TodNet


 

 


 

 

Geçmiş Dönem Bal-Bak-Esat Işık Kursu / Geçmiş Bal-Bak Toplantıları

Toplantı Adı Şube - Birim Tarih Yer Konu Web Sayfası
TOD Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 8-10 Temmuz 2011 EÜTF, Bornova - İzmir ORR http://www.todnet.org/ORR-YazOkulu2011/
TOD 2. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 2-4 Mart 2012 İzmir ORR http://www.todnet.org/RehabilitasyonKursu2012/
TOD 3. Esat Işık Uygulamalı ORR Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 29-30 Eylül 2012 Ege Üniversitesi, İzmir ORR http://www.todnet.org/orr2012yaz/
TOD 4. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 16-17 Mart 2013 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir ORR http://www.todnet.org/orr2013/
TOD 5. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 28-29 Eylül 2013 Ege Üniversitesi, İzmir ORR http://www.todnet.org/orr2013-2/
TOD 6. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 5-6 Nisan 2014 İzmir ORR http://todnet.org/orr2014/
TOD 7. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 27-28 Eylül 2014 İzmir ORR http://www.todnet.org/orr2014-2/
TOD 8. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 28-29 Mart 2015 İzmir ORR http://www.todnet.org/orr2015/
TOD 9. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 2-4 Ekim 2015 İzmir ORR http://todnet.org/orr2015-2/
TOD 10. Esat Işık Optik Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Uygulamalı Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 18-20 Mart 2016 Ege Üniversitesi ORR http://todnet.org/ORR2016/
TOD 11. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 7-9 Ekim 2016 Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi - Safranbolu / Karabük ORR http://todnet.org/orr2016-2/
TOD 12. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 9-11 Aralık 2016 Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Merkezi- İstanbul ORR http://todnet.org/orr2016-3/
Glokom Beceri Aktarım Kursu 1: Glokom tanısında ve tedavinin yönlendirilmesinde görme alanından nasıl faydalanacağız? Glokom Beceri Aktarım Programları (BAP) 1 18 Şubat 2017 TODEM Glokom http://todnet.org/glokombap1/
Glokom Cerrahisi Beceri Aktarım Laboratuarı 1 Glokom 4 Mart 2017 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Glokom Cerrahisi http://todnet.org/glokombal1/
TOD 13. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 25-26 Mart 2017 Ankara Üniversitesi Görme Araştırmaları Ve Az Görme Rehabilitasyon Merkezi ORR http://todnet.org/orr2017/
BAK - 1: Sivil ve Askeri Sağlık Kurulları Sorun ve Çözümleri Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 25 Mart 2017 TODEM Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji http://www.todnet.org/otmbap1/
BAK - 1: Kuru Göz Tanı ve Tedavisinde Yaklaşım Kornea ve Oküler Yüzey Beceri Aktarım Programları 01 Nisan 2017 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey http://www.todnet.org/korneabap1/
BAK - 2: Kornea Topografisi Kornea ve Oküler Yüzey Beceri Aktarım Programları 02 Nisan 2017 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey http://www.todnet.org/korneabap2/
BAL - 1: Ön Segment Cerrahisinde Kornea Sütürasyon Teknikleri Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi 22 Nisan 2017 TODEM Katarakt ve Refraktif Cerrahi http://www.todnet.org/krcbap1/
BAK - 1: Bilimsel Makale Yazımı Türk Oftalmoloji Derneği Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu 23 Nisan 2017 TODEM TOD-GO http://todnet.org/GoBap1/
BAK - 2 : Glokom Tanı ve Tedavisinde OCT'den Nasıl Faydalanacağız?

Glokom Beceri Aktarım Programları 3

29 Nisan 2017 TODEM Glokom http://todnet.org/glokombap2
BAK - 1: Temel Vitreo-Retinal Cerrahi Teknikler Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi 6 Mayıs 2017 TODEM Vitreo-Retinal Cerrahi http://todnet.org/VrcBak1/
Tıbbi Retina Birimi Beceri Aktarım Programları BAK-1:Optik Koherans Tomografi (OKT) Tıbbi Retina 13 Mayıs 2017 TODEM Optik koherens tomografi (OKT) http://www.todnet.org/trbap1/
BAK - 1: Temel Şaşılık Muayene Yöntemleri Temel Şaşılık Muayene Beceri Aktarım Kursu 14 Mayıs 2017 TODEM Temel Şaşılık Muayene http://todnet.org/sasilikbak/
14. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 3-4 Haziran 2017 TODEM Optik, refraksiyon, az görme rehabilitasyonu teorik ve pratik kurs http://todnet.org/orr2017-2/
BAL - 1: Temel Keratoplasti Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 11 Haziran 2017 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey http://todnet.org/KorneaBAL1/
BAK: Nöro-oftalmoloji Muayene Yöntemleri Nöro-Oftalmoloji Birimi 11 Haziran 2017 TODEM Nöro-Oftalmoloji http://todnet.org/NorooftalmolojiBak/
KRCB BAL-2: Göz İçi Sütürasyon Teknikleri Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi 8-9 Temmuz 2017 TODEM Katarakt ve Refraktif Cerrahi http://todnet.org/krcbal2/
Şaşılık BAK-2: Temel Şaşılık Muayene Yöntemleri Beceri Aktarım Kursları Şaşılık Birimi 16 Temmuz 2017 TODEM Temel Şaşılık Muayene http://www.todnet.org/sasilikbak2/
KRCB BAL-3:Femtosaniye Laser ile Korneal Flep, Kornea içi tünel ve arkuat insizyon kesileri oluşturulması Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi 22-23 Temmuz 2017 TODEM Katarakt ve Refraktif Cerrahi http://www.todnet.org/krcbal3/
KRC BAK2: Korneal Refraktif Cerrahi Geçirmiş Olgularda Göziçi Lens Gücü Hesaplama Yöntemleri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 19 Ağustos 2017 TODEM Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi http://todnet.org/krcbak2/
BAK: Temel Kontakt Lens Pratik Uygulama Kontakt Lens Birimi 9 Eylül 2017 TODEM Kontakt Lens Birimi http://www.todnet.org/BAK_KontaktLensTemel/
Oküler Enfeksiyonlarda Antimikrobiyal Kullanım İlkeleri
Oküler Enfeksiyonlarda İlaç Hazırlama ve Uygulama / Örnek Alma ve Mikrobiyolojik Tanı
Oküler Enfeksiyonlar Birimi 10 Eylül 2017 TODEM Oküler Enfeksiyonlar Birimi http://todnet.org/OEBakBal/
Glokom cerrahisi sonuçlarını nasıl iyileştirebiliriz? Glokom 16 Eylül 2017 TODEM Glokom cerrahisi http://www.todnet.org/glokombak3/
BAL 2: Glokom cerrahisine giriş Glokom 17 Eylül 2017 TODEM Glokom cerrahisi http://www.todnet.org/glokombal2/
BAK -3: Keratitli olgularda pratik yaklaşım Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 30 Eylül 2017 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey http://www.todnet.org/KorneaBak3/
BAK4: Kornea Topografisi Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 1 Ekim 2017 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey http://www.todnet.org/KorneaBak4/
TOD OPC BAK -1: Tiroid oftalmopati Oküloplastik Cerrahi 7 Ekim 2017 TODEM Oküloplastik Cerrahi http://todnet.org/OPCBak/
BAK2: Temel Vitreoretinal Cerrahi Teknikleri Vitreo-Retinal Cerrahi 8 Ekim 2017 TODEM Vitreo-Retinal Cerrahi http://todnet.org/vrcbak2/
BAK3: Ekzotropyalı hastaya yaklaşım Şaşılık Birimi 14 Ekim 2017 TODEM Şaşılık http://todnet.org/sasilikBak3/
BAL3: Glokom Cerrahisine Giriş Glokom 14 Ekim 2017 ANKARA Glokom Cerrahisi http://todnet.org/glokombal3/
Tıpta Uzmanlık Eğitici Eğitimi - Etkin ve Doğru Sunumun Önemi Eğiticinin Eğitimi Kursu 4-5 Kasım 2017 TODEM Eğiticinin Eğitimi http://todnet.org/EgiticininEgitimiBak/
BAK4: Temel Şaşılık Muayene Yöntemleri Şaşılık Birimi 11 Kasım 2017 TODEM Şaşılık http://todnet.org/SasilikBak4/
16. ve 17. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursları Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 25-26 Kasım 2017 İzmir - Bornova ORR http://www.todnet.org/orr2017-3/
Elektrodiagnostik Tetkikler Nasıl Uygulanır, Nasıl Yorumlanır ? Elektrodiagnostik Birimi 02 Aralık 2017 TODEM Elektrodiagnostik http://todnet.org/ElektrodiagnostikBak1/
Kontakt Lenslerde İleri Uygulamalar Kontakt Lens Birimi 09 Aralık 2017 TODEM Kontakt Lens Birimi http://www.todnet.org/KLBak2/
Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri (FFA,İCGA,OKT,OKTA) Tıbbi Retina Birimi 13 Ocak 2018 Adana Tıbbi Retina Birimi http://todnet.org/RetinaBirimiAdanabak/
Temel Kornea Sütürasyon Teknikleri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 27 Ocak 2018 TODEM Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi http://www.todnet.org/KRCBal_27Ocak/
Temel Kornea Sütürasyon Teknikleri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 28 Ocak 2018 TODEM Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi http://www.todnet.org/KRCBal_28Ocak/
BAK 7: Kornea Topografisi Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 18 Şubat 2018 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey http://todnet.org/korneaBAK7/
Copyright © 2018, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | İrtibat

LookUs & Online Makale