TodNet
 


 

 


Görev Dağılımı
Halka Yönelik Web Sayfaları
Meslek İçi Eğitim Sayfaları
Önceki Dönem Birim Başkanları

09 Şubat 2019 Glokom BYK 2. Toplantı Gündemi

1- Birim çalışma gruplarına koordinatör ve üye seçimi
Birim Çalışma Grubu (BÇG) işleyiş protokolü:

Amaç
Her iki organ da BYK’un çalışmalarını hızlandırmak maksadıyla ilgili konularda rapor ve strateji belirleyerek BYK’na sunar. BÇG kararları BYK onayından sonra yürürlüğe girer.
Yapısı
BÇG: En az bir BYK üyesinin koordinatörlüğünde en az üç aktif üyenin katılımıyla oluşturulur. BÇG’larında çalışacak deneyimli aktif üyelerin seçimi koordinatörün teklifi, aktif üyenin kabulü ve başkanın onayı ile gerçekleşir. Her BÇG konusuyla ilgili gelişim raporunu iki ayda bir BYK’na sunar. Üst üste iki rapor dönemi yeterli performans göstermeyen çalışma grubu üyelerinin değişimi BYK’nun inisiyatifindedir.
 
Birim Çalışma Grubu (BÇG) Koordinatör(ler) Üyeler
Multidisipliner BÇG Dr Ufuk Elgin 
Yurtdisi iliskiler  BÇG Dr Ahmet Akman 
Aktif üyeler ile ilişkiler BÇG Dr Nursen Yuksel 
Dergi projesi BÇG Dr Ahmet Akman 
Kitap hazırlık BÇG Dr Atilla Bayer 
Bilimsel çalışmaların organizasyonu BÇG Dr.Nurşen Yüksel 
Glokom farkindalığı arttırma BÇG Dr Tekin Yasar 
Genc oftalmologlar (TOD GO) ile iliskiler BÇG Dr Tekin Yasar 
Glokom Tedavisinde yeni ufuklar BÇG  Dr Nevbahar Tamçelik 
Eğitimin geliştirilmesi BÇG Dr Atilla Bayer
Kongre değerlendirme BÇG Dr.Oya Tekeli 
Fotograf ve video arşiv oluşturma BÇG Dr Ufuk Elgin 
Tele Glokom BÇG Dr Oya Tekeli 
Tanı tedavi rehberi BÇG Dr Nevbahar Tamçelik 

Yukarıdaki BÇG koordinatörler listesi onaylandı. Koordinatörler 3 üye belirlemesi konusunda çalışmalar yapacaklar.

2- 2 Mart 2019  İstanbul Bal toplantısı
BAL Program yapıldı, ve TOD-Net sayfasında duyuruda..
10x4 seans olmak üzere 40 kişi eğitilecek. Bilim ilaç sponsorluğunda 80-90 domuz gözü yurt dışından getirilecek, cerrahi malzeme temini sekreter ve eğitim sorumlusu tarafından denetlenecek.
3- Glokom dergisi çalışmaları hakkında ön bilgi
Dr. Ahmet Akman son durum hakkında bilgi verdi. Sponsor olarak 1 yıllık Bilim ilaç olması konusunda mutabık olundu. Dsha önce belirlenen yazıların 1 Mart 2019 a kadar ulaştırılmasına karar verildi.
4. Ulusal kongre’de birimlerin yabancı konuşmacı isteğinin değerlendirilmesi ve  istenecek   yabancı sayısı
 Ulusal kongreye davet edilecek konuşmacı sayısı 2 (iki) kişi olarak belirlendi.
Bu konuda Dr. Kaweh Mansouri ve Dr. Ike Ahmet e davet yapılabileceği konusunda mutabakat oluştu.   
5- Glokom kitabı hakkında son gelişmeler
 Atilla Bayer ve Ufuk Elgin kitap hazırlık çalışması hakkında bili sundu. Mart sonuna kadar bölüm yazarlarının tespiti konusunda çalışmalar tamamlanacak.
6- 10 ile 16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Glokom Haftası aktivitelerini değerlendirmek
 Novartis firması rtarafından önerilen “Mobil araçlarla 3 büyük kent sokaklarında ışıklı pano ile 8 saat hareketli 2 saat hareketsiz tanıtım (pano hazırlığı bize ait, firma adı olmayacak, tod ve glokom birimi logosu olacak)” aktivite onaylandı. Ayrıca Bilim ilaç firması Glokom tanıtım Poster ve broşür ile katkıda bulunacak.
 
7- 2019 yılı içinde yapılması planlanan BAK ve BAL toplantılarının yeri, sayısı ve konularının tespiti
 3 BAK
• 9 Şubat Ankara
• 13 Nisan İzmir? (TODEM binası bitimine bağlı olarak)  
• 7 veya 14 Eylül Gaziantep
2 BAL
• 2 Mart İstanbul TODEM
• 19 Ekim İstanbul TODEM
• Tarihleri belirlendi.
8- TOD Go ile Bahar Sempozyumu sırasında tanışma sohbet toplantısı
 TOD-GO Birimi ile Bahar Sempozyumu sırasında dayanışma ve sohbet toplantısı yapılması onayı alındi

Başkan                                 Sekreter                      Eğitim Sorumlusu
Dr.Özcan Ocakoğlu             Dr.Ilgaz B.Yalvaç         Dr.Tekin Yaşar

Üye                                    Üye                               Üye
Dr.Nevbahar Tamçelik      Dr.Nurşen Yüksel          Dr. Ahmet Akman 

Üye                                     Üye                              Üye
Dr.Oya Tekeli                     Dr.Atilla Bayer             Dr.Ufuk Elgin  

 

 

 

27 Aralık 2018 Perşembe Glokom BYK gündemi

1-Başkan, sekreter ve eğitim sorumlusunun belirlenmesi
2- Birim çalışma gruplarının ve ana çalışma gruplarının yeniden belirlenmesi için başkan, sekreter ve eğitim sorumlusundan oluşan bir komisyon kurulması ve yetkilendirilmesi
3- 2019 yılı içinde yapılması planlanan BAK ve BAL toplantılarının yeri, sayısı ve konularının tespiti , gerekli durumda değişikliğin yapılabilmesi için başkana yetki verilmesi
4- 2019-2020 döneminde yurtdışında yayınlanan bir süreli Glokom dergisinin Türkçe versiyonunun hazırlanması için bir çalışma grubu kurulması

27 Aralık 2018 Perşembe günü saat 21.00 de sosyal media (whatsup) üzerinden 2018-2020 dönemi 1. BYK toplantısı Dr.Nevbahar Tamçelik, Dr.Özcan Ocakoğlu, Dr.Ilgaz Yalvaç, Dr.Tekin Yaşar, Dr.Ahmet Akman, Dr.Oya Tekeli, Dr.Atilla Bayer, Dr.Ufuk Elgin’in katılımı ile yapıldı.

Toplantıda aşağıdaki kararlar oy birliği ile alındı.
1-Başkan, sekreter ve eğitim sorumlusunun belirlenmesi için oylama yapıldı.

Dr. Ozcan Ocakoglu Baskanlığa, Dr. Ilgaz Yalvaç Sekreterliğe getirildi, Dr. Tekin Yasar Egitim Sorumlusu  olarak oy birligi ile secildi

2- Birim çalışma gruplarının ve ana çalışma gruplarının yeniden belirlenmesi için başkan, sekreter ve eğitim sorumlusundan oluşan bir komisyon kurularak ve çalışma gruplarının yeniden oluşturulması, kaldırılması ya da yeni gruplar eklenmesi , gruplara üye seçimi için yetkilendirildi.


3- 2019 yılı içinde yapılması planlanan BAK ve BAL toplantılarının yeri, sayısı ve konularının tespiti , gerekli durumda değişikliğin yapılabilmesi için başkana yetki verilmesi oybiriliği ile karara bağlandı.

4- 2019-2020 döneminde yurtdışında yayınlanan bir "Süreli Glokom" dergisinin Türkçe versiyonunun hazırlanması için bir çalışma grubu kurulması ve bir sonraki BYK toplantısında tekrar gündeme alınması karara bağlandı.


5- Eskişehir'de yapılacak olan TOD 40.Kış Sempozyumunda düzenlenecek Glokom Uydu Toplantısı hakkında bilgilendirme yapildi.

Başkan                                  Sekreter                            Eğitim Sorumlusu
Dr.Özcan Ocakoğlu              Dr.Ilgaz Yalvaç                  Dr.Tekin Yaşar

Üye                                        Üye                                   Üye                            Üye                       Üye                        Üye
Dr.Nevbahar Tamçelik          Dr.Nurşen Yüksel              Dr. Ahmet Akman     Dr. Oya Tekeli       Dr. Atilla Bayer       Dr. Ufuk Elgin

 

30.10.2017

27.10.2017   tarihli TOD Glokom Birim Yürütme Kurulu toplantı (BYK) tutanağı

TOD Glokom BYK 27.10.2017 tarihinde Halil Ateş başkanlığında, Özcan Ocakoğlu, Kıvanç Güngör, Belgin İzgi, Oya Tekeli, Ümit Ekşioğlu, Tekin Yaşar, Ayça Yılmaz, Ilgaz S.Yalvaç ve Nurşen Yüksel’in katılımıyla aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanmıştır.

27Ekim  2017 Birim yürütme kurulu gündemi

 1. 2017 yılı son dönem ve 2018 yılı ilk 3 aylık dönem içi düzenlenmesi planlanan toplantılar
 2. 2018 yılı içinde yapılması düşünülen BAK ve BAL toplantıları, sayı, konu, yer seçimi hakkında genel görüşme
 3. Glokomda tanı ve tedavi rehberi hakkında genel görüşme
 4. Glokom kitabı hazırlık çalışmaları hakkında bilgilendirme
 5. Oftalmoloji alanında faaliyet gösteren firmalarla ilişkiler
 6. EGS rehberinin Türkçe’ye çevrilmesi konusunda gelişmeler
 7. Dr. Zeynep Kayaarası Öztürker’in birim aktif üyelik başvurusunun görüşülmesi
 8. 2018 Mart ayı içinde gerçekleşecek Dünya Glokom haftası düzenlenmesi düşünülen etkinlikler hakkında görüş alışverişi
 9. SGK ile yapılan görüşmeler
 10. Diğer hususlar, dilek ve öneriler

Toplantıda alınan kararlar:

 1. 2017 yılı Aralık ayı içinde Antalya’da düzenlenecek TOD planlı etkinliği Asistan Eğitim Toplantısı ve Şubat ayında Bursa’da düzenlenecek Bursa şubesinin aylık toplantısında birimimizce yapılacak görme alanı ve OCT değerlendirme konulu toplantı ile ilgili birim sekreteri Dr.Özcan Ocakoğlu tarafından bilgi verildi.
 2. 2018 yılı içinde 1 tanesi İstanbul Todem’de, 1 tanesi Ankara’da yeni açılacak Todem’de olmak üzere 2 tane BAK; yine1 tanesi İstanbul Todem’de 1 tanesi Ankara’da olmak üzere 2 adet BAL toplantısı düzenlenmesi, ihtiyaç halinde toplantı sayısının arttırılmasına karar verildi.
 3. 2018 yılı içinde basımı planlanan yeni glokom kitabı hazırlık çalışmaları ile ilgili olarak Dr.Özcan Ocakoğlu tarafından bilgi verildi.
 4. Glokomda tanı ve tedavi rehberi hakkında Dr.Belgin İzgi tarafından bilgilendirme yapıldı. Bu konuda gerekli konu dağıtımının yapıldığı, konu ile ilgili ilk toplantının  51.Ulusal kongre içeriğinde 29.10.2017 tarihinde düzenleneceği bilgisi verildi.
 5.  EGS rehberi 2014 baskısı (4.baskı)’nın Türkçe’ye çevrilmesi için Dr.Carlo Traverso ile olan yazışmaları Dr.Ilgaz Yalvaç anlattı. Onay işlemlerinin tamamlanmasından sonra tercüme işlemine profesyonel destek alınarak başlanacağı duyuruldu.
 6. Dr. Zeynep Kayaarası Öztürker’in birim aktif üyelik için yaptığı başvuru dosyasının incelenmesi sonucu yeterli olduğu görülerek aktif üyeliğe kabulu karara bağlandı. Durum adaya bir yazı ile bildirildi.
 7. 2018 yılı Mart ayı içinde düzenlenecek Dünya Glokom Haftası için etkinlik planlaması yapıldı. Hazırlanan kamu spotunun bu döneme yetiştirilmesi için Dr.Tekin Yaşar’a tekrar görev verildi. Ayrıca endüstri firma desteği ile tanıtıcı broşür, gazete ilanı veya halkı aydınlatıcı haber- röportaj olanaklarının araştırılmasına karar verildi.
 8. SGK kurumu ile glokom ameliyatlarında kullanılan malzemelerin ve yapılan işlemlerin  yeniden kodlanması ve/veya fiyatlandırılması amaçlı yapılan görüşme ile ilgili olarak Dr.Ümit Ekşioğlu tarafından bilgi verildi. SGK kurumu ile bu konuda temasın devam edeceği ancak şu aşamada gelişme sağlanamadığı belirtilerek toplantıya son verildi.

 

22.9.2017

16.09.2017   TOD Glokom Birim Yürütme Kurulu toplantı (BYK) tutanağı

TOD Glokom BYK 16.09.2017 tarihinde Halil Ateş başkanlığında, Özcan Ocakoğlu, Ahmet Akman, Kıvanç Güngör,  Ümit Ekşioğlu ,Tekin Yaşar, Ayça Yılmaz, Ilgaz S.Yalvaç ve Nurşen Yüksel’in katılımıyla aşağıdaki gündem maddeleri ile  toplanmıştır.

16 Eylül 2017 Birim yürütme kurulu gündemi

 1. Ekim 2017 TOD 51.Ulusal Kongresinde TOD Glokom birimi olarak düzenleyeceğimiz toplantıların gözden geçirilmesi
 2. Glokopedi sayfasına aktif üyelerden istenilen yazı örneklerinin son teslim tarihinin uzatılması
 3. Glokomda tanı ve tedavi rehberi hakkında genel görüşme
 4. Oftalmoloji alanında faaliyet gösteren firmalarla ilişkiler
 5. 8-9 Eylül 2017 de Londra’da yapılan EGS kurultayı ile ilgili bilgilendirme, EGS rehberinin Türkçe’ye  çevrilmesi
 6. 2018 yılı içinde düzenlenmesi planlanan toplantılar
 7. Diğer hususlar, dilek ve öneriler

Toplantıda alınan kararlar:

 1. Ekim 2017 de Antalya’da yapılacak TOD 51. Ulusal kongresinde glokom birimi olarak yapacağımız 2 panel, 2 kurs, 2 bilep, 1 interaktif toplantı ve 3 adet kongre BAK’larında görev alan tüm moderatörlerin ilgili tüm konuşmacılara toplantı formatları ile ilgili aydınlatıcı bilgi vermesine, konu karışıklığına meydan verilmemesi için gayret etmelerine ve konuşma sürelerine uyum konusunda azami dikkat sarfetmelerine karar verildi.
 2. Glokopedi sayfamızın(https://www.todnet.org/glokom/) son düzeni BYK üyelerine tanıtıldı. Daha önce bir program dahilinde aktif üyelerimize dağıtılan ve son hali elimize ulaşan bilimsel yazıların sayfamızda yayınlanmaya başladığı bilgisi verildi. Yaz tatili ve toplantı yoğunluğu nedeni ile henüz gönderilememiş yazıların teslim tarihi ise son kez 30.09.2017’ye uzatıldı ve bu durumun konu yazarlarına bildirilmesine karar verildi.
 3. Glokomda tanı ve tedavi rehberi program taslağı üzerinde görüşüldü.  Dr.Belgin İzgi’nin koordine edeceği bu programda toplanan verilerin konusunda deneyimli aktif üyelerimizle birlikte yapacağımız toplantılarda tartışılarak rehbere son halinin verilmesine, ilk toplantının Ekim ayında Antalya’da düzenlenecek 51.Ulusal Kongre sırasında yapılmasına karar verildi.
 4. Oftalmoloji alanında faaliyet gösteren firmalarla ilişkiler gözden geçirildi ve paydaşlarımızla etkin ve üretken çalışmamızın yolları tartışıldı.
 5. 8-9 Eylül 2017 de Londra’da yapılan EGS kurultayına BYK adına katılan Dr.Ilgaz S Yalvaç, Dr.Kıvanç Güngör ve Dr.Tekin Yaşar toplantı ile ilgili izlenimlerini paylaştılar. EGS bünyesinde yer almanın gelecekte yurtdışı mesleki bağlantılarımız açısından önemi vurgulandı. Ayrıca EGS rehberinin 4.baskısının Türkçe’ye çevrilmesi konusu görüşüldü ve bu konuda çalışması için eğitim sorumlusu Dr.Ilgaz S Yalvaç görevlendirildi.
 6. 2018 yılı içinde düzenlenmesi planlanan toplantılar görüşüldü. 24 Şubat 2018 Cumartesi Glokom tanısında ve tedavinin yönlendirilmesinde tanısal testlerden nasıl faydalanacağız? başlıklı BAK 4 kursunun Bursa’da düzenlenmesine karar verildi. Ayrıca 2018 yılı içinde 3 BAK ve 3 BAL toplantısı düzenlenmesi, toplantıların sponsorluğu için de Bilim İlaç firması ile görüşülmesine karar verildi.
 7. Glokomda ilaç kullanımı için hastaların bağlı oldukları sağlık kurullarından temin ettikleri ilaç kullanım raporlarının 2 yıl olan süresinin hastaların takip imkanlarını kısıtladığı hakkında görüşler tekrar gündeme geldi. Ayrıca yeni kullanıma giren mikroinsizyonel glokom cerrahisinde kullanılan mini implantların SGK ödeme sistemi içindeki yeri ve ödeme koşullarının yeniden değerlendirilmesi konusu görüşüldü. Bu konuda bir komisyon kurulmasına ve TOD ile iş birliği halinde SGK’na tıbbi durumu açıklayıcı rapor hazırlanmasına karar verildi.                                         

 

10.3.2017

4.3.2017   TOD Glokom Birim Yürütme Kurulu toplantı (BYK) tutanağı

TOD Glokom BYK 18.2.2017 tarihinde Halil Ateş başkanlığında, Ahmet Akman, Kıvanç Güngör, Özcan Ocakoğlu, Oya Tekeli, Ümit Ekşioğlu ,Tekin Yaşar, Ayça Yılmaz’ın katılımıyla aşağıdaki gündem maddeleri ile  toplanmıştır.

4 Mart 2017 Eskişehir Birim yürütme kurulu gündemi

 1. Vuslat Pelitli Gürlü ve Sirel Gür Güngör’ün aktif üyeliğe müracaatlarının değerlendirilmesi
 2. 29 Nisan 2017 de İstanbul Todem’de düzenlenecek OCT kursu ile ilgili bilgilendirme
 3. Kamu spotu hazırlığı ile ilgili son durum
 4. Glokopedi sayfası hakkında bilgilendirme
 5. 51.Ulusal Kongrede düzenlenmesi planlanan Bilgi Aktarım Kursu (BAK) ile ilgili program ve konuşmacı tespiti
 6. 9 Nisan 2017’de Ankara’da toplanacak olan genişletilmiş MYK toplantısı için 6 aylık faaliyet raporunun BYK’da görüşülerek karara bağlanması
 7. 12-14 Mayıs 2017 tarihinde Kıbrıs’ta düzenlenecek aktif üye toplantısı programı
 8. Diğer hususlar, dilek ve öneriler
  1. BAK 1 anket sonuçları değerlendirmesi
  2. Glokom  ilaç raporlarının suresinin 1 yıla indirilmesi

Toplantıda alınan kararlar:

 1. TOD Glokom Birimine aktif üyelik için müracaat etmiş olan Dr.Vuslat Pelitli Gürlü ve Dr.Sirel Gür Güngör’ün dosyaları değerilerek aktif üyelik müracaatlarının kabul edilmesine karar verildi
 2. 29 Nisan 2017 de İstanbul Todem’de düzenlenecek OCT kursu son hazırlıkları, WEB sayfası ve konu ve konuşmacı listeleri tekrar değerlendirilmiş, katılımcı sayısının 60’a çıkarılmasına karar verilmiştir.
 3. Novartis firması sponsorluğunda hazırlanacak olan glokom hastalığı hakkında halkı bilgilendirme amaçlı  kamu spotu hazırlığı ile ilgili son durum değerlendirildi, SB nezdinde girişimlerde bulunmak üzere Dr. Tekin Yaşar görevlendirildi.
 4. TOD glokom biriminin tüm oftalmologlara yönelik olarak hazırladığı eğitsel faaliyeti olan http:// todnet.org/glokom adresinden ulaşılabilinecek “Glokopedi” sayfasının aktif olduğu bilgilendirmesi yapıldı. Sayfanın geliştirilmesi ve gelecekte hazırlanacak olan glokom kitabına zemin hazırlaması için Kitap hazırlık birim çalışma  grubuna görev verildi.
 5. 51.Ulusal Kongrede düzenlenmesi planlanan Bilgi Aktarım Kursu (BAK) ile ilgili program ve konuşmacıların tespiti için Dr.Özcan Ocakoğlu görevlendirildi.
 6. 9 Nisan 2017’de Ankara’da toplanacak olan genişletilmiş MYK toplantısı için 6 aylık faaliyet raporunun hazırlanması ve sunumu için Glokom BYK sekreteri Dr.Özcan Ocakoğlu görevlendirildi.
 7. 12-14 Mayıs 2017 tarihinde Kıbrıs’ta düzenlenecek aktif üye toplantısı programında Uyum (Kompliyans)  konulu panel ve aktif üyelerin katılımıyla gerçekleşecek interaktif olgu sunumu olmasına, konu ve konuşmacıların tespiti için Dr.Özcan Ocakoğlu, Dr.Kıvanç Güngör, Dr.Ayça Yılmaz ve Dr.Ümit Ekşioğlu’nun görevlendirilmesine karar verildi.
 8. 18.2.2017 tarihinde İstanbul TODEM’de düzenlenen Görme alanı kursu katılımcıları aarasında yapılan kurs programı hakkındaki anket sonuçları görüşüldü. Katılımcıların genel olarak kurstan faydalandıkları, ancak özellikle pratik bölümün ve eğitmen ile bire bir çalışma süresinin arttırılmasını; teorik bölümdekonuların  olgu üzerinden tartışılmasını istedikleri tespit edildi. Bu tespitlerin daha sonra düzenlenecek olan BAK ‘larında dikakte alınmasının uygun olacağına karar verildi.
 9. Glokomda ilaç kullanımı için hastaların bağlı oldukları sağlık kurullarından temin ettikleri ilaç kullanım raporlarının 2 yıl olan süresinin hastaların takip imkanlarını kısıtladığı hakkında görüşler gündeme geldi. Ancak süresinin kısaltılmasının hastaların tekrar rapor çıkartma sıkıntısı ile karşılaşabilecekleri de dikkate alındı. Bu konu hakkında ayrıntılı inceleme yapılması ve  daha sonraki BYK toplantılarında görüşülmesi  karara bağlandı.
 10. SLT ve ALPİ gibi laser tedavi prookollerine ait onam formlarının hazırlanarak TOD net ‘ e konulması için Dr.Ayça Yılmaz ve Dr. Ümit Ekşioğlu görevlendirildi.

 

21.2.2017

18.2.2017 tarihinde yapılan  TOD Glokom Birim Yürütme Kurulu toplantı (BYK) tutanağı

TOD Glokom BYK  18.2.2017 tarihinde Halil Ateş başkanlığında, Ahmet Akman, Kıvanç Güngör, Belgin İzgi, Özcan Ocakoğlu, Oya Tekeli, Ilgaz S.Yalvaç, Tekin Yaşar, Ayça Yılmaz ve Nurşen Yüksel’in katılımıyla aşağıdaki gündem maddeleri ile  toplanmıştır.

Toplantı Gündemi:

1- TOD 51.ulusal kongresi  panel kurs yuvarlak masa konuşmacıların tespiti

2- 29 Nisan 2017 Cumartesi günü düzenlenecek olan BAK -2 Oct kursunun konu ve konuşmacılarının kararlaştırılması

3- TOD-net tarafından glokom birimi için hazırlanan Web sitesi glokopedi hakkında bilgilendirme ve sitenin kullanımına dair planlama

4-4 Mart 2017 günü Eskişehir’de düzenlenecek BAL-1 wet lab kursu son hazırlıkları hakkında bilgilendirme

5- 12-18 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Glokom Haftası dahilinde yapılması düşünülen etkinliklerin ( kamu spotu afiş broşür) değerlendirilmesi

6- 12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kıbrıs'ta düzenlenmesi planlanan AÜ toplantısı hakkında genel görüşme

7- 28 Haziran 2 Temmuz 2017 tarihleri arasında Helsinki de düzenlebecek WGC Toplantısına katılım hakkında görüşme

8- TOD tarafından 16-18 Haziran 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan canlı cerrahi oturumuna katılım hakkında genel görüşme( cerrah seçimi video panel konularının gözden geçirilmesi)

9-Dilek ve öneriler

 

Toplantıda alınan kararlar:

1.       TOD 51.ulusal kongresinde glokom birimimiz tarafından düzenlenecek 2 panel , 2 kurs, 2 BİLEP ve 1 interaktif toplantı için moderatörler ve konuşmacı  tespiti yapıldı.

2.       29 Nisan 2017 Cumartesi günü düzenlenecek olan BAK -2 Oct kursu için konular ve konuşmacıları tespit edildi, davet mektupları gönderilmesine karar verildi.

3.Başkan Halil Ateş tarafından TOD-net tarafından glokom birimi için hazırlanan Web sitesi glokopedi hakkında brim yürütme kuruluna bilgilendirme yapıldı. Sitenin kullanımına dair planlama ve site içeriğinde yayınlamacak olan konuların aktif üyelere dağıtımı için Kitap hazırlık BÇG adına Özcan Ocakoğlu görevlendirildi.

4.4 Mart 2017 Cumartesi günü Eskişehir’de düzenlenecek Glokom Beceri Aktarım Labaratuvarı  (BAL-1) wet lab kursunun son hazırlıkları ve çalışma düzeni hakkında hakkında bilgilendirme yapıldı.

5.12-18 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Glokom Haftası dahilinde hazırlanması düşünülen broşür, basılı duyuru ve kamu spotu ile ilgili Novartis  ve Bilim İlaç firmaları ile yapılan görüşmeler, hazırlanması düşünülen kısa film içeriği hakkkında bilgilendirme yapıldı. Sağlık bakanlığından kamu spotuna yayın onayı alınması ve diğer işlemlerin takibi için Tekin Yaşar görevlendirildi.

6.       12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kıbrıs'ta düzenlenmesi planlanan aktif üye toplantısnda katılım şeklinin poster sunumu olması ve toplantı içeriğinde bir panel düzenlenmesi karara bağlandı. Poster sunumu kabulu ve panel içeriğinin hazırlanması için Özcan Ocakoğlu, Kıvanç Güngör ve Ayça Yılmaz’dan oluşan komisyon kuruldu.

 

7.28 Haziran 2 Temmuz 2017 tarihleri arasında Helsinki de düzenlenecek World Glaucoma Congress Toplantısında düzenlenmesi planlanan panel için konu ve konuşmacı seçimi yapıldı. Panel saatinin değiştirilmebilmesi için EGS yetkilileri ile görüşülmesi konusunda Ilgaz S Yalvaç ve Ahmet Akman görevlendirildi.

8.TOD tarafından 16-18 Haziran 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan canlı cerrahi toplantısına 3 video oturumu ve 4 canlı cerrahi uygulaması ile katılım kararı verildi. Canlı cerrahi için vaka ve cerrah seçimi yapıldı.  Video oturuma gönderilecek videoların incelenmesi ve gruplandırılması için Özcan Ocakoğlu ve Belgin İzgi görevlendirildi.

9.BAK-1 kursuna destek veren tüm eğiticilere ve firmalara katkılarından ötürü teşekkür yazısı yazılmasına karar verildi.

14. Şubat. 2017

Sayın TOD Glokom Birimi Aktif üyeleri;

TOD Glokom Birimi "Glokopedia" adında bir bilgi paylaşım portalı açmıştır. Eyewiki (http://eyewiki.org/Category%3AGlaucoma ) benzeri bir yapılanması olacak olan bu portala yazılarınızla destek vermenizi rica ediyoruz. TOD Glokom Birimi Kitap Hazırlık Birim Çalışma Grubu'nun (BÇG) organizasyonunda sürdürülecek bu faaliyette her konu aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;

Hastalıklar için (örneğin açı resesyon glokomu için ):

·  Tanım

·  Etioloji

·  Risk faktörleri

·  Fizyopatoloji

·  Semptom

·  Tanı

·  Ayırıcı tanı

·  Tedavi

·  Kaynaklar

Test araçları için (örneğin SITA görme alanı gibi)

·  Tanım

·  Temel prensipleri

·  Kullanım şekli

·  Avantaj ve dezavantajları

·  Test güvenlik kriterleri

·  Örnek çalışmalar

·  Kaynaklar

Cerrahi işlemler için (örneğin iridotomi gibi):

·  Tanım

·  Endikasyon ve kontrendikasyonlar

·  Teknik

·  Postoperatif bakım

·  Kullanılan gereçler

·  Komplikasyonlar

·  İlgili çalışmalar

·  Kaynaklar

Yukarıdaki gruplar harici konulara değinmek isteyen yazarlar da belirttiğimiz temel akış şemasına uygun olarak yazılarını bölümlendirmelidir. Hazırlanan yazılar kitap hazırlık BÇG'nun denetimiyle siteye kabul edileceklerdir. Yazılar hazırlanmadan önce çakışma kontrolü ve uygunluk onayı için konu başlığı ve kısaözeti yazılarak glokom birimine gönderilmelidir (ozcanocakoglu@gmail.com). Yazılarda yer alan şekil ve resimlerin yazara ait olması beklenmektedir.

Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

 

Dr. Halil Ateş, Dr. Özcan Ocakoğlu

TOD Glokom Birimi BYK adına

 

 

30 Aralık 2016

Değerli birim aktif üyelerimiz;

2017 yılının sizler ve tüm sevdikleriniz için sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dileriz.

Esen kalınız

TOD Glokom Birimi Yürütme Kurulu

 

 

23.Aralık 2016     

TOD Glokom Birimi Çalışma Grupları (BÇG) Listesi

 1.  Ön Segment Birimleriyle İlişkiler BÇG

                  Koordinatör:  Prof.Dr. Ayça Yılmaz

           Katarakt Birimi ile ilişkiler

           Üyeler: Prof.Dr. Üzeyir Günenç, Prof.Dr. Altan Atakan Özcan, Prof.Dr. Tamer Takmaz, Prof.Dr. Emrullah Taşındı

           Kornea Birimi ile ilişkiler

                Üyeler: Prof.Dr. Mehmet Orhan, Prof.Dr. Akif Özdamar, Prof.Dr. Banu Bozkurt

      2.Yurtdışı İlişkiler BÇG

   Koordinatör: Prof.Dr. Ahmet Akman
   Üyeler: Prof.Dr. Murat İrkeç, Prof.Dr. Atilla Bayer, Prof.Dr. Volkan Dayanır, Doç.Dr. Banu Şatana

 

 1. SGK İle İlişkiler BÇG
  Koordinatör: Prof.Dr. Ahmet Akman
  Üyeler: Prof.Dr. Kazım Devranoğlu,

 

 1. Tanısal Sistemler Eğitim Ve Destek BÇG
  Koordinatör: Prof.Dr. Oya Tekeli
  Üyeler: Doç.Dr. Tarkan Mumcuoğlu, Doç.Dr. Ali Bülent Çankaya,

 

 1. Kitap Hazırlık BÇG
  Koordinatör: Prof.Dr. Tekin Yaşar
  Üyeler:Prof.Dr. Özcan Ocakoğlu, Prof.Dr. Levent Alimgil, Prof.Dr. Tülay Şimşek, Doç.Dr. Ufuk Elgin

 

 1. Tele-Glokom BÇG
  Koordinatör: Prof.Dr. Ilgaz S. Yalvaç
  Üyeler: Prof.Dr. Sarper Karaküçük, Doç.Dr. Şükrü Bayraktar, Uzm.Dr. Eray Atalay

 

 1. Fotoğraf Ve Video Arşivi Oluşturma BÇG
  Koordinatör: Prof.Dr. Ilgaz S. Yalvaç
  Üyeler: Prof.Dr. Merih Önol, Prof.Dr. Nurettin Akyol,Uzm.Dr.Hilmi Çuhadaroğlu

 

 1. Glokom Bülteni BÇG
  Koordinatör: Prof.Dr. Kıvanç Güngör
  Üyeler:  Prof.Dr. Ali Aydın, Doç.Dr. Afsun Şahin, Uzm.Dr.Aygen Batman

 

 1. Bilimsel Çalışmaların Organizasyonu BÇG
  Koordinatör: Prof.Dr.. Nurşen Yüksel
  Üyeler: Prof.Dr. Özcan Kayıkçıoğlu, Doç.Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu, Doç.Dr.Zeynep Aktaş

 

 1. Epidemiyolojik Çalışmaları Destekleme BÇG
  Koordinatör: Prof.Dr. Nurşen Yüksel
  Üyeler: Prof.Dr. Nilgün Yıldırım, Doç.Dr. Gül Arıkan, Doç.Dr.Çiğdem Altan

 

 1. Glokom Farkındalığı Yaratma BÇG
  Koordinatör: Prof.Dr. Tekin Yaşar
  Üyeler: Prof.Dr. Nuray Akyol, Prof.Dr. Uğur Keklikçi, Doç.Dr.Alper Yarangümeli

 

 1. Genç Oftalmologlar (Tod-Go) İle İlişkiler BÇG
  Koordinatör: Prof.Dr.Kıvanç Güngör
  Üyeler:Prof.Dr. Halil Ateş, Doç.Dr. Sibel Kocabeyoğlu, Uzm.Dr.Suzan Güven Yılmaz

 

 1. Aktif Üyelerle İletişim BÇG
  Koordinatör: Prof.Dr. Ümit Ekşioğlu
  Üyeler: Prof.Dr. Ertuğrul Mirza, Prof.Dr. Esin Başer, Prof.Dr. Özlem Yıldırım

 

 1. Tanı Ve Tedavi Rehberi BÇG
  Koordinatör: Prof.Dr. Belgin İzgi
  Üyeler: Prof.Dr. Nusret Özdemir, Doç.Dr. Özlem Gürbüz Köz

 

 1. Glokom Tedavisinde Yeni Ufuklar BÇG
  Koordinatör: Prof.Dr. Nurşen Yüksel
  Üyeler: Doç.Dr. Sinan Sarıcaoğlu, Uzm.Dr. Kaya  N. Engin 

23.Aralık.2016 BYK Toplantısı 3 kararları

TOD Glokom Birim Yürütme Kurulu toplantısı (BYK) tutanağı

TOD Glokom BYK  23.12.2016 tarihinde Ahmet Akman, Halil Ateş,Ümit Ekşioğlu,  Kıvanç Güngör, Belgin İzgi, Özcan Ocakoğlu, Oya Tekeli, Ilgaz S.Yalvaç, Tekin Yaşar, Ayça Yılmaz ve Nurşen Yüksel’in katılımıyla aşağıdaki gündem maddeleri ile  toplanmıştır.

Toplantı Gündemi:

1-TOD Glokom Birimi logosunun yenilenmesi

2-Birim içi Sürekli Eğitim Programları kapsamında düzenlenmesi planlanan programlardan ilki    “Glokomda Görme Alanı Kursu nun İstanbul TODEM’de yapılabilmesi için TOD MYK ile görüşülmesi ve konu başlıklarının seçimi

3-2017 yılında yapılacak 51.TOD Ulusal Kongresi’nde düzenlenmesi planlanan “Beceri Aktarım Kurslar ( BAK)” ile ilgili genel görüşme

4-Birim çalışma grupları (BÇG) olıuşumu ve çalışması hakkında genel bilgilendirme

5-Dilek ve temenniler

Toplantıda alınan kararlar:

 1. TOD Glokom Birimi’nin iç ve dış yazışmalarında, konuşmacı davet mektuplarında, interaktif medyada (Facebook Glokom Aktif üye platformu) kullanılacak yeni logo seçimi yapıldı.
 2. Birim içi Sürekli Eğitim Programları kapsamında Birim Eğitim sorumlusu Dr.Ilgaz S Yalvaç ve Dr Oya Tekeli koordinatörlüğünde  İstanbul’da TODEM salonunda “Glokomda Görme Alanı Kursu”nın  düzenlenmesi , TODEM salonu kullanımı için TOD MYK’dan izin istenmesi karara bağlandı.

3-  2017 yılında yapılacak 51.TOD Ulusal Kongresi’nde düzenlenmesi planlanan “Beceri Aktarım Kurslar ( BAK)” ında genç oftalmologlara ve glokom ile ilgilenen                      meslekdaşlarımıza aktarılacak konular hakkında aktif üyelerimizden görüş alınmasına karar verildi.  Geri dönüşlere bakılarak bir sonraki toplantıda BAK sayısı, konular      ve görevlendirilecek konuşmacıların tespit edilmesi karara bağlandı.

4-  Birim çalışma grupları (BÇG)na yapılan başvurular arasından yapılan seçimlerle oluşturulan BÇG listeleri hakkında BYK’na bilgi verildi. BÇG üyelerine görvelndirme            mektuplarının göndeilmesi ve koordinatörlerin çalışmalara başlaması karara bağlandı.

           Dilek ve temennilerde bulunuldu, toplantıya son verildi.

          İşbu tutanak 2 sayfa olarak  23.12.2016 tarihinde düzenlenmiş olup imza altına alınmıştır.

 

23.Aralık.2016

Konu: Beceri Aktarım Kursları (BAK) hakkında bilgi ve öneri isteği

Sayın Glokom Birimi Aktif Üyeleri,

TOD MYK, Antalya’da düzenlenecek olan 51. Ulusal Kongre’de yeni bir uygulama başlatmaya karar verdi. Kongrenin ikinci gününden itibaren sabah .7.00-8:30 saatleri arasında yapılacak kurslarda birimimizi ilgilendiren konularda meslektaşlarımıza beceri aktarımları yapılacaktır. Kursların temel felsefesi “spot bilginin” mümkün olduğu kadar kısa zamanda, mümkün olduğunca “işe yarar” nitelikte sunulmasıdır. Konu başlıkları arasında glokom tanısında ve tedavi kararında püf noktaları, cerrahiye karar zamanı, uygulanacak cerrahi tekniğin seçimi, hasta takibinde nelere dikkat edilmesi  gibi pratik uygulamada öne çıkan konular olacaktır. Ocak ayında birimimizin BAK önerilerini UKOK’a sunarak programa katılmayı planlıyoruz. Sizlerden, genel oftalmologların ve glokoma ilgi duyan genç arkadaşlarımızın öğrenmelerini gerekli gördüğünüz konu başlıklarını (önerme gerekçenizle birlikte) 7 Ocak 2017 tarihine kadar bize iletmenizi rica ediyoruz. Önerileriniz konu seçiminde bizlere ışık tutacaktır.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Özcan Ocakoğlu

TOD Glokom Birimi BYK Adına

İletişim adresimiz: ozcanocakoglu@gmail.com

 

 

19. Aralık.2016 BYK Toplantısı 2 kararları

TOD Glokom Birim Yürütme Kurulu toplantı (BYK) tutanağı

TOD Glokom BYK  19.12.2016 tarihinde Ahmet Akman, Halil Ateş,Ümit Ekşioğlu,  Kıvanç Güngör, Belgin İzgi, Özcan Ocakoğlu, Oya Tekeli, Ilgaz S.Yalvaç, Tekin Yaşar, Ayça Yılmaz ve Nurşen Yüksel’in katılımıyla aşağıdaki gündem maddeleri ile  toplanmıştır.

Toplantı Gündemi:

1-16-18 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan TOD canlı Cerrahi toplantısına katılım tipi

2- Uz.Dr.Suzan Güven Yılmaz’ın glokom aktif üyeliğine başvurusunun görüşülmesi ve karara bağlanması

3-Birim içi Sürekli Eğitim Programları kapsamında  TODEM’de düzenlenmesi planlanan “Glokomda Görme alanı kursu” hakkında görüşme

4- Birim çalışma grupları (BÇG)’na başvurular hakkında genel bilgilendirme

5-Sanal dergi çalışmalarında son durum

6- Glokom aktif üyeleri arasında oluşturulması planlanan “Glokom Aktif üye iletişim Facebook” ile ilgili genel görüşme

7- Dilek ve temenniler

 

Toplantıda alınan kararlar:

 1. 16-18 Haziran 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan TOD Canlı Cerrahi Toplantısı’na katılım şekli ağırlıklı olarak video cerrahi oturumları ve bazı özel cerrahi tekniklerin uygulandığı canlı cerrahi seanslarının birlikte yapılmasına karar verildi. Konu başlıkları ve katılımcı seçiminin daha sonraki BYK toplantılarında gündeme alınması kararlaştırıldı.
 2. Uz.Dr.Suzan Güven Yılmaz’ın glokom aktif üyeliğine kabulü yapıldı.
 3. Birim içi Sürekli Eğitim Programları kapsamında  TODEM’de  “Glokomda Görme Alanı Kursu” düzenlenmesi, program koordinatörlüğüne  Birim Eğitim sorumlusu Dr.Ilgaz S Yalvaç'ın getirilmesi karara bağlandı. Kursta görevlendirmelerin ağırlıklı olarak aktif üyeler üzerinde yapılması, kursların teorik ve uygulamalı olarak 2 bölümde yapılması ve interaktif katılım sağlanmasına çalışılması karara bağlandı. Konu ve eğiticilerin seçimi için Dr.Ilgaz S Yalvaç ve Dr Oya Tekeli  görevlendirildi.
 4. Birim çalışma grupları (BÇG)na yapılan başvurular hakkında BYK’na bilgi verildi. BÇG koordinatörleri ile BYK Sekreteri Dr.Özcan Ocakoğlu’nun BÇG’ına başvuruların değerlendirilmesi ve grupların oluşturulması için çalışma yapmasına karar verildi.
 5. Sanal dergi çalışmalarında gelinen nokta Dr.Kıvanç Güngör tarafından anlatılarak derginin olası içeriği ve çıkış tarihi hakkında bilgi verildi. Tüm BYK üyelerinin dergiye destek yapmaları karara bağlandı.
 6. Birim aktif üyeleri ile iletişim kanalı olarak daha önceki toplantıda görüşülerek karara bağlanmış olan iletişim kanallarına ilave olarak aktif üyelere yönelik “Glokom Aktif üye iletişim Facebook” iletişim medyası kurulmasına karar verildi. Medya yöneticiliğine Dr. Ümit Ekşioğlu, yardımcılıklarına Dr.Ilgaz S.Yalvaç, Dr. Ahmet Akman, Dr.Oya Tekeli ve Dr.Ayça Yılmaz getirildi.
 7. Dilek ve temennilerde bulunuldu, toplantıya son verildi.

İşbu tutanak 2 sayfa olarak  19.12.2016 tarihinde düzenlenmiş olup imza altına alınmıştır.

 

19. Aralık.2016 

Sayın Glokom Birimi Aktif Üyeleri,

Yeni seçilen TOD Glokom BYK olarak seçim bildirgemizde belirttiğimiz gibi, aktif üyelerimizin birim projelerine ve çalışmalarına doğrudan katılımları sağlanacaktır. Bu amaçla Birim Çalışma Grupları (BÇG) oluşturulacaktır. Bu gruplar BYK’dan bir koordinatör ve en az üç aktif üyeden oluşacaktır (talebe göre sayı belirlenecektir). Oluşturulması planlanan çalışma gruplarının başlıkları ve kuruluş amaçları aşağıda verilmiştir.

Aktif üyelerimiz bir asil ve bir yedek olacak şekilde en fazla iki adet BÇG’na aday olabilirler. Bu gruplara katılmak isteyen aktif üyelerimizin talep ettikleri BÇG’larının adlarını 20/12/2016 tarihine kadar birim sekreterliğimizin ozcanocakoglu@gmail.com  adresine e-mail ile bildirmeleri rica olunur.

BÇG isim listesi, birim koordinatörleri ve çalışma amaçları:

 1. Ön segment birimleriyle ilişkiler

Koordinatör:  Ayça Yılmaz

Amaç: “Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi” ile “Kornea ve Oküler Yüzey” birimleri başta olmak üzere ön segment birimleriyle iletişim sağlayan, tanı ve tedavide ortak sorunlara çözüm önerileri geliştiren, birlikte eğitim modellerinin geliştirilmesini koordine eden bir yapılanmadır.

 1. Yurtdışı İlişkiler BÇG

Koordinatör:  Ahmet Akman

Amaç: Yurtdışındaki glokom dernekleri ile koordinasyonun sağlanması, uluslararası glokom kongrelerinde Türkiye’den katılacak glokom uzmanlarına daha aktif görevlendirme ve toplantılarda konuşma olanağı sağlanmasını koordine eden bir yapılanmadır.

 1. SGK ile ilişkiler BÇG

Koordinatör:  Ahmet Akman

Amaç: SUT çalışmalarında glokom konulu başlıkların ve ödemelerin günümüz koşullarına uygun yeniden düzenlenmesi için TOD MYK’a rapor hazırlanması ve durumun takip edilmesini amaçlayan çalışma grubudur.

 1. Tanısal sistemler eğitim ve destek BÇG

Koordinatör: Oya Tekeli

Amaç: Tanıda esas olan tonometri, oftalmoskopi, gonyoskopi, pakimetri, perimetri ve  yapısal testlerle ilgili standart yaklaşımların geliştirilmesi, bu işlemlerin yapılması ve yorumlanmasında karşılaşılan sorunların incelenmesi, hastaların takiplerinde bu işlemlerin öneminin ve uygulama sıklığının belirlenmesi,  tanısal testlerle ilgili eğitimlerin verilmesi ve bu konu ile ilgili çalışmaların planlanması amacını güden çalışma grubudur.

 1. Kitap hazırlık BÇG

Koordinatör:  Tekin Yaşar

Amaç: Gelişen tanı tekniklerinin ve tedavi konusundaki yeni yaklaşımların ışığında belirli konularda aydınlatıcı, başvuru kitabı mahiyetinde mini kitapların hazırlanması ve TOD-net ortamında  tüm üyelerin kullanımına sunulması amaçlanmaktadır.

 1. Tele-Glokom BÇG

 Koordinatör Ilgaz S. Yalvaç

Amaç: Glokomda zor ve ilginç olguların tanı ve tedavi yöntemlerinin ayrıntılı tartışılması, bu amaçla iletişim grupları oluşturulması, veri  transferi kanalları yaratarak ortak deneyim geliştirilmesine yönelik çalışma grubudur.

 1. Fotoğraf ve video arşivi oluşturma BÇG

Koordinatör: Ilgaz S. Yalvaç

Amaç: Zengin bir fotoğraf ve video arşivi oluşturarak, genç meslektaşlarımızın deneyimini ve görsel hafızasını artırmak amacıyla aktif üyelerimizin gönderilerini koordine edecek bir yapılanmadır.

 1. Sanal Dergi BÇG

Koordinatör: Kıvanç Güngör

Amaç: Glokomla ilgili kitap bilgilerinin, olgu sunumlarının, ameliyat videolarının, glokom konusunda endüstriden son gelişmelerin, ulusal, uluslararası toplantılardan altı çizilecek önemli haberlerin, glokomla ilgili çeşitli eğitim imkanlarının ve glokom dünyasındaki sosyal gelişmelerin aktif üyelerimize aktarılması, aylık ya da 2 ayda bir olacak şekilde dijital ortamda hazırlanması,  her ay TOD İnternet komisyonu tarafından üyelerimize gönderilen TOD Bülten ile bütünleşmiş olarak on-line  gönderilmesini organize edecek çalışma grubudur.

 1. Bilimsel çalışmaların organizasyonu BÇG

Koordinatör: Nurşen Yüksel

Amaç: Glokom alanı ile ilgili çok merkezli çalışmaları da kapsayan, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların yapılması, bu amaca yönelik çalışmalara bilimsel katkıda bulunulması amacıyla oluşturulmuş çalışma grubudur.

 1. Epidemiyolojik çalışmaları destekleme BÇG

Koordinatör: Nurşen Yüksel

Amaç: Türkiye’deki glokom profilini çıkarmak maksadıyla çok merkezli ve çok alanlı çalışmalara lojistik destek verilmesi, kaynak yaratılmasına yardımcı olunması amacıyla oluşturulmuş çalışma grubudur

 1. Glokom farkındalığı yaratma BÇG

Koordinatör: Tekin Yaşar

Amaç: Toplumu glokom hastalığı konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların planlanması ya da bu amaçla düzenlenecek endüstri çalışmalarının yönlendirilmesi, her yıl Mart ayında düzenlenen Dünya Glokom Haftası etkinliklerini organize eden çalışma grubudur.

 1. Genç oftalmologlar (TOD-GO) ile ilişkiler BÇG

Koordinatör: .Kıvanç Güngör

Amaç: TOD-GO ile ortak projelerin yürütülmesi ve başarılı genç meslektaşların glokom birimini tercih etmelerini sağlamaya yönelik tanıtım faaliyetleri organize eden çalışma grubudur.

 1. Aktif üyelerle iletişim BÇG

Koordinatör: Ümit Ekşioğlu

Amaç: Glokom aktif üyeleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun geliştirilmesi, aktif üyelerimizin TOD üye platformunda etkinliğinin arttırılması, diğer BÇG üyeleri ile aralarındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması amaçlanmaktadır.

 1. Tanı ve tedavi  rehberi BÇG

Koordinatör: Belgin İzgi

Amaç: Glokom hastalığının sebep olduğu görme fonksiyonunda körlüğe kadar giden bozulmayı önlemek üzere, çeşitli glokom tiplerinde, bilimsel olarak kanıtlanmış tanı ve tedavi yaklaşımlarının yer aldığı, göz hekimlerine yol gösterici kaynak yaratılması amaçlanmaktadır.

 1. Glokom tedavisinde yeni ufuklar BÇG

Koordinatör: Nurşen Yüksel

Amaç: Glokom tedavisinde yeni yöntemler geliştirmek üzere projelerin hazırlanması, yeni çalışmaların desteklenmesi, üyelerimiz arasında yeni tedavi yöntemlerinin bilinirliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 

 
5. Aralık.2016 BYK Toplantısı 1 kararları

TOD Glokom Birim Yürütme Kurulu (BYK) toplantı tutanağı

TOD Glokom BYK 5.12.2016 tarihinde Ahmet Akman, Halil Ateş,Ümit Ekşioğlu,  Kıvanç Güngör, Belgin İzgi, Özcan Ocakoğlu, Oya Tekeli, Ilgaz S.Yalvaç, Tekin Yaşar, Ayça Yılmaz ve Nurşen Yüksel’in katılımıyla aşağıdaki gündem maddeleri ile  toplanmıştır.

Toplantı Gündemi:


1-Başkan, Genel Sekreter ve Eğitim sorumlusu seçimi

2- Birim çalışma grubu ve (BÇG) ve Ana çalışma grubu (AÇG) işleyiş protokolünün tespiti

3-Birim çalışma gruplarının(BÇG)  tespiti ve sorumlu yöneticilerinin belirlenmesi

4- Ana çalışma gruplarının (AÇG ) tespiti ve sorumlu yöneticilerin belirlenmesi

5- Birim aktif üyeleri ile iletişimde kullanılacak yöntem tespiti

6- Diğer konular

7-21-23 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Balkan Oftalmoloji Toplantısı ile ilgili bilgilendirme

 

Toplantıda alınan kararlar:

1-Başkan, Genel Sekreter ve Eğitim sorumlusu seçimi yapıldı. Glokom BYK başkanlığına Halil Ateş, Genel Sekreterliğe Özcan Ocakoğlu ve Eğitim sorumluluğuna Ilgaz S.Yalvaç getirildi.

2-Aşağıdaki Birim Çalışma Grubu (BÇG) ve Ana Çalışma Grubu (AÇG) işleyiş protokolü hazırlanarak kabul edildi.

Birim Çalışma Grubu (BÇG) ve Ana Çalışma Grubu (AÇG) işleyiş protokolü:

Amaç

Her iki organ da BYK’un çalışmalarını hızlandırmak maksadıyla ilgili konularda rapor ve strateji belirleyerek BYK’na sunar. BÇG ve AÇG’nin kararları BYK onayından sonra yürürlüğe girer.

Yapısı

BÇG: Bir BYK üyesinin başkanlığında üç aktif üyenin katılımıyla oluşturulur.

AÇG: Üç BYK üyesinden oluşur.

İşleyiş

BYK üyelerinin teklifi üzerine ilk BYK toplantısında kurulumuna karar verilir ve sorumlu BYK üyeleri belirlenir.

Tüm aktif üyelere gönderilen mail sonrasında BÇG’de çalışmak isteyen aktif üyelerin seçimi BYK toplantısında belirlenir. Her BÇG konusuyla ilgili gelişim raporunu iki ayda bir BYK’na sunar. Üst üste iki rapor dönemi yeterli performans göstermeyen çalışma grubu üyelerinin değişimi BYK’nun inisiyatifindedir.

 3- Aşağıda belirtilen birim çalışma grupları (BÇG) ve birim koodinatörleri  tespit edildi.

Birim çalışma grubu (BÇG)

 

Birim Koordinatörü

Ön segment birimleriyle ilişkiler

Ayça Yılmaz

Yurtdışı ilişkiler

Ahmet Akman

Sosyal Güvenlik Kurumu ile koordinasyon

Ahmet Akman

Tanısal sistemler eğitim ve destek

Oya Tekeli

Kitap hazırlık

Tekin Yaşar

Tele-Glokom

Ilgaz S.Yalvaç

Fotograf ve video arşivi oluşturma

Ilgaz S. Yalvaç

Dergi

Kıvanç Güngör

Bilimsel çalışmaların organizasyonu

Nurşen Yüksel

Epidemiyolojik çalışmaları destekleme

Nurşen Yüksel

Glokom farkındalığı yaratma

Tekin Yaşar

Genç oftalmologlar (TOD-GO) ile ilişkiler

Kıvanç Güngör

Aktif üyelerle iletişim

Ümit Ekşioğlu

Tanı ve tedavi  rehberi

Belgin İzgi

Glokom tedavisinde yeni ufuklar

Nurşen Yüksel

Her birim koordinatörünün ilgili BÇG’na ait amaç ve işleyiş çizelgesi yaparak mail ortamında aktif üyelerle paylaşımı ve aktif üyelerden alınacak  ilgi anketi doğrultusunda üye listesi hazırlaması kabul edildi.

4- Ana çalışma grubları (AÇG)  ve birimleri ve koordinatörleri tespit edildi.

Ana çalışma grubları (AÇG)

Sorumlu koordinatör(ler)

Endüstri ile ilişkiler

Kıvanç Güngör, Ahmet Akman, Ayça Yılmaz

Eğitim veren aktif üyelerin tespiti

Ümit Ekşioğlu, Nurşen Yüksel,Ahmet Akman

Toplantı planlama

Ilgaz S.Yalvaç,Oya Tekeli, Tekin Yaşar

Aktif üye kabulü

Halil Ateş, Özcan Ocakoğlu, Tekin Yaşar

TOD MYK ile ilşkiler

Halil Ateş, Belgin İzgi, Özcan Ocakoğlu

 

5- Birim aktif üyeleri ile iletişim kanalı olarak TOD Net sayfasında yer alan kişisel mail ile bağlantı kurulması, aktif üyelerden geri dönüşlerde TOD net forum sayfalarının           kullanılması benimsendi.

6- Glokom ile ilgili konuların tartışılabildiği TOD net forum sayfasının sorumlusu olarak Kıvanç Güngör, Ümit Ekşioğlu ve  Ahmet Akman görevlendirildi.

7- 21-23 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Balkan Oftalmoloji toplantısı için konuşma talep edenlerin listesi ve konuşma konularının TOD MYK ve önceki BYK’dan                      istenmesine  ve  değerlendirilmek üzere bir sonraki toplantıya bırakılması uygun bulundu.

8- Bir sonraki toplantı tarihi için BÇG’ları birim koordinatörlerinden gelecek raporların beklenilmesine karar verildi.

 • İşbu tutanak 3 sayfa olarak  5.12.2016 tarihinde düzenlenmiş olup imza altına alınmıştır.
Copyright © 2024, Türk Oftalmoloji Derneği

Ana Sayfa | Üye Bilgi Bankası | Dernek Hakkında | Türk Oftalmoloji Dergisi | TOD Forum | Gizlilik İlkesi | Yardım ve Destek | İrtibat

LookUs & Online Makale