TodNet


 

 


 

 


İrtibat Bilgileri
Şube Kurulları
Şube Bilimsel Toplantıları


 

Sayın üyemiz

Türk Oftalmoloji Derneği Diyarbakır Şubesi'nin  2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım 2018 Pazar günü saat 9.30 da, aşağıdaki  yerde ve saatte, çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk koşulu aranmaksızın 9 Aralık2018 Pazar günü aynı yer ve saatte gerçekleşecektir.

Gündemi aşağıda sunulan TOD Diyarbakır şubesi Olağan Genel Kurul toplantısına tüm şube üyelerimizin katılımını rica eder, saygılar sunarız.

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

  

TOPLANTI YERİ: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi EAH Başhekimlik toplantı salonu

TOPLANTI SAATİ: 9.30

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı

2. Başkanlık Divanı Seçimi

3. Varsa, ek gündem maddesi önerilerinin sunulması ve kabul oylaması

4. 2016- 2018 dönemi Şube Y&am p;ou ml;netim Kurulu faaliyet, bilanço ve mali raporları ile Şube Denetleme Kurulu ve (varsa) Bağımsız Denetleme Kurulu Raporlarının sunulması

5. Sunulan raporların görüşülmesi, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Mali raporların aklanmak üzere oylanması

6. Yeni dönem şube tasarı bütçesinin görüşülmesi ve oylanması

7. Başkanlık Divanı’na yardımcı olmak üzere seçim tasnif üyelerinin belirlenmesi

8. Yeni dönem Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu ve Şube Delege adaylarının belirlenmesi ve kapalı oyla seçimi

9. Dilekler ve kapanış

 

Not: TOD Tüzüğü uyarınca, genel kurula katılabilmek için üyenin o yıla ve önceki yıllara ait aidat borcunun bulunmaması gerekir.

 

 

Copyright © 2018, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | Irtibat

LookUs & Online Makale