TodNet
 


 

 


İrtibat Bilgileri
Şube Kurulları
Şube Bilimsel Toplantıları

TOD İZMİR ŞUBESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE DESTEĞİ KURALLARI

AMAÇ: TOD İzmir şubesine bağlı Göz hastalıkları Anabilim dalı ve Eğitim Araştırma kliniklerinde orjinal nitelikte laboratuar ve deneysel çalışma yürütmek isteyen dernek üyelerinin bilimsel araştırmalarına maddi destek sunmak

BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEĞİ UYGULAMASI:

1. Proje desteği için TOD İzmir şubesine bağlı dernek üyeleri başvurabilir.
2. Bilimsel araştırma desteği miktarı yılın ilk bilimsel gece toplantısında TOD İzmir şube başkanınca ilan edilir, destek için belirlenen miktar her yıl için yeniden  ilan edilir. Şube Yönetim Kurulu kararıyla destek miktarı değiştirilebilir veya iptal edilebilir.
3. Bir yıllık başvuru döneminde desteklenmeye değer en fazla 3 araştırma projesine bilimsel araştırma desteği verilir.
4. Başvurular  yılda bir  kez olacak şekilde yapılır.
5. Başvurular Eylül ayı bitiminde sonlandırılır ve ardından değerlendirilir.
6. Bu araştırma desteği 2016 yılı için 3 araştırma projesi ve her bir projeye 5000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL olarak belirlenmiştir. Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinin Göz Hastalıkları Kliniklerinden bir yıl içinde en fazla 3 araştırma için başvuru yapılabilir.
7. Başvuru konusu araştırma için destek isteği, ilgili anabilim dalı ve klinik kurullarında belirlenip TOD İzmir şubesine verilmelidir. Bu husus proje ekinde yazılı olarak belgelendirilmelidir.
8. Başvuru yapılan araştırma için etik kurul onayı da gerekmektedir, proje için araştırma desteği kararı verilse bile etik kurul onayı olmaksızın ödeme yapılmaz.
9. Araştırmanın Türkiye'de yapılması ve orjinal nitelikte olması şarttır.
10. Araştırmaya 1. isim olarak katılacak kişi 40 yaşın altında olmalıdır.
11. Maddi destek özellikle laboratuar ve deneysel araştırmada kullanılan kimyasal maddelere , deney hayvanlarına, kitlere vs harcanmalı ve bu harcama dökümü madde madde proje içerisinde belirtilmelidir.
12. Proje başvurusu TÜBİTAK proje formatı örnek alınarak yazılmalıdır.
13. Yayın içeriğinde yayına destek olan TOD İzmir şubesinin desteği belirtilmelidir.
14. Desteklenen proje veya projelerin yurtiçi/yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanması veya yayın için kabulü sonrasında bir sonraki yıl için aynı kliniğin destek başvurusuna hakkı yeniden doğacaktır.
15. Araştırma ile ilgili harcamalara ödeme fatura ile belgelendirme sonrası yapılacaktır.
16. Araştırma projesinin desteklenmesi için başka herhangi bir kurumdan destek almamış olması gerekir.
17. Proje araştırmasının onaylanması durumunda 1. isim olan proje yürütücü yanında proje sorumlusu/danışmanı da TOD İzmir şubesine karşı sorumludur.
18. Başvuruların değerlendirilmesi ve desteklenmeye değer projelerin belirlenmesi, süre bitiminden sonraki tam katılımlı ilk yönetim kurulu toplantısında, proje başvurularında yönetim kurulundan biri varsa onun haricindeki diğer üyelerin tam katılımı ile yapılır. Destek kararı verilen projeler açıklanır.

 

 

2019 YILI TOD İZMİR ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAMI

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

25 Ocak 2019 Cuma
Glokomun Cerrahi Tedavisinde Güncel Tercihler

Moderatör: Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç

Lazerler   Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç
Cerrahi imlantlar    Dr. Halil Ateş
Konjenital glokom cerrahisinde güncel yaklaşımlar   Dr. Gül Arıkan

Mövenpick Hotel

İzmir

19.30 - 21.30 Panel

22 Şubat 2019 Cuma
Diyabetik Retinopatide İntravitreal Enjeksiyon Yaklaşımı

Moderatör: Dr. Jale Menteş

Hasta yoğunluğu ve değişen tedavi yaklaşımları   Dr. Filiz Afrashi
Teknik ve komplikasyonlar   Dr. Ferit Hakan Öner
Uluslararası rehberler ve ilaç seçimleri   Dr. İmren Akkoyun

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

29 Mart 2019 Cuma
Katarakt Cerrahisinde Teknolojik Gelişmeler

Moderatör: Dr. Mahmut Kaşkaloğlu

Biyometri ve göz içi lenslerde gelişmeler   Dr. Akif Özdamar
Cerrahide teknolojik gelişmeler   Dr. Mahmut Kaşkaloğlu
Teknolojiye rağmen katarakt cerrahisinde mutsuz hasta   Dr. Aylin Yaman

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

26 Nisan 2019 Cuma
Diplopili Hastaya Yaklaşım

Moderatör: Süheyla Köse

Diplopinin ortaya çıkarılması   Dr. Nazife Sefi Yurdakul
Kliniik bulgular   Dr. Süheyla Köse
Tedavi seçenekleri   Dr. Seyhan bahar Özkan

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

24 Mayıs 2019 Cuma
Konjonktivitler

Moderatör: Dr. Mehmet Ergin

Bakteriyel konjonktovitler   Dr. Ziya Ayhan
Allerjik konjonktivitler   Dr. Canan Aslı Utine
Viral konjonktivitler   Dr. Özlem Barut Selver
 

27 - 29 Eylül 2019

TOD İzmir Şubesi 32. Yaz Sempozyumu

Mövenpick Hotel

İzmir

19.30 - 21.30 Panel

25 Ekim 2019 Cuma
Keratokonus Tedavisi

Moderatör: Dr. Tomris Şengör

Kontakt lensler   Dr. Tomris Şengör
Çapraz Bağlama  Dr. Mustafa Kamil Bilgihan
Cerrahi   Dr. Afsun Şahin

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

 

ÖDÜLLÜ ASİSTAN SINAVI

Başlama saati 17.30

29 Kasım 2019 Cuma
Vitreoretinal Cerrahi

Moderatör: Dr. Cezmi Akkın

Olgularla vitreoretinal ara yüzey hastalıklarında cerrahi   Dr. Murat Karaçorlu
Ön segment cerrahilerinin vitreoretinal sonuçları   Dr. Kaan Ünlü
Olgularla pediyatrik rerina dekolmanlarında cerrahi   Dr. Şengül Özdek

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

20 Aralık 2019 Cuma
Oftalmoloji ve Teknoloji

Moderatör: Dr. Süleyman Kaynak

Retinada yeni ilaçlar, ilaç teknolojisinde gelişmeler    Dr. Süleyman Kaynak
(Son yıllarda retina hastalıklarında kullanılmak için antivegf molekülleri başta olmak üzere geliştirilmekte olan ilaçlar konusunda üyelerimizi bilgilendirmeyi amaçlamaktayız)  
Yapay zeka ve retina   Dr. Bora Eldem
Bilgisayar teknolojilerine dayalı sistemler ve yeni gelişmeler   Dr. Emin Özmert

Copyright © 2019, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | Irtibat

LookUs & Online Makale