TodNet 


 

 


İrtibat Bilgileri
Şube Kurulları
Şube Bilimsel Toplantıları

TOD İZMİR ŞUBESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE DESTEĞİ KURALLARI

AMAÇ: TOD İzmir şubesine bağlı Göz hastalıkları Anabilim dalı ve Eğitim Araştırma kliniklerinde orjinal nitelikte laboratuar ve deneysel çalışma yürütmek isteyen dernek üyelerinin bilimsel araştırmalarına maddi destek sunmak

BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEĞİ UYGULAMASI:

1. Proje desteği için TOD İzmir şubesine bağlı dernek üyeleri başvurabilir.
2. Bilimsel araştırma desteği miktarı yılın ilk bilimsel gece toplantısında TOD İzmir şube başkanınca ilan edilir, destek için belirlenen miktar her yıl için yeniden  ilan edilir. Şube Yönetim Kurulu kararıyla destek miktarı değiştirilebilir veya iptal edilebilir.
3. Bir yıllık başvuru döneminde desteklenmeye değer en fazla 3 araştırma projesine bilimsel araştırma desteği verilir.
4. Başvurular  yılda bir  kez olacak şekilde yapılır.
5. Başvurular Eylül ayı bitiminde sonlandırılır ve ardından değerlendirilir.
6. Bu araştırma desteği 2016 yılı için 3 araştırma projesi ve her bir projeye 5000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL olarak belirlenmiştir. Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinin Göz Hastalıkları Kliniklerinden bir yıl içinde en fazla 3 araştırma için başvuru yapılabilir.
7. Başvuru konusu araştırma için destek isteği, ilgili anabilim dalı ve klinik kurullarında belirlenip TOD İzmir şubesine verilmelidir. Bu husus proje ekinde yazılı olarak belgelendirilmelidir.
8. Başvuru yapılan araştırma için etik kurul onayı da gerekmektedir, proje için araştırma desteği kararı verilse bile etik kurul onayı olmaksızın ödeme yapılmaz.
9. Araştırmanın Türkiye'de yapılması ve orjinal nitelikte olması şarttır.
10. Araştırmaya 1. isim olarak katılacak kişi 40 yaşın altında olmalıdır.
11. Maddi destek özellikle laboratuar ve deneysel araştırmada kullanılan kimyasal maddelere , deney hayvanlarına, kitlere vs harcanmalı ve bu harcama dökümü madde madde proje içerisinde belirtilmelidir.
12. Proje başvurusu TÜBİTAK proje formatı örnek alınarak yazılmalıdır.
13. Yayın içeriğinde yayına destek olan TOD İzmir şubesinin desteği belirtilmelidir.
14. Desteklenen proje veya projelerin yurtiçi/yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanması veya yayın için kabulü sonrasında bir sonraki yıl için aynı kliniğin destek başvurusuna hakkı yeniden doğacaktır.
15. Araştırma ile ilgili harcamalara ödeme fatura ile belgelendirme sonrası yapılacaktır.
16. Araştırma projesinin desteklenmesi için başka herhangi bir kurumdan destek almamış olması gerekir.
17. Proje araştırmasının onaylanması durumunda 1. isim olan proje yürütücü yanında proje sorumlusu/danışmanı da TOD İzmir şubesine karşı sorumludur.
18. Başvuruların değerlendirilmesi ve desteklenmeye değer projelerin belirlenmesi, süre bitiminden sonraki tam katılımlı ilk yönetim kurulu toplantısında, proje başvurularında yönetim kurulundan biri varsa onun haricindeki diğer üyelerin tam katılımı ile yapılır. Destek kararı verilen projeler açıklanır.

 

2017 YILI TOD İZMİR ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAMI

 


27 Ocak 2017 Cuma

Movenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Akşam Yemeği

19.30 - 21.00 panel
 

Olgularla İatrojenik Problemler

Moderatörler: Dr. Cezmi Akkın

                         Dr. Tuncay Küsbeci


24 Şubat 2017 Cuma

Movenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Akşam Yemeği

19.30 - 21.00 panel

Görüntüleme Yöntemleri (OCT, FFA, FAF…) EşliğindeRetina Olgu Sunumları

Moderatörler: Dr. Ali Osman Saatci 

                         Dr. Sema Oruç Dündar


31 Mart 2017 Cuma

Movenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Akşam Yemeği

19.30 - 21.00 panel

Olgularla Katarakt Gecesi

Moderatör:    Dr. İzzet Can


28 Nisan 2017 Cuma

Movenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Akşam Yemeği

19.30 - 21.00 panel

Olgularla Kornea Gecesi

Moderatörler: Dr. İsmet Durak

                         Dr. Sait Eğrilmez


02 Haziran 2017 Cuma

Movenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Akşam Yemeği

19.30 - 21.00 panel

Olgularla Tümör, Oküler Onkoloji

Moderatör:     Dr. Hayyam Kıratlı


03 Kasım 2017 Cuma
(Ödüllü Asistan Sınavı)
 

Olgularla Pediyatrik Oftalmoloji

Moderatörler: Dr. Tülin Berk

                        Dr. Önder Üretmen


24 Kasım 2017 Cuma
 

Olgularla VRC Gecesi

Moderatörler: Dr. Hakan Öner

                         Dr. F.Cem Küçükerdönmez


22 Aralık 2017 Cuma
 

Olgularla Glokom Gecesi

Moderatörler: Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu

                         Dr. Esin Başer

 

 

Copyright © 2017, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | İrtibat

LookUs & Online Makale