TodNet
 


 

 


İrtibat Bilgileri
Şube Kurulları
Şube Bilimsel Toplantıları

TOD İZMİR ŞUBESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE DESTEĞİ KURALLARI

AMAÇ: TOD İzmir şubesine bağlı Göz hastalıkları Anabilim dalı ve Eğitim Araştırma kliniklerinde orjinal nitelikte laboratuar ve deneysel çalışma yürütmek isteyen dernek üyelerinin bilimsel araştırmalarına maddi destek sunmak

BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEĞİ UYGULAMASI:

1. Proje desteği için TOD İzmir şubesine bağlı dernek üyeleri başvurabilir.
2. Bilimsel araştırma desteği miktarı yılın ilk bilimsel gece toplantısında TOD İzmir şube başkanınca ilan edilir, destek için belirlenen miktar her yıl için yeniden  ilan edilir. Şube Yönetim Kurulu kararıyla destek miktarı değiştirilebilir veya iptal edilebilir.
3. Bir yıllık başvuru döneminde desteklenmeye değer en fazla 3 araştırma projesine bilimsel araştırma desteği verilir.
4. Başvurular  yılda bir  kez olacak şekilde yapılır.
5. Başvurular Eylül ayı bitiminde sonlandırılır ve ardından değerlendirilir.
6. Bu araştırma desteği 2016 yılı için 3 araştırma projesi ve her bir projeye 5000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL olarak belirlenmiştir. Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinin Göz Hastalıkları Kliniklerinden bir yıl içinde en fazla 3 araştırma için başvuru yapılabilir.
7. Başvuru konusu araştırma için destek isteği, ilgili anabilim dalı ve klinik kurullarında belirlenip TOD İzmir şubesine verilmelidir. Bu husus proje ekinde yazılı olarak belgelendirilmelidir.
8. Başvuru yapılan araştırma için etik kurul onayı da gerekmektedir, proje için araştırma desteği kararı verilse bile etik kurul onayı olmaksızın ödeme yapılmaz.
9. Araştırmanın Türkiye'de yapılması ve orjinal nitelikte olması şarttır.
10. Araştırmaya 1. isim olarak katılacak kişi 40 yaşın altında olmalıdır.
11. Maddi destek özellikle laboratuar ve deneysel araştırmada kullanılan kimyasal maddelere , deney hayvanlarına, kitlere vs harcanmalı ve bu harcama dökümü madde madde proje içerisinde belirtilmelidir.
12. Proje başvurusu TÜBİTAK proje formatı örnek alınarak yazılmalıdır.
13. Yayın içeriğinde yayına destek olan TOD İzmir şubesinin desteği belirtilmelidir.
14. Desteklenen proje veya projelerin yurtiçi/yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanması veya yayın için kabulü sonrasında bir sonraki yıl için aynı kliniğin destek başvurusuna hakkı yeniden doğacaktır.
15. Araştırma ile ilgili harcamalara ödeme fatura ile belgelendirme sonrası yapılacaktır.
16. Araştırma projesinin desteklenmesi için başka herhangi bir kurumdan destek almamış olması gerekir.
17. Proje araştırmasının onaylanması durumunda 1. isim olan proje yürütücü yanında proje sorumlusu/danışmanı da TOD İzmir şubesine karşı sorumludur.
18. Başvuruların değerlendirilmesi ve desteklenmeye değer projelerin belirlenmesi, süre bitiminden sonraki tam katılımlı ilk yönetim kurulu toplantısında, proje başvurularında yönetim kurulundan biri varsa onun haricindeki diğer üyelerin tam katılımı ile yapılır. Destek kararı verilen projeler açıklanır.

 

 

2020 YILI TOD İZMİR ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAMI

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.20 Kokteyl Prolonge

19.20 - 19.30 Uydu Sempozyumu

19.30 - 21.30 Panel

31 Ocak 2020

Oküler cerrahi geçirmiş hastalarda katarakt cerrahisi  

Moderatör: Dr. İsmet Durak

VRC sonrası Katarakt                               Dr. Filiz Afrashi

Glokom Cerrahisi sonrası Katarakt           Dr. Üzeyir Günenç

Kornea cerrahisi sonrası katarakt             Dr. İsmet Durak 

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel 

 

28 Şubat 2020

Akılcı ilaç kullanımı- mikronütrisyon 

Moderatrör: Dr. Cezmi Akkın

Makula hastalıklarında mikronütrisyon                   Dr. Özcan Kayıkçıoğlu

Oküler  yüzeyde mikronütrisyon                             Dr. Sait Eğrilmez

Glokomda mikronütrisyon                                       Dr. Tolga Kocatürk 

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

27 Mart 2020

Glokom şüphesi olan hastada tanı koyarken

Moderatör : Dr. Halil Ateş

Klinik muayeneme güvenirim?                 Dr. Halil Ateş

Görme alanına güvenirim?                       Dr. Suzan Güven Yılmaz

OKT ‘ye güvenirim?                                  Dr.  Şeyda Karadeniz Uğurlu

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

24 Nisan 2020 

Oküler yüzey tümörleri

 Moderatör: Dr. Ayşe Yağcı

Bening tümörler                              Dr. Hüseyin Mayalı

Malign melanom                             Dr.  Ahmet Murat Sarıcı

Skuamöz hücreli tümörleri              Dr. Melis Palamar Onay

Mövenpick Hotel

İzmir

 

 

17.30 - 18.45 Panel 1

18.45 - 19.00 Kahve Molası

19.00 - 20.15 Panel 2

20.15 Yemek

 

29 Mayıs 2020  (Yaza Merhaba Toplantısı)

1 oturum: Anti-VEGF

Moderatör: Dr. Jale Menteş

Anti-VEGF ajanların farmakolojisi ve farmakodinamiği                     Dr. Mahmut Kaya

Retinal vasküler hastalıklarında anti-VEGF kullanımı                       Dr. Ebru Nevin Çetin

YBMD’da anti-VEGF kullanımı                                                          Dr. Jale Menteş

Yeni gelecek anti VEGF ajanlar                                                         Dr. Ali Osman Saatci

 

2. oturum: Vitreoretinal cerrahide güncel yaklaşımlar

Moderatör: Dr. Levent Karabaş

Lens dislokasyon cerrahisinde                               Dr. Aylin Karalezli

Vitreoretinal yüzey cerrahisinde                             Dr. Hakan Özdemir

Komplike dekolman cerrahisinde                           Dr. Levent Karabaş

Diabetik retina cerrahisinde                                    Dr. Serhad Nalçacı 

 

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

18 Eylül 2020

Gözlük seçiminin  püf noktaları

Moderatör:  Dr. Alp Alaluf

Çerçeve seçimi                                                     Dr. Vildan Öztürk

Cam  seçimi                                                          Dr. Alp Alaluf

Gözlük camı kaplamaları - güneş gözlükleri         Dr. Mehmet Özgür Zengin

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

23 Ekim 2020

Diabetik maküler ödemde güncel yaklaşım

Moderatör:  Dr. Süleyman Kaynak

Diabetik maküler ödem güncel görüntüleme: OKT ve OCTA                Dr. Sibel Kadayıfçılar

DMÖ’de termal lazer ve mikropulse lazer uygulamaları                        Dr. Cem Küçükerdönmez

DMÖ’de güncel enjeksiyon tedaviler                                                     Dr. Sema Oruç Dündar

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

 

ÖDÜLLÜ ASİSTAN SINAVI

Başlama saati 17.30

27 Kasım 2020

Çapraz bağlama

Moderatör:  Dr. Dilek Dursun Altınörs

Keratokonuste hasta seçimi         Dr.  Bora Yüksel 

ÇB-- Uygulama yöntemleri           Dr. Zeynep Özbek

ÇB ---Diğer uygulama alanları      Dr. Dilek Dursun Altınörs

Mövenpick Hotel

İzmir

18.30 - 19.30 Kokteyl Prolonge

19.30 - 21.30 Panel

25 Aralık 2020

Perioküler nörotoksin uygulamaları

Moderatör:  Dr. Meltem Söylev Bajin

Nörotoksin yapıları-etki mekanizmaları, kozmetik uygulamalar             Dr. Aylin Yaman

Kozmetik uygulamalarda komplikasyonlar ve önleme yöntemleri         Dr. Meltem Söylev Bajin 

Dolgu uygulamaları, komplikasyonları ve önleme yöntemleri                Dr. Pelin Kaynak 

Copyright © 2020, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | Irtibat

LookUs & Online Makale