TodNet
 


 

 

TOYK
TOYK Yönetim Kurulu
TOYK Görev Dağılımı
TOYK Genel Kurul Üyeleri
TOYK Akredite Eğitim Klinikleri

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ÜYELERİNE
TOD - TÜRK OFTALMOLOJİ YETERLİK KURULU FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Birçok batılı ülkede uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonun koordine edilmesi amacıyla eğitim değerlendirme kurulları (diğer adıyla board veya yeterlik kurulları) oluşturulmuştur. Bu bağlamda, bilindiği üzere, Türk Oftalmoloji yeterlik Kurulu-TOYK 2001 yılında kurulmuştur ve halen mesleki ve eğitsel standartları geliştirerek oftalmoloji alanında sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve üst düzeyde sürdürülmesi idealine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu (TOYK) nun görevi ve faaliyetleri nelerdir?

2001 yılından bu yana Türk Oftalmoloji Derneği ve TOYK işbirliği ile eğitimin standardizasyonu amacıyla çeşitli komisyonlar kurulmuş ve tüm oftalmoloji kliniklerinde kullanılmak üzere:

1. Asistan karnesi (log-book),
2. Çekirdek eğitim (müfredat) programları,
3. Oftalmoloji Eğitimi veren kliniklerde mutlaka bulunması gereken alet parkı
bilgileri hazırlanmıştır.

Diğer yandan TOYK' un göz hekimlerinin profesyonel bilgi ve becerilerinin sınanıp belgelendirilmesi (sertifikasyonu) görevi ve sorumluluğu da vardır. Esasen tüm gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır tıp uzmanlarının yeterliliği, bu amaçla kurulmuş merkezi otorite olan üst kurullar (board) tarafından değerlendirilip belgelendirilmektedir. Ülkemizde ise halen, tıpda uzmanlık öğrencileri ve asistanlar ihtisas aldıkları klinikte sınava tabi tutulmakta ve Sağlık Bakanlığından aldıkları diplomaları ile bu meslektaşlarımızın uzmanlık yeterlikleri belgelenmekte, ancak standardizasyon sağlanamamaktadır.

Avrupa Birliği ile entegrasyon çerçevesinde TOYK sertifikasının, Avrupa Oftalmoloji Board'ı sertifikasına paralellik göstermesi amaçlanmıştır.

Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu (TOYK) sınavları nasıl yapılmaktadır?

TOYK, uluslararası uzmanlık sınavlarına eşdeğer sınavları düzenlemek amacıyla titizlikle çalışmakta ve hazırlanan sınavlarda güncel sınav teknikleri uygulanarak, adayların bilgi ve becerilerinin objektif olarak ölçülmesi sağlanmaktadır. İçinde bulunduğumuz geçiş döneminde, dileyen meslektaşlarımız gönüllülük esasına göre bu sınavlara katılmaktadırlar.

TOYK sınavları yazılı ve pratik olmak üzere 2 sınavdan oluşmaktadır. Yurdumuzda ilk yazılı sınav 2003 yılında (TOYK Yazılı Sınavı) yapılmıştır. Daha sonra yazılı sınav, dünyada 61 ülkede 92 merkezde her yıl Nisan ayında ve aynı sorularla oftalmoloji sınavı yapan International Council of Ophthalmology (ICO) sınavı ile birleştirilmiştir. Temel ve Klinik Oftalmoloji konularını içeren bu sınav 1996 yılından beri ülkemizde yapılmaktaydı. Daha önceden İngilizce olarak yapılan bu sınav 2005 yılından itibaren Türkçe'ye çevrilmiş, 2010 yılından itibaren yine tamamen İngilizce olarak yapılmasına karar verilmiştir.

Pratik (sözlü) bölüm ise TOYK tarafından 'Nesnel Örgün Klinik Sınav' (objective structured clinical examination) formatında yapılmaktadır. Bu format, sınavlarda adayların bilgi ve becerilerinin objektif olarak ölçülmesini sağlamaktadır. Bu sınav teorik ağırlıklı olmayıp, adayın çeşitli oftalmolojik problemleri çözmek için bilgi, beceri ve tutumunu sınamaktadır. Pratik sınav ilk kez Nisan 2005'de yapılmıştır. Sınav tarihi değişebilmektedir.

Yazılı ve pratik sınavları geçerek Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu sertifikası alan meslektaşlarımız TOYK Genel Kurul Üyesi olma hakkını kazanmaktadırlar. Ayrıca bu sertifikalar ulusal ve uluslararası iş ve burs başvurularında dikkate alınmaktadır.

Bu standartların uygulamaya konulabilmesi ancak oftalmoloji ailesinin tüm üyelerinin bilgi sahibi olması ve katkıları ile mümkün olabileceğinden, üyelerimizin bu bilgilere derneğimiz web sitesinden kolayca ulaşabilmesi kararı alınmıştır.


Geçmiş Dönemlere ait ICO ve TOYK Sınavları
Asistan Karnesi
Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Başvurusu
Akreditasyon Süreci için Hazırlanması Gereken Belgeler
TOYK Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon Süreci
TOYK Genel Sınav Kılavuzu
TOYK Pratik (Sözlü) Sınav Başvuru Formu

İLETİŞİM:
Adres: Avrupa Konutları Kale, Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sk.9.Blok No:2 Kat.1 Ofis:1 Zeytinburnu/ İSTANBUL
İş Telefonu: 0212 801 44 36 -37
Faks: 0212 801 44 39
Cep Telefonu: 0536 656 87 26
E-posta: selvinaz_keleser@hotmail.com

Copyright © 2024, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | İrtibat

LookUs & Online Makale