TodNet


 

 


 

 


İrtibat Bilgileri
Şube Kurulları
Şube Bilimsel Toplantıları

TOD İZMİR ŞUBESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE DESTEĞİ KURALLARI

AMAÇ: TOD İzmir şubesine bağlı Göz hastalıkları Anabilim dalı ve Eğitim Araştırma kliniklerinde orjinal nitelikte laboratuar ve deneysel çalışma yürütmek isteyen dernek üyelerinin bilimsel araştırmalarına maddi destek sunmak

BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEĞİ UYGULAMASI:

1. Proje desteği için TOD İzmir şubesine bağlı dernek üyeleri başvurabilir.
2. Bilimsel araştırma desteği miktarı yılın ilk bilimsel gece toplantısında TOD İzmir şube başkanınca ilan edilir, destek için belirlenen miktar her yıl için yeniden  ilan edilir. Şube Yönetim Kurulu kararıyla destek miktarı değiştirilebilir veya iptal edilebilir.
3. Bir yıllık başvuru döneminde desteklenmeye değer en fazla 3 araştırma projesine bilimsel araştırma desteği verilir.
4. Başvurular  yılda bir  kez olacak şekilde yapılır.
5. Başvurular Eylül ayı bitiminde sonlandırılır ve ardından değerlendirilir.
6. Bu araştırma desteği 2016 yılı için 3 araştırma projesi ve her bir projeye 5000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL olarak belirlenmiştir. Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinin Göz Hastalıkları Kliniklerinden bir yıl içinde en fazla 3 araştırma için başvuru yapılabilir.
7. Başvuru konusu araştırma için destek isteği, ilgili anabilim dalı ve klinik kurullarında belirlenip TOD İzmir şubesine verilmelidir. Bu husus proje ekinde yazılı olarak belgelendirilmelidir.
8. Başvuru yapılan araştırma için etik kurul onayı da gerekmektedir, proje için araştırma desteği kararı verilse bile etik kurul onayı olmaksızın ödeme yapılmaz.
9. Araştırmanın Türkiye'de yapılması ve orjinal nitelikte olması şarttır.
10. Araştırmaya 1. isim olarak katılacak kişi 40 yaşın altında olmalıdır.
11. Maddi destek özellikle laboratuar ve deneysel araştırmada kullanılan kimyasal maddelere , deney hayvanlarına, kitlere vs harcanmalı ve bu harcama dökümü madde madde proje içerisinde belirtilmelidir.
12. Proje başvurusu TÜBİTAK proje formatı örnek alınarak yazılmalıdır.
13. Yayın içeriğinde yayına destek olan TOD İzmir şubesinin desteği belirtilmelidir.
14. Desteklenen proje veya projelerin yurtiçi/yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanması veya yayın için kabulü sonrasında bir sonraki yıl için aynı kliniğin destek başvurusuna hakkı yeniden doğacaktır.
15. Araştırma ile ilgili harcamalara ödeme fatura ile belgelendirme sonrası yapılacaktır.
16. Araştırma projesinin desteklenmesi için başka herhangi bir kurumdan destek almamış olması gerekir.
17. Proje araştırmasının onaylanması durumunda 1. isim olan proje yürütücü yanında proje sorumlusu/danışmanı da TOD İzmir şubesine karşı sorumludur.
18. Başvuruların değerlendirilmesi ve desteklenmeye değer projelerin belirlenmesi, süre bitiminden sonraki tam katılımlı ilk yönetim kurulu toplantısında, proje başvurularında yönetim kurulundan biri varsa onun haricindeki diğer üyelerin tam katılımı ile yapılır. Destek kararı verilen projeler açıklanır.

 

2018 YILI TOD İZMİR ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAMI

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

26 Ocak 2018 Cuma
Postoperatif ve İntravitreal Enjeksiyonlara Bağlı Endoftalmiler

Moderatör: Dr. Süleyman Kaynak

Etyopatogenez ve profilaksi: Dr. Harun Çakmak
Tanı: Dr. Serhad Nalçacı
Tedavi: Dr. Süleyman Kaynak

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

23 Şubat 2018 Cuma
Günümüzde Az Görme Rehabilitasyonu

Moderatör: Dr. Aysun İdil

Az görme nedir: Dr. Alp Alaluf
Geriatrik olgulara yaklaşım ve rehabilitasyon: Dr. Murat Erbezci
Pediatrik olgulara yaklaşım ve rehabilitasyon: Dr. Aysun İdil

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

30 Mart 2018 Cuma
Güncel Retinal Görüntüleme Yöntemleri

Moderatör: Dr. Ali Osman Saatci

Geniş açılı anjiolar: Dr. Özcan Kayıkçıoğlu
Optik kohorens tomografi: Dr. Filiz Afrashi
Fundus otofloresans: Dr. Ali Osman Saatci

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

27 Nisan 2018 Cuma
Sorunlu Olgularda Katarakt Cerrahisi

Moderatör: Dr. Reha Ersöz

Kornea ve oküler yüzey problemli olgularda katarakt cerrahisi: Dr. Reha Ersöz
Glokomlu olgularda katarakt cerrahisi: Dr. Üzeyir Günenç
Retina problemli olgularda katarakt cerrahisi: Dr. Tansu Erakgün

Mövenpick Hotel

İzmir

17.30 - 18.30 Panel

18.30 - 19.00 Kahve Molası

19.00 - 20.00 Panel

20.00 Yemek

25 Mayıs 2018 Cuma: Yaza Merhaba
Oküler Yüzey Hastalıkları, Kuru Göz ve Keratitler

Moderatör: Dr. Ayşe Yağcı

Meibom bezi işlev bozukluğu: Dr. Melis Palamar Onay
Kuru gözde tanı: Dr. Canan Aslı Utine
Kuru gözde tedavi yönetimi: Dr. Ayşe Yağcı

Moderatör: Dr. Ayşe Yağcı

Bakteriyel keratitler: Dr. Özlem Barut Selver
Fungal keratitler: Dr. Bora Yüksel
Akantomoeba keratiti: Dr. Ziya Ayhan

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

28 Eylül 2018 Cuma
Medikolegal Oftalmoloji

Moderatör: Dr. Erdem Özkara

Hukuki açıdan komplikasyon ve malpraktis ayırımı: Dr. Erdem Özkara
Gözlük ve ilaç reçetesinde hukuki sorunlar: Dr. Hikmet Başmak
Cerrahi işlemlerde hukuki sorunlar: Dr. Sait Eğrilmez

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

Ödüllü Asistan Sınavı

26 Ekim 2018 Cuma
Kontakt Lensler

Moderatör: Dr. Lale Közer Bilgin

Hasta seçimi; kime vermeyelim: Dr. Lale Közer Bilgin
Enfektif komplikasyonlar: Dr. Zeynep Özbek
Nonenfektif komplikasyonlar: Dr. Nami Torunoğlu

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

30 Kasım 2018 Cuma
Optik Sinir Hastalıkları

Moderatör: Dr. Meltem Söylev Bajin

Tipik demiyelinizan optik nevrit: Dr. Feray Koç
Atipik optik nöropati: Dr. Gülden Akdal
İskemik optik nöropati: Dr. Meltem Söylev Bajin

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

21 Aralık 2018 Cuma
Nonenfektif Üveitler

Moderatör: Dr. İlknur Tugal-Tutkun

Klinik muayene ile ayırıcı tanı: Dr. Sinan Emre
Görüntüleme yöntemleri ile ayırıcı tanı: Dr. Suzan Güven Yılmaz
Güncel tedavi yaklaşımı: Dr. İlknur Tugal-Tutkun

Copyright © 2018, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | Irtibat

LookUs & Online Makale