TodNet


 

 


 

 


İrtibat Bilgileri
Şube Kurulları
Şube Bilimsel Toplantıları

TOD KONYA-ANTALYA ŞUBESİ 2017 YILI BİLİMSEL TOPLANTILARI

TARİH

YER-SAAT

KONU - MODERATÖR

KONUŞMACILAR 

18 Ocak 2017

 

Şube Ofisi Toplantı Salonu

18.00-20.00

 

 Olgu Sunumu

ve   Makale Saati

 Olgu Sunumları- Dr. Muhammed SAĞDIÇ, Dr. Bülent ARAZAY

 2016 yılının en çok okunan makalelerinden kısa özetler-Dr. Banu T. ÖZTÜRK

Yeni ilaçlar, Yeni yöntemler- Dr. Banu BOZKURT

 18 Şubat  2017

Isparta Barida

Otel 

Saat: 18.00-19.30

Nörooftalmolojide

Püf Noktalar

Moderatör:

Prof. Dr. Huban ATİLLA

Doç. Dr. Levent TÖK

 Pediatrik Nörooftalmolojide Güncel Gelişmeler- Prof. Dr. Huban ATİLLA

Olgularla Toksik Optik Nöropatiler- Prof. Dr. Emrah ALTIPARMAK

Tüm Yönleriyle Optik Disk Ödemi - Doç. Dr. Berker BAKBAK

Travmatik Optik Nöropati-Tedavi mi? Takip mi?  - Yrd. Doç.Dr. Burcu TABAKÇI

 8 Mart 

2017

Şube Ofisi Toplantı Salonu

18.00-19.30

Olgu Sunumu ve   Makale Saati

Olgu Sunumu - Dr. Şule SERİN

Santral Seröz Koryoretinopati Tanı ve Tedavi Rehberi- Dr. Ali KAL

Santral Retinal ve Oftalmik Arter Oklüzyonu - Dr. Şaban GÖNÜL

24 Mart 

2017

Konya Dedeman Oteli

18.00-20.00

Refraktif Cerrahide Güncel Yaklaşımlar

Moderatör:

Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Prof. Dr.  Ümit KAMIŞ

Hasta Seçimi ve  Hazırlık: Kime Yapılmamalı- Doç. Dr.  Volkan HÜRMERİÇ

Yüzeyel Ablasyon ve LASIK: Ne zaman ve Nasıl ?-  Prof. Dr. Emrullah TAŞINDI

Kornea Lentikül Ekstraksiyonu (FLEx ve SMILE) -  Doç. Dr. Bengü Ekinci KÖKTEKİR

Refraktif Cerrahi Komplikasyonlarının Önlenmesi ve Tedavisi – Prof. Dr. Akif ÖZDAMAR

Katarakt Cerrahisi Sonrası Refraktif Düzeltme Seçenekleri - Dr. Fikret UÇAR

22 Nisan 

2017

Konya Dedeman Oteli

16.30 - 18.30

 

Retina Görüntüleme Yöntemleri 

Moderatör:

Prof. Dr.  M. Kemal GÜNDÜZ

 

Fundus Flöresein Anjiografi - Prof. Dr. Sibel KADAYIFÇILAR

Optik Koherens Tomografi - Prof. Dr. Bora ELDEM

Otoflöresan Görüntüleme - Prof. Dr. Sinan TATLIPINAR

  

13 Mayıs

2017

 

Afyon Güral Otel

18.30 - 20.30

Olgularla Kornea ve Oküler Yüzey Hastalıkları 

Moderatörler: 

Prof. Dr.   Nazmi ZENGİN

Prof. Dr. Banu Bozkurt

KONFERANS - Etiğin Eteği , Prof. Dr. Nazmi ZENGİN

Enfeksiyöz kornea ülserli hastaya yaklaşım - Doç. Dr. Canan Aslı Utine

Enfeksiyöz olmayan kornea ülserli hastaya yaklaşım - Prof. Dr. Dilek Dursun Altınörs

Kimyasal göz yaralanmaları -  Yard. Doç. Dr. Mustafa Doğan

Oküler yüzey rekonstrüksiyonu - Prof. Dr. Ayşe Burcu

24  Mayıs

2017

Şube Ofisi Toplantı Salonu

18.00-20.00

Olgu Sunumu 

ve   Makale Saati

Oftalmolojide Hiperbarik Oksijen Tedavisi - Doç. Dr. Muammer Özçimen

Keratokonusta İntrakorneal Halka Uygulaması- Dr. Fethi Energin

SMILE olgu sunumu - Doç. Dr. Bengü Ekinci Köktekir

2 Haziran 

2017

Antalya

18.30 - 20.30

Özellikli Vakalarda Katarakt Cerrahisi  

Moderatör: 

Op. Dr.  Bekir Sıtkı ARSLAN 

Özellikli Vakalarda Biyometri - Op. Dr. Bekir Sıtkı Arslan

 Konjenital Kataraktlı Olgulara Yaklaşım -  Prof. Dr. Fatih Mehmet Mutlu

Travmatik Kataraktlar ve Eksfoliasyonlu Gözlerde Katarakt Cerrahisi -  Prof. Dr. Mustafa Ünal

Üveitik Gözlerde Katarakt Cerrahisi -  Prof. Dr. Yonca Aydın Akova

       Göziçi Lens Repozisyonu, Değişimi, Alternatif Göziçi Lens Uygulama - Op. Dr. Mehmet Tahir Şam

6 Ekim  

2017

 

Antalya

Ramada Otel

18.30 - 20.30

  Retina Hastalıklarında Görüntüleme

Moderatör: 

Prof. Dr. Cemil APAYDIN

 

Retina Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde FFA ve Temel OKT

 Prof. Dr. Öner GELİŞKEN

Olgularla FFA-OKT - Prof. Dr. Yusuf AKAR

Olgularla FFA-OKT - Doç. Dr. Burak BİLGİN

Olgularla FFA-OKT - Dr. M. Kazım EROL

24 Kasım

 

2017

 

Antalya

Porto Bello  Otel

18.30 - 20.30

Glokom Cerrahisi: Etkinlik ve Güvenlik

Moderatör: 

Prof. Dr. İclal YÜCEL

Güvenli Trabekülektomi İçin Ne Yapmalıyız ?  Prof. Dr. Oya TEKELİ

MIGS: Endikasyon ve Sonuçları: Prof. Dr. Nurşen YÜKSEL

"Non-Penetran" Derin Sklerektomi: Etkili mi Güvenli mi? Prof. Dr. Halil ATEŞ

Ahmed Tüp Cerrahisi: Endikasyonlar ve Cerrahinin Püf Noktaları, Prof. Dr. Ilgaz Sağdıç YALVAÇ

Postoperatif Fibrozis ve Oküler Hipotoni- Risk Faktörleri ve Tedavi Yaklaşımı, Prof. Dr. İclal YÜCEL


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOD KONYA-ANTALYA ŞUBESİ 2014- 2016 YILLARI ŞUBE  BİLİMSEL TOPLANTILARI

 

TARİH

 

YER-SAAT

 

KONU - MODERATÖR

 

KONUŞMACILAR 

 

26 Aralık 2014

Konya Dedeman Oteli 

17.30-20.00

Prematüre Retinopatisine Güncel Yaklaşım 

Moderatör:

Prof. Dr. M. Kemal GÜNDÜZ

 

Prematüre retinopatisi patofizyolojisi ile ilgili bazı hususlar - Prof. Dr. M. Kemal GÜNDÜZ

Pediatrist gözüyle prematüre  retinopatisi- Prof. Dr. Rahmi ÖRS

Etiyopatogenez, muayene, tarama ve takip kriterleri - Yrd. Doç. Dr. Günhal ŞATIRTAV

Laser tedavisi - Endikasyon, zamanlama ve takip - Yrd. Doç. Dr. Şaban GÖNÜL

Cerrahi tedaviler ve Anti-VEGF'lerin tedavideki yeri - Prof. Dr. İmren AKKOYUN   

 

 15 Ocak 2015

Şube Ofisi Toplantı Salonu

18.00-20.00

Olgu Sunumu ve Makale Saati

 Üç olgu sunumu

Makale: "Management Paradigms of Diabetic Macular Edema"

American Journal of Ophthalmology 2014; 157: 505-513

30 Ocak 2015

Konya Dedeman Oteli

18.00-20.00

Postoperatif Endoftalmi 

Moderatör : 

Prof. Dr. Süleyman OKUDAN 

Epidemiyoloji, klinik ve tanı - Prof. Dr. Mehmet BORAZAN

ESCRS çalışması - Prof.Dr. Süleyman KAYNAK

Profilaksi- intrakameral antibiyotik uygulamaları - Yrd. Doç. Dr. Levent TÖK

Tıbbi ve cerrahi tedavi-  Prof.Dr. Süleyman KAYNAK

Endoftalminin medikolegal yönü - Prof. Dr. Sait EĞRİLMEZ

12 Şubat 2015

Şube Ofisi Toplantı Salonu

18.00-20.00

              Olgu Sunumu ve Makale Saati

Üç olgu sunumu

Makale

28 Şubat 2015

Konya Dedeman Oteli

17.00-19.30

       İntravitreal Enjeksiyonda 3N 1K

                        Moderatör:

             Prof. Dr. Hamiyet Pekel

Ne zaman uygulamaya başlayalım ? - Doç. Dr. Banu Turgut ÖZTÜRK

Ne uygulayalım ? - Prof. Dr. Ziya KAPRAN

Nasıl uygulayalım ? - Prof. Dr. Yusuf AKAR

Kaç tane uygulama yapalım ? - Prof. Dr. Ümit Ü. İNAN

11 Mart 2015

Antalya Rixos Otel

18.30-20.30

YBMD'de  Yanıtsız Hasta

ve Nedenleri

Moderatör:

Prof. Dr. Cemil APAYDIN

 YBMD'de yanıtsız hasta -  Prof. Dr. Süleyman KAYNAK

 

  

 

12 Mart 2015

Şube Ofisi Toplantı Salonu

18.00-20.00

Olgu Sunumu ve Makale Saati

Üç olgu sunumu

Makale

14 Mart 2015

Antalya Crowne

Plaza Otel

16.00-19.00

 

1. Panel - Korneal Refraktif Cerrahi

Moderatör: Doç. Dr.  Emrullah TAŞINDI

 

 

 

2.  Panel - Presbiyopik Göziçi Lenslerde  Yenilikler

Moderatör: Dr. Necdet CİNHÜSEYİNOĞLU 

 

1.      Panel - Korneal Refraktif Cerrahi

Refraktif cerrahide hasta seçimi, ameliyat öncesi değerlendirme- Dr. Serkan BİLİŞ

Olgularla  uygun tedavi yöntemi seçimi- Doç. Dr. Emrullah TAŞINDI

Kişiye özel tedaviler- Dr. Alper AĞCA

Takip ve komplikasyonlara yaklaşım- Prof. Dr. Akif ÖZDAMAR

      

         2.      Panel - Presbiyopik Göziçi Lenslerde  Yenilikler

Trifokal göziçi lensleri- Prof. Dr. İzzet CAN

Trifokal  GİL klinik sonuçları ve hasta memnuniyeti- Doç. Dr. Banu TORUN  ACAR

20 Mart 2015

Afyon NG Otel (eski adı Güral Otel)

18.30-20.30

YBMD'de  Yanıtsız Hasta 

ve Nedenleri

Moderatör: 

Prof. Dr. Ümit Ü. İnan

YBMD'de yanıtsız hasta -  Prof. Dr. Süleyman KAYNAK

 

 Kliniğimizde yanıtsız hasta- olgu sunumu- Prof. Dr. Ümit Übeyt İNAN

16 Nisan 2015

Şube Ofisi Toplantı Salonu

18.00-20.00

Olgu Sunumu ve Makale Saati

Üç olgu sunumu

Makale

30 Nisan 2015

 

Konya Dedeman Oteli

18.00-20.00

     Olgularla Oküler Ön Yüzey Hastalıkları

                     Moderatör:

             Prof. Dr. Ümit KAMIŞ

 

Pterjiyumlu Olgular- Doç.Dr. Aylin KARALEZLİ

Kimyasal ve Termal Yanıklı Olgular- Doç.Dr. Üzeyir ERDEM 

Nörotrofik Keratitli Olgular- Doç.Dr. Haluk Hüseyin GÜRSOY

Enfeksiyöz Keratitli Olgular- Prof.Dr. Reha ERSÖZ

 

21 Mayıs 2015

Konya Dedeman Oteli

18.00-20.00

    Vitreoretinal Ara Yüzey  Hastalıklarında        Cerrahi ve Yeni Bir anti-VEGF

Moderatör

Prof. Dr. Mehmet OKKA

Retina hastalıklarında Aflibersept tedavisi- Dr. Seenu HARIPRASSAD 

Vitreoretinal ara yüzey hastalıklarının patogenezi- Doç. Dr. Hürkan KERİMOĞLU 

Maküler hol- Doç. Dr. Berker BAKBAK

Epiretinal membran- Dr. Mehmet ÖNEN

Vitreoretinal cerrahide adjuvanların kullanımı- Dr. Seenu  HARIPRASSAD

 

3 Temmuz 2015

Konya Dedeman Oteli

18.30-20.00

Kuru Gözde Güncel Yaklaşımlar

Moderatör

Prof. Dr. Nazmi ZENGİN

 Etyopatogenez ve Nedenler- Prof. Dr. Banu BOZKURT

 Klinik ve Muayene Yöntemleri- Doç. Dr. Afsun ŞAHİN

 Tedavi Yöntemleri- Prof. Dr. Mehmet ORHAN 

28 Kasım  2015

Afyon NG Güral Otel

16.00-19.00

Diabetik makula ödemi ve tedavisinde değişen paradigmalar

Moderatör

 Prof. Dr. Ümit KAMIŞ

 

DMÖ patogenezi ve epidemiyolojisi- Yrd. Doç. Dr. Günhal ŞATIRTAV

DMÖ'de tanı ve görüntüleme - Doç. Dr. Banu Turgut ÖZTÜRK

DMÖ kliniği, tedavide oküler ve sistemik faktörlerin etkisi- Doç. Dr. Özlem TÖK

DMÖ tedavisinde laserler- Doç. Dr. Hürkan KERİMOĞLU

DMÖ tedavisinde anti-VEGF ajanlar-Prof. Dr. Ümit İNAN 

DMÖ tedavisinde steroidler - Doç. Dr. Berker BAKBAK

DMÖ'de kombine ve bireyselleştirilmiş tedavi- Prof. Dr. Yusuf AKAR

 

23 Mart  2016

Konya Dedeman Otel

18.00-20.00

Katarakt Cerrahisi

Moderatör:

 Prof. Dr. Ümit KAMIŞ

 Göziçi lens seçimi - Prof. Dr. Mehmet BORAZAN

 Diabetli ve üvetli olgularda katarakt cerrahisi – Prof. Dr. Ümit KAMIŞ

 Katarakt cerrahisi ön segment komplikasyonları - Doç.Dr. Bengü Ekinci KÖKTEKİR

 Katarakt cerrahisi arka segment komplikasyonları – Doç. Dr. Şaban GÖNÜL

21 Nisan  2016

Konya Dedeman Otel

18.00-20.00

Optik, Refraksiyon ve Rehabilitasyon 

Moderatör: Prof. Dr. M. Kemal GÜNDÜZ

  

 Anamnezden reçeteye gözlük muayenesinde uygulama  ve püf noktalar- Prof. Dr. Cenap GÜLER

Gözlük reçetesi yazmakla işimiz bitiyor mu ? Gözlük camı sektöründe yenilikler- Dr. Alp Alaluf

Az gören hastaya nasıl yardım edelim ? Disleksik hastaya yaklaşım- Dr. Murat ERBEZCİ 

18 Mayıs 2016

Antalya Ramada Otel

18.00-20.00

Güncel Oküloplasti 

Moderatör:  M. Tahir ŞAM

Anatomik Yaşlanma, Botoks ve Dolgu Tedavileri -  Dr. Pelin KAYNAK

Üst Kapak Blefaroplastileri  - Doç. Dr. Deniz Turgut ÇOBAN

Alt Kapak Blefaroplastileri – Yrd. Doç. Dr. H. Deniz İLHAN

Mezoterapi, PRP ve Laser Rejuvenasyon - Dr. Şeyda BAYRAKTAROĞLU

25 Mayıs 2016  

Konya Dedeman  Otel

Saat 18.00- 20.00

Retinal Görüntüleme 

Moderatör:  

Prof. Dr. M. Kemal GÜNDÜZ

Makula Hastalıklarında Elektrofizyoloji- Prof. Dr. M. Kemal GÜNDÜZ

Fundus Flöresein Anjiografi - Doç. Dr. Hürkan KERİMOĞLU 

Geniş Açı Anjiografi - Doç. Dr. Banu TURGUT ÖZTÜRK 

Optik Koherens Tomografi - Prof. Dr. Ümit Übeyt İNAN  

25 Kasım  2016 Antalya Akra Barut Otel 

Güncel Kornea Hastalıkları 

Moderatör: Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Blefarit ve Meibomian Bez Disfonksiyonuna Bağlı Kuru Göz- Prof. Dr. Nilgün YILDIRIM

Refraktif Cerrahilerde Oküler Yüzey Problemleri ve Korneal Komplikasyonlar - Prof. Dr. Banu COŞAR

Fungal Keratitler - Doç. Dr.  Elif ERDEM

Adenoviral Keratokonjonktivitler - Prof. Dr. Banu BOZKURT

 

Copyright © 2017, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | İrtibat

LookUs & Online Makale