TodNet
 


 

 

Geçmiş Dönem Bal-Bak-Esat Işık Kursu / Geçmiş Bal-Bak Toplantıları

Toplantı Adı Şube - Birim Tarih Yer Konu Web Sayfası
TOD Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 8-10 Temmuz 2011 EÜTF, Bornova - İzmir ORR http://www.todnet.org/ORR-YazOkulu2011/
TOD 2. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 2-4 Mart 2012 İzmir ORR http://www.todnet.org/RehabilitasyonKursu2012/
TOD 3. Esat Işık Uygulamalı ORR Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 29-30 Eylül 2012 Ege Üniversitesi, İzmir ORR http://www.todnet.org/orr2012yaz/
TOD 4. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 16-17 Mart 2013 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir ORR http://www.todnet.org/orr2013/
TOD 5. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 28-29 Eylül 2013 Ege Üniversitesi, İzmir ORR http://www.todnet.org/orr2013-2/
TOD 6. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 5-6 Nisan 2014 İzmir ORR http://todnet.org/orr2014/
TOD 7. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 27-28 Eylül 2014 İzmir ORR http://www.todnet.org/orr2014-2/
TOD 8. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 28-29 Mart 2015 İzmir ORR http://www.todnet.org/orr2015/
TOD 9. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 2-4 Ekim 2015 İzmir ORR http://todnet.org/orr2015-2/
TOD 10. Esat Işık Optik Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Uygulamalı Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 18-20 Mart 2016 Ege Üniversitesi ORR http://todnet.org/ORR2016/
TOD 11. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 7-9 Ekim 2016 Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi - Safranbolu / Karabük ORR http://todnet.org/orr2016-2/
TOD 12. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 9-11 Aralık 2016 Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Merkezi- İstanbul ORR http://todnet.org/orr2016-3/
Glokom Beceri Aktarım Kursu 1: Glokom tanısında ve tedavinin yönlendirilmesinde görme alanından nasıl faydalanacağız? Glokom Beceri Aktarım Programları (BAP) 1 18 Şubat 2017 TODEM Glokom http://todnet.org/glokombap1/
Glokom Cerrahisi Beceri Aktarım Laboratuarı 1 Glokom 4 Mart 2017 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Glokom Cerrahisi http://todnet.org/glokombal1/
TOD 13. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 25-26 Mart 2017 Ankara Üniversitesi Görme Araştırmaları Ve Az Görme Rehabilitasyon Merkezi ORR http://todnet.org/orr2017/
BAK - 1: Sivil ve Askeri Sağlık Kurulları Sorun ve Çözümleri Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 25 Mart 2017 TODEM Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji http://www.todnet.org/otmbap1/
BAK - 1: Kuru Göz Tanı ve Tedavisinde Yaklaşım Kornea ve Oküler Yüzey Beceri Aktarım Programları 01 Nisan 2017 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey http://www.todnet.org/korneabap1/
BAK - 2: Kornea Topografisi Kornea ve Oküler Yüzey Beceri Aktarım Programları 02 Nisan 2017 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey http://www.todnet.org/korneabap2/
BAL - 1: Ön Segment Cerrahisinde Kornea Sütürasyon Teknikleri Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi 22 Nisan 2017 TODEM Katarakt ve Refraktif Cerrahi http://www.todnet.org/krcbap1/
BAK - 1: Bilimsel Makale Yazımı Türk Oftalmoloji Derneği Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu 23 Nisan 2017 TODEM TOD-GO http://todnet.org/GoBap1/
BAK - 2 : Glokom Tanı ve Tedavisinde OCT'den Nasıl Faydalanacağız?

Glokom Beceri Aktarım Programları 3

29 Nisan 2017 TODEM Glokom http://todnet.org/glokombap2
BAK - 1: Temel Vitreo-Retinal Cerrahi Teknikler Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi 6 Mayıs 2017 TODEM Vitreo-Retinal Cerrahi http://todnet.org/VrcBak1/
Tıbbi Retina Birimi Beceri Aktarım Programları BAK-1:Optik Koherans Tomografi (OKT) Tıbbi Retina 13 Mayıs 2017 TODEM Optik koherens tomografi (OKT) http://www.todnet.org/trbap1/
BAK - 1: Temel Şaşılık Muayene Yöntemleri Temel Şaşılık Muayene Beceri Aktarım Kursu 14 Mayıs 2017 TODEM Temel Şaşılık Muayene http://todnet.org/sasilikbak/
14. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 3-4 Haziran 2017 TODEM Optik, refraksiyon, az görme rehabilitasyonu teorik ve pratik kurs http://todnet.org/orr2017-2/
BAL - 1: Temel Keratoplasti Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 11 Haziran 2017 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey http://todnet.org/KorneaBAL1/
BAK: Nöro-oftalmoloji Muayene Yöntemleri Nöro-Oftalmoloji Birimi 11 Haziran 2017 TODEM Nöro-Oftalmoloji http://todnet.org/NorooftalmolojiBak/
KRCB BAL-2: Göz İçi Sütürasyon Teknikleri Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi 8-9 Temmuz 2017 TODEM Katarakt ve Refraktif Cerrahi http://todnet.org/krcbal2/
Şaşılık BAK-2: Temel Şaşılık Muayene Yöntemleri Beceri Aktarım Kursları Şaşılık Birimi 16 Temmuz 2017 TODEM Temel Şaşılık Muayene http://www.todnet.org/sasilikbak2/
KRCB BAL-3:Femtosaniye Laser ile Korneal Flep, Kornea içi tünel ve arkuat insizyon kesileri oluşturulması Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi 22-23 Temmuz 2017 TODEM Katarakt ve Refraktif Cerrahi http://www.todnet.org/krcbal3/
KRC BAK2: Korneal Refraktif Cerrahi Geçirmiş Olgularda Göziçi Lens Gücü Hesaplama Yöntemleri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 19 Ağustos 2017 TODEM Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi http://todnet.org/krcbak2/
BAK: Temel Kontakt Lens Pratik Uygulama Kontakt Lens Birimi 9 Eylül 2017 TODEM Kontakt Lens Birimi http://www.todnet.org/BAK_KontaktLensTemel/
Oküler Enfeksiyonlarda Antimikrobiyal Kullanım İlkeleri
Oküler Enfeksiyonlarda İlaç Hazırlama ve Uygulama / Örnek Alma ve Mikrobiyolojik Tanı
Oküler Enfeksiyonlar Birimi 10 Eylül 2017 TODEM Oküler Enfeksiyonlar Birimi http://todnet.org/OEBakBal/
Glokom cerrahisi sonuçlarını nasıl iyileştirebiliriz? Glokom 16 Eylül 2017 TODEM Glokom cerrahisi http://www.todnet.org/glokombak3/
BAL 2: Glokom cerrahisine giriş Glokom 17 Eylül 2017 TODEM Glokom cerrahisi http://www.todnet.org/glokombal2/
BAK -3: Keratitli olgularda pratik yaklaşım Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 30 Eylül 2017 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey http://www.todnet.org/KorneaBak3/
BAK4: Kornea Topografisi Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 1 Ekim 2017 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey http://www.todnet.org/KorneaBak4/
TOD OPC BAK -1: Tiroid oftalmopati Oküloplastik Cerrahi 7 Ekim 2017 TODEM Oküloplastik Cerrahi http://todnet.org/OPCBak/
BAK2: Temel Vitreoretinal Cerrahi Teknikleri Vitreo-Retinal Cerrahi 8 Ekim 2017 TODEM Vitreo-Retinal Cerrahi http://todnet.org/vrcbak2/
BAK3: Ekzotropyalı hastaya yaklaşım Şaşılık Birimi 14 Ekim 2017 TODEM Şaşılık http://todnet.org/sasilikBak3/
BAL3: Glokom Cerrahisine Giriş Glokom 14 Ekim 2017 ANKARA Glokom Cerrahisi http://todnet.org/glokombal3/
Tıpta Uzmanlık Eğitici Eğitimi - Etkin ve Doğru Sunumun Önemi Eğiticinin Eğitimi Kursu 4-5 Kasım 2017 TODEM Eğiticinin Eğitimi http://todnet.org/EgiticininEgitimiBak/
BAK4: Temel Şaşılık Muayene Yöntemleri Şaşılık Birimi 11 Kasım 2017 TODEM Şaşılık http://todnet.org/SasilikBak4/
16. ve 17. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursları Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 25-26 Kasım 2017 İzmir - Bornova ORR http://www.todnet.org/orr2017-3/
Elektrodiagnostik Tetkikler Nasıl Uygulanır, Nasıl Yorumlanır ? Elektrodiagnostik Birimi 02 Aralık 2017 TODEM Elektrodiagnostik http://todnet.org/ElektrodiagnostikBak1/
Kontakt Lenslerde İleri Uygulamalar Kontakt Lens Birimi 09 Aralık 2017 TODEM Kontakt Lens Birimi http://www.todnet.org/KLBak2/
Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri (FFA,İCGA,OKT,OKTA) Tıbbi Retina Birimi 14 Ocak 2018 Adana Tıbbi Retina Birimi http://todnet.org/RetinaBirimiAdanabak/
Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri (FFA,İCGA,OKT,OKTA) Tıbbi Retina Birimi 13 Ocak 2018 Ankara Tıbbi Retina Birimi http://todnet.org/RetinaBirimiAnkaraBak/
Temel Kornea Sütürasyon Teknikleri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 27 Ocak 2018 TODEM Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi http://www.todnet.org/KRCBal_27Ocak/
Temel Kornea Sütürasyon Teknikleri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 28 Ocak 2018 TODEM Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi http://www.todnet.org/KRCBal_28Ocak/
BAK 7: Kornea Topografisi Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 18 Şubat 2018 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey http://todnet.org/korneaBAK7/
İris Kıskaçlı Lens İmplantasyonu Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 25 Şubat 2018 TODEM Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi http://todnet.org/KRCBal_25Subat/
Bal: SMILE Nasıl Yaparız? Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 3 Mart 2018 TODEM Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi http://todnet.org/KRCBal_03Mart/
Bal: Kapak Hastalıkları - Oküloplastik Cerrahi Kadavra Kursu Oküloplastik Cerrahi Birimi 03-04 Mart 2018 Bahçeşehir Üniversitesi Oküloplastik Cerrahi http://todnet.org/opcbal/
Bal: SMILE Nasıl Yaparız? Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 04 Mart 2018 TODEM Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi http://todnet.org/KRCBal_04Mart/
Bak: Olgularla Retina Hasstalıklarında Multimodal Görüntüleme Yöntemleri ve OKTA Tıbbi Retina Birimi 10 Mart 2018 TODEM Tıbbi Retina Birimi http://www.todnet.org/TibbiRetinaBak/
Bak 8: Keratitli Olgularda Pratik Yaklaşım Kornea ve Oküler Yüzey 24 Mart 2018 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey http://todnet.org/korneaBAK8/
Bal 2: Temel Keratoplasti Kornea ve Oküler Yüzey 25 Mart 2018 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey http://todnet.org/korneaBAL2/
STL (BAL 4): Introduction to Glaucoma Surgery Glokom 31 Mart 2018 TODEM Glokom Birimi http://todnet.org/Glokombal4/
Bak 2: Göz Cerrahisinde Enfeksiyon Kaynakları ve Önlemleri Oküler Enfeksiyonlar Birimi 01 Nisan 2018 TODEM Oküler Enfeksiyonlar http://todnet.org/oebak2/
BAL: İntravitreal enjeksiyon teknikleri ve komplikasyonları Tıbbi Retina Birimi 14 Nisan 2018 TODEM İstanbul Tıbbi Retina Birimi http://www.todnet.org/TibbiRetinaBal/
BAK: Nöro-oftalmoloji Muayene Yöntemleri II – Göz Hareketleri Muayenesi Nöro-oftalmoloji Birimi 14 Nisan 2018 TODEM Ankara Nöro-oftalmoloji Birimi http://todnet.org/Norooftalmoloji_14Nisan/
BAK:Temel Şaşılık Muayene Yöntemleri Şaşılık Birimi 15 Nisan 2018 TODEM İstanbul Şaşılık Birimi http://todnet.org/SasilikBak_15Nisan/
18. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursları Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 28-29 Nisan 2018 Ankara ORR http://todnet.org/orr2018/
Elektrodiagnostik Tetkikler Nasıl Uygulanır, Nasıl Yorumlanır ? Elektrodiagnostik Birimi 05 Mayıs 2018 TODEM İstanbul Elektrodiagnostik Birimi  http://todnet.org/ElektrodiagnostikBak2018/
Orbita Hastalıklarında Görüntüleme Oküloplastik Cerrahi Birimi 06 Mayıs 2018 TODEM Ankara Oküloplastik Cerrahi http://todnet.org/opcbak_06mayis/
BAK: Ezotropyalar Şaşılık Birimi 26 Mayıs 2018 TODEM İstanbul Şaşılık Birimi http://todnet.org/SasilikBak_26Mayis/
BAK: Glokom Tanısında ve Tedavinin Yönlendirilmesinde Tanısal Testlerden Nasıl Faydalanacağız? Glokom Birimi 27 Mayıs 2018 TODEM Ankara Glokom Birimi http://www.todnet.org/glokombak_27mayis/
BAK: Refraktif Cerrahi Öncesi Kornea Topografisi Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 03 Haziran 2018 TODEM İstanbul Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi http://todnet.org/KRCBak_3Haziran/
BAK: Üveitte Multimodal Görüntülemenin Tanı ve İzlemdeki Yeri Uvea-Behçet Birimi 09 Haziran 2018 TODEM İstanbul Uvea-Behçet Birimi http://www.todnet.org/UveaBehcet_BAK/
BAK 9: Oküler Yüzey Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 10 Haziran 2018 TODEM Ankara Kornea ve Oküler Yüzey http://www.todnet.org/KorneaBak_10Haziran/
BAL 5: Golokom Cerrahisine Giriş Glokom Birimi 10 Haziran 2018 TODEM İstanbul Glokom Birimi http://todnet.org/glokomBal5/
BAK: Kontakt Lenslerde Temel Uygulamalar Kontakt Lens 23 Haziran 2018 TODEM Ankara Kontakt Lens Birimi http://todnet.org/KontaktLensKursu2018/
BAK: Vertikal Şaşılıklar Şaşılık Birimi 15 Eylül 2018 TODEM Ankara Şaşılık Birimi http://todnet.org/SasilikBak_15Eylul/
BAL: Blefaritler Oküler Enfeksiyonlar Birimi 16 Eylül 2018 TODEM İstanbul Oküler Enfeksiyonlar Birimi http://todnet.org/oebal_16eylul/
BAK 10: Oküler Yüzey İnflamatuvar Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 29 Eylül 2018 TODEM Ankara Kornea ve Oküler Yüzey http://todnet.org/KorneaBak10/
BAK 11: Kornea Ektazilerinde Çapraz Bağlama Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 30 Eylül 2018 TODEM Ankara Kornea ve Oküler Yüzey http://todnet.org/KoyBak_30Eylul/
BAK: Temel Şaşılık Muayene Yöntemleri Şaşılık Birimi 06 Ekim 2018 TODEM Ankara Şaşılık Birimi http://todnet.org/SasilikBak_06Ekim/
BAK: Kontakt Lenslerde İleri Uygulamalar Kontakt Lens Birimi 06 Ekim 2018 TODEM İstanbul Kontakt Lens Birimi http://todnet.org/KontaktLensBAK_6Ekim/
BAK 3: Perioküler kozmetik yaklaşımlar: Botulinum Toksin ve Dolgu uygulamaları Oküloplastik Cerrahi Birimi 07 Ekim 2018 TODEM İstanbul Oküloplastik Cerrahi http://todnet.org/OPCBak3/
19. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursları Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 13-14 Ekim 2018 Ankara ORR http://todnet.org/orr2018-2/
BAL: Göz İçi Sütürasyon Teknikleri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 20-21 Ekim 2018 TODEM İstanbul Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi http://todnet.org/KRCBal_20-21Ekim/
BAK 12: Keratitli Olgularda Yaklaşım Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 21 Ekim 2018 TODEM Ankara Kornea ve Oküler Yüzey http://todnet.org/koybak12/
BAK 13: Lamellar Kornea Cerrahileri Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 04 Kasım 2018 TODEM Ankara Kornea ve Oküler Yüzey http://todnet.org/koybak13/
BAK: Temel Vitreoretinal Cerrahi Teknikleri Vitreo-Retinal Cerrahi 24 Kasım 2018 TODEM Ankara Vitreo-Retinal Cerrahi http://todnet.org/vrcbak_24Kasim/
BAK: Perioküler Kozmetik Yaklaşımlar: Botulinum Toksin ve Dolgu Uygulamaları Oküloplastik Cerrahi Birimi 02 Aralık 2018 TODEM Ankara Oküloplastik Cerrahi http://todnet.org/OPCBak_02aralik/
BAK: İleri Vitreoretinal Cerrahi : Retina Dekolmanı Cerrahisi Vitreo-Retinal Cerrahi 08 Aralık 2018 TODEM Ankara Vitreo-Retinal Cerrahi http://todnet.org/vrcbak_8Aralik/
BAK: Nörooftalmolojide Görüntüleme Yöntemleri Nöro-oftalmoloji Birimi 08 Aralık 2018 TODEM İstanbul Nöro-oftalmoloji Birimi http://todnet.org/nobak_8aralik/
BAK: Nörooftalmolojide OCT Nöro-oftalmoloji Birimi 16 Aralık 2018 TODEM Ankara Nöro-oftalmoloji Birimi http://todnet.org/nobak_16aralik/
BAK: Glokom Tanı ve Tedavisinde Yol Haritamız - Olgularla Yaklaşım Glokom Birimi 09 Şubat 2019 TODEM Ankara Glokom Birimi http://www.todnet.org/GlokomBak_09subat/
BAK: Üveitte Klinik ve Görüntüleme Eşliğinde Tanı Uvea-Behçet Birimi 16 Şubat 2019 TODEM Ankara Uvea-Behçet Birimi http://todnet.org/UveaBehcet_16Subat/
BAK5: Perioküler Kozmetik Yaklaşımlar: Botulinum Toksin ve Dolgu Uygulamaları Oküloplastik Cerrahi Birimi 24 Şubat 2019 TODEM Bursa Oküloplastik Cerrahi http://todnet.org/opcbak_24subat/
BAL: Glokom Cerrahisine Giriş Glokom Birimi 02 Mart 2019 TODEM İstanbul Glokom Birimi http://www.todnet.org/GlokomBal_02Mart/
BAL: Glob Yaralanmalarında Uygulamalı Süturasyon Teknikleri Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 03 Mart 2019 TODEM İstanbul Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji http://www.todnet.org/otmbap2/
Akademik Yaşam Klavuzu 1 TOD Genç Oftalmologlar Grubu 23 Mart 2019 TODEM Ankara TOD Genç Oftalmologlar http://www.todnet.org/akademikbak1/
BAK 14: Oküler Yüzey İnflamatuvar Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 24 Mart 2019 TODEM Bursa Kornea ve Oküler Yüzey http://todnet.org/KoyBak14/
BAK: Güncel Sağlık Kurulu Raporları Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 13 Nisan 2019 TODEM Ankara Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji http://www.todnet.org/otmbap3/
TOD 20. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursları Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 27-28 Nisan 2019 Ankara ORR http://www.todnet.org/orr2019/
BAK: Glokom tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar Glokom Birimi 04 Mayıs 2019 TODEM İzmir Glokom Birimi http://todnet.org/glokombak_04mayis/
BAK: Skleral Çökertme (A'dan Z'ye) Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi 04 Mayıs 2019 TODEM İstanbul Vitreo-Retinal Cerrahi http://www.todnet.org/VRCBak_4Mayis/
BAK: Perioküler kozmetik yaklaşımlar: Botulinum Toksin ve Dolgu uygulamaları Oküloplastik Cerrahi Birimi 05 Mayıs 2019 TODEM İzmir Oküloplastik Cerrahi http://todnet.org/opcbak_05mayis/
TOA | Skills Transfer Course Aesthetic Eyelid Surgery and Periorbital Rejuvenation Video Course 18 Mayıs 2019 Hilton Istanbul Bosphorus   http://www.todnet.org/tsoprscourse2019/
BAK: Bakteriyel Keratitler Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 18 Mayıs 2019 TODEM İzmir Kornea ve Oküler Yüzey http://www.todnet.org/KoyBak15/
Akademik Yaşam Klavuzu 2 TOD Genç Oftalmologlar Grubu 18 Mayıs 2019 TODEM İstanbul TOD Genç Oftalmologlar http://www.todnet.org/akademikbak2/
BAK: Oküler Travmada Vitreoretinal Cerrahi Yaklaşımlar Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi 25 Mayıs 2019 TODEM Ankara Vitreo-Retinal Cerrahi http://todnet.org/VRCBak_25Mayis/
BAK: Kontakt Lenslerde Temel Uygulamalar Kontakt Lens Birimi 25 Mayıs 2019 TODEM İstanbul Kontakt Lens http://www.todnet.org/kontaktlensbak_25mayis/
BAK: Refraktif Cerrahide Kornea Topografisi Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 25 Mayıs 2019 TODEM İzmir Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi http://todnet.org/KRCBak2019/
BAK: Refraksiyon Muayenesi ve Az Görme Rehabilitasyonunda İpuçları Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 26 Mayıs 2019 TODEM İzmir ORR http://todnet.org/orr2019-2/
BAK: Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri Tıbbi Retina Birimi 29 Haziran 2019 TODEM Ankara Tıbbi Retina http://todnet.org/TRBak_29HaziranAnkara/
BAK: Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri Tıbbi Retina Birimi 29 Haziran 2019 TODEM İstanbul Tıbbi Retina http://todnet.org/TRBak_29HaziranIstanbul/
BAK: Şaşılıkta Temel Muayene Yöntemleri Şaşılık Birimi 07 Eylül 2019 TODEM Ankara Şaşılık https://todnet.org/SasilikBak_07Eylul/
BAK: Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri Tıbbi Retina Birimi 14 Eylül 2019 TODEM İzmir Tıbbi Retina https://todnet.org/TRBak_14Eylul/
BAK: Ön Segmentte Temel ve Klinik Araştırma Nasıl Planlarım? Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 21 Eylül 2019 TODEM Ankara Kornea ve Oküler Yüzey https://todnet.org/koybak_21eylul/
BAK: Glokom Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Glokom Birimi 21 Eylül 2019 Gaziantep Glokom Birimi https://todnet.org/glokombak_21eylul/
BAK: Kornea ve Oküler Yüzey Viral Enfeksiyonlarında Tanı, Ayırıcı Tanı ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 22 Eylül 2019 TODEM İstanbul Kornea ve Oküler Yüzey https://todnet.org/KoyBak_22Eylul/
BAK: Şaşılıkta Temel Muayene Yöntemleri Şaşılık Birimi 05 Ekim 2019 TODEM İstanbul Şaşılık Birimi https://todnet.org/sasilikbak_5ekim/
BAK: Ptozis Cerrahisi Oküloplastik Cerrahi Birimi 06 Ekim 2019 TODEM Ankara Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/OPCBak_06Ekim/
BAK: Refraksiyon Muayenesinin İpuçları Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 06 Ekim 2019 TODEM İstanbul ORR https://todnet.org/orr2019-3/
BAK: Rutinde Sık Kullanılan Sağlık Kurulu Raporları ve Açık Glob Travmalarına Yaklaşım Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 06 Ekim 2019 TODEM Bursa Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji https://todnet.org/otmbak_06ekim/
BAK: Elektrodiagnostik Tetkikler Nasıl Uygulanır, Nasıl Yorumlanır? Elektrodiagnostik Birimi 12 Ekim 2019 TODEM Ankara Elektrodiagnostik https://www.todnet.org/ElektrodiagnostikBak2019/
10. Göz Hemşireliği Kursu Göz Hemşireliği 13 Ekim 2019 TODEM İstanbul Göz Hemşireliği https://todnet.org/gozhemsireligi_13Ekim/
BAK: Kontakt Lenslerde İleri Uygulamalar Kontakt Lens Birimi 19 Ekim 2019 TODEM Ankara Kontakt Lens https://todnet.org/kontaktLensBak_19ekim/
BAK: Şaşılıkta Temel Muayene Yöntemleri Şaşılık Birimi 19 Ekim 2019 TODEM İzmir Şaşılık Birimi https://todnet.org/SasilikBak_19ekim/
BAL: Glokom Cerrahisi Glokom Birimi 19 Ekim 2019 TODEM İstanbul Glokom Birimi https://todnet.org/glokombal_19ekim/
BAL: Glob Yaralanmalarında Uygulamalı Sütürasyon Teknikleri Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 20 Ekim 2019 TODEM İstanbul Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji https://www.todnet.org/otmbal_20ekim/
BAK: Skleral Çökertme (A'dan Z'ye) Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi 26 Ekim 2019 TODEM Ankara Vitreo-Retinal Cerrahi https://todnet.org/vrcbak_26ekim/
BAK: Oküler Travmada Vitreoretinal Cerrahi Yaklaşımlar Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi 16 Kasım 2019 TODEM İstanbul Vitreo-Retinal Cerrahi https://todnet.org/VRCBak_16kasim/
BAK: Olgu ve Videolar İle Lakrimal Sistem Yaklaşımları Oküloplastik Cerrahi Birimi 17 Kasım 2019 TODEM İstanbul Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/OPCBak_17Kasim/
BAK: Kapak malpozisyonlarında cerrahi tedavi seçenekleri ? Neler yapıyorum Oküloplastik Cerrahi Birimi 15 Aralık 2019 TODEM İzmir Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/OPCBak_15Aralik/
BAK: Ptozis Cerrahisi Oküloplastik Cerrahi Birimi 5 Ocak 2020 TODEM Ankara Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/OPCBak_5ocak/
BAK: Olgu ve Videolar ile Lakrimal Yaklaşımlar Oküloplastik Cerrahi Birimi 12 Ocak 2020 TODEM İstanbul Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/OPCBak_12ocak/
BAK: Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri Tıbbi Retina Birimi 15 Şubat 2020 TODEM Bursa Tıbbi Retina Birimi https://todnet.org/TRBak_15Subat/
BAL: Glokom Cerrahisi Glokom Birimi 15 Şubat 2020 TODEM İstanbul Glokom Birimi https://todnet.org/GlokomBal_15Subat/
BAL: Glob Yaralanmalarında Uygulamalı Sütürasyon Teknikleri TOD Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 16 Şubat 2020 TODEM İstanbul TOD Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi https://todnet.org/OTMBal_16Subat/
Copyright © 2020, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | Irtibat

LookUs & Online Makale