TodNet
 


 

 

Geçmiş Dönem Bal-Bak-Esat Işık Kursu / Geçmiş Bal-Bak Toplantıları

Toplantı Adı Şube - Birim Tarih Yer Konu Web Sayfası
TOD Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 8-10 Temmuz 2011 EÜTF, Bornova - İzmir ORR https://www.todnet.org/ORR-YazOkulu2011/
TOD 2. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 2-4 Mart 2012 İzmir ORR https://www.todnet.org/RehabilitasyonKursu2012/
TOD 3. Esat Işık Uygulamalı ORR Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 29-30 Eylül 2012 Ege Üniversitesi, İzmir ORR https://www.todnet.org/orr2012yaz/
TOD 4. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 16-17 Mart 2013 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir ORR https://www.todnet.org/orr2013/
TOD 5. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 28-29 Eylül 2013 Ege Üniversitesi, İzmir ORR https://www.todnet.org/orr2013-2/
TOD 6. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 5-6 Nisan 2014 İzmir ORR https://todnet.org/orr2014/
TOD 7. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 27-28 Eylül 2014 İzmir ORR https://www.todnet.org/orr2014-2/
TOD 8. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 28-29 Mart 2015 İzmir ORR https://www.todnet.org/orr2015/
TOD 9. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 2-4 Ekim 2015 İzmir ORR https://todnet.org/orr2015-2/
TOD 10. Esat Işık Optik Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Uygulamalı Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 18-20 Mart 2016 Ege Üniversitesi ORR https://todnet.org/ORR2016/
TOD 11. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 7-9 Ekim 2016 Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi - Safranbolu / Karabük ORR https://todnet.org/orr2016-2/
TOD 12. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 9-11 Aralık 2016 Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Merkezi- İstanbul ORR https://todnet.org/orr2016-3/
Glokom Beceri Aktarım Kursu 1: Glokom tanısında ve tedavinin yönlendirilmesinde görme alanından nasıl faydalanacağız? Glokom Beceri Aktarım Programları (BAP) 1 18 Şubat 2017 TODEM Glokom https://todnet.org/glokombap1/
Glokom Cerrahisi Beceri Aktarım Laboratuarı 1 Glokom 4 Mart 2017 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Glokom Cerrahisi https://todnet.org/glokombal1/
TOD 13. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 25-26 Mart 2017 Ankara Üniversitesi Görme Araştırmaları Ve Az Görme Rehabilitasyon Merkezi ORR https://todnet.org/orr2017/
BAK - 1: Sivil ve Askeri Sağlık Kurulları Sorun ve Çözümleri Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 25 Mart 2017 TODEM Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji https://www.todnet.org/otmbap1/
BAK - 1: Kuru Göz Tanı ve Tedavisinde Yaklaşım Kornea ve Oküler Yüzey Beceri Aktarım Programları 01 Nisan 2017 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey https://www.todnet.org/korneabap1/
BAK - 2: Kornea Topografisi Kornea ve Oküler Yüzey Beceri Aktarım Programları 02 Nisan 2017 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey https://www.todnet.org/korneabap2/
BAL - 1: Ön Segment Cerrahisinde Kornea Sütürasyon Teknikleri Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi 22 Nisan 2017 TODEM Katarakt ve Refraktif Cerrahi https://www.todnet.org/krcbap1/
BAK - 1: Bilimsel Makale Yazımı Türk Oftalmoloji Derneği Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu 23 Nisan 2017 TODEM TOD-GO https://todnet.org/GoBap1/
BAK - 2 : Glokom Tanı ve Tedavisinde OCT'den Nasıl Faydalanacağız?

Glokom Beceri Aktarım Programları 3

29 Nisan 2017 TODEM Glokom https://todnet.org/glokombap2
BAK - 1: Temel Vitreo-Retinal Cerrahi Teknikler Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi 6 Mayıs 2017 TODEM Vitreo-Retinal Cerrahi https://todnet.org/VrcBak1/
Tıbbi Retina Birimi Beceri Aktarım Programları BAK-1:Optik Koherans Tomografi (OKT) Tıbbi Retina 13 Mayıs 2017 TODEM Optik koherens tomografi (OKT) https://www.todnet.org/trbap1/
BAK - 1: Temel Şaşılık Muayene Yöntemleri Temel Şaşılık Muayene Beceri Aktarım Kursu 14 Mayıs 2017 TODEM Temel Şaşılık Muayene https://todnet.org/sasilikbak/
14. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 3-4 Haziran 2017 TODEM Optik, refraksiyon, az görme rehabilitasyonu teorik ve pratik kurs https://todnet.org/orr2017-2/
BAL - 1: Temel Keratoplasti Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 11 Haziran 2017 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey https://todnet.org/KorneaBAL1/
BAK: Nöro-oftalmoloji Muayene Yöntemleri Nöro-Oftalmoloji Birimi 11 Haziran 2017 TODEM Nöro-Oftalmoloji https://todnet.org/NorooftalmolojiBak/
KRCB BAL-2: Göz İçi Sütürasyon Teknikleri Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi 8-9 Temmuz 2017 TODEM Katarakt ve Refraktif Cerrahi https://todnet.org/krcbal2/
Şaşılık BAK-2: Temel Şaşılık Muayene Yöntemleri Beceri Aktarım Kursları Şaşılık Birimi 16 Temmuz 2017 TODEM Temel Şaşılık Muayene https://www.todnet.org/sasilikbak2/
KRCB BAL-3:Femtosaniye Laser ile Korneal Flep, Kornea içi tünel ve arkuat insizyon kesileri oluşturulması Katarakt ve Refraktif Cerrahi Birimi 22-23 Temmuz 2017 TODEM Katarakt ve Refraktif Cerrahi https://www.todnet.org/krcbal3/
KRC BAK2: Korneal Refraktif Cerrahi Geçirmiş Olgularda Göziçi Lens Gücü Hesaplama Yöntemleri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 19 Ağustos 2017 TODEM Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi https://todnet.org/krcbak2/
BAK: Temel Kontakt Lens Pratik Uygulama Kontakt Lens Birimi 9 Eylül 2017 TODEM Kontakt Lens Birimi https://www.todnet.org/BAK_KontaktLensTemel/
Oküler Enfeksiyonlarda Antimikrobiyal Kullanım İlkeleri
Oküler Enfeksiyonlarda İlaç Hazırlama ve Uygulama / Örnek Alma ve Mikrobiyolojik Tanı
Oküler Enfeksiyonlar Birimi 10 Eylül 2017 TODEM Oküler Enfeksiyonlar Birimi https://todnet.org/OEBakBal/
Glokom cerrahisi sonuçlarını nasıl iyileştirebiliriz? Glokom 16 Eylül 2017 TODEM Glokom cerrahisi https://www.todnet.org/glokombak3/
BAL 2: Glokom cerrahisine giriş Glokom 17 Eylül 2017 TODEM Glokom cerrahisi https://www.todnet.org/glokombal2/
BAK -3: Keratitli olgularda pratik yaklaşım Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 30 Eylül 2017 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey https://www.todnet.org/KorneaBak3/
BAK4: Kornea Topografisi Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 1 Ekim 2017 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey https://www.todnet.org/KorneaBak4/
TOD OPC BAK -1: Tiroid oftalmopati Oküloplastik Cerrahi 7 Ekim 2017 TODEM Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/OPCBak/
BAK2: Temel Vitreoretinal Cerrahi Teknikleri Vitreo-Retinal Cerrahi 8 Ekim 2017 TODEM Vitreo-Retinal Cerrahi https://todnet.org/vrcbak2/
BAK3: Ekzotropyalı hastaya yaklaşım Şaşılık Birimi 14 Ekim 2017 TODEM Şaşılık https://todnet.org/sasilikBak3/
BAL3: Glokom Cerrahisine Giriş Glokom 14 Ekim 2017 ANKARA Glokom Cerrahisi https://todnet.org/glokombal3/
Tıpta Uzmanlık Eğitici Eğitimi - Etkin ve Doğru Sunumun Önemi Eğiticinin Eğitimi Kursu 4-5 Kasım 2017 TODEM Eğiticinin Eğitimi https://todnet.org/EgiticininEgitimiBak/
BAK4: Temel Şaşılık Muayene Yöntemleri Şaşılık Birimi 11 Kasım 2017 TODEM Şaşılık https://todnet.org/SasilikBak4/
16. ve 17. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursları Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 25-26 Kasım 2017 İzmir - Bornova ORR https://www.todnet.org/orr2017-3/
Elektrodiagnostik Tetkikler Nasıl Uygulanır, Nasıl Yorumlanır ? Elektrodiagnostik Birimi 02 Aralık 2017 TODEM Elektrodiagnostik https://todnet.org/ElektrodiagnostikBak1/
Kontakt Lenslerde İleri Uygulamalar Kontakt Lens Birimi 09 Aralık 2017 TODEM Kontakt Lens Birimi https://www.todnet.org/KLBak2/
Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri (FFA,İCGA,OKT,OKTA) Tıbbi Retina Birimi 14 Ocak 2018 Adana Tıbbi Retina Birimi https://todnet.org/RetinaBirimiAdanabak/
Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri (FFA,İCGA,OKT,OKTA) Tıbbi Retina Birimi 13 Ocak 2018 Ankara Tıbbi Retina Birimi https://todnet.org/RetinaBirimiAnkaraBak/
Temel Kornea Sütürasyon Teknikleri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 27 Ocak 2018 TODEM Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi https://www.todnet.org/KRCBal_27Ocak/
Temel Kornea Sütürasyon Teknikleri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 28 Ocak 2018 TODEM Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi https://www.todnet.org/KRCBal_28Ocak/
BAK 7: Kornea Topografisi Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 18 Şubat 2018 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey https://todnet.org/korneaBAK7/
İris Kıskaçlı Lens İmplantasyonu Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 25 Şubat 2018 TODEM Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi https://todnet.org/KRCBal_25Subat/
Bal: SMILE Nasıl Yaparız? Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 3 Mart 2018 TODEM Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi https://todnet.org/KRCBal_03Mart/
Bal: Kapak Hastalıkları - Oküloplastik Cerrahi Kadavra Kursu Oküloplastik Cerrahi Birimi 03-04 Mart 2018 Bahçeşehir Üniversitesi Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/opcbal/
Bal: SMILE Nasıl Yaparız? Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 04 Mart 2018 TODEM Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi https://todnet.org/KRCBal_04Mart/
Bak: Olgularla Retina Hasstalıklarında Multimodal Görüntüleme Yöntemleri ve OKTA Tıbbi Retina Birimi 10 Mart 2018 TODEM Tıbbi Retina Birimi https://www.todnet.org/TibbiRetinaBak/
Bak 8: Keratitli Olgularda Pratik Yaklaşım Kornea ve Oküler Yüzey 24 Mart 2018 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey https://todnet.org/korneaBAK8/
Bal 2: Temel Keratoplasti Kornea ve Oküler Yüzey 25 Mart 2018 TODEM Kornea ve Oküler Yüzey https://todnet.org/korneaBAL2/
STL (BAL 4): Introduction to Glaucoma Surgery Glokom 31 Mart 2018 TODEM Glokom Birimi https://todnet.org/Glokombal4/
Bak 2: Göz Cerrahisinde Enfeksiyon Kaynakları ve Önlemleri Oküler Enfeksiyonlar Birimi 01 Nisan 2018 TODEM Oküler Enfeksiyonlar https://todnet.org/oebak2/
BAL: İntravitreal enjeksiyon teknikleri ve komplikasyonları Tıbbi Retina Birimi 14 Nisan 2018 TODEM İstanbul Tıbbi Retina Birimi https://www.todnet.org/TibbiRetinaBal/
BAK: Nöro-oftalmoloji Muayene Yöntemleri II – Göz Hareketleri Muayenesi Nöro-oftalmoloji Birimi 14 Nisan 2018 TODEM Ankara Nöro-oftalmoloji Birimi https://todnet.org/Norooftalmoloji_14Nisan/
BAK:Temel Şaşılık Muayene Yöntemleri Şaşılık Birimi 15 Nisan 2018 TODEM İstanbul Şaşılık Birimi https://todnet.org/SasilikBak_15Nisan/
18. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursları Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 28-29 Nisan 2018 Ankara ORR https://todnet.org/orr2018/
Elektrodiagnostik Tetkikler Nasıl Uygulanır, Nasıl Yorumlanır ? Elektrodiagnostik Birimi 05 Mayıs 2018 TODEM İstanbul Elektrodiagnostik Birimi  https://todnet.org/ElektrodiagnostikBak2018/
Orbita Hastalıklarında Görüntüleme Oküloplastik Cerrahi Birimi 06 Mayıs 2018 TODEM Ankara Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/opcbak_06mayis/
BAK: Ezotropyalar Şaşılık Birimi 26 Mayıs 2018 TODEM İstanbul Şaşılık Birimi https://todnet.org/SasilikBak_26Mayis/
BAK: Glokom Tanısında ve Tedavinin Yönlendirilmesinde Tanısal Testlerden Nasıl Faydalanacağız? Glokom Birimi 27 Mayıs 2018 TODEM Ankara Glokom Birimi https://www.todnet.org/glokombak_27mayis/
BAK: Refraktif Cerrahi Öncesi Kornea Topografisi Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 03 Haziran 2018 TODEM İstanbul Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi https://todnet.org/KRCBak_3Haziran/
BAK: Üveitte Multimodal Görüntülemenin Tanı ve İzlemdeki Yeri Uvea-Behçet Birimi 09 Haziran 2018 TODEM İstanbul Uvea-Behçet Birimi https://www.todnet.org/UveaBehcet_BAK/
BAK 9: Oküler Yüzey Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 10 Haziran 2018 TODEM Ankara Kornea ve Oküler Yüzey https://www.todnet.org/KorneaBak_10Haziran/
BAL 5: Golokom Cerrahisine Giriş Glokom Birimi 10 Haziran 2018 TODEM İstanbul Glokom Birimi https://todnet.org/glokomBal5/
BAK: Kontakt Lenslerde Temel Uygulamalar Kontakt Lens 23 Haziran 2018 TODEM Ankara Kontakt Lens Birimi https://todnet.org/KontaktLensKursu2018/
BAK: Vertikal Şaşılıklar Şaşılık Birimi 15 Eylül 2018 TODEM Ankara Şaşılık Birimi https://todnet.org/SasilikBak_15Eylul/
BAL: Blefaritler Oküler Enfeksiyonlar Birimi 16 Eylül 2018 TODEM İstanbul Oküler Enfeksiyonlar Birimi https://todnet.org/oebal_16eylul/
BAK 10: Oküler Yüzey İnflamatuvar Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 29 Eylül 2018 TODEM Ankara Kornea ve Oküler Yüzey https://todnet.org/KorneaBak10/
BAK 11: Kornea Ektazilerinde Çapraz Bağlama Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 30 Eylül 2018 TODEM Ankara Kornea ve Oküler Yüzey https://todnet.org/KoyBak_30Eylul/
BAK: Temel Şaşılık Muayene Yöntemleri Şaşılık Birimi 06 Ekim 2018 TODEM Ankara Şaşılık Birimi https://todnet.org/SasilikBak_06Ekim/
BAK: Kontakt Lenslerde İleri Uygulamalar Kontakt Lens Birimi 06 Ekim 2018 TODEM İstanbul Kontakt Lens Birimi https://todnet.org/KontaktLensBAK_6Ekim/
BAK 3: Perioküler kozmetik yaklaşımlar: Botulinum Toksin ve Dolgu uygulamaları Oküloplastik Cerrahi Birimi 07 Ekim 2018 TODEM İstanbul Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/OPCBak3/
19. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursları Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 13-14 Ekim 2018 Ankara ORR https://todnet.org/orr2018-2/
BAL: Göz İçi Sütürasyon Teknikleri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 20-21 Ekim 2018 TODEM İstanbul Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi https://todnet.org/KRCBal_20-21Ekim/
BAK 12: Keratitli Olgularda Yaklaşım Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 21 Ekim 2018 TODEM Ankara Kornea ve Oküler Yüzey https://todnet.org/koybak12/
BAK 13: Lamellar Kornea Cerrahileri Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 04 Kasım 2018 TODEM Ankara Kornea ve Oküler Yüzey https://todnet.org/koybak13/
BAK: Temel Vitreoretinal Cerrahi Teknikleri Vitreo-Retinal Cerrahi 24 Kasım 2018 TODEM Ankara Vitreo-Retinal Cerrahi https://todnet.org/vrcbak_24Kasim/
BAK: Perioküler Kozmetik Yaklaşımlar: Botulinum Toksin ve Dolgu Uygulamaları Oküloplastik Cerrahi Birimi 02 Aralık 2018 TODEM Ankara Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/OPCBak_02aralik/
BAK: İleri Vitreoretinal Cerrahi : Retina Dekolmanı Cerrahisi Vitreo-Retinal Cerrahi 08 Aralık 2018 TODEM Ankara Vitreo-Retinal Cerrahi https://todnet.org/vrcbak_8Aralik/
BAK: Nörooftalmolojide Görüntüleme Yöntemleri Nöro-oftalmoloji Birimi 08 Aralık 2018 TODEM İstanbul Nöro-oftalmoloji Birimi https://todnet.org/nobak_8aralik/
BAK: Nörooftalmolojide OCT Nöro-oftalmoloji Birimi 16 Aralık 2018 TODEM Ankara Nöro-oftalmoloji Birimi https://todnet.org/nobak_16aralik/
BAK: Glokom Tanı ve Tedavisinde Yol Haritamız - Olgularla Yaklaşım Glokom Birimi 09 Şubat 2019 TODEM Ankara Glokom Birimi https://www.todnet.org/GlokomBak_09subat/
BAK: Üveitte Klinik ve Görüntüleme Eşliğinde Tanı Uvea-Behçet Birimi 16 Şubat 2019 TODEM Ankara Uvea-Behçet Birimi https://todnet.org/UveaBehcet_16Subat/
BAK5: Perioküler Kozmetik Yaklaşımlar: Botulinum Toksin ve Dolgu Uygulamaları Oküloplastik Cerrahi Birimi 24 Şubat 2019 TODEM Bursa Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/opcbak_24subat/
BAL: Glokom Cerrahisine Giriş Glokom Birimi 02 Mart 2019 TODEM İstanbul Glokom Birimi https://www.todnet.org/GlokomBal_02Mart/
BAL: Glob Yaralanmalarında Uygulamalı Süturasyon Teknikleri Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 03 Mart 2019 TODEM İstanbul Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji https://www.todnet.org/otmbap2/
Akademik Yaşam Klavuzu 1 TOD Genç Oftalmologlar Grubu 23 Mart 2019 TODEM Ankara TOD Genç Oftalmologlar https://www.todnet.org/akademikbak1/
BAK 14: Oküler Yüzey İnflamatuvar Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 24 Mart 2019 TODEM Bursa Kornea ve Oküler Yüzey https://todnet.org/KoyBak14/
BAK: Güncel Sağlık Kurulu Raporları Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 13 Nisan 2019 TODEM Ankara Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji https://www.todnet.org/otmbap3/
TOD 20. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursları Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 27-28 Nisan 2019 Ankara ORR https://www.todnet.org/orr2019/
BAK: Glokom tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar Glokom Birimi 04 Mayıs 2019 TODEM İzmir Glokom Birimi https://todnet.org/glokombak_04mayis/
BAK: Skleral Çökertme (A'dan Z'ye) Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi 04 Mayıs 2019 TODEM İstanbul Vitreo-Retinal Cerrahi https://www.todnet.org/VRCBak_4Mayis/
BAK: Perioküler kozmetik yaklaşımlar: Botulinum Toksin ve Dolgu uygulamaları Oküloplastik Cerrahi Birimi 05 Mayıs 2019 TODEM İzmir Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/opcbak_05mayis/
TOA | Skills Transfer Course Aesthetic Eyelid Surgery and Periorbital Rejuvenation Video Course 18 Mayıs 2019 Hilton Istanbul Bosphorus   https://www.todnet.org/tsoprscourse2019/
BAK: Bakteriyel Keratitler Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 18 Mayıs 2019 TODEM İzmir Kornea ve Oküler Yüzey https://www.todnet.org/KoyBak15/
Akademik Yaşam Klavuzu 2 TOD Genç Oftalmologlar Grubu 18 Mayıs 2019 TODEM İstanbul TOD Genç Oftalmologlar https://www.todnet.org/akademikbak2/
BAK: Oküler Travmada Vitreoretinal Cerrahi Yaklaşımlar Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi 25 Mayıs 2019 TODEM Ankara Vitreo-Retinal Cerrahi https://todnet.org/VRCBak_25Mayis/
BAK: Kontakt Lenslerde Temel Uygulamalar Kontakt Lens Birimi 25 Mayıs 2019 TODEM İstanbul Kontakt Lens https://www.todnet.org/kontaktlensbak_25mayis/
BAK: Refraktif Cerrahide Kornea Topografisi Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi Birimi 25 Mayıs 2019 TODEM İzmir Katarakt ve Refraksiyon Cerrahi https://todnet.org/KRCBak2019/
BAK: Refraksiyon Muayenesi ve Az Görme Rehabilitasyonunda İpuçları Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 26 Mayıs 2019 TODEM İzmir ORR https://todnet.org/orr2019-2/
BAK: Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri Tıbbi Retina Birimi 29 Haziran 2019 TODEM Ankara Tıbbi Retina https://todnet.org/TRBak_29HaziranAnkara/
BAK: Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri Tıbbi Retina Birimi 29 Haziran 2019 TODEM İstanbul Tıbbi Retina https://todnet.org/TRBak_29HaziranIstanbul/
BAK: Şaşılıkta Temel Muayene Yöntemleri Şaşılık Birimi 07 Eylül 2019 TODEM Ankara Şaşılık https://todnet.org/SasilikBak_07Eylul/
BAK: Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri Tıbbi Retina Birimi 14 Eylül 2019 TODEM İzmir Tıbbi Retina https://todnet.org/TRBak_14Eylul/
BAK: Ön Segmentte Temel ve Klinik Araştırma Nasıl Planlarım? Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 21 Eylül 2019 TODEM Ankara Kornea ve Oküler Yüzey https://todnet.org/koybak_21eylul/
BAK: Glokom Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Glokom Birimi 21 Eylül 2019 Gaziantep Glokom Birimi https://todnet.org/glokombak_21eylul/
BAK: Kornea ve Oküler Yüzey Viral Enfeksiyonlarında Tanı, Ayırıcı Tanı ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 22 Eylül 2019 TODEM İstanbul Kornea ve Oküler Yüzey https://todnet.org/KoyBak_22Eylul/
BAK: Şaşılıkta Temel Muayene Yöntemleri Şaşılık Birimi 05 Ekim 2019 TODEM İstanbul Şaşılık Birimi https://todnet.org/sasilikbak_5ekim/
BAK: Ptozis Cerrahisi Oküloplastik Cerrahi Birimi 06 Ekim 2019 TODEM Ankara Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/OPCBak_06Ekim/
BAK: Refraksiyon Muayenesinin İpuçları Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu 06 Ekim 2019 TODEM İstanbul ORR https://todnet.org/orr2019-3/
BAK: Rutinde Sık Kullanılan Sağlık Kurulu Raporları ve Açık Glob Travmalarına Yaklaşım Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 06 Ekim 2019 TODEM Bursa Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji https://todnet.org/otmbak_06ekim/
BAK: Elektrodiagnostik Tetkikler Nasıl Uygulanır, Nasıl Yorumlanır? Elektrodiagnostik Birimi 12 Ekim 2019 TODEM Ankara Elektrodiagnostik https://www.todnet.org/ElektrodiagnostikBak2019/
10. Göz Hemşireliği Kursu Göz Hemşireliği 13 Ekim 2019 TODEM İstanbul Göz Hemşireliği https://todnet.org/gozhemsireligi_13Ekim/
BAK: Kontakt Lenslerde İleri Uygulamalar Kontakt Lens Birimi 19 Ekim 2019 TODEM Ankara Kontakt Lens https://todnet.org/kontaktLensBak_19ekim/
BAK: Şaşılıkta Temel Muayene Yöntemleri Şaşılık Birimi 19 Ekim 2019 TODEM İzmir Şaşılık Birimi https://todnet.org/SasilikBak_19ekim/
BAL: Glokom Cerrahisi Glokom Birimi 19 Ekim 2019 TODEM İstanbul Glokom Birimi https://todnet.org/glokombal_19ekim/
BAL: Glob Yaralanmalarında Uygulamalı Sütürasyon Teknikleri Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 20 Ekim 2019 TODEM İstanbul Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji https://www.todnet.org/otmbal_20ekim/
BAK: Skleral Çökertme (A'dan Z'ye) Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi 26 Ekim 2019 TODEM Ankara Vitreo-Retinal Cerrahi https://todnet.org/vrcbak_26ekim/
BAK: Oküler Travmada Vitreoretinal Cerrahi Yaklaşımlar Vitreo-Retinal Cerrahi Birimi 16 Kasım 2019 TODEM İstanbul Vitreo-Retinal Cerrahi https://todnet.org/VRCBak_16kasim/
BAK: Olgu ve Videolar İle Lakrimal Sistem Yaklaşımları Oküloplastik Cerrahi Birimi 17 Kasım 2019 TODEM İstanbul Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/OPCBak_17Kasim/
BAK: Kapak malpozisyonlarında cerrahi tedavi seçenekleri ? Neler yapıyorum Oküloplastik Cerrahi Birimi 15 Aralık 2019 TODEM İzmir Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/OPCBak_15Aralik/
BAK: Ptozis Cerrahisi Oküloplastik Cerrahi Birimi 5 Ocak 2020 TODEM Ankara Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/OPCBak_5ocak/
BAK: Olgu ve Videolar ile Lakrimal Yaklaşımlar Oküloplastik Cerrahi Birimi 12 Ocak 2020 TODEM İstanbul Oküloplastik Cerrahi https://todnet.org/OPCBak_12ocak/
BAK: Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri Tıbbi Retina Birimi 15 Şubat 2020 TODEM Bursa Tıbbi Retina Birimi https://todnet.org/TRBak_15Subat/
BAL: Glokom Cerrahisi Glokom Birimi 15 Şubat 2020 TODEM İstanbul Glokom Birimi https://todnet.org/GlokomBal_15Subat/
BAL: Glob Yaralanmalarında Uygulamalı Sütürasyon Teknikleri TOD Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 16 Şubat 2020 TODEM İstanbul TOD Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi https://todnet.org/OTMBal_16Subat/
BAK: A'dan Z'ye Penetran Yaralanmalar TOD Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 23 Şubat 2020 TODEM Ankara TOD Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi https://todnet.org/OTMBak_23Subat/
BAK: Rutinde Sık Kullanılan Sağlık Kurulu Raporları ve Açık Glob Travmaları Yaklaşımı TOD Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 01 Mart 2020 TODEM İzmir TOD Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi https://todnet.org/OTMBak_01Mart/
BAK: Kornea Topografisi Katarakt ve Rekraktif Cerrahi Birimi 01 Mart 2020 TODEM Bursa Katarakt ve Rekraktif Cerrahi Birimi https://todnet.org/KRCBak_1Mart/
BAK: Keratokonus Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 01 Mart 2020 TODEM Ankara Kornea ve Oküler Yüzey Birimi https://todnet.org/KOYBak_1Mart/
BAK: Perioküler Kozmetik Yaklaşımlar - Botulinum Toksin ve Dolgu Uygulamaları TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi 08 Mart 2020 TODEM İzmir TOD Oküloplastik Cerrahi Birimi https://todnet.org/OPCBak_8Mart/
TOD 21. Esat Işık Etkileşimli Sanal Kurs Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi 10-11 Nisan 2021 TODEM Sanal Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi https://todnet.org/OrrBAK_10-11Nisan/
BAK: Günlük Pratiğimizde Yeni Laser Uygulamaları Tıbbi Retina Birimi 17 Nisan 2021 TODEM Sanal Tıbbi Retina Birimi https://www.todnet.org/TRBak_17Nisan/
BAK: Bilimsel Bir Makalenin Hazırlanması Aşamaları Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu 18 Nisan 2021 TODEM Sanal Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu https://todnet.org/GoBAK_18Nisan/
BAK: Temel Keratoplasti Kornea ve Oküley Yüzey Birimi 18 Nisan 2021 TODEM Sanal Kornea ve Oküley Yüzey Birimi https://todnet.org/KoyBAK_18Nisan/
BAK: Prematüre Retinopatisi Prematüre Retinopatisi Multidisipliner Çalışma Grubu 6 Mayıs 2021 TODEM Sanal Prematüre Retinopatisi Multidisipliner Çalışma Grubu https://todnet.org/RopBAK_6Mayis/
BAK: Üveitlerde Multimodal Görüntüleme Uvea Behçet Birimi 8 Mayıs 2021 TODEM Sanal Uvea Behçet Birimi https://todnet.org/UBBak_8Mayis/
BAK: Pupilla Hastalıklarına Yaklaşım Nörooftalmoloji Birimi 9 Mayıs 2021 TODEM Sanal Nörooftalmoloji Birimi https://www.todnet.org/NoBAK_9Mayis/
BAK: A'dan Z'ye Yırtıklı Retina Dekolmanı Tedavisi Vitreoretinal Cerrahi Birimi 27 Mayıs 2021 TODEM Sanal Vitreoretinal Cerrahi Birimi https://www.todnet.org/VRCBak_27Mayis/
BAK: Oküler Yüzey Enflamasyonlarında Yaklaşım Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 29 Mayıs 2021 TODEM Sanal Kornea ve Oküler Yüzey Birimi https://todnet.org/KoyBak_29Mayis/
BAK: Kötü Huylu Göz Kapağı Tümörlerinde Güncel Yaklaşım Oküloplastik Cerrahi Birimi 30 Mayıs 2021 TODEM Sanal Oküloplastik Cerrahi Birimi https://todnet.org/OPCBak_30Mayis/
BAK: Videolar Eşliğinde Kontakt Lens Uygulamaları Kontakt Lens Birimi 5 Haziran 2021 TODEM Sanal Kontakt Lens Birimi https://www.todnet.org/KLBak_5Haziran/
BAK: Afakide Cerrahi Seçenekler Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 6 Haziran 2021 TODEM Sanal Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi https://todnet.org/KRCBak_6Haziran/
BAK: Klinisyenler için Temel İstatistik Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu 12-13 Haziran 2021 TODEM Sanal Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu https://www.todnet.org/GoBAK_12-13Haziran/
BAK: Şaşılık Cerrahisinde Temel Prensipler ve Teknikler Şaşılık Birimi 12-13 Haziran 2021 TODEM Sanal Şaşılık Birimi https://www.todnet.org/SaBak_12-13Haziran/
BAK: Temel Elektrodiagnostik Testler: Nasıl Uygulanır, Nasıl Yorumlanır? Elektrodiagnostik Birimi 19 Haziran 2021 TODEM Sanal Elektrodiagnostik Birimi https://www.todnet.org/EDBak_19Haziran/
BAK: Glokomda Görme Alanını Nasıl Yorumluyorum? Glokom Birimi 20 Haziran 2021 TODEM Sanal Glokom Birimi https://www.todnet.org/GlokomBak_20Haziran
BAK: Olgularla Presbiyopik Lens Değişimi Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 27 Haziran 2021 TODEM Sanal Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi https://todnet.org/KRCBak_27Haziran/
BAK: Okülofasyal Bölgede Cerrahi-Dışı Estetik Tedaviler Oküloplastik Cerrahi Birimi 27 Haziran 2021 TODEM Sanal Oküloplastik Cerrahi Birimi https://todnet.org/OPCBak_27Haziran/
BAK: Bilimsel Araştırma Projeleri ve Akademik Yolculuk Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu 3 Temmuz 2021 TODEM Sanal Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu https://www.todnet.org/GoBAK_3Temmuz/
BAK: OGlokomda OCT'yi Nasıl Yorumluyorum? Glokom Birimi 4 Temmuz 2021 TODEM Sanal Glokom Birimi https://www.todnet.org/GlokomBak_4Temmuz/
BAK: Bilimsel Bir Makalenin Hazırlanması Aşamaları Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu 10 Temmuz 2021 TODEM Sanal Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu https://www.todnet.org/GoBAK_10Temmuz/
BAK: Bilimsel Bir Makalenin Hazırlanması Aşamaları Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu 1 Ağustos 2021 TODEM Sanal Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu https://www.todnet.org/GoBAK_1Agustos/
BAK: Oküler Travma Yaklaşımı ve Sütürasyon Teknikleri Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji 7 Ağustos 2021 TODEM Sanal Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji https://www.todnet.org/OTMBak_7Agustos/
TOD 22. Esat Işık Etkileşimli Sanal Kurs Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi 14-15 Ağustos 2021 TODEM Sanal Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi https://todnet.org/OrrBAK_14-15Agustos/
BAK: Fako Cerrahisine Başlangıç Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 12 Eylül 2021 TODEM Sanal Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi https://www.todnet.org/KRCBak_12Eylul/
BAK: Temel Topografi Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 12 Eylül 2021 TODEM Sanal Kornea ve Oküler Yüzey Birimi https://todnet.org/KoyBak_12Eylul/
BAK: Lameller Keratoplasti Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 18 Eylül 2021 TODEM Sanal Kornea ve Oküler Yüzey Birimi https://todnet.org/KoyBak_18Eylul/
BAK: Üveitlerde Klinik ve Laboratuar Tanı Yaklaşımı Uvea Behçet Birimi 19 Eylül 2021 TODEM Sanal Uvea Behçet Birimi https://www.todnet.org/UBBak_19Eylul/
BAK: Enfeksiyöz Keratitler Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 3 Ekim 2021 TODEM Sanal Kornea ve Oküler Yüzey Birimi https://todnet.org/KoyBak_3Ekim/
BAK: Retina Hastalıklarında OKT'yi Nasıl Yorumluyorum? Tıbbi Retina Birimi 9 Ekim 2021 TODEM Sanal Tıbbi Retina Birimi https://todnet.org/TRBak_9Ekim/
BAK: Optik Nöropatiler - 1 Nörooftalmoloji Birimi 24 Ekim 2021 TODEM Sanal Nörooftalmoloji Birimi https://www.todnet.org/NoBAK_24Ekim/
BAK: Optik Nöropatiler - 2 Nörooftalmoloji Birimi 21 Kasım 2021 TODEM Sanal Nörooftalmoloji Birimi https://www.todnet.org/NoBAK_21Kasim/
TOD 23. Esat Işık Etkileşimli Sanal Kurs Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi 4-5 Aralık 2021 TODEM Sanal Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi https://www.todnet.org/ORRBak_4-5Aralik/
BAK: Günlük Pratiğimizde Yeni Laser Uygulamaları Tıbbi Retina Birimi 12 Şubat 2022 TODEM Sanal Tıbbi Retina Birimi https://todnet.org/TRBak_12Subat/
TOD 24. Esat Işık Etkileşimli Sanal Kurs Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi 5-6 Mart 2022 TODEM Sanal Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi https://todnet.org/ORRBak_5-6Mart/
BAK: Retina Hastalıklarında OKT'yi Nasıl Yorumluyorum? Tıbbi Retina Birimi 20 Mart 2022 TODEM Sanal Tıbbi Retina Birimi https://todnet.org/TRBak_20Mart/
BAK: Temel Elektrodiagnostik Testler: Nasıl Uygulanır? Nasıl Yorumlanır? Elektrodiagnostik Birimi 9 Nisan 2022 TODEM Sanal Elektrodiagnostik Birimi https://todnet.org/EDBak_9Nisan/
BAK: Temel Vitrektomi Teknikleri Vitreoretinal Cerrahi Birimi 10 Nisan 2022 TODEM İSTANBUL Vitreoretinal Cerrahi Birimi https://todnet.org/VRCBak_10Nisan/
BAK: Temel Fako Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 16 Nisan 2022 TODEM İZMİR Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi https://todnet.org/KRCBak_16Nisan/
BAK: Refraktif Cerrahiye Başlangıç: Temel Bilgiler ve Komplikasyonlar Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 17 Nisan 2022 TODEM İZMİR Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi https://todnet.org/KRCBak_17Nisan/
BAK: Bilimsel Bir Makalenin Hazırlanması Aşamaları Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu 30 Nisan 2022 TODEM SANAL Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu https://todnet.org/GoBAK_30Nisan/
BAK: Okülofasyal Bölgede Estetik Tedaviler Oküloplastik Cerrahi Birimi 8 Mayıs 2022 TODEM ANKARA Oküloplastik Cerrahi Birimi https://todnet.org/OPCBak_8Mayis/
BAK: Temel FAKO Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 21 Mayıs 2022 TODEM ANKARA Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi https://todnet.org/KRCBak_21Mayis/
BAK: Refraktif Cerrahiye Başlangıç: Temel Bilgiler ve Komplikasyonlar Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 22 Mayıs 2022 TODEM ANKARA Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi https://todnet.org/KRCBak_22Mayis/
BAK: Açık Göz Yaralanmalarında Sütürasyon Teknikleri Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 28 Mayıs 2022 TODEM SANAL Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi https://todnet.org/OTMBak_28Mayis/
BAK: Prematüre Retinopatisi Prematüre Retinopatisi Multidisipliner Çalışma Grubu 29 Mayıs 2022 TODEM İSTANBUL Prematüre Retinopatisi Multidisipliner Çalışma Grubu https://todnet.org/RopBak_29Mayis/
BAK: Gözkapağı Deformite ve Malpozisyonlarında Tedaviler Oküloplastik Cerrahi Birimi 5 Haziran 2022 TODEM İSTANBUL Oküloplastik Cerrahi Birimi https://todnet.org/OPCBak_5Haziran/
BAK: Gözlük Verme Becerisini Geliştirmek Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi 25 Haziran 2022 Ankara Üniversitesi, Görme ve Az Görme Araştırmaları Merkezi, Cebeci, Ankara Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi https://todnet.org/ORRBak_25Haziran/
BAK: Az Görme Rehabilitasyonu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi 26 Haziran 2022 Ankara Üniversitesi, Görme ve Az Görme Araştırmaları Merkezi, Cebeci, Ankara Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi https://todnet.org/ORRBak_26Haziran/
BAK: Göz Hastalıkları Klinik Pratiği için Uygulamalı Yapay Zeka Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu 26 Haziran 2022 TODEM İSTANBUL Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu https://todnet.org/GoBAK_26Haziran/
BAK: Glokomda OCT'yi Nasıl Yorumluyorum? Glokom Birimi 3 Temmuz 2022 TODEM SANAL Glokom Birimi https://todnet.org/GlokomBAK_3Temmuz/
BAK: Glokomda Görme Alanını Nasıl Yorumluyorum? Glokom Birimi 24 Temmuz 2022 TODEM SANAL Glokom Birimi https://www.todnet.org/GlokomBAK_24Temmuz/
BAK: Glokom Tanı ve Tedavisinde Yol Haritamız - Olgularla Yaklaşım Glokom Birimi 20 Ağustos 2022 TODEM İZMİR Glokom Birimi https://www.todnet.org/GlokomBAK_20Agustos/
BAK: Oküler Enfeksiyonlarda Örnek Alımı, Antibiyotik Uygulama Yolları ile Antibiyotik Hazırlık ve Uygulaması Oküler Enfeksiyonlar Birimi 3 Eylül 2022 TODEM SANAL Oküler Enfeksiyonlar Birimi https://www.todnet.org/OeBak_3Eylul/
BAK: Kapak, Lakrimal Sistem, Orbita Yaralanmaları Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi 10 Eylül 2022 TODEM SANAL Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi https://todnet.org/OTMBak_10Eylul/
BAK: Temel Vitrektomi Teknikleri Vitreoretinal Cerrahi Birimi 11 Eylül 2022 TODEM ANKARA Vitreoretinal Cerrahi Birimi https://todnet.org/VRCBak_11Eylul/
BAK: Üveitlerde Klinik ve Laboratuar Tanı Yaklaşımı Uvea Behçet Birimi 18 Eylül 2022 TODEM SANAL Uvea Behçet Birimi https://todnet.org/UBBak_18Eylul/
BAK: Az Görme Rehabilitasyon Birimi Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi 1-2 Ekim 2022 TOD ANKARA Ankara Üniversitesi, Görme ve Az Görme Araştırmaları ve Rehabilitasyon Birimi https://todnet.org/ORRBak_1-2Ekim/
BAL: Glokom Cerrahisi Glokom Birimi 1 Ekim 2022 TODEM İSTANBUL Glokom Birimi https://todnet.org/GlokomBal_1Ekim/
BAK: Retina Hastalıklarında FFA'yı Nasıl Yorumluyorum? TOD Tıbbi Retina Birimi 9 Ekim 2022 TODEM SANAL TOD Tıbbi Retina Birimi https://todnet.org/TRBak_9Ekim2022/
BAK: Üveitlerde Multimodal Görüntüleme Uvea Behçet Birimi 16 Ekim 2022 TODEM SANAL Uvea Behçet Birimi https://todnet.org/UBBak_16Ekim/
BAK-BAL: Prematüre Retinopatisi Prematüre Retinopatisi Multidisipliner Çalışma Grubu 20-22 Ekim 2022 TODEM ANKARA Prematüre Retinopatisi Multidisipliner Çalışma Grubu https://todnet.org/RopBAK_20-22Ekim/
BAK: Prematüre Retinopatisi Prematüre Retinopatisi Multidisipliner Çalışma Grubu 13 Kasım 2022 TODEM SANAL Prematüre Retinopatisi Multidisipliner Çalışma Grubu https://todnet.org/RopBAK_13Kasim/
BAK: Skleral Çökertme Teknikleri ve Pnömatik Retinopeksi Vitreoretinal Cerrahi Birimi 20 Kasım 2022 TODEM İSTANBUL Vitreoretinal Cerrahi Birimi https://todnet.org/VRCBak_20Kasim/
BAK: Kornea Topografisi Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 4 Aralık 2022 TODEM SANAL Kornea ve Oküler Yüzey Birimi https://todnet.org/KoyBak_4Aralik/
BAK: NörooftalmolojiK Aciller Nörooftalmoloji Birimi 18 Aralık 2022 TODEM SANAL Nörooftalmoloji Birimi https://todnet.org/NoBAK_18Aralik/
BAK: Skleral Çökertme Teknikleri ve Pnömatik Retinopeksi Vitreoretinal Cerrahi Birimi 25 Aralık 2022 TODEM ANKARA Vitreoretinal Cerrahi Birimi https://todnet.org/VRCBak_25Aralik/
BAK: Korneanın Ektazik Hastalıkları Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 8 Ocak 2023 TODEM SANAL Kornea ve Oküler Yüzey Birimi https://todnet.org/KoyBak_8Ocak/
BAK: Olgularla Ezotropya: Tanı ve Tedavide Önemli Noktalar Şaşılık Birimi 15 Ocak 2023 TODEM SANAL Şaşılık Birimi https://todnet.org/SaBak_15Ocak/
BAK: Lameller Kornea Cerrahileri - Başarıyı Arttıran İpuçları Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 26 Şubat 2023 TODEM SANAL Kornea ve Oküler Yüzey Birimi https://todnet.org/KoyBAK_26Subat/
BAK: Prematüre Retinopatisi Prematüre Retinopatisi Multidisipliner Çalışma Grubu 9-11 Mart 2023 TODEM İSTANBUL Prematüre Retinopatisi Multidisipliner Çalışma Grubu https://todnet.org/RopBAK_9-11Mart/
BAK: Retina Hastalıklarında FFA'yı Nasıl Yorumluyorum? Tıbbi Retina Birimi 12 Mart 2023 TODEM SANAL Tıbbi Retina Birimi https://todnet.org/TRBak_12Mart/
TOD 26. Esat Işık Etkileşimli Kursu Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi 18-19 Mart 2023 TODEM ANKARA Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi https://todnet.org/ORRBak_18-19Mart/
BAK: Retina Hastalıklarında FFA'yı Nasıl Yorumluyorum? Oküloplastik Cerrahi Birimi 19 Mart 2023 TODEM SANAL Oküloplastik Cerrahi Birimi https://todnet.org/OPCBak_19Mart/
BAK: Üveitlerde Multimodal Görüntüleme Uvea Behçet Birimi 26 Mart 2023 TODEM SANAL Uvea Behçet Birimi https://todnet.org/UBBak_26Mart/
BAK: Oküler Yüzey Rekonstrüksiyonu: Pratik Yaklaşım Kornea ve Oküler Yüzey Birimi 2 Nisan 2023 TODEM SANAL Kornea ve Oküler Yüzey Birimi https://todnet.org/KoyBak_2Nisan/
BAK: Biyometri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 15 Nisan 2023 TODEM ANKARA Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi https://todnet.org/KRCBak_15Nisan/
BAK: Bilimsel Bir Makalenin Hazırlanması Aşamaları Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu 15 Nisan 2023 TODEM SANAL Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu https://todnet.org/GoBAK_15Nisan/
BAK: Şaşılıkta Temel Muayene Yöntemleri ve Refraksiyon Muayenesi Şaşılık Birimi 16 Nisan 2023 TODEM İSTANBUL Şaşılık Birimi https://todnet.org/SaBak_16Nisan/
BAK: Temel Fako Teknikleri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 16 Nisan 2023 TODEM ANKARA Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi https://todnet.org/KRCBak_16Nisan2023/
BAK: Biyometri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 29 Nisan 2023 TODEM BURSA Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi https://todnet.org/KRCBak_29Nisan/
BAK: Temel Fako Teknikleri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 30 Nisan 2023 TODEM BURSA Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi https://todnet.org/KRCBak_30Nisan/
BAK: Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Multimodal Görüntüleme Tıbbi Retina Birimi 30 Nisan 2023 TODEM ANKARA Tıbbi Retina Birimi https://todnet.org/TRBak_30Nisan/
Bak: Makula Deliği Cerrahisi Vitreoretinal Cerrahi Birimi 30 Nisan 2023 TODEM İSTANBUL Vitreoretinal Cerrahi Birimi https://todnet.org/VRCBak_30Nisan/
Bak: Yumuşak Kontakt Lens Uyguluyorum Kontakt Lens Birimi 13 Mayıs 2023 TODEM İSTANBUL Kontakt Lens Birimi https://todnet.org/KLBak_13Mayis/
Bak: Biyometri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 20 Mayıs 2023 TODEM İSTANBUL Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi https://todnet.org/KRCBak_20Mayis/
Bak: Günlük Pratiğimizde Temel Elektrofizyolojik Testler Elektrodiagnostik Birimi 21 Mayıs 2023 TODEM İSTANBUL Elektrodiagnostik Birimi https://todnet.org/EDBak_21Mayis/
Bak: Temel Fako Teknikleri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 21 Mayıs 2023 TODEM İSTANBUL Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi https://todnet.org/KRCBak_21Mayis2023/
Bak: Biyometri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 27 Mayıs 2023 TODEM İSTANBUL Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi https://todnet.org/KRCBak_27Mayis2023/
Bak: Göz Kapağı Tümörleri Oküler Onkoloji Birimi 27 Mayıs 2023 TODEM İSTANBUL Oküler Onkoloji Birimi https://todnet.org/OOBak_27Mayis/
Bak: Temel Fako Teknikleri Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 27 Mayıs 2023 TODEM İSTANBUL Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi https://todnet.org/KRCBak_27Mayis/
Copyright © 2023, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | İrtibat

LookUs & Online Makale