Geç dönem komplikasyonlar ve takip

Prof. Dr. Ayşe Öner, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

 

 OFTALMOLOJİ TARİHİNDEN BİR YAPRAK – Op. Dr. Mustafa Tanrıverdi

Konuşmacı: Op. Dr. Salih Uğur Tanrıverdi, Serbest Hekim, İskenderun

 

YER:  Ramada Oteli, Kahramanmaraş

TOPLANTI TARİHİ: 9  Mayıs 2015, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17.00

YEMEK:  19.30, Ramada Oteli, Kahramanmaraş

 

ARALIK AYI BİLİMSEL TOPLANTISI

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2015-2016 eğitim yılı Aralık ayı bilimsel toplantısı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 26 Aralık 2015 tarihinde Adana’da yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Toplantıya katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Kıvanç Güngör, TOD Çukurova Şube Başkanı  

                                   

PROGRAM

PANEL I: Diyabetik Makula Ödeminde Tanı

MODERATÖR: Prof. Dr. Pelin Yılmazbaş

S. B. Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

 

1. Patogenez ve epidemiyoloji

Prof. Dr. Ufuk Adıgüzel, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin

 

2. Risk faktörleri ve klinik

Doç. Dr. Özlem Tök, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta

 

3. Tanı ve görüntüleme

Prof. Dr. Ayşe Öner, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

 

PANEL II: Diyabetik Makula Ödeminde Tedavi

MODERATÖR: Prof. Dr. Nihal Demircan

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

 

1. İntravitreal uygulamalar (anti-VEGF ajanlar, steroidler)

Doç. Dr. Levent Karabaş , Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli

 

2. Lazer uygulamaları

Prof. Dr. Yusuf Akar, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

 

3. Güncel, kombine ve bireyselleştirilmiş tedavi

Prof. Dr. Nihal Demircan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

 

OFTALMOLOJİ TARİHİNDEN BİR YAPRAK – Gerhard (Gerd) Meyer-Schwickerath

Konuşmacı: Doç. Dr. Oğuzhan Saygılı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep

 
 

 

 

YER:  Otel Seyhan, Adana

TOPLANTI TARİHİ: 26 Aralık 2015, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17.00

YEMEK:  20.00, Otel Seyhan, Adana

 

Toplantıya Katkılarından Dolayı Novartis Firmasına teşekkür ederiz.

 

OCAK 2016 AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2015-2016 eğitim yılı Ocak ayı bilimsel toplantısı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 30 Ocak 2016 tarihinde Adana’da yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Toplantıya katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Kıvanç Güngör, TOD Çukurova Şube Başkanı                                      

PROGRAM

PANEL: Nörooftalmoloji Hastalarına Yaklaşım

MODERATÖR: Prof. Dr. Gülhan Slem

 

1. Pupilla Hastalıkları

Prof. Dr. Şansal Gedik, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya

 

2. Papilödem ve Psödopapilödem

Doç. Dr. Feyza Önder, S. B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

 

3. Non-iskemik ve İskemik Optik Nöropatiler

Doç. Dr. Gölge Acaroğlu, Ankara

 

4. Kraniyal Sinir Felçleri

Yrd. Doç. Dr. Kemal Yar , Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

 

OFTALMOLOJİ TARİHİNDEN BİR YAPRAK: Prof. Dr. Süreyya Gördüren

Prof. Dr. Gülhan Slem

 

YER:  Otel Seyhan, Adana

TOPLANTI TARİHİ: 30 Ocak 2016, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17.00

YEMEK:  20.00, Otel Seyhan, Adana

 

ŞUBAT 2016 AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2015-2016 eğitim yılı Şubat ayı bilimsel toplantısı Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 27 Şubat 2016 tarihinde Kahramanmaraş'ta  yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. 

Toplantıya katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Kıvanç Güngör, TOD Çukurova Şube Başkanı    

 

PROGRAM

PANEL : Okuler Travma

MODERATÖR: Prof. Dr. Kıvanç Güngör

Kapak Yaralanmaları

Prof. Dr. Sevin Söker Çakmak, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şanlıurfa

 

Ön Segment Yaralanmaları

Doç. Dr. Ali Bülent Çankaya, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

 

Travmatik Glokom

Prof. Dr. Kıvanç Güngör, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep

 

Arka Segment Yaralanmaları

Doç. Dr. Murat Aslankurt, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş

 

KONFERANS: Bilimsel Araştırmalarda Etik İlkeler

Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş

 

YER:  Ramada Oteli, Kahramanmaraş

TOPLANTI TARİHİ: 27 Şubat 2016, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17.00

YEMEK:  19.30, Ramada Oteli, Kahramanmaraş

 

EKİM 2016 AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2016-2017 eğitim yılı Ekim ayı bilimsel toplantısı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 22 Ekim 2016 tarihinde Adana’da yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Toplantıya katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Kıvanç Güngör, TOD Çukurova Şube Başkanı                                      

PROGRAM

PANEL: Non-eksudatif Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı

MODERATÖR: Prof. Dr. Nihal Demircan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

 

1. Etyopatogenez

Yrd. Doç. Dr. Ebru Esen, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

 

2. Sınıflama ve Risk Faktörleri

Doç. Dr. Melda Yenerel,  S. B. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

 

3. Tanı ve Tedavinin Takibinde FFA ve FAF

Prof. Dr. Figen Şermet, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

 

4. Tanı ve Tedavinin Takibinde OCT ve OCT Anjiyografi

Prof. Dr. Hakan Özdemir, Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

 

5. Mikronutrisyon

Doç. Dr. Peykan Türkçüoğlu, Göznur Göz Hastanesi, Gaziantep

 

6. Son Gelişmeler Işığında Tedavi

Prof. Dr. Hakan Öner, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

 

 

OFTALMOLOJİ TARİHİNDEN BİR YAPRAK:

Prof. Dr. Ertuğrul Mirza, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

YER:  Otel Sheraton, Adana

TOPLANTI TARİHİ: 22 Ekim 2016, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17.00

YEMEK:  20.00, Otel Sheraton, Adana

 

Toplantıya Katkılarından Dolayı Thea Firmasına teşekkür ederiz.

 

OCAK 2017 AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2016-2017 eğitim yılı Ocak ayı bilimsel toplantısı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 21 Ocak 2017 tarihinde Adana’da yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Toplantıya katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Merih Soylu, TOD Çukurova Şube Başkanı   

 

PROGRAM

PANEL: Ambliyopi 

Moderatör

Prof. Dr. Ertuğrul Mirza, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

1. Patofizyoloji

Prof. Dr. Cem Yıldırım, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli

 2. Refraksiyon Kusurlarının Düzeltilmesi

Doç. Dr. Hatice Arda, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

3. Güncel Kapama Yöntemleri

Yrd. Doç. Dr. Kemal Yar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

 4. Yeni Tedaviler

Prof. Dr. Ayça Sarı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin

 

OFTALMOLOJİ TARİHİNDEN BİR YAPRAK: Sir Harold Ridley

Doç. Dr. Oğuzhan Saygılı, Gaziantep Tıp Fakültesi, Gaziantep

 

YER:  Otel Seyhan, Adana

TOPLANTI TARİHİ: 21 Ocak 2017, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17:00

YEMEK:  20:00, Otel Seyhan, Adana

 

ŞUBAT 2017 AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2016-2017 eğitim yılı Şubat ayı bilimsel toplantısı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 11 Şubat 2017 tarihinde Adana’da yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Toplantıya katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Merih Soylu, TOD Çukurova Şube Başkanı   

 

PROGRAM

PANEL: Oftalmik Aciller

Moderatör:

Prof. Dr. Gülhanım Hacıyakupoğlu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

1. Metil Alkol Zehirlenmesi – Acil Tıp Uzmanı gözüyle

Prof. Dr. Zeynep Kekeç, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

 2. Metil Alkol Zehirlenmesi – Göz Hastalıkları Uzmanı gözüyle

Prof. Dr. Gülhanım Hacıyakupoğlu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

3. Retinal Arter Tıkanması

Yrd. Doç. Dr. Ebru Esen, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

 4. Kimyasal Yaralanmalar

Prof. Dr. Ufuk Adıgüzel, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin

 

OFTALMOLOJİ TARİHİNDEN BİR YAPRAK: Alexander Duane

Prof Dr. Kıvanç Güngör, Gaziantep Tıp Fakültesi, Gaziantep

 

YER:  Otel Seyhan, Adana

TOPLANTI TARİHİ: 11 Şubat 2017, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17:00

YEMEK:  20:00, Otel Seyhan - Ocakbaşı, Adana

 

 

MART AYI BİLİMSEL TOPLANTISI

 

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2017 yılı aylık bilimsel toplantılarının üçüncüsü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 1 Nisan 2017 tarihinde Gaziantep’te yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Merih Soylu, TOD Çukurova Şube Başkanı   

 

PROGRAM

OFTALMOLOJİ TARİHİNDEN BİR YAPRAK: Prof. Dr. Zeki Bayraktar

 

PANEL: Klinik Uygulama Odaklı Optik Koherens Tomografi

Moderatör:

Prof. Dr. Zeki Bayraktar, Ankara

1. Diyabetik Makula Ödeminde OKT

Prof. Dr. Hakan Özdemir, Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

2. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansında OKT

Prof. Dr. Ziya Kapran, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

 3. Retina Damarsal Hastalıkları ve Herediter Retina Hastalıklarında OKT

Doç. Dr. Banu Öztürk, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya

4. OKT Anjiyografi

Prof. Dr. Emin Özmert, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

5. Glokomda OKT

Prof. Dr. Ahmet Akman, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

YER:  Divan Otel, Gaziantep

TOPLANTI TARİHİ: 1 Nisan 2017, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17:30

YEMEK:  20:00, Elit Restaurant, Gaziantep

 

NİSAN AYI BİLİMSEL TOPLANTISI

 

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2016-2017 eğitim yılı Nisan ayı bilimsel toplantısı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 22 Nisan 2017 tarihinde Kayseri’de yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır; katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Merih Soylu, TOD Çukurova Şube Başkanı   

 

PROGRAM

PANEL: Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisinde Göz İçi Lensleri: Güncel Gelişmeler ve Pratik Yaklaşım

Moderatör:

Prof. Dr. Ertuğrul Mirza, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

 

1. Monofokal Göz İçi Lensleri

Prof. Dr. İlker Toker, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas

2. Torik Göz İçi Lensleri

Prof. Dr. Yaşar Küçüksümer, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Giresun

 3. Presbiyopik Göz İçi Lensleri

Prof. Dr. Ahmet Özer, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir

4. Fakik Göz İçi Lensleri

Prof. Dr. Koray Gümüş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri

 

YER:  Novotel, Kayseri

TOPLANTI TARİHİ: 22 Nisan 2017, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17:30

YEMEK:  20:00, Novotel, Kayseri

 

HAZİRAN AYI BİLİMSEL TOPLANTISI

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2016 – 17 eğitim yılı Haziran ayı bilimsel toplantısı 3 Haziran 2017 tarihinde Ürgüp’te yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır; katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Merih Soylu, TOD Çukurova Şube Başkanı   

 

PROGRAM

Olgu sunumları

Moderatör:

Prof. Dr. Kıvanç Güngör, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep

 

YER:  Perissia Otel, Ürgüp, Nevşehir

TOPLANTI TARİHİ: 3 Haziran 2017, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17:30

YEMEK:  20:00, Perissia Otel, Ürgüp, Nevşehir

 

ARALIK 2017 AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2017-2018 eğitim yılı Aralık ayı bilimsel toplantısı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 2 Aralık 2017 tarihinde Adana’da yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Merih Soylu, TOD Çukurova Şube Başkanı   

 

PROGRAM

PANEL: Az Görenlere Yardım

Moderatör:

Prof. Dr. Kıvanç Güngör, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep

1. Az Görmeye Genel Yaklaşım, Örgütlenme

Prof. Dr. Aysun İdil, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

 2. Az Görme Yardımcı Cihazları

Yrd. Doç. Dr. Nedime Şahinoğlu Keşkek, Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi, Adana

3. Çocuklarda Az Görme

Prof. Dr. Ayşen Topalkara, serbest hekim, Ankara

 4. Az Görme Rehabilitasyonunda Yeni Yaklaşımlar

Op. Dr. Deniz Altınbay, Özel Niv Göz Merkezi, Adana

OFTALMOLOJİ TARİHİNDEN BİR YAPRAK: John G. Lindberg

Prof. Dr. Kıvanç Güngör

 

YER:  Otel Seyhan, Adana

TOPLANTI TARİHİ: 2 Aralık 2017, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17:00

YEMEK:  20:00, Otel Seyhan - Ocakbaşı, Adana

 

 

OCAK 2018 AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2017-2018 eğitim yılı Ocak ayı bilimsel toplantısı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 13 Ocak 2018 tarihinde Adana’da yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Merih Soylu, TOD Çukurova Şube Başkanı   

 

PROGRAM

Moderatör:

Prof. Dr. Nihal Demircan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

1. Konferans – Yapay Görme, Argus II Epiretinal Protez

Prof. Dr. Emin Özmert, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

 2. Epiretinal Protez Olgu Sunumu

Prof. Dr. Dilek Güven, S. B. Şişli Etfal Hastanesi, İstanbul

OFTALMOLOJİ TARİHİNDEN BİR YAPRAK: Peter Choyce

Prof. Dr. Kıvanç GüngörGaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep

YER:  Otel Seyhan, Adana

TOPLANTI TARİHİ: 13 Ocak 2018, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17:00

YEMEK:  20:00, Otel Seyhan - Ocakbaşı, Adana

 

NİSAN 2018 AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2017-2018 eğitim yılı Nisan ayı bilimsel toplantısı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 28 Nisan 2018 tarihinde Kayseri’de yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Merih Soylu, TOD Çukurova Şube Başkanı   

 

PROGRAM

PANEL: Göz Travma Olgularında Yaklaşım

Moderatör: Prof. Dr. Ertuğrul Mirza, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

 

1. Kapak ve Lakrimal Sistem Travmalarında Yaklaşım

Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

2. Ön Segment Travmalarında Yaklaşım

Doç. Dr. Tarkan Mumcuoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara

3. Arka Segment Travmalarında Yaklaşım

Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, Biruni Üniversitesi, İstanbul

 4. Adli Olguyu Değerlendirme ve Adli Raporlar

Dr. Haşim Asil, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

 

YER:  Novotel, Kayseri

TOPLANTI TARİHİ: 28 Nisan 2018, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 17:00

YEMEK:  20:00, Novotel, Kayseri

 

HAZİRAN 2018 AYLIK BİLİMSEL TOPLANTISI

Değerli Üyemiz,

TOD Çukurova Şubesi’nin 2017-2018 eğitim yılı Haziran ayı bilimsel toplantısı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde 9 Haziran 2018 tarihinde Kahramanmaraş’ta yapılacaktır. Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Katılımınızı diler, faydalı olması umuduyla saygı ve sevgilerimi sunarım. 

TOD Çukurova Şubesi Yönetim Kurulu adına,

Prof. Dr. Merih Soylu, TOD Çukurova Şube Başkanı   

 

PROGRAM - PANEL

Moderatör:

Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş

 1. Göz Hekimleri Az Gören Hastaya Nasıl Yardım Edebilir?

Doç. Dr. Doğan Ceyhan, Dünya Göz Hastanesi, Ankara

 2. Anizometropide Gözlük mü, Kontakt Lens mi?

Prof. Dr. Haydar Erdoğan, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas

3. Dinlendirici Gözlük

Dr. Öğr. Üyesi Vildan Koçer Öztürk, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

 

OFTALMOLOJİ TARİHİNDEN BİR YAPRAK:

Doç. Dr. Doğan Ceyhan, Dünya Göz Hastanesi, Ankara

 

YER:  Otel Clarion

Hayrullah Mah., Malik Ejder Cad., no: 34, Kahramanmaraş

TOPLANTI TARİHİ: 9 Haziran 2018, Cumartesi

TOPLANTI SAATİ: 18:00

YEMEK (iftar):  20:00, Otel Clarion

 

 

Copyright © 2018, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | Irtibat

LookUs & Online Makale