TodNet


 


 

 


İrtibat Bilgileri
Şube Kurulları
Şube Bilimsel Toplantıları

2018-2019 Bursa Şubesi Aylık Bilimsel Toplantı Programı

 1. Tarih: 28.09.2018

Konu: Olgularla oftalmoloji pratiğine yaklaşım

Moderatör: Öner Gelişken

Yer: Bursa

Konuşmacılar:

TOD Bursa şubesi üyelerin sunumları ile yapılacaktır

 

  2. Tarih: 7.12.2018

Toplantı Başlangıç Saati: 19:00

Toplantı Bitiş Saati: 20:30

Toplantı Yeri: Tasigo Otel / Eskişehir 

  Geleneksel ödüllü asistan sınavı

  Konu: Kornea cerrahisinde yeni teknikler

Yer: Eskişehir

Moderatör: Nilgün Yıldırım

Konuşmacılar:

DALK                       Züleyha Yalnız Akkaya   

DMEK                      Osman Şevki Aslan

DSEK                        Elvin Yıldız

Keratoprotezler     Canan Aslı Utine

 

3.  Konu: 15 Şubat 2019.

Konu: Pediatrik oftalmolojide zor olgular

   Yer: Bursa

   Moderatör: Ahmet Özmen

Konuşmacılar:

Prematüre retinopatisi      Hikmet Başmak

Mikroftalmi ve katarakt    Ahmet Özmen

Pediatrik üveitler                Didar Uçar

   Pediatrik Glokom            Mehmet Baykara

 

  4. Tarih: 29.03.2019

  Toplantı Yeri: TODEM BURSA 

  Toplantı  Saati: 19:00

Konu: Vitreoretinal cerrahide  yeni yaklaşımlar

Moderatör: Remzi Avcı

Konuşmacılar:

Drop lens cerrahisinde yeni yaklaşımlar                          Özgür Yalçınbayır

Vitreomaküler yüzey cerrahisinde yaklaşım                     Remzi Avcı

Proliferatif vitreoretinopati cerrahisinde yaklaşımlar        Gökhan Gürelik  

Diabetik retina cerrahisinde yeni yaklaşımlar                  Ziya Kapran

 

                                                                                                       

  5. Tarih: 26 Nisan 2019 

  Yer: Kütahya

  Konu: Glokom cerrahisinde yenilikler

Moderatör: Mehmet Baykara, Fatih Özçura

Konuşmacılar:

GATT Mehmet Baykara

Trabekülektomi Fatih Özçura

XEN implantasyonu Esin Başer

Mikropulse siklodestrüksiyon Oya Tekeli

 

   6. Tarih: 24.05. 2019 

   Konu: Olgularla oftalmoloji pratiğine yaklaşım

   Yer: Eskişehir

   Moderatör: Seyhan Topbaş

   Konuşmacılar:

TOD Bursa şubesi üyelerin sunumları ile yapılacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                           

Copyright © 2019, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | Irtibat

LookUs & Online Makale