TodNet
 


 

 


İrtibat Bilgileri
Şube Kurulları
Şube Bilimsel Toplantıları

TOD İZMİR ŞUBESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE DESTEĞİ KURALLARI

AMAÇ: TOD İzmir şubesine bağlı Göz hastalıkları Anabilim dalı ve Eğitim Araştırma kliniklerinde orjinal nitelikte laboratuar ve deneysel çalışma yürütmek isteyen dernek üyelerinin bilimsel araştırmalarına maddi destek sunmak

BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEĞİ UYGULAMASI:

1. Proje desteği için TOD İzmir şubesine bağlı dernek üyeleri başvurabilir.
2. Bilimsel araştırma desteği miktarı yılın ilk bilimsel gece toplantısında TOD İzmir şube başkanınca ilan edilir, destek için belirlenen miktar her yıl için yeniden  ilan edilir. Şube Yönetim Kurulu kararıyla destek miktarı değiştirilebilir veya iptal edilebilir.
3. Bir yıllık başvuru döneminde desteklenmeye değer en fazla 3 araştırma projesine bilimsel araştırma desteği verilir.
4. Başvurular  yılda bir  kez olacak şekilde yapılır.
5. Başvurular Eylül ayı bitiminde sonlandırılır ve ardından değerlendirilir.
6. Bu araştırma desteği 2016 yılı için 3 araştırma projesi ve her bir projeye 5000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL olarak belirlenmiştir. Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerinin Göz Hastalıkları Kliniklerinden bir yıl içinde en fazla 3 araştırma için başvuru yapılabilir.
7. Başvuru konusu araştırma için destek isteği, ilgili anabilim dalı ve klinik kurullarında belirlenip TOD İzmir şubesine verilmelidir. Bu husus proje ekinde yazılı olarak belgelendirilmelidir.
8. Başvuru yapılan araştırma için etik kurul onayı da gerekmektedir, proje için araştırma desteği kararı verilse bile etik kurul onayı olmaksızın ödeme yapılmaz.
9. Araştırmanın Türkiye'de yapılması ve orjinal nitelikte olması şarttır.
10. Araştırmaya 1. isim olarak katılacak kişi 40 yaşın altında olmalıdır.
11. Maddi destek özellikle laboratuar ve deneysel araştırmada kullanılan kimyasal maddelere , deney hayvanlarına, kitlere vs harcanmalı ve bu harcama dökümü madde madde proje içerisinde belirtilmelidir.
12. Proje başvurusu TÜBİTAK proje formatı örnek alınarak yazılmalıdır.
13. Yayın içeriğinde yayına destek olan TOD İzmir şubesinin desteği belirtilmelidir.
14. Desteklenen proje veya projelerin yurtiçi/yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanması veya yayın için kabulü sonrasında bir sonraki yıl için aynı kliniğin destek başvurusuna hakkı yeniden doğacaktır.
15. Araştırma ile ilgili harcamalara ödeme fatura ile belgelendirme sonrası yapılacaktır.
16. Araştırma projesinin desteklenmesi için başka herhangi bir kurumdan destek almamış olması gerekir.
17. Proje araştırmasının onaylanması durumunda 1. isim olan proje yürütücü yanında proje sorumlusu/danışmanı da TOD İzmir şubesine karşı sorumludur.
18. Başvuruların değerlendirilmesi ve desteklenmeye değer projelerin belirlenmesi, süre bitiminden sonraki tam katılımlı ilk yönetim kurulu toplantısında, proje başvurularında yönetim kurulundan biri varsa onun haricindeki diğer üyelerin tam katılımı ile yapılır. Destek kararı verilen projeler açıklanır.

 

2024 YILI TOD İZMİR ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAM

Ege Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

Konak / İzmir

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

26 Ocak 2024 Cuma     

Kapsül desteği olmayan olgularda GİL implantasyon teknikleri

Moderatör:    Dr. Bekir Sıtkı Aslan

        -Yamane Tekniği                                      Dr. Tansu Erakgün

-Skleral flepli GİL implantasyonu             Dr. Alper Ağca

-Skleral flepsiz GİL implantasyonu          Dr. Bekir Sıtkı Aslan

Ege Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

Konak / İzmir

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

23 Şubat 2024 Cuma

Refraksiyon muayenesinde dikkat edilecek noktalar

Moderatör: Dr. Alp Alaluf

  • Refraksiyon Muayenesi          Dr. Tuncay Küsbeci
  • Camlar ve gözlük çeşitleri       Dr. Mehmet Özgür Zengin
  • Mutsuz hastanın yönetimi       Dr. Alp Alaluf

Ege Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

Konak / İzmir

18.45 Kokteyl

19.45 Panel

22 Mart 2024 Cuma

Güncel Keratoplasti Teknikleri

Moderatör : Dr. İsmet Durak

- Penetran Keratoplasti        Dr. Zeynep Özbek

- DALK                                 Dr. Canan Aslı Utine

- DMEK                                 Dr. Özlem Evren Kemer

Ege Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

Konak / İzmir

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

 

26 Nisan 2024 Cuma 

Olgularla Maküler Ödem

Moderatörler : Dr. Filiz Afrashi ve Dr. Sema Oruç Dündar

 

Ege Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

Konak / İzmir

18.00 Kokteyl

19.00 Panel

31 Mayıs 2024 Cuma

Olgularla Nörooftalmolojik Hastalıklara Yaklaşım

Moderatörler : Dr. Nazife Sefi Yurdakul ve Dr. Feray Koç

2023 YILI TOD İZMİR ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAM

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Muhittin Erel Amfisi

Bornova / İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

20 Ocak 2023 Cuma

Özellikli Glokom Hastalarına Olgularla Yaklaşım

Moderatör: Dr. Üzeyir Günenç

- Psödoeksfoliasyonlu glokom olgularına yaklaşım                        Dr. Tolga Kocatürk

- Dar açılı glokom olgularına yaklaşım                                           Dr. Esin Başer

- Üveitik glokomlu olgulara yaklaşım                                              Dr. Gül Arıkan

- Terminal glokomlu olgulara yaklaşım                                            Dr. Fatih Özcura

Ege Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

Konak / İzmir

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

 

24 Şubat 2023 Cuma

Göz Kapağı Cerrahisinde Olgularla Komplikasyon Yöntemi

Moderatör : Dr. Şeyda Uğurlu

Dr. Yasemin Katırcıoğlu

Dr. Aylin Yaman

Dr. Meryem Altın Ekin

Dr. Şeyda Uğurlu

Ege Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

Konak / İzmir

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

31 Mart 2023 Cuma

Olgularla Enfeksiyöz Üveitlere Yaklaşım

Moderatör : Dr. Ali Osman Saatci

Dr. Sibel Kadayıfçılar

Dr. Melike Balıkoğlu Yılmaz

Dr. Ebru Nevin Çetin

Ege Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

Konak / İzmir

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

27 Nisan 2023 Perşembe

Konu: Her Yönüyle Oküler Biyometri

Moderatör: Dr. İsmet Durak

Biyometride temel prensipler ve formüller                Dr. Cumali Değirmenci

Biometride hata kaynakları ve püf noktaları             Dr. Hülya Bolu

Özellikli gözlerde biyometri                                       Dr. Uğur Ünsal

 

Ege Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

Konak / İzmir

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

25 Mayıs 2023 Perşembe

Olgularla Vitreomaküler Arayüzey Hastalıkları

Moderatör : Dr. Sema Oruç Dündar

- Maküler hole                               Dr. Sema Oruç Dündar

-Vitreomaküler Traksiyon              Dr. Erdinç Aydın

-Epiretinal Membran                      Dr. A. Taylan Öztürk 

Ege Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

Konak / İzmir

18.00 Kokteyl

19.00 Panel

16 Haziran 2023 Cuma / Yaza Merhaba Toplantısı

Moderatör: Dr. Sait Eğrilmez, Dr. Yonca Akova

19:00 - 19: 20  PANEL 1 – Kuru göz mekanizması, sınıflandırılması ve tanısal testler                                    

                        Dr. Bora Yüksel

19:20 - 19:40  PANEL 2 – Etiyolojide rol oynayan oküler ve sistemik hastalıklar, iatrojenik nedenler             

                        Dr. Melis Palamar Onay

TARTIŞMA

KAHVE ARASI

20:10 - 20:30   PANEL 3 – Topikal tedavi seçenekleri – Lubrikanlar / sterod ve diğer immsupresifler              

                         Dr. Sait Eğrilmez

20:30 - 20:50  PANEL 4 – Kuru gözde yeni tedavi seçenekleri ve yaklaşımlar                                                

                        Dr. Yonca Akova

TARTIŞMA

Ege Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

Konak / İzmir

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

27 Ekim 2023 Cuma

Her Yönüyle Pediatrik Kataraktlar

Moderatör: Dr. Tülin Berk

Cerrahi Endikasyon ve Zamanlama             Dr. Elif Demirkılınç Biler

Cerrahi Teknikler ve Lens Seçimi                 Dr. Fatih Mehmet Mutlu

Hasta Takibi ve Görsel Rehabilitasyon         Dr. Tülin Berk

Ege Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

Konak / İzmir

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

24 Kasım 2023 Cuma

Olgularla Şaşılık Cerrahisi

Moderatör :  Dr. Süheyle Köse

                    Dr. Seyhan Bahar Özkan

-Olgu sunumları 

Ege Üniversitesi

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

Konak / İzmir

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

22 Aralık 2023 Cuma

Her Yönüyle İntraoküler Malign Melanom

Moderatör:    Dr. Ayşe Yağcı

           Dr. Samuray Tuncer

           

 

2022 YILI TOD İZMİR ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAMI

İzmir

Panel başlama saati 20.00

25 Ocak 2022 Salı  – Webinar Toplantısı

YBMD’da görüntüleme yöntemleri

Moderatör: Dr. Jale Menteş

-FFA,İSYA,FAF                                             Dr. Sema Oruç Dündar

-OKT                                                             Dr. Mehmet Özgür Zengin

-OKTA                                                           Dr. Ali Osman Saatci

İzmir

Panel başlama saati 20.00

22 Şubat 2022 Salı  – Webinar Toplantısı

Olgularla oküler Yüzey Hastalıkları

Moderatör: Dr. İsmet Durak

-Topikal ilaçların oküler yüzey etkileri               Dr. Özlem Barut Selver

-Periferik ülseratif keratitler                              Dr. Sait Eğrilmez

-Graft versus host hastalığı                              Dr. Zeynep Özbek

İzmir

Panel başlama saati 20.00

29 Mart 2022 Salı – Webinar Toplantısı

Primer Açı Kapanması Glokomu

Moderatör: Dr. Halil Ateş

-Patogenez                                                         Dr. Mine Esen Barış                   

-Akut glokom krizi                                               Dr. Gül Arıkan

-Kronik dar açılı glokom                                     Dr. Tolga Kocatürk

İzmir

Panel başlama saati 20.00

26 Nisan 2022 Salı  – Webinar Toplantısı

Olgularla Optik Nöropatiler

Moderatör: Dr. Meltem Söylev Bajin

- Dr. Ömer Kartı

- Dr. Önder Üretmen

- Dr. Aylin Yaman

İzmir

Panel başlama saati 20.00

31 Mayıs 2022 Salı  – Webinar Toplantısı

Delici Göz Yaralanmaları

Moderatör: Dr. Cezmi Akkın

-Kapak ve lakrimal sistem yaralanmaları ve yönetimi         Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu

-Ön segment yaralanmaları ve yönetimi                              Dr. Hüseyin Mayalı

-Arka segment yaralanmaları ve yönetimi                           Dr. Tansu Erakgün

İzmir Mövenpick Otel

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

 

17 Haziran 2022  - Yaza Merhaba Toplantısı

Olgularla Vitreoretinal Cerrahi

Moderatörler: Filiz Afrashi - Nilüfer Koçak

 

 Wyndham İzmir Özdilek Otel ve Kongre Merkezi

23 - 25 Eylül 2022  -  34. Yaz Sempozyumu 

İyatrojenik Göz Hastalıkları ( Ders aldığım olgular, aldığım dersler)

Prof. Dr. F. Hakan Öner anısına

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Muhittin Erel Amfisi

Bornova / İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

21 Ekim 2022

Özellikli Olgularda Katarakt Cerrahisi

Moderatör: Dr. Sait Eğrilmez

(Küçük pupil, zonül dializli, travmatik, üveitli, yüksek miyop hastalar, Marfan, nanoftalmus, vitrektomize gözler)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Muhittin Erel Amfisi

Bornova / İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

25 Kasım 2022

Daibetik Maküler Ödem

Moderatör: Dr. Filiz Afrashi

-Etyopatogenez ve Sınıflama                       Dr. Muhammed Altınışık

-Klinik ve Görüntüleme                                 Dr. Serhad Nalçacı

-Anti-VEGF ve Diğer Tedavi Yaklaşımları     Dr. Mahmut Kaya  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Muhittin Erel Amfisi

Bornova / İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

23 Aralık 2022

Enfeksiyöz Keratitler

Moderatör: Dr. Zeynep Özbek

-Bakteriyel Keratitler                  Dr. Melis Palamar Onay

-Fungal Keratitler                       Dr. Hüseyin Mayalı

-Paraziter Keratitler                    Dr. Hüseyin Cem Şimşek

 

 

2021 YILI TOD İZMİR ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAMI

İzmir

Panel başlama saati 20.00

26 Ocak 2021 -  Webinar Toplantısı

Glokom şüphesi olan hastada tanı koyarken

Moderatör : Dr. Halil Ateş

Klinik muayeneme güvenirim?                 Dr. Halil Ateş

Görme alanına güvenirim?                       Dr. Suzan Güven Yılmaz

OKT ‘ye güvenirim?                                  Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu

İzmir

Panel başlama saati 20.00

23 Şubat 2021 -  Webinar Toplantısı

Oküler yüzey tümörleri

 Moderatör: Dr. Ayşe Yağcı

Bening tümörler                              Dr. Hüseyin Mayalı

Malign melanom                             Dr.  Ahmet Murat Sarıcı

Skuamöz hücreli tümörleri              Dr. Melis Palamar Onay

İzmir

Panel başlama saati 20.00

30 Mart 2021 Webinar Toplantısı

Anti-VEGF ajanlar

Oturum yöneticisi: Dr. Jale Menteş

Anti-VEGF ajanların farmakolojisi ve farmakodinamiği          Dr. Mahmut Kaya

Retinal vasküler hastalıklarında anti-VEGF kullanımı            Dr. Ebru Nevin Çetin

YBMD’da anti-VEGF kullanımı                                               Dr. Jale Menteş

Yeni gelecek anti VEGF ajanlar                                              Dr. Ali Osman Saatci

İzmir

Panel başlama saati 20.00

27 Nisan 2021 - Webinar Toplantısı

Vitreoretinal cerrahide güncel yaklaşımlar

Oturum yöneticisi: Dr Levent Karabaş

Lens dislokasyon cerrahisinde                  Dr. Aylin Karalezli

Vitreoretinal yüzey cerrahisinde                Dr. Hakan Özdemir

Komplike dekolman cerrahisinde              Dr. Levent Karabaş

Diabetik retina cerrahisinde                       Dr. Serhad Nalçacı 

İzmir

Panel başlama saati 20.00

25 Mayıs 2021 - Webinar Toplantısı

Perioküler nörotoksin ve dolgu uygulamaları

Oturum yöneticisi: Meltem Söylev Bajin

Nörotoksin yapıları-etki mekanizmaları, kozmetik uygulamalar              Dr. Aylin Yaman

Kozmetik uygulamalarda komplikasyonlar ve önleme yöntemleri           Dr. Meltem Söylev Bajin 

Dolgu uygulamaları, komplikasyonları ve önleme yöntemleri                  Dr. Pelin Kaynak  

İzmir

Panel başlama saati 20.00

26 Ekim 2021 Salı – Webinar Toplantısı

Refraktif Cerrahi Komplikasyonları ve Yönetimi

Moderatör: Dr. Mahmut Kaşkaloğlu

-PRK-LASEK komplikasyonları ve yönetimi          Dr. Bilgehan Asena Sezgin

-LASIK komplikasyonları ve yönetimi                     Dr. Serkan Biliş

-SMILE komplikasyonları ve yönetimi                    Dr. Bengü Köktekir Ekinci

İzmir

Panel başlama saati 20.00

30 Kasım 2021 Salı  – Webinar Toplantısı

Pediatrik Üveitler 

Moderatör: Dr. Pınar Çakar Özdal

-Çocukluk yaş grubunda Ön Üveitler                                        Dr. Suzan Güven Yılmaz

-Çocukluk yaş grubunda Orta Üveitler                                     Dr. Murat Hasanreisoğlu

-Çocukluk yaş grubunda Arka ve Panüveitler                          Dr. Mahmut Kaya

İzmir

Panel başlama saati 20.00

28 Aralık 2021 Salı  – Webinar

Çocuklarda Refraksiyon Muayenesi

Moderatör: Dr. Süheyla Köse

-Otorefraktometre- Retinoskopi? Püf noktaları                 Dr. Tuncay Küsbeci

- Çocuklarda gözlük reçetesi                                            Dr. Elif Demirkılınç Biler

- Çocukluk çağında miyopi progresyonu                           Dr. Tülin Berk   

 

 

2020 YILI TOD İZMİR ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAMI

Mövenpick Otel 

İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

 

31 Ocak 2020

Oküler cerrahi geçirmiş hastalarda katarakt cerrahisi  

Moderatör: Dr İsmet Durak

VRC sonrası Katarakt                                     Dr. Filiz Afrashi

Glokom Cerrahisi sonrası Katarakt                 Dr. Üzeyir Günenç

Kornea cerrahisi sonrası katarakt                    Dr. İsmet Durak 

Mövenpick Otel 

İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

28 Şubat 2020

Akılcı ilaç kullanımı- mikronütrisyon  Moderatrör: Cezmi Akkın

Makula hastalıklarında mikronütrisyon                   Dr. Özcan Kayıkçıoğlu

Oküler  yüzeyde mikronütrisyon                             Dr. Sait Eğrilmez

Glokomda mikronütrisyon                                       Dr. Tolga Kocatürk 

Mövenpick Otel 

İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

 27 Mart 2020  (COVİT – 19 nedeniyle ertelendi)

Glokom şüphesi olan hastada tanı koyarken

Moderatör : Dr. Halil Ateş

Klinik muayeneme güvenirim?                Dr. Halil Ateş

Görme alanına güvenirim?                      Dr. Suzan Güven Yılmaz

OKT ‘ye güvenirim?                                 Dr.  Şeyda Karadeniz Uğurlu

Mövenpick Otel 

İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

24 Nisan 2020    (COVİT – 19 nedeniyle ertelendi)

Oküler yüzey tümörleri 

 Moderatör: Dr. Ayşe Yağcı

Bening tümörler                              Dr. Hüseyin Mayalı

Malign melanom                             Dr.  Ahmet Murat Sarıcı

Skuamöz hücreli tümörleri              Dr. Melis Palamar Onay

Mövenpick Otel 

İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

29 Mayıs 2020  (Yaza Merhaba Toplantısı) (COVİT – 19 nedeniyle ertelendi) 

1 oturum: Anti-VEGF

Moderatör: Dr. Jale Menteş

Anti-VEGF ajanların farmakolojisi ve farmakodinamiği                     Dr. Mahmut Kaya

Retinal vasküler hastalıklarında anti-VEGF kullanımı                       Dr. Ebru Nevin Çetin

YBMD’da anti-VEGF kullanımı                                                          Dr. Jale Menteş

Yeni gelecek anti VEGF ajanlar                                                         Dr. Ali Osman Saatci

 

2. oturum: Vitreoretinal cerrahide güncel yaklaşımlar

Moderatör: Dr. Levent Karabaş

Lens dislokasyon cerrahisinde                               Dr. Aylin Karalezli

Vitreoretinal yüzey cerrahisinde                             Dr. Hakan Özdemir

Komplike dekolman cerrahisinde                           Dr. Levent Karabaş

Diabetik retina cerrahisinde                                    Dr. Serhad Nalçacı 

İzmir

Panel başlama saati 20.00

18 Eylül 2020 ( Covit-19 nedeniyle 20 Ekim 2020 tarihinde webinar olarak yapıldı)

Gözlük seçiminin  püf noktaları

Moderatör:  Alp Alaluf

Çerçeve seçimi                                                               Dr. Vildan Öztürk

Cam  seçimi                                                                    Dr. Alp Alaluf

Gözlük camı kaplamaları - güneş gözlükleri                   Dr. Mehmet Özgür Zengin

İzmir

Panel başlama saati 20.00

23 Ekim 2020 (Covit-19 nedeniyle 30 Kasım 2020 tarihinde webinar olarak yapıldı)

Diabetik maküler ödemde güncel yaklaşım

Moderatör:  Dr. Süleyman Kaynak

Diabetik maküler ödem güncel görüntüleme: OKT ve OCTA       Dr. Sibel Kadayıfçılar

DMÖ’de termal lazer ve mikropulse lazer uygulamaları              Dr. Cem Küçükerdönmez

DMÖ’de güncel enjeksiyon tedaviler                                            Dr. Sema Oruç Dündar

İzmir

Panel başlama saati 20.00

27 Kasım 2020 (Covit-19 nedeniyle 29 Aralık 2020 tarihinde webinar olarak yapıldı)

Çapraz bağlama

Moderatör:  Dr. Dilek Dursun Altınörs

Keratokonuste hasta seçimi       D r.  Bora Yüksel 

ÇB-- Uygulama yöntemleri          Dr. Zeynep Özbek

ÇB ---Diğer uygulama alanları     Dr. Dilek Dursun Altınörs

İzmir

Panel başlama saati 20.00

25 Aralık 2020 (COVİT – 19 nedeniyle ertelendi)

Perioküler nörotoksin uygulamaları

Moderatör:  Dr. Meltem Söylev Bajin

Nörotoksin yapıları-etki mekanizmaları, kozmetik uygulamalar            Dr.  Aylin Yaman

Kozmetik uygulamalarda komplikasyonlar ve önleme yöntemleri         Dr. Meltem Söylev Bajin 

Dolgu uygulamaları, komplikasyonları ve önleme yöntemleri                Dr. Pelin Kaynak

 

 

 

2019 YILI TOD İZMİR ŞUBESİ BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAMI

Mövenpick Otel 

İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

25 OCAK 2019 Cuma

Glokomun Cerrahi Tedavisinde Güncel Tercihler

Moderatör:    Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç 

Lazerler:                                                                              Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç

Cerrahi İmplantlar:                                                              Dr. Halil Ateş

Konjenital Glokom Cerrahisinde Güncel Yaklaşım:             Dr. Gül Arıkan

Mövenpick Otel 

İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

22 ŞUBAT 2019 Cuma

Diyabetik Retinopatide İntravitreal Enjeksiyon Yaklaşımı

Moderatör: Dr. Jale Menteş

Hasta Yoğunluğu ve Değişen Tedavi Yaklaşımları:          Dr. Filiz Afrashi

Teknik ve Komplikasyonlar:                                              Dr. Ferit Hakan Öner

Uluslararası Rehberler ve İlaç Seçimleri:                         Dr. İmren Akkoyun

Mövenpick Otel 

İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

29 MART 2019 Cuma

Katarakt Cerrahisinde Teknolojik Gelişmeler

Moderatör: Dr. Mahmut Kaşkaloğlu

Biyometri ve Göz İçi Lenslerde Gelişmeler:                        Dr. Akif Özdamar

Cerrahide Teknolojik Gelişmeler:                                         Dr. Mahmut Kaşkaloğlu

Teknolojiye Rağmen Katarakt Cerrahisinde Mutsuz Hasta: Dr. Aylin Yaman

Mövenpick Otel 

İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

26 NİSAN 2019 Cuma

Diplopili Hastaya Yaklaşım

Moderatör: Dr. Süheyla Köse

Diplopinin Ortaya Çıkarılması:            Dr. Nazife Sefi Yurdakul

Klinik Bulgular:                                    Dr. Süheyla Köse

Tedavi Seçenekleri:                             Dr. Seyhan Bahar Özkan

Mövenpick Otel 

İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

24 MAYIS 2019 Cuma

Konjonktivitler

Moderatör: Dr. Mehmet Ergin

Bakteriyel Konjonktivitler:   Dr. Ziya Ayhan

Allerjik Konjonktivitler:        Dr. Canan Aslı Utine

Viral Konjonktivitler:            Dr. Özlem Barut Selver

 

27 – 29 Eylül 2019  /  32. YAZ SEMPOZYUMU

Mövenpick Otel 

İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

25 EKİM 2019 Cuma

Keratokonus Tedavisi

Moderatör: Dr. Tomris Şengör

Kontakt Lensler:           Dr. Tomris Şengör

Çapraz Bağlama:          Dr. Mustafa Kamil Bilgihan

Cerrahi:                         Dr. Afsun Şahin

Mövenpick Otel 

İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

29 KASIM 2019 Cuma

Vitreoretinal Cerrahi

Moderatör: Dr. Cezmi Akkın

Olgularla Vitreoretinal Ara Yüzey Hastalıklarında Cerrahi:    Dr. Murat Karaçorlu

Ön Segment Cerrahilerinin Vitreoretinal Sonuçları:               Dr. Kaan Ünlü

Olgularla Pediyatrik Retina Dekolmanlarında Cerrahi:          Dr. Şengül Özdek

Mövenpick Otel 

İzmir 

18.30 Kokteyl

19.30 Panel

20 ARALIK 2019 Cuma

Oftalmoloji ve Teknoloji

Moderatör: Dr. Süleyman Kaynak

Retinada Yeni İlaçlar, İlaç Teknolojisinde Gelişmeler:                   Dr. Süleyman Kaynak       

Yapay Zeka ve Retina:                                                                  Dr. Bora Eldem

Bilgisayar Teknolojilerine Dayalı Sistemler ve Yeni Gelişmeler:    Dr. Emin Özmert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | İrtibat

LookUs & Online Makale