TodNet
 


 

 


TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ONAM FORMLARI

Listede yer alan onam formlarının onam gerektirebilecek tüm diagnostik ve cerrahi işlemleri kapsaması söz konusu değildir. Mevcut olanların içerikleri ideale en yakın formlar olup hukuki zeminde net sonuçlar vadetmemektedir. Sitemizde bulunan taslak onam formu hastalarınızın klinik durumuna göre tekrar düzenlenip kullanılabilir. Bu süreç tamamen hekimin sorumluluğundadır.

ONAM FORMU ALMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
COVID-19 (KORONAVİRÜS) PANDEMİSİNİN YARATTIĞI RİSKLER EK BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU
KONTAKT LENS ONAM FORMU
AÇIK GÖZ VE GÖZ KAPAĞI YARALANMALARI ONAM FORMU
GLOKOM AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
LAZER İRİDOTOMİ İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
LAZER TRABEKÜLOPLASTİ İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
‘MİYOPİ KONTROLUNDA DÜŞÜK DOZ ATROPİN DAMLA TEDAVİSİ’ AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
SETON AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
SİKLODESTRÜKSİYON AMELİYATLARI İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
MİKRO JEL İMPLANT İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
KATARAKT CERRAHİSİ VE GÖZ İÇİ LENS İMPLANTASYONU AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
LAZER REFRAKTİF CERRAHİ ONAM FORMU İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
PARS PLANA LENSEKTOMİ (ve/veya GÖZ İÇİ LENS İMPLANTASYONU) AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
KORNEA ÇAPRAZ BAĞLAMA TEDAVİSİ İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU
KORNEA NAKLİ AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
PENETRAN GÖZ YARALANMASI ONARIMI CERRAHİSİ AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
EKZENTERASYON AMELİYATLARI İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
INTRAOKÜLER TÜMÖR FOTODİNAMİK TEDAVİ İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
İKİNCİL SOKET İMPLANTI YERLEŞTİRİLMESİ AMELİYATLARI İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
KONJONKTİVA TÜMÖRÜ AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
INTRAOKÜLER TÜMÖR İÇİN RETİNA LAZER FOTOKOAGULASYONU - TRANSPUPİLLER TERMOTERAPİ (TTT) İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
İNTRAOKÜLER TÜMÖR PARS PLANA VİTREKTOMİ AMELİYATI VE İRİDOSİKLEKTOMİ İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATI için AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
ENÜKLEASYON-EVİSSERASYON İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
GÖZ KAPAĞI CERRAHİSİ İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
ORBİTA CERRAHİSİ İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
PTERJIUM CERRAHİSİ İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
GÖZYAŞI YOLLARI SİLİKON ENTÜBASYONU İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
SONDALAMA İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
TARSORAFİ İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
BOTOKS ONAM FORMU
DOLGU ONAM FORMU
FUNDUS (GÖZ DİBİ) ANJİOGRAFİSİ için AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
FOTODİNAMİK TEDAVİ için AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
RETİNA LASER FOTOKOAGULASYONU İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
GÖZ İÇİ ENJEKSİYON İŞLEMİ İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
PARS PLANA VİTREKTOMİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
PNÖMATİK RETİNOPEKSİ AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
PREMATÜRE RETİNOPATİSİNDE (ROP) LAZER TEDAVİSİ veya GÖZ İÇİ İLAÇ ENJEKSİYONU TEDAVİSİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA FORMU
SİLİKON ALINMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
SKLERAL ÇÖKERTME AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
ŞAŞILIK TEDAVİSİ İÇİN BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
ŞAŞILIK AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
OPTİK SİNİR KILIFI DEKOMPRESYONU İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
SİSTEMİK STEROİD TEDAVİSİ İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU
TEMPORAL ARTER BİYOPSİSİ İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Onam formlarını bilgisayarınıza indirebilmek için, dilediğiniz onam formunun üzerine gelip
sağ tıklayınız ve "Hedefi Farklı Kaydet" seçeneğini seçiniz.
Copyright © 2024, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | İrtibat

LookUs & Online Makale