TodNet
 


 

 

TOD 46

TOD 46. ULUSAL KONGRESİ

Prof. Dr. Selahattin Erbakan Anısına
17-21 Ekim 2012, Antalya
 
Konf. 1 - 20
PDR'de Güncel Vitroretinal Cerrahi
Oturum Başkanı: Hasan Erbil
PDR'de Güncel Vitroretinal Cerrahi
Remzi Avcı, Retina Göz Hastanesi - Bursa
Intravitreal, Subconjunctival, Systemic Antibiotic Admin
Oturum Başkanı: Kemal Gündüz
Antibiotics for prophylaxis of endophthalmitis: PK/PD factors
Susanne Gardner, Pharm. D, Atlanta, Georgia - USA

Oturum Başkanı: Kemal Gündüz
Intravitreal, Subconjunctival, Systemic Antibiotic Administration
Susanne Gardner, Pharm. D, Atlanta, Georgia - USA
Indications For Vitreoretinal Procedures
Oturum Başkanı: Güngör Sobacı
Vitrectomy: the old, the novel and the controversial indications
Peter Ringens, University Eye Clinic Maastricht - Holland
Diabette Nörooftalmolojik Değişiklikler
Oturum Başkanı: Gülhan Slem
Diabette Nörooftalmolojik Değişiklikler
Ömer Faruk Köker, TOD
The ESCRS Endophthalmitis Study – A summary
Oturum Başkanı: Süleyman Kaynak, Akif Özdamar
The ESCRS Endophthalmitis Study – A summary
Peter Barry, ESCRS Endophthalmitis Study Group
Oftalmoloji Pratiğinde Genetiğin Yeri
Oturum Başkanı: Berati Hasanreisoğlu, Mehmet Okka, Yaacov Rasier
Oftalmoloji Pratiğinde Genetiğin Yeri
Banu Turgut Öztürk, Selçuk ÜTF Göz Hastalıkları - Konya
Retina Hastalarının Tanı ve Tedavisinde Püf Noktaları
Oturum Başkanı: Hikmet Özçetin
Retina Hastalarının Tanı ve Tedavisinde Püf Noktaları
Öner Gelişken, Uludağ ÜTF Hastanesi - Bursa
Lens Subluksasyonunda Fakoemülsifikasyon Yapma Özellikleri
Oturum Başkanı: Sunay Duman
Lens Subluksasyonunda Fakoemülsifikasyon Yapma Özellikleri
Murat Aznabaev, Göz Hastalıkları, Başkortostan Devlet Tıp Üniversitesi, Ufa Şehri, Başkortostan - Rusya
Davetli Konuşmacı/Invited Lecturer
Oturum Başkanı: Berati Hasanreisoğlu
Davetli Konuşmacı/Invited Lecturer
Athanasios Nikolakopoulos, Papanikolaou Hospital - Yunanistan
Kornea ektazilerinde topografik tanı kriterleri
Oturum Başkanı: Koray Akarçay
Kornea ektazilerinde topografik tanı kriterleri
Reha Ersöz, Çukurova Üniversitesi - Adana
Davetli Konuşmacı/Invited Lecturer
Oturum Başkanı: Tunç Ovalı
Davetli Konuşmacı/Invited Lecturer
Athanasios Nikolakopoulos, Papanikolaou Hospital - Greece
Challenges in Glaucoma
Oturum Başkanı: İhsan Öge
Challenges in Glaucoma
Tharwat Mokbel, Faculty of Medicine, Mansoura University - Mısır
Glistenings And Their Effect On Vision
Oturum Başkanı: Yıldırım Beyazıt Usta
IOL glistenings and their effect on vision
Pandelis Papadopoulos, Athens Metropolitan Hospital - Yunanistan
Management Of Persistent Corneal Epithelial Defects
Oturum Başkanı: Yonca Akova
Management Of Persistent Corneal Epithelial Defects
Harminder Dua, The University of Nottingham - İngiltere
Chronic saccular endophthalmitis
Oturum Başkanı: Ziya Kapran
Chronic saccular endophthalmitis
Luis Cordoves, L Cordoves, Spain A Abreu - Spain
A Practical Ofendophthalmitis Review The Evidence
Oturum Başkanı: Pınar Aydın
A Practical Approach to the Prevention of Endophthalmitis in Cataract Surgery and Anti-VEGF Injections:Opinions and Evidence
Richard Abbott, American Academy Of Ophthalmology
Görme Optiğinin İncileri
Oturum Başkanı: Reha Ersöz
Görme Optiğinin İncileri
Sait Eğrilmez, Ege ÜTF Göz Hastalıkları AD - İzmir
MAKÜLA ÖDEMİ - Dün, Bugün, Yarın
Oturum Başkanı: Berati Hasanreisoğlu
MAKÜLA ÖDEMİ (MÖ) - DÜN..BUGÜN….YARIN
Seyhan Sonar Özkan, SB Ulucanlar Göz EAH - Ankara
Glokomda Cerrahi Tedavi
Oturum Başkanı: Nezir Suyugül
Glokomda Cerrahi Tedavi Prensipleri
Nevbahar Tamçelik, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD
Steroids for Retinal Vein Occlusion
Oturum Başkanı: Merih Banu Soylu
Steroids for Retinal Vein Occlusion
Anat Loewenstein, Tel Aviv University, Israel
Konf. 21 - 34
Management of Paediatric Cataracts
Oturum Başkanı: Fatih Mehmet Mutlu
Management of Paediatric Cataracts
Wagih Aclimendos, King’s College Hospital, London - UK
Lamellar Surgary
Oturum Başkanı: Ahmet Maden
Lamellar Corneal Surgary for Replacement of the Corneal Endothelium 3 years experience with DMEK
Friedrich Kruse, Dept. Of Ophthalmology, University Of Erlangen - Germany
Limbal Stem Cell Transplantation in Ocular Surface Disease
Oturum Başkanı: Osman Şevki Arslan
Limbal Stem Cell Transplantation in Ocular Surface Disease
Harminder Dua, University Of Nottingham - England
Pole to pole surgeries in very complicated cases
Oturum Başkanı: Fatih Karel, Ahmet Özkağnıcı
Pole to pole surgeries in very complicated cases
Cesare Forlini, Santa Maria delle Croci Hospital - İtaly
Future Medical Therapy for Glaucoma
Oturum Başkanı: Nevbahar Tamçelik
Future Medical Therapy for Glaucoma
Paul L. Kaufman, University of Wisconsin - ABD
New Insights Into Angle Closure And Angle Closure Glaucoma
Oturum Başkanı: Murat İrkeç
New Insights Into Angle Closure And Angle Closure Glaucoma
David Friedman, Johns Hopkins University, ABD
Management of Central Retinal Vein Occlusion
Oturum Başkanı: Ömer Faruk Yılmaz
Management of Central Retinal Vein Occlusion
Paul L. Kaufman, University of Wisconsin - ABD
Malpraktis
Oturum Başkanı: Süleyman Okudan
Hasta Haklarının Gerçek Anlamı Ve Uygulamadaki Sorunlar
Gürkan Sert, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Are We Blind
Oturum Başkanı: Emrullah Taşındı
Are we blind?
Abdulaziz Al Rajhi, Middle East Africa Council of Ophthalmology
Şaşılık Birimi - Baş Pozisyonları
Oturum Başkanı: Yavuz Örge
Baş Pozisyonları
Nazan Erda, Acıbadem Sağlık Grubu
So called accommodative IOL Confocal In Vivo Microscopy
Oturum Başkanı: Ahmet Tuncer Özmen
So called accommodative IOL‘s: facts and phantasy
Rudolf Guthoff, Rostock University
Confocal In-Vivo Microscopy – From Bench To Bedside
Oturum Başkanı: Bekir Sıtkı Aslan
PDR'de Güncel Vitroretinal Cerrahi
Remzi Avcı, Retina Göz Hastanesi - Bursa
Sağlıkta Dönüşüm Sürecinde Mevzuat Değişiklikleri ve TTB
Oturum Başkanı: Sunay Duman
Sağlıkta Dönüşüm Projesi ve buna karşı yürütülen hukuksal mücadele
Mustafa Güler, Türk Tabipleri Birliği Hukuk Danışmanı
Tiroid OrbiTopati
Oturum Başkanı: Mehmet Ünal
Tiroid Orbitopati; Tedavi Seçenekleri
Şafak Karslıoğlu, İstanbul Oküloplasti
Paneller
Katarakt Cerrahisinde Emetropi
Oturum Başkanı: Bekir Sıtkı Aslan

Emetropi için Biyometri
Reha Ersöz, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi - Adana

Biyometri ve OCT ve Orbscan
İsmet Durak, Dokuz Eylül Üni Göz Hastalıkları AD - İzmir

Emetropi İçin Torik Gil Ve Korneal Yöntemler
İzzet Can, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Yozgat

Rezidüel Refraksiyon Kusurunda İnce Ayar
Koray Budak, Özel Budak Laserline Göz Hastalıkları Merkezi - Ankara

Soru-Cevap
Dünyada Oftalmoloji Eğitimi ve Malpraktis Sorunları
Oturum Başkanı: Süleyman Kaynak, Pınar Aydın

Global Education in Ophthalmology
Richard Abbott, University of California - U.S.A

European Board of Ophthalmology; What and Why?
Peter Ringens, University Eye Clinic Maastricht - Holland

The Ophthalmology Medical Malpractice Landscape In The U.S.
Richard Abbott, University of California - U.S.A

Soru - Cevap
Sağlık Ekonomisinde Sorunlar ve Öneriler
Oturum Başkanı: Demir Başar, Kadir Eltutar, Süleyman Kaynak

Sunum
Osman Özcan, SGK - Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Sunum
Hakkı Gürsöz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Soru-Cevap
C-1 Üstü PVR Dekolmanda Tedavi
Oturum Başkanı: Berati Hasanreisoğlu

Proliferatif Vitreoretinopati Neden Oluşur?
Hakan Durukan, GATA Göz Hastalıkları - Ankara

PVR’li Olgularda Lense Yönelik Girişimler
Melih Ünal, GATA H.Paşa Eğitim Hastanesi - İstanbul

PVR Tedavisinde Temel Cerrahi Teknikler
Gökhan Gürelik, Gazi ÜTF, Ankara

PVR Tedavisinde Ne Zaman Hangi Tamponat
Tunç Ovalı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Soru - Cevap
Katarakt Cerrahisinde Yeni Teknolojiler
Oturum Başkanı: Yıldırım Beyazıt Usta

Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Sıvı Dinamiği
Mehmet Baykara, Uludağ Üniversitesi - Bursa

Femtosaniye Laser Destekli Katarakt Cerrahisi
Fatih Mehmet Mutlu, GATA Göz Hastalıkları AD, Ankara

İntraoperatif GİL Hizalama Santralizasyon ve Ölçüm Teknikleri
Bekir Sıtkı Aslan, TOBB ETU Hastanesi, Ankara

Soru - Cevap
Glokomda Cerrahi Tedavi
Oturum Başkanı: İhsan Öge

Glokomda Cerrahi Tedavi Niçin, Ne zaman?
İbrahim Koçer, Atatürk ÜTF, Göz Hastalıkları AD - Erzurum

Hangi Cerrahi Yöntem?
Atilla Bayer, GATA Göz Hastanesi AD - Ankara

Cerrahi Öncesi Kullanılan Antiglokomatöz İlaçların Cerrahi Başarıya Etkileri
Murat İrkeç, Hacettepe ÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı - Ankara

Cerrahi Öncesi Kullanılan Antiglokomatöz İlaçların Cerrahi Başarıya Etkileri
Nilgün Yıldırım, Hacettepe ÜTF Göz Hastalıkları - Ankara

Soru - Cevap
Az Görme
Oturum Başkanı: Alp Alaluf

Az Görmenin Tanımı, Türkiye’de Az Görenlerin Sosyal Durumu ve Hakları
Doğan Ceyhan, Yüzüncü Yıl ÜTF Göz Hastalıkları AD - Van

Az Görme Muayenesinde Dikkat Edilecek Noktalar
Ayşen Topalkara - Aysun İdil

Az Görme Re/Habilitasyonu Teknikleri
Aysun İdil, Ankara ÜTF Görme Engelliler Rehabilitasyon ve Araştırma Birimi

Az Görenlerde Görsel Halüsinasyonlar: Charles Bonnet Sendromu
Sinan Tatlıpınar, Yeditepe ÜTF Göz Hastalıkları AD - İstanbul

Soru - Cevap
Kontakt Lens Uygulamasında Kullanılan Yöntemler
Oturum Başkanı: Bülent Barlas

Kontakt Lens Pratiğinde Kornea Topografisi
Ömür Gündüz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kontakt Lens Kullanımında Oküler Yüzey Değerlendirilmesi
Canan Gündal, Atatürk EAH Göz Kliniği - Ankara

Emetropi İçin Torik Gil Ve Korneal Yöntemler
Ebru Toker, Marmara Üniversitesi Göz Hastalıkları AD - İstanbul
Noneksudatif Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Tanı Tedavi
Oturum Başkanı: Koray Akarçay

YBMD: Tanım, Sınıflama, Risk Kriterleri Ve Prognostik Faktörler
Sema Oruç Dündar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın

Tanı ve Takipte Görüntüleme Yöntemleri
Figen Batıoğlu, Ankara ÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Noneksudatif Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansında Beslenme Ve Mikronutrisyonun Tedavideki Yeri
Nazmiye Erol, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tedaviye Yönelik Klinik Araştırmalar ve Yeni Tedaviler
Sibel Kadayıfçılar, Hacettepe ÜTF Göz Hastalıkları - Ankara

Soru-Cevap
Başedilmesi Güç Kornea Enfeksiyonları
Oturum Başkanı: Murat İrkeç

Adenoviral Keratitler
Tomris Şengör, İstanbul Bilim Üniversitesi Göz AD

Bakteriyel Keratitler
Halit Oğuz, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi - Şanlıurfa

Fungal ve Paraziter Keratitler
Meltem Yağmur, Ç.Ü.T.F. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı - Adana

Soru - Cevap
Göz Kapağı Malpozisyonları ve Tedavisi
Oturum Başkanı: Sait Erda

Ektropiyum
Ayşe Yağcı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları - İzmir

Entropiyon
Mehmet Ünal, Dünya Göz Hastanesi, Ankara

Yüz Felcine Bağlı Göz Kapağı Malpozisyonları
Lale Közer Bilgin, İstanbul ÜTF Göz Hastalıkları AD

Blefaroplasti Sonrası Gözkapağı Malpozisyonları
Ferda Çiftçi Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları AD - İstanbul

Soru-Cevap
Behçet Üveiti
Oturum Başkanı: Nurettin Akyol

Behçet Hastalığı Epidemiyolojisi
Ertuğrul Mirza, Erciyes Üniversitesi, Kayseri

Behçet Üveitinde Tanı ve Ayırıcı Tanı
Pınar Özdal, Ulucanlar Göz EAH - Ankara

Prognozu Etkileyen Faktörler
Yılmaz Özyazgan, Cerrahpaşa TF Göz Hastalıkları AD - İstanbul
Keratakonus
Oturum Başkanı: Ömer Faruk Yılmaz

Keratakonus Klinik ve Tanısı
Emrullah Taşındı, İstanbul

Cross-linking Fizyopatolojisi ve Tipleri
Akif Özdamar, Dünyagöz Hastanesi - İstanbul

Keratokonusda İntrakorneal Halka Tedavisi
Aylin Kılıç, Dünyagöz Hastanesi - İstanbul

Rezidüel Refraksiyon Kusurunda İnce Ayar
Hanefi Çakır, Türkiye Hastanesi - İstanbul
Oküler Onkoloji'de İlginç Olgular
Oturum Başkanı: Melis Palamar

Kapak Tümörleri
Murat Tunç, Düzce Üniversitesi

Konjoktiva
Yusuf Uysal, GATA

Erişkin Çağı Göz İçi Tümörü
Kaan Gündüz, Ankara ÜTF Göz Hastalıkları AD

Orbita Tümörleri
Samuray Tuncer, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD
Optik Sinir Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemlerinin Yeri
Oturum Başkanı: Kadircan Keskinbora

Nöro-Oftalmolojide Optik Koherens Tomografi
Banu Şatana, Beyoglu Göz EAH - İstanbul

Nöroradyolojik Görüntüleme Yöntemleri BT MRG MRV
Meltem Söylev Bajin, Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir
Elektrofizyolojinin Temel Prensipleri ve Endiksiyonları
Oturum Başkanı: Kemal Gündüz

Elektroretinografi Ve Klinikte Kullanımı
Güliz Fatma Yavaş, Afyon Kocatepe Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD

VER (VEP, VECP)
Süleyman Sami İlker, Celal Bayar ÜTF

EOG ve Klinik Kullanımı
Ahmet Murat Sarıcı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD

Görme Alanı İle Elektrofizyolojik Testlerin İlişkisi - Soru Cevap
Ayşe Öner, Erciyes ÜTF, Göz AD - Kayseri
Akılcı İlaç Kullanımı - Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Güray Çıngıl, Kıvanç Güngör

Akılcı İlaç Kullanımı

Hatice Demet Çelik, SB, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi

Türkiye’de Farmakovijilans Uygulamaları
Demet Aydınkarahaliloğlu, Risk Yönetimi Daire Başkanı

Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu
Kıvanç Güngör, Gaziantep ÜTF Göz Hast. AD

Off-Label (Endikasyon Dışı) İlaç Kullanımında Hekimin Sorumluluğu
Erdal Yüzbaşıoğlu, İstanbul Bilim ÜTF Göz Hastalıkları AD
Üveitlerde Tanısal Değerlendirmeler
Oturum Başkanı: Cemil Apaydın

Anamnez, Fizik Muayene Ve Taramaya Yönelik Testler
Nilüfer Yalçındağ, Ankara ÜTF Göz Hastalıkları AD

Oküler Bulgulara Dayalı Ayırıcı Tanı Ve Sistemik Hastalıklarla İlişki
Özlem Yıldırım, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üveitlerde Tanısal Değerlendirmeler Görüntüleme Teknikleri
Sumru Önal, Koç ÜTF Amerikan Hastanesi - İstanbul
ETK
Refraktif Cerrahi İnteraktif Toplantı
Oturum Başkanı: Emrullah Taşındı, Hanefi Çakır

Refraktif Cerrahi İnteraktif Toplantı
Uvea Behçet Birimi - Olgu Sunumu
Oturum Başkanı: İlknur Tuğal Tutkun

Nilüfer Yalcındağ, Ankara ÜTF Göz Hastalıkları AD

Ali Osman Saatçi, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi - İzmir

Pınar Özdal, Ulucanlar Göz EAH - Ankara

Sibel Kadayıfçılar, Hacettepe ÜTF Göz Hastalıkları - Ankara

İlknur Tuğal Tutkun, İstanbul Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
FFA Klübü - Olgu Sunumu
Oturum Başkanı: Öner Gelişken

Dilek Güven, Şişli Etfal EAH - İstanbul

Ali Osman Saatçi, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi - İzmir

Nilüfer Koçak, Dokuz Eylül ÜTF Cerrahi Tıp Bilimleri - İzmir

Özgür Yalçınbayır, Uludağ ÜTF - Bursa

Pelin Yılmazbaş, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Serra Arf, İstanbul Retina Enstitüsü

Sibel Aksoy, Fatih Sultan Mehmet EAH - İstanbul

Sibel Demirel, Ankara ÜTF Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ahmet Sarıcı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kornea Birimi - Olgu Sunumu
Oturum Başkanı: Nilgün Yıldırım

Keratokonus Cross-linking Kombine Uygulamalar
Akif Özdamar, Dünyagöz Hastanesi - İstanbul

Soru - Cevap

Pterjiyumda Limbal Greft Ve Mitomisin
Dilek Dursun, Başkent Üniversitesi Göz Hastalıkları AD - Ankara

Pterjium Cerrahisinde Limbal Greft - Mitomisin Kullanimi
Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi - Antalya

Soru-Cevap

Kuru Gözde Refraktif Düzeltme (Kontakt Lens vs Refraktif Cerrahi)
Zeynep Özbek Söylemezoğlu, Dökuz Eylül Üniversitesi

Soru - Cevap
Kontakt Lens Birimi - Olgu Sunumu
Oturum Başkanı: Tomris Şengör

Canan Gürdal, Ankara Atatürk EAH Göz Kliniği

Betül Bayraktar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ayhan Sağlık, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erol Can, Ankara Atatürk EAH Göz Kliniği

Gamze Dereli, Ankara Atatürk EAH Göz Kliniği

Zeynep Acar, Şişli Etfal EAH

Tongabay Cumurcu, İnönü Üniv., Turgut Özal Tıp Merkezi - Malatya

Zerrin Tuncer, Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi

Nazlı Gül Boğoçlu, İstanbul Bilim Üniversitesi Göz Hastalıkları
Penetran Yaralanma - Olgularla Primer Onarım Sonrası
Oturum Başkanı: Coşar Batman

Travmatik Kataraktlar
Ersin Oba, Kafkas ÜTF Göz Hastalıkları AD

İris Travmaları
Şule Ziylan, Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları AD

Olgu Sunumu
Şule Ziylan, Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları AD

Vitreus Hemorajisi
Mehmet Akif Acar, Ankara EAH

Travmatik Retina Dekolmanları
Remzi Avcı, Retina Göz Hastanesi - Bursa

Ön Segment Göz İçi Yabancı Cisimleri
Ulviye Yiğit, Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH - İstanbul

Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimleri
Özlem Aslan, Ulucanlar Göz EAH - Ankara
Oküler Cerrahide Antisepsi ve Antibiyotik Proflaksisi
Oturum Başkanı: Necdet Bekir

Genel Prensipler
Hikmet Başmak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Katarakt Cerrahisinde Antisepsi ve Antibiyotik Profilaksisi
Ufuk Elgin, Ankara Ulucanlar Göz Eğitim Hastanesi

Glokom Filtrasyon Cerrahisinden Sonra Görülen Enfeksiyonlar
İclal Yücel, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

Keratoplasti ve Refraktif Cerrahide Proflaksi
Nilgün Yıldırım, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Vitreoretinal Cerrahi
Kubilay Çetinkaya, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi - KKTC
KRCB Video Sempozyum - Olgu Sunumları
Oturum Başkanı: Necdet Cinhüseyinoğlu, Fatih Mehmet Mutlu

Ahmet Demirok, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ali Üstüner, Birinci Göz Hastanesi - İstanbul

Alper Ağca, Beyoğlu Göz EAH - İstanbul

Ercüment Alpaydın, Özel Antakya Lazer Göz Merkezi

İbrahim Taşkın, Maya Göz Merkezi - Adana

Levent Akçay, Dünyagöz Hastanesi, Altunizade - İstanbul

Mehmet Söyler, Batı Göz Sağlığı Dal Merkezi - İzmir

Necdet Cinhüseyinoğlu, Okmeydanı EAH - İstanbul

Osman Şevki Aslan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Selim Doğanay, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi - Malatya

Uğur Ünsal, Batı Göz Sağlığı Dal Merkezi - İzmir

Olgu SunumuÜzeyir Günenç, Dokuz Eylül ÜTF Göz Hastalıkları AD - İzmir

Zeki Tunç Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - İstanbul

Akif Özdamar, Dünyagöz Hastanesi - İstanbul
Göz Çevresindeki Estetik Sorunlar ve Tedavileri
Oturum Başkanı: Ahmet Maden

Kozmetik Kapak Problemlerinde Cerrahiyi Destekleyici Tedavi Yöntemleri
Altuğ Çetinkaya, Dünyagöz Hastanesi - Ankara

Olgu Sunumu
Levent Akçay, Dünyagöz Hastanesi - İstanbul

Blefaroşalazisde Tedavi
Mehmet Ünal, Dünyagöz Hastanesi - Ankara

Blefaroplasti İle Kombine Operasyonlar
Müslime Akbaba, İstanbul Oküloplasti

Alt Kapak Blefaroplasti
Revan Yıldırım, Dokuz Eylül ÜTF - İzmir

Ptozis Ameliyatları Sonrası Estetik Sorunlar
Ferda Çiftçi, Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları AD - İstanbul
Glokom Tedavisinde Farklı Seçenekler ve Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Nevbahar Tamçelik

Primer Açık Açılı Glokom Tedavisinde İlk Seçenek Slt (?)
Esin Başer, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa

Medikal Tedavi
Ümit Ekşioğlu, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Açı Kapanması - Lens Cerrahisi
Kuddusi Erkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Laser Cerrahisi
Faruk Öztürk, Ulucanlar Göz EAH Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Glokom Cerrahisi
Tekin Yaşar, YYÜ Tıp Fak. Göz Hast. AD

İlerlemiş Glokomun Medikal Tedavisinde Temel Yaklaşım ? GİB Düşürmek
Özcan Ocakoğlu, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Nöroproteksiyon
Nurşen Yüksel, Kocaeli ÜTF Göz Hastalıkları AD
Malpraktis ve Hekimin Sorumluluğu
Oturum Başkanı: Süleyman Kaynak, Nazmi Zengin

Tıbbi Malpraktis Nedir? Malpraktise Neden Olabilecek Kusurlu Eylemler
Zeliha Yazar, Kafkas ÜTF Göz Hastalıkları AD

Hekim Gözüyle Malpraktis
Remzi Kasım, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi Müdaheleden Doğan Tazminat Sorumluluğu
Ahmet Kütük, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi

Hekimlerin Cezai Sorumluluğu
Hasan Tahsin Gökcan, Yargıtay 4. Ceza Dairesi
TCOD - Olgu Sunumu
Oturum Başkanı: Öner Gelişken, Ceyhun Nazarlı, Perixanun Mammadova

Tural Galbinur, Azerbaycan

Bülent Yazıcı, Uludağ ÜTF Göz Hastalıkları AD - Bursa

Şansal Gedik, Uludağ ÜTF Göz Hastalıkları AD - Bursa

Begüm Bulam, Başkent ÜTF Göz Hastalıkları AD

Cem Şimşek, Başkent Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları - Ankara

Halid Aliyev, Milli Oftalmologiya Merkezi Azerbaycan - Bakü

Müşvik Kerimov, Milli Oftalmologiya Merkezi, Bakü - Azerbaycan

Halil Hüseyin Çağatay, Kafkas ÜTF Göz Hastalıkları AD,Kars

Gülce Gökgöz, Başkent Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları - Ankara

Afet Memmedzade, Milli Oftalmologiya Merkezi, Baku - Azerbaycan

Onur Gökmen, Başkent Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları - Ankara

Nilüfer Koçak, Dokuz Eylul Üniversitesi - İzmir
Diyabetik Retinopatinin Bugünü ve Yarını
Oturum Başkanı: Süleyman Kaynak

Diabetic retinopathy: epidemiology and future challenges
Timur Yusupov, Özbekistan

Diyabetik Retinopati Tarama Ve Tani Yaklaşimlari, Nelere Dikkat Edilmeli?
Mustafa Taşeli, Kıbrıs

Laser In Diabetic Retinopathy: Patient selection, timing and indications for PRP
Timu Yusupov, Özbekistan

Makula Ödemi (MÖ): Oluşum Mekanizmaları Ve Klinik Çeşitleri
Cholpon Sadabaeva

Diabetik Makülopatide Steroidler, İmplantlar ve Laser Uygulamaları
Tural Galbinur, Azerbaycan

Diabetik Makülopatide Anti-VEGF Uygulaması
Cem Küçükerdönmez, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Diabetik Vitrektomide Endikasyon, Zamanlama, Teknikler Ve Komplikasyonlar
Müşvik Kerimov, Milli Oftalmologiya Merkezi - Azerbaycan
Atlanmaması Gereken Nörooftalmolojik Tanılar - Olgu Sunumu
Oturum Başkanı: Gölge Acaroğlu

Gölge Acaroğlu, Ulucanlar Göz EAH - Ankara

Banu Şatana, Beyoğlu Göz EAH - İstanbul

Coşkun Özcan, Haseki EAH - İstanbul

Feyza Önder, Fatih Haseki EAH - İstanbul

Feyza Önder, Fatih Haseki EAH - İstanbul

Kadircan Keskinbora

Nedime Demir, Haseki EAH - İstanbul

Nilgün Solmaz, Haseki EAH - İstanbul
Modern Katarakt Cerrahisinde Tartışmalı Konular
Oturum Başkanı: Bekir Sıtkı Aslan, Hikmet Özçetin

İnteraktif Toplantı
Optik Refraksiyon, Az Görme Rehabilitasyonunda Doğru Bilinen Yanlışlar
Oturum Başkanı: Demir Başar

Optik Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonunda Doğru Bilinen Yanlışlar - Soru Cevap
Alp Alaluf, Antalya

Doğru Bilinen Yanlışlar
Doğan Ceyhan, Yüzüncü Yıl ÜTF Göz Hastalıkları AD - Van
KURSLAR 1 - 20
Kornea Lazer Cerrahisi Komplikasyonları
Oturum Başkanı: Emrullah Taşındı

Lasık Flep Komplikasyonları
Rengin Yıldırım, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hast. AD

Korneal Refraktif Cerrahi Sonrası Fazla Ve Az Düzeltmelerde Yaklaşım
Feyza Altın, Okmeydanı EAH - İstanbul

Kornea Lazer Cerrahisi Komplikasyonları
Emrullah Taşındı, İstanbul

Korneal Ektazi’de Yaklaşım
Serkan Biliş, Batı Göz Hastanesi - İzmir
KRCB - Temel Fako
Oturum Başkanı: Sunay Duman

Cerrahi Ekipman Genel Prensipler Cerrahi Problemler
Sunay Duman

Temel Fakoda Nükleus Parçalama Teknikleri
Yaşar Küçüksümer, Beyoğlu Göz EAH - İstanbul

Epinükleus - Korteks Temizliği Göz Içi Merceği Konulması
Tekin Yaşar, YYÜ Tıp Fak. Göz Hast. AD
Şaşılıkta Refraksiyon Kusurları
Oturum Başkanı: Yaşar Duranoğlu

Ambliyopi Ve Şaşılık Olgularında Refraksiyonun Düzeltilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
Kemal Dikici, Dünyagöz Hastanesi - İstanbul

Ambliyopi’de Refraksiyon Kusuru Düzeltilmesi - Soru Cevap
Cem Yıldırım, Pamukkale Üniversitesi Göz AD - Denizli
Özellikli İleri Teknoloji GIL İmplantasyonu Yaklaşımları
Oturum Başkanı: Bekir Sıtkı Aslan

Biyometri Kornea Ve Retinanın Değerlendirilmesi
Ahmet Demirok, Beyoğlu Göz EAH - İstanbul

Akomodatif Lensler
Haluk Talu, DünyaGöz Hastanesi- Ataköy - İstanbul

Torik GIL
Bekir Sıtkı Aslan, TOBB ETÜ Hastanesi - Ankara

Multifokal Göziçi Lensleri ve Klinik Tecrübeler
Mehmet Söyler, Batı Göz Sağlığı Dal Merkezi - İzmir
Presbiopide Cerrahi Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Şaban Şimşek

Kamra Inlay
Şaban Şimşek, Maltepe ÜTF Göz Hast. AD - İstanbul

Multifokal Göziçi Lensleri
Üzeyir Günenç, Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Akomodasyonun Restorasyonu
Volkan Hürmeriç, GATA Göz Hastalıkları AD - Ankara

Korneal Yaklaşım (Supracor) - Soru Cevap
Bozkurt Şener, Acıbadem Göz Hastanesi - İstanbul
Ön Segment Görüntüleme, Gib Ölçümü, Pakimetri
Oturum Başkanı: İclal Yücel

UBM Ve Ön Segment Fotografisi
Ümit Aykan, YDÜ Tıp Fakültesi Göz Hst AD

Ön Segment OCT
Ilgaz Yalvaç, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

GİB Ölçümü Yöntemleri
Sinan Sarıcaoğlu, Gazi ÜTF Gazi Göz Vakfı

Pakimetri - Soru Cevap
Gürsoy Alagöz, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Vitreoretinal Cerrahide Yenilikler
Oturum Başkanı: Seyhan Topbaş

İntravitreal İlaç Uygulama Rehberi
Hakkı Birinci, Samsun

Küçük Gauge Vitreoretinal Cerrahide Yenilikler
Tuğrul Altan

Vitreomakuler yüzey hastalıklarında OCT
Seyhan Topbaş, Özel Ümit Hastanesi - Eskişehitr

KROMOVİTREKTOMİ
Berkant Kederli, UÜTF Göz Kliniği - Bursa
Horizontal ve Vertikal Şaşılıklarda Cerrahi
Oturum Başkanı: Fatih Mehmet Mutlu

Horizontal Kaymaların Cerrahi Planlaması Ve Temel Cerrahi Prensipler
Nazife Sevin, İzmir Atatürk EAH Göz Kliniği

Soru - Cevap

Vertikal Kaymaların Cerrahi Planlaması, Temel Prensipler, Özel İşlemler
Faruk Halim Örge, Case Medical Center University Hospitals Eye Institute

Soru-Cevap
Prematürite Retinopatisi
Oturum Başkanı: Nur Kır

Prematüre Retinopatisi Epidemiyoloji Risk Faktörleri Etyopatogenez
Ayşe Öner, Erciyes ÜTF Göz Hastalıkları AD - Kayseri

Prematür Retinopatisi - Klinik, Evreleme, Takip, Prognoz
Tansu Erakgün, Kaşkaloğlu Göz Hastanesi - İzmir

Prematürite Retinopatisinde Tedavi
Şengül Özdek, Gazi Tıp Fakültesi

Soru - Cevap
Pediatrik Kataraktların Tedavisi
Oturum Başkanı: Necdet Cinhüseyinoğlu

Pediatrik Katarakt Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon
Tülin Berk, DEÜTF Göz Hastalıkları AD - İzmir
Lakrimal Boşaltım Sistemi Tıkanıklıkları
Oturum Başkanı: Nazmi Zengin

Lakrimal Boşaltım Sistemi Tıkanıklıklarında Klinik Değerlendirme
Nazmi Zengin, NEÜ Meram Tıp Fak. Göz Hastalıkları AD Konya

Oküloplastik ve Orbita Cerrahisi Çocuklarda Epifora Ve Tedavisi
Onur Konuk, Gazi ÜTF Göz Hastalıkları AD

Eksternal Dakriyosistorinostomi
Pelin Kaynak, S.B.Beyoğlu Göz EAH - İstanbul

Oküloplastik ve Orbita Cerrahisi Endoskopik Transnazal Dakriosistorinostomi
Onur Konuk, Gazi ÜTF Göz Hastalıkları AD
Lazer Fotokoagulasyon Tedavisi
Oturum Başkanı: Figen Batıoğlu

Vasküler Retina Hastalıklarında Laser Uygulamaları ve Komplikasyonları
Fevzi Şentürk, İstanbul Retina Enstitüsü
Floresein Anjiyografi ve Optik Koherens Tomografi
Oturum Başkanı: Serra Arf

Fundus Anjiografisi ve Optik Koherens Tomografi (OCT) Temel Bilgiler
Özgür Artunay, Bezmialem Vakıf ÜTF Göz Hastalıkları AD

Çeşitli Hastalıklarda OKT
Sinan Tatlıpınar, Yeditepe ÜTF Göz Hastalıkları AD - İstanbul
Refraktif Göz Tembelliğinin Erken Tanı Ve Tedavisi
Oturum Başkanı: Sedef Kutluk

Refraktif Ambliyopi ve Erken Tanı
Ayşe Ayça Sarı, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Soru - Cevap
Lazer Fotokoagulasyon Tedavisi
Oturum Başkanı: Hakan Öner

VRC’de Sık Karşılaşılan Komplikasyonlar
Hakan Öner, DEÜTF Göz Hastalıkları AD

Soru - Cevap
Kaliteli Bilimsel Sunum Nasıl Yapılır?
Oturum Başkanı: Güngör Sobacı

Etkin Poster Sunumu Nasıl Olmalı?
Yonca Akova, Bayındır Hastanesi - Ankara

Sahne Hakimiyeti Ve Tartışmanın Yönetilmesi
Emrullah Taşındı, İstanbul
Zor Olgularda Kontakt; Değişmiş Korneada Kontakt Lensler, Cerrahiden Önce Veya Sonra En İyi Seçenek!
Oturum Başkanı: Güzin İskeleli

Refraktif Cerrahi Sonrası Değişmiş Topografi
Zeynep Özbek Söylemezoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Soru - Cevap
Yakın Görmeden Yakın Gözlüğüne: Presbiyopide 5N1K Çok Odaklı Gözlüklerin Ölçülmesi Ve Reçetelendirilmesi
Oturum Başkanı: Cenap Güler

Çok Odaklı Camlar İle Presbiyopi Tedavisi
Serkan Biliş, Batı Göz Hastanesi - İzmir

Çok Odaklı Gözlükler
Cenap Güler, Balıkesir Üniversitesi

Soru - Cevap
KURSLAR 20 - 27
Botulinum Toksini: Göz Çevresindeki Uygulamaları
Oturum Başkanı: Emel Başar

Hemifasyal Spazmda Botulinum Toksini Tedavisi
Gölge Acaroğlu, Ulucanlar Göz EAH - Ankara

Göz Çevresine Estetik Amaçlı Botulinum Toksin Uygulamaları
Meltem Söylev Bajin, Dokuz Eylül Üniversitesi Göz Hastalıkları AD
Oküler Antibiyotiklerde Son Gelişmeler
Oturum Başkanı: Kıvanç Güngör

Oftalmolojide Antimikrobiyal Direnç Sorunu: Mekanizmaları ve Klinik Dersler
Kıvanç Güngör, Gaziantep ÜTF Göz Hastalıkları AD

Oküler Enfeksiyonlarda İdeal Antibiyotik Seçimini Belirleyen Faktörler
Gürsoy Alagöz, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hangi Klinik Durumda Hangi Antibiyotik?
Halit Oğuz, Harran ÜTF
Konuşma Öncesi Çocuklarda Görme, Refraksiyon, Şaşılık Muayenesi
Oturum Başkanı: Deniz Somer

Konuşma Öncesi Çocuklarda Görme Refraksiyon Muayenesi
Aylin Yaman, Dokuz Eylül Üniversitesi Göz Pediatrik Oftalmoloji

Konuşma Öncesi Çocuklarda Şaşılık Muayenesi
Aysel Pelit, Başkent Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları - Ankara
Travmatik Katarakt Tedavi
Oturum Başkanı: Seyhan Sonar Özkan

Yara Tamiri İle Birlikte Primer Lens Cerrahisi
Tülay Şimşek, Ulucanlar Göz EAH - Ankara

Post Travmatik Lens Luksasyonlarında Tedavi Prensipleri
Erdinç Aydın, OSM Ortadoğu Hastanesi - Şanlıurfa

Post Travmatik İOL Dislokasyonlarında Tedavi Prensipleri
Seyhan Sonar Özkan, Ulucanlar Göz EAH - Ankara
Okulomotor Paralizilerde ve Nistagmusda Klinik Yaklaşım ve Tedavi
Oturum Başkanı: Süheyla Köse

3. ve 4. Sinir Felçlerinde Tanı Ve Yaklaşım
Sibel Oto, Başkent Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları - Ankara

NİSTAGMUS Klinik Yaklaşım Ve Tedavi
Önder Üretmen, Ege ÜTF Göz Hastalıkları AD
Psodoafakide Göziçi Lensine Bağlı Sprunlarda Yaklaşım
Oturum Başkanı: Mahmut Kaşkaloğlu

Arka Kapsül Defektine Bağlı Problemler (Sublukse-Lukse)
Remzi Kasım, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Zonul Defektinde Desantralizasyona Yaklaşım
Fatih Karel, Dünyagöz Hastanesi - Ankara

Vitreusta Göziçi Lenslerine Yaklaşım
Mehmet Çakır, Türkiye Hastanesi - İstanbul
Blefaroptozis ve Tedavisi
Oturum Başkanı: Meltem Söylev Bajin

Pitoz - Klinik Değerlendirme
Cem Evereklioğlu, Erciyes ÜTF Göz Hastalıkları AD

Frontal Askı Yöntemleri
Emel Başar, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Levator ve Müller Cerrahisi
Şeyda Karadeniz Uğurlu, İzmir Atatürk EAH Göz Kliniği

Sunu
Begüm Bulam, Başkent ÜTF Hastalıkları AD

Sunu
İnci Emerbahçeci
Refraksiyon Cerrahisinde Temel Bilgiler
Oturum Başkanı: Hanefi Çakır

Refraktif Cerrahide Kornea Topografisi ve Ön Segment Optik Koherens Tomografi (OCT)
Ömür Gündüz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Flep Hazırlama Teknikleri
Aydın Yıldırım, Fatih Üniversitesi, Sema Uygulama-Araştırma Hastanesi

Refraktif Cerrahide Dikkat Edilecek Noktalar Ve Proplemler
Hanefi Çakır, Turkiye Hastanesi Göz Klinigi
Özellikli Olgularda Katarakt Cerrahisi
Oturum Başkanı: Osman Şevki Arslan

Cerrahi Ekipman Genel Prensipler Cerrahi Problemler
Faruk Öztürk, Ulucanlar Göz EAH, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Zonül Problemli Olgular
Osman Şevki Arslan, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD

Kornea Problemli Olgular
Yonca Akova, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi - Ankara
Şaşılık Cerrahisinde Reoperasyonlar
Oturum Başkanı: Seyhan Bahar Özkan

Re-operasyonda Botilinum Toksin Kullanımı
Birsen Gökyiğit, Beyoğlu Göz EAH - İstanbul

Siklovertikal Kaymalarda Sekonder Girişim
Yavuz Örge, Anatolia Göz Hastanesi - İstanbul

Reoperasyonlarda Restriktif Problemler Ve Çözümleri
Acun Gezer, İ.Ü. Tıp Fakültesi - İstanbul

Horizontal Cerrahide Reoperasyon
Ayşegül Koçak Altıntaş, Ankara Ulucanlar Göz EAH
Pterjium ve Tedavisi
Oturum Başkanı: Murat İrkeç

PTERJİUM Sınıflama Ve Oluşum Mekanizmaları
Murat İrkeç, Hacettepe Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD - Ankara

Pterjium Cerrahisinde Mitomisin C Ve Diğer Adjuan Tedaviler
Canan Gürdal, Ankara Atatürk EAH Göz Kliniği

Pterijiyum Tedavisinde Güncel Cerrahi Uygulamalar
Aylin Karalezli, Başkent Üniversitesi Göz Hastalıkları AD - Ankara

Soru - Cevap
Keratokonus ve Keratoplasti Dışı Tedavisi
Oturum Başkanı: Yonca Akova

Keratokonusda Korneal Krosslinking Tedavisi
Yonca Akova, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi - Ankara

Keratokonusta Kontakt Lens Uygulaması
Ömür Gündüz, Ankara ÜTF Göz Hastalıkları AD

Kornea Içi Halka Uygulamaları
Canan Aslı Ütine, Yeditepe Üniversitesi Göz Merkezi - İstanbul
Gözlük Reçete Ederken Hangi Tip Camlar Ne Zaman Reçete Edilmelidir?
Oturum Başkanı: Zeki Büyükyıldız

Fotokromik Ve Renkli Camlar, Güneş Gözlükleri, Aynalı Camlar Özellikleri Ve Kimlere Ne Zaman Verilmelidir?
Emrullah Taşındı, İstanbul

Gözlük Camı Kaplamaları, Ve Polarize Camlar Özellikleri Ve Kimlere Ne Zaman Verilmelidir?
Zeki Büyükyıldız, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mineral Ve Organik Camlar: Özellikleri Ve Kimlere Ne Zaman Verilmelidir?
Ahmet Ergin, Adana Numune EAH Göz Hastalıkları Kliniği
Açılış - Kapanış
Açılış Töreni
Açılış Konuşmaları
Kutay Andaç

Açılış Konuşmaları
Mehmet Okka, UKOK 2. Başkanı, Meram Tıp Fakültesi - Konya

Açılış Konuşmaları
Süleyman Kaynak, TOD Başkanı, Dokuz Eylül ÜTF - İzmir

Plaket Töreni
Kapanış Töreni
Kapanış Konuşmaları - Plaket Töreni
Genç Oftalmaloglar 1
Oturum Başkanı: Richard Abbott, Peter Ringens, Pınar Aydın

Which Scheimpflug Parameters Are Most Predictive In Detecting Narrow Anterior Chamber Angles?
Afsun Şahin, Eskisehir Osmangazi University Medical School

Anterior segment optical coherence tomography:A novel diagnostic instrument for conjunctivochalasis
Koray Gümüş, Erciyes University School of Medicine - Kayseri

The Comparison of Central Corneal Thickness Measurements With Optical Low-Coherence Reflectometry and Ultrasound Pachymetry and Reproducibility of Both Devices
Bengü Ekinci Köktekir, Selcuk University Faculty of Medicine - Konya

Incidence and Tomographic Evaluation of Unilateral Keratoconus
Faik Oruçoğlu, Birinci Eye Hospital - Istanbul

The Effect of Accommodation on Cornea
Fariz Sadıgov, Istanbul Medeniyet University - Istanbul

A Histopathologic Study of Rabbit Corneas After Different Epithelial Treatment Methods
Mehmet Cuneyt Özmen, Necip Fazil State Hospital - Kahramanmaras

In vivo confocal microscopic evaluation of the inflammatory response in non-epithelial herpes simplex keratitis
Mehmet Cem Mocan, Hacettepe University School of Medicine - Ankara

Ocular Surface Assessment in Patients With Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome
Mutlu ACAR, Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital

Evaluation Of The Corneal Thickness, Anterior Chamber Depth And Iridocorneal Angle Following Scleral Buckling Surgery With Anterior Segment Optical Coherence Tomography
Ömer Kartı, Kula State Hospital - Manisa

Higher Order Corneal Aberrations and Topography of Normal, Keratoconus-Suspect and Keratoconic Eyes
Sibel Aksoy, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital - Istanbul

Corneal biochemical features of patients with VKC
Sinan Emre, Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa
Genç Oftalmaloglar 2
Oturum Başkanı: Peter Barry, Marko Hawlina, Abdulaziz Al Rajhi

Comparision Of Corneal Biomechanics After Small Incision Lenticule Extraction (SMILE) And Femtosecond Laser Assisted LASIK
Uğur Çelik, Beyoglu Eye Research and Training Hospital - Istanbul

Evaluation Of Zonal Equivalent Keratometry Readings After Laser Refractive Surgery
Orkun Müftüoğlu, Birinci Eye Hospital - Istanbul

Ozil Ip Torsional Mode Versus Combined Torsional/Longitudinal Microcoaxial Phacoemulsification
Fırat Helvacıoğlu, Maltepe University Medicine Faculty - Istanbul

Trabeculectomy With Large Area Mitomycin-C Application As A First-Line Treatment In Advanced Glaucoma: Retrospective Review
Zeynep Aktaş, Gazi University Medical Faculty - Ankara

Effectiveness of Anti-VEGF Switch in Exudative AMD
Cem Küçükerdönmez, Izmir University, School of Medicine - Izmir

Is Optical Coherence Tomography Really A New Biomarker Candidate In Multiple Sclerosis:A Stuctural And Functional Evaluation
Fatih Gündoğan Gulhane Military Medical Academy - Ankara

The Effects Of Bevacizumab In A Model Of Retinal Ischemia-Reperfusion
Maryo Cenk Kohen, Yeditepe University, Department of Ophthalmology - Istanbul

Correlation of Spectral Domain Optical Coherence Tomography Findings and Visual Acuity in Central Serous Chorioretinopathy
Özgür Yalçınbayır, Uludag University School of Medicine - Bursa

Vitreous Vascular Endothelial Growth Factor Level during Gestation
Peykan Türkçüoğlu, Inonu University School of Medicine - Malatya

Effect of Intravenous Mannitol on Subfoveal Choroidal Thickness: An EDI-OCT Study
Sinan Çalışkan, Bulent Ecevit University - Zonguldak

Optimizing Outcomes of Ptosis Surgery: Impact of Hering’s Effect and Eye Dominance
Altuğ Çetinkaya, Dünyagöz Hospital - Ankara
TOD & MISIR Oftalmoloji Derneği
Oturum Başkanı: Leyla Atmaca, Tharwat Mokbel

Uncommon Presentations of Strabismus
İbrahim El-Adawy, Mısır Oftalmoloji Derneği

Outcomes of High Speed 25 Gauge Vitrectomy in Retinal Detachment Surgery
Ahmet Burak Bilgin, Akdeniz University, School of Medicine - Antalya

Implantable Contact Lenses The State of Art in Refractive Error Solution
Ehab Hassan Nematalla, Faculty of Medicine – Mansoura University Mansoura Ophthalmic Center - Egypt

Chromovitrectomy And Vital Dyes
Nilüfer Koçak, Dokuz Eylul Unıversity - Izmir

Contraversies in Ischemic Optic Neuropathy
Şansal Gedik, Selcuk University - Konya

Fundus Autofluorescence In Macular Dystrophies
Figen Batıoğlu, Ankara University Faculty of Medicine Department of Ophthalmology
Black Sea
Oturum Başkanı: Mahmut Kaşkaloğlu, Bahar Toygar

Black Sea Ophthalmological Society
Mahmut Kaşkaloğlu, Kaskaloglu Eye Hospital - Izmir

Pterygium Surgery With Conjunctival Autograft Using Fibrin Glue
Mahmut Kaşkaloğlu, Kaskaloglu Eye Hospital - Izmir

My Phakic's - Past, Present and …?! (30 Years Experience)
Merab Dvali, Tbilisi State Medical University - Georgia
Copyright © 2024, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | İrtibat

LookUs & Online Makale